ODOWISKO
Liczba odnalezionych rekord贸w: 27

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/27

IDT: .

Autorzy: Barwicka Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ekologiczne i humanistyczne aspekty turystyki zr體nowa縪nej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Przysz硂舵 w turystyce - turystyka w przysz硂禼i - IV Forum Turystyki Europejskiej. Wroc砤w-Polanica Zdr骿, 6-8 grudnia 2017 : Orientacje wsp蟪czesnej turystyki : cz硂wiek, 秗odowisko, biznes, innowacje

Opis fizyczny: [1] s.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Barwicka Katarzyna [*];024;000

Data wprowadzenia: 2018/05

Sygnatura: PNNP08784


2/27

IDT: .

Autorzy: Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a sprawno舵 motoryczna i sk砤d cia砤 dzieci z teren體 przemys硂wych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie dzieci w 秗odowisku przemys硂wym, miejskim i wiejskim" . Legnica, 24-26 listopada 2016

Adres wydawniczy: Legnica : Edytor, 2016

Opis fizyczny: s.29-30

Uwagi: ISBN 978-83-64553-06-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08070


3/27

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Mazurek J., Kropi駍ka S., Wieczorkowska-Tobis K., Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Needs assessment of people 75+ living in a nursing home or family home environment

Czasopismo: European Geriatric Medicine

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.6, nr 4, s.348-353, tab. bibliogr 28 poz. sum.

p-ISSN: 1878-7649
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1016/j.eurger.2015.03.001

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Mazurek J. [ ];000;000, Kropi駍ka S. [ ];000;000, Wieczorkowska-Tobis K. [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): European Geriatric Medicine

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): European Geriatric Medicine

Data wprowadzenia: 2015/04; 2015/07

Sygnatura: PNNP07247


4/27

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Wieczorek Marta, Gandziarski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie 秗odowiskowe aktywno禼i ruchowej m硂dzie縴 gimnazjalnej w kontek禼ie strategii zr體nowa縪nego rozwoju

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Environmental diversity of physical activity in lower secondary school students in the context of the sustainable development strategy introduction

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 44, s.51-59, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [*];004;WWF, Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Gandziarski Krzysztof [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/06

Sygnatura: PNNP06815


5/27

IDT: .

Autorzy: Kurpas Donata, Mroczek Bo縠na, Karakiewicz Beata, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar.

Tytu艂 orygina艂u: Health impact of wind farms

Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.20, nr 3, s.440-450, tab. bibliogr. 78 poz. sum.

p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kurpas Donata [ ];000;000, Mroczek Bo縠na [ ];000;000, Karakiewicz Beata [ ];000;000, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06422


6/27

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: odowiskowe uwarunkowania kr髏kookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej m硂dzie縴 polkowickiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Environmental conditions of short-term trends within secular ones in morphological and functional growth in youth aged 10-15 from Polkowice

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2013

Opis fizyczny: 154 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 110

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06242


7/27

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Aktualna ocena dyskryminacyjnej roli wybranych czynnik體 spo砮czno-ekonomicznych w kszta硉owaniu wysoko禼i cia砤 dzieci i m硂dzie縴 z Zag酬bia Miedziowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie 秗odowiskowe dzieci z uwzgl阣nieniem czynnik體 縴wieniowych, chemicznych i metali toksycznych". Legnica, 27-28 maja 2011

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2011

Opis fizyczny: s.11-12

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05953


8/27

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Bubak Witold.

Tytu艂 orygina艂u: Effects of environmental factors on coordination skills of soldiers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: A diagnosis of physical fitness in the contemporary army / ed. by Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polish Scientific Physical Education Association. Section of Physical Education in the Army, 2011

Opis fizyczny: s.291-300 : tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Seria: Monograph ; 2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Bubak Witold [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05261


9/27

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, S砤wi駍ka Teresa, Czajka Kamila, Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Proporcje wagowo-wzrostowe dzieci szkolnych w 秝ietle parametr體 urodzeniowych oraz czynnik體 秗odowiskowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie 秗odowiskowe dzieci z uwzgl阣nieniem czynnik體 縴wieniowych, chemicznych i metali toksycznych" : Legnica, 27-28 maja 2011

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2011

Opis fizyczny: s.37-38

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Czajka Kamila 0000-0002-6013-8146 [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/12

Sygnatura: PNNP05499


10/27

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, S砤wi駍ka Teresa, Czajka Kamila, Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Proporcje wagowo-wzrostowe dzieci szkolnych w 秝ietle parametr體 urodzeniowych oraz czynnik體 秗odowiskowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie 秗odowiskowe dzieci z uwzgl阣nieniem czynnik體 縴wieniowych, chemicznych i metali toksycznych". Legnica, 27-28 maja 2011

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2011

Opis fizyczny: s.37-38

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Czajka Kamila 0000-0002-6013-8146 [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05957


11/27

IDT: .

Autorzy: Jednora Gabriela, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 morfofunkcjonalny m硂dzie縴 z Legnicy a uwarunkowania 秗odowiskowo-rodzinne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie 秗odowiskowe dzieci z uwzgl阣nieniem czynnik體 縴wieniowych, chemicznych i metali toksycznych". Legnica, 27-28 maja 2011

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2011

Opis fizyczny: s.35-36

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jednora Gabriela [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05956


12/27

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Janusz, Bolanowska Barbara, Bronowicz Jadwiga, Szklarska Alicja, Lipowicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of education and place of residence on the risk of hypertension in three middle-aged populations in Lower Silesia in Poland

Czasopismo: International Journal of Cardiology

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.137, suppl. 1, S.54

Uwagi: (World Hypertension Congress, October 29 - November 1, 2009, Beijing, China)

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolanowski Janusz [*];015;WF, Bolanowska Barbara [ ];000;000, Bronowicz Jadwiga [ ];000;000, Szklarska Alicja [ ];000;000, Lipowicz Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04371


13/27

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Bubak Witold.

Tytu艂 orygina艂u: Influence of environmental factors on the level of coordination abilities among soldiers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: International Scientific Conference "Physical education and sport in research and aging and physical activity" : book of abstracts. 10-12 September 2009, Rydzyna (near Leszno), Poland

Adres wydawniczy: Leszno : State School of Higher Vocational Education in Leszno, 2009

Opis fizyczny: s.164

Konferencja/zjazd - tytu艂: State School of Higher Vocational Education in Leszno

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Rydzyna : 2009.09.10-12

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Bubak Witold [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04302


14/27

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, S砤wi駍ka Teresa, Krynicka Iga, Kochan-Jache Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wykszta砪enia oraz aktywno禼i fizycznej rodzic體 na poziom rozwoju zdolno禼i szybko禼iowych dziewcz眛 wiejskich w m硂dszym wieku szkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the level of education and physical activity of parents on the level of motor performance of rural girls

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.12, nr 2, s.56-63, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [ ];000;000, Kochan-Jache Katarzyna 0000-0003-2632-3556 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04435


15/27

IDT: .

Autorzy: Klarowicz Andrzej, Zato Krystyna, Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Differences in conscious reception of stimuli from water environment in school children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Science in swimming. 2 / ed. Krystyna Zato, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: s.16-22 : ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Klarowicz Andrzej 0000-0002-4911-0900 [*];037;WWF, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03678


16/27

IDT: .

Autorzy: Michalski Ryszard, Korzewa Leszek, Kowalski Pawe, Ma鎘a砤 Krzysztof, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of children and environmental factors

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Societal and environmental health and wellness risks : praca zbiorowa / pod red. Hanny Karaku硑

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s.189-196 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-24-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Michalski Ryszard 0000-0002-5392-3760 [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Kowalski Pawe 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Ma鎘a砤 Krzysztof 0000-0001-6750-4316 [*];035;WWF, Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03731


17/27

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa jako czynnik wp硑waj眂y na zdolno舵 wysi砶ow kobiet po odj阠iu piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity as a factor affecting physical efficiency in women after mastectomy

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.23, nr 6, s.219-223, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03565


18/27

IDT: .

Autorzy: Gajek Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: odowisko zr罂nicowane kulturowo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.6 : Su-U

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "痑k", 2007

Opis fizyczny: s.435-437 : bibliogr. 22 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gajek Katarzyna [ ];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03846


19/27

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Baranowski Seweryn, Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: The comparative analysis of the body build and of the physical efficiency in children from primary schools in Legnica examined in 1966 and 2006

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.289-292 : tab. bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF, Baranowski Seweryn [ ];000;000, Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03599


20/27

IDT: .

Autorzy: Bako駍ka-Paco Ewa, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Urinary lead concentrations in children with various standards of living

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.108-110 : ryc. bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03604


21/27

IDT: .

Autorzy: Skarul Aleksandra, Krzak Ma砱orzata, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Czynnik urbanizacyjny jako element r罂nicuj眂y poziom i profil sprawno禼i motorycznej dzieci miejskich i wiejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The environmental factor as an element which distinguishes the level and profile of town and villige [!] children's motorial competence

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak.

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.303-308 : ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skarul Aleksandra [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02283


22/27

IDT: .

Autorzy: Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Zawadzki Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Higiena : podr阠znik dla student體 wydzia丑w kosmetologii

Adres wydawniczy: Wroc砤w : G髍nicki Wydawnictwo Medyczne, 2005

Opis fizyczny: 201 s. : ryc. tab. bibliogr. 54 poz.

p-ISBN: 83-89009-35-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];003;WWF, Zawadzki Marcin [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02135


23/27

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: odowiskowe uwarunkowania uczenia si motorycznego i intelektualnego m硂dzie縴 14-letniej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Environmental conditioning of motor and intellectual learning in fourteen-year-old youth

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 6 (606), s.185-188, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01692


24/27

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, Ignasiak Zofia, Rohan-Fugiel Anna, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom o硂wiu we krwi a rozw骿 zdolno禼i koordynacyjnych dzieci wiejskich

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowisko a zdrowie dziecka : udzia 秗odowiska miejskiego i wiejskiego w kszta硉owaniu zdrowia dzieci : zbi髍 prac / red. nauk. Zbigniew Rudkowski

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2004

Opis fizyczny: s.128-130 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Rohan-Fugiel Anna [0];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [0];001;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01549


25/27

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: The effect of family and school environment on physical growth and motor abilities in youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: International Scientific Conference "Physical Education and Sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa" Czech Republic, June 24-25, 2004 : proceedings of abstracts

Adres wydawniczy: Liberec : Technical University of Liberec, 2004

Opis fizyczny: s.68

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];001;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];001;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05666


26/27

IDT: .

Autorzy: Jethon Zbigniew.

Tytu艂 orygina艂u: odowiskowe uwarunkowania zdrowia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Higiena : podr阠znik dla student體 piel阦niarstwa / pod red. Jana Kazimierza Karczewskiego

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002

Opis fizyczny: s.187-220

Seria: Seria podr阠znik體 dla student體 studi體 piel阦niarskich

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jethon Zbigniew [0];003;WWF

Sygnatura: PNNP00978


27/27

IDT: .

Autorzy: Jask髄ski Artur.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 秗odowiska na czynno禼i fizjologiczne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy fizjologii wysi砶u fizycznego z zarysem fizjologii cz硂wieka / pod red. Artura Jask髄skiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.216-227 : ryc. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jask髄ski Artur 0000-0003-3159-2953 [0];019;WF

Sygnatura: PNNP00514


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu