WOJTA¦ ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordĂłw: 21

Operacje globalne ZmieĹ„ format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieĹĽÄ…cej strony               
1/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Biomedyczne i społeczne konteksty zdrowia, choroby i niepełnosprawno¶ci

Tytuł równoległy: Biomedical and social contexts of health, illness and disability

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ciami / pod red. Jarosława Goldmana i Jana Wojtasia

Adres wydawniczy: Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2015

Opis fizyczny: s. 9-15 : bibliogr. 18 poz. sum.

p-ISBN: 978-83-61389-03-3

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF, Wojta¶ Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07567


2/21

IDT: .

Autorzy: Cylkowska-Nowak Mirosława, Kokociński Maciej, Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Usytuowania i wybory społeczno-ekonomiczne osób z niepełnosprawno¶ciami: pomiędzy ekskluzj± i inkluzj±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta / red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski

Adres wydawniczy: Bielefeld : Societas Pars Mundi Publishing, 2014

Opis fizyczny: s.545-578 : ryc. tab. bibliogr. 35 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-937502-0-7

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cylkowska-Nowak Mirosława [ ];000;000, Kokociński Maciej [ ];000;000, Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF, Wojta¶ Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07123


3/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Przyszłe role zawodowe w opiniach studentów I roku fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Tytuł równoległy: Future professional roles in opinions of 1st year physiotherapy students of Wroclaw Physical Education Academy

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wrocław : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2013

Opis fizyczny: s.76-77

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06525


4/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Legnica i węgiel. Refleksje socjologiczne

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Determinanty rozwoju regionalnego - stan obecny i kierunki zmian / pod red. Magdaleny D±browskiej i Renaty Gniteckiej

Adres wydawniczy: Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2012

Opis fizyczny: s.29-34 : bibliogr. 9 poz. Zsf.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF, Wojta¶ Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05972


5/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Stare i nowe zasoby energetyczne. Konteksty ¶rodowiskowe i społeczne

Czasopismo: Dolny ¦l±sk

Szczegóły: 2012, nr 17, s.207-213, bibliogr. 14 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [ ];040;WF, Wojta¶ Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05971


6/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Edukacja jako czynnik wzmacniaj±cy integrację społeczn± osób niepełnosprawnych. Refleksje socjologiczne

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Uwarunkowania aktywno¶ci edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jana Wojtasia

Adres wydawniczy: Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011

Opis fizyczny: s.67-72 : bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF, Wojta¶ Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05973


7/21

IDT: .

Autorzy: Sobiech Krzysztof Andrzej, Jonak Wiesława, Wojta¶ Elżbieta, Lewandowski Zdzisław, Gruszka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Katedra Podstaw Fizjoterapii

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: 15 lat Wydziału Fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010

Opis fizyczny: s.29-33 : fot.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF, Jonak Wiesława [*];040;WF, Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF, Lewandowski Zdzisław 0000-0001-7792-113X [*];040;WF, Gruszka Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04854


8/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Społeczno-kulturowe konteksty transgraniczno¶ci

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Rzeczywisto¶ć międzykulturowa z perspektywy pedagogii integralnej / pod red. Jerzego Semkowa, Jana Wojtasia

Adres wydawniczy: Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy, 2010

Opis fizyczny: s.107-117 : bibliogr. 50 poz. Zsf.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF, Wojta¶ Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04937


9/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 1994-2008

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wrocławskie reminiscencje socjologiczne / pod red. Jana Wojtasia

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo DTSK "Silesia", 2009

Opis fizyczny: s.43-50 : tab.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2009/06

Sygnatura: PNNP04162


10/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Strajki w miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wrocławskie reminiscencje socjologiczne / pod red. Jana Wojtasia

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo DTSK "Silesia", 2009

Opis fizyczny: s.97-106

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2009/06

Sygnatura: PNNP04163


11/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

Tytuł oryginału: Ekonomia

Czasopismo: Cogitatus

Szczegóły: 2007, nr 4, s.49-53, bibliogr. 7 poz.

Uwagi: (Zeszyty Naukowe Collegium Varsoviensis)

Adnotacje: ISSN 1644-4965

SĹ‚owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03296


12/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Preferencje i plany zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w obliczu wyzwań XXI wieku

Tytuł równoległy: Preferences and professional plans of Wroclaw Physical Education Academy students in the face of 21st century challenges

Czasopismo: Przegl±d Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegóły: 2007 : t.10, z.1, s.62-70, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03221


13/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Przyszłe role zawodowe w opiniach studentów wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego

TytuĹ‚ rĂłwnolegĹ‚y: Future professional roles in the opinions of the students of the Academy of Physical Education in Wrocław

Czasopismo: Zeszyty Naukowe PWSZ w Legnicy

Szczegóły: 2007, nr 2, s.137-150, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Uwagi: ISSN 1896-8333

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03669


14/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Poznańskie rodowody współczesnych wrocławian : studium socjologiczne

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo DTSK "Silesia", 2005

Opis fizyczny: s.145, nlb.44 : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 83-88976-42-7

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02086


15/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Socjologiczny obraz obszarów przygranicznych

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Z pogranicza na pogranicze w ¶wietle teorii i wyników badań / pod red. nauk.Władysława Misiaka, Zbigniewa Kurcza, Andrzeja Saksona.

Adres wydawniczy: Wrocław : Silesia, 2005

Opis fizyczny: s.144-155 : bibliogr. 60 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie:

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01697


16/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Stan i potrzeby polskich badań socjologicznych w obszarach przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-czeskiego

Czasopismo: Kladský Sborník

Szczegóły: 2005, 6, s.269-280

SĹ‚owa kluczowe polskie:

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01740


17/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Stan obecny i potrzeby dalszych badań nad obszarami przygranicznymi

Tytuł całości: W: Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej / red. Artur Adamczyk, Jan Borkowski

Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

Opis fizyczny: s.303-313

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01606


18/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jacek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Młodzi Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie - stereotypy, autostereotypy i wzajemne postrzeganie

Czasopismo: Przegl±d Zachodni

Szczegóły: 2003 : R.59, nr 3, s.199-205, tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF, Wojta¶ Jacek [0];000;000

Sygnatura: PNNP00933


19/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Dostęp niepełnosprawnych chłopów do usług medycznych

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Możliwo¶ci i bariery stabilizacji życiowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi / pod red. Stanisława Witolda Kłopota

Adres wydawniczy: Wrocław : DTSK Silesia, 2002

Opis fizyczny: s.119-132 : tab. bibliogr. 9 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF, Wojta¶ Jan [0];000;000

Sygnatura: PNNP00206


20/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta, Wojta¶ Jan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Powierzchnia gospodarstwa a cele gospodarowania niepełnosprawnych rolników

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Możliwo¶ci i bariery stabilizacji życiowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi / pod red. Stanisława Witolda Kłopota

Adres wydawniczy: Wrocław : DTSK Silesia, 2002

Opis fizyczny: s.133-140 : tab. bibliogr. 7 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF, Wojta¶ Jan [0];000;000

Sygnatura: PNNP00207


21/21

IDT: .

Autorzy: Wojta¶ Elżbieta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zagłębie węglowe w obliczu restrukturyzacji : rec. pracy : Studia i materiały / red. nauk L. Skiba. Wrocław, 1997

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Przedsiębiorczo¶ci

Szczegóły: 2002, nr 1, s.140-145, sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wojta¶ Elżbieta [0];013;WF

Sygnatura: PNNP00208


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu