SZCZEPA裇KA-GIERACHA JOANNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 94

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/94

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Serweta Anna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: A single session of virtual reality on acute postural stability in elderly woman

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fizicna aktivnist' i akist' zitta ludini : zbirnik tez dopovidej III Miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferncii, 11-13 cervna

Adres wydawniczy: Luc'k : Veza-Druk, 2019

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Svitiaz : 11-13 June 2019

p-ISBN: 978-966-940-255-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [ ];000;000, Serweta Anna 0000-0002-7699-6890 [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Data wprowadzenia: 2019/10

Sygnatura: PNNP09398


2/94

IDT: .

Autorzy: Serweta Anna, Cie秎ik B砤縠j, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Application of Virtual Reality (VR) in health - oriented programs designed for older people who regularly engage in physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Physical activity and health in interdisciplinary approach : IV International Scientific Conferences of Students and PhD Students, 24 May 2019, Cz阺tochowa, Poland : book of abstract / Eds Jacek W眘ik, Dorota Ortenburger

Adres wydawniczy: Cz阺tochowa : Publisher Projack, 2019

Opis fizyczny: s. 32

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Cz阺tochowa : 24 May 2019

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Afiliacja: Serweta Anna 0000-0002-7699-6890 [*];024;000, Cie秎ik B砤縠j [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Konferencja/zjazd - tytu艂: 4th International Scientific Conferences for Students and PhD Students on "Physical Activity and Health in Interdisciplinary Approach"

Data wprowadzenia: 2019/10

Sygnatura: PNNP09389


3/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kiper Pawe, Przysi昕na Ewa, Mehlich Krzysztof, Turolla Andrea.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of the effectiveness of the "VRTierOne" virtual therapeutic story as a method supporting the post-stroke rehabilitation

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 6th World Nursing & Healthcare Conference : Jul 22-24, 2019 at London, UK

Adres wydawniczy: [Londyn] : [Innovinc International Conferences], 2019

Opis fizyczny: s. 54-55

Konferencja/zjazd - tytu艂: Innovinc International Conferences

Konferencja/zjazd - miejsce i data: London, UK : Jul 22-24, 2019

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF, Kiper Pawe [ ];000;000, Przysi昕na Ewa [*];024;000, Mehlich Krzysztof [ ];000;000, Turolla Andrea [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/08

Sygnatura: PNNP09316


4/94

IDT: .

Autorzy: J蠹wik Sandra, Bielecka-Kowal Kamila, Doli駍ka-Matusiak Edyta, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wyst阷owania depresji u pacjent體 z programu KOS-zawa (Koordynowana Opieka Specjalistyczna)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja kardiologiczna - post阷owanie kompleksowe : 23 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 28-30 marca 2019, Wis砤-Ustro : program

Adres wydawniczy: [B. m. : b. w., 2019]

Opis fizyczny: s. [13]

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wis砤-Ustro : 28-30 marca 2019

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: J蠹wik Sandra [ ];024;000, Bielecka-Kowal Kamila [ ];024;000, Doli駍ka-Matusiak Edyta [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Konferencja/zjazd - tytu艂: Rehabilitacja kardiologiczna - post阷owanie kompleksowe : 23 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09188


5/94

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Postural stability in the cognitively impaired elderly : a systemativc review of the literature

Czasopismo: Dementia-International Journal of Social Research and Practice

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 18, nr 1, s. 178-189, ryc. tab. bibliogr. 28 poz.

p-ISSN: 1471-3012

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1471301216663012

DOI: 10.1177/1471301216663012

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [*];024;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: ekonomia i finanse;geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o bezpiecze駍twie;nauki o komunikacji spo砮cznej i mediach;nauki o kulturze fizycznej;nauki o polityce i administracji;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki o zdrowiu;nauki prawne;nauki socjologiczne;pedagogika;prawo kanoniczne;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Dementia-International Journal of Social Research and Practice

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Dementia

Data wprowadzenia: 2016/10; 2018/11; 2019/03

Sygnatura: PNNP07975


6/94

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Ostrowska Bo縠na, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: The relation between cognitive impairment severity and postural stability in the elderly

Czasopismo: Physiotherapy Quarterly

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 27, nr 2, s. 29-32, tab., bibliogr. 28 poz.

p-ISSN: 2544-4395

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.5114/pq.2019.85150

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [ ];000;000, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];068;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Physiotherapy Quarterly

Data wprowadzenia: 2019/06

Sygnatura: PNNP09268


7/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Potrzeby psychiczne w uj阠iu bio-psycho-spo砮cznym : warto pracowa nad sob

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 32-41 : rys., bibliogr. 6 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08655


8/94

IDT: .

Autorzy: Kmiecik Klaudia, Boro-Krupi駍ka Krystyna, Serweta Anna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom zadowolenia z 縴cia u kobiet po 60. roku 縴cia podejmuj眂ych regularn aktywno舵 fizyczn i dzia砤nia prozdrowotne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Level of life satisfaction in women over the age of 60 physically active and carrying out pro-health activities

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 15, nr 3, s. 83-94, ryc., tab., bibliogr. 28 poz., sum.

p-ISSN: 1732-2642

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kmiecik Klaudia [*];023;000, Boro-Krupi駍ka Krystyna 0000-0002-1710-7547 [*];070;WWF, Serweta Anna 0000-0002-7699-6890 [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/09

Sygnatura: PNNP09356


9/94

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Zawadzka Dominika, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Terapeutyczna adaptacja 秗odowiska domowego dla starszych os骲 z niepe硁osprawno禼i poznawcz - rola terapeuty zaj阠iowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Therapeutic home environment adaptations for older adults with cognitive disabilities - the role of occupational therapists

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 15, nr 2, s. 59-68, tab. bibliogr. 27 poz. summ.

p-ISSN: 1732-2642

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];066;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/02

Sygnatura: PNNP09092


10/94

IDT: .

Autorzy: Kobyla駍ka Marzena, Kowalska Joanna, Neustein Jolanta, Mazurek Justyna, W骿cik Bartosz, Be硓a Ma砱orzata, Cichosz Micha, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: The role of biopsychosocial factors in the rehabilitation process of individuals with a stroke

Czasopismo: Work - A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 61, nr 4, s. 523-535, rys., tab., bibliogr. 58 poz.

p-ISSN: ISSN 1051-9815
e-ISSN: e-ISSN 1875-9270

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3233/WOR-162823

Afiliacja: Kobyla駍ka Marzena [ ];000;000, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, Neustein Jolanta [ ];000;000, Mazurek Justyna [ ];000;000, W骿cik Bartosz [ ];000;000, Be硓a Ma砱orzata [ ];000;000, Cichosz Micha [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/12; 2019/01

Sygnatura: PNNP09021


11/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Gor眂zko Agata, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: An assessment of the burden on Polish caregivers of patients with dementia: a preliminary study

Czasopismo: American Journal of Alzheimers Disease and Other Dementias

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.32, nr 8, s.509-515, tab. bibliogr. 42 poz. sum.

p-ISSN: 1533-3175
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1177/1533317517734350

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, Gor眂zko Agata [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): American Journal of Alzheimers Disease and Other Dementias

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias

Data wprowadzenia: 2017/10;2017/11

Sygnatura: PNNP08475


12/94

IDT: .

Autorzy: Samiec Magdalena, Salamon-Krakowska Katarzyna, Morga Paulina, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza motyw體 i barier podejmowania aktywno禼i fizycznej przez osoby po 60. roku zycia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The analysis of motives and obstacles getting physical activity by people over 60 years old

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 1, s.9-15, bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2391-4653
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Samiec Magdalena [ ];000;000, Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF, Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08573


13/94

IDT: .

Autorzy: Morga Paulina, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka psychologiczna kobiet z cechami zespo硊 metabolicznego podejmuj眂ych regularn aktywno舵 fizyczn i dzia砤nia prozdrowotne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psychological characteristics of women with traits of metabolic syndrome practicing a regular physical activity and pro-health actions

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.73-76

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08610


14/94

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara, Wronecki Krzysztof, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Podbielska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia pacjent體 po zabiegach kardiochirurgicznych uczestnicz眂ych w programie rehabilitacji poszpitalnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of patients after cardiac surgery participating in the rehabilitation program

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica. In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.23, nr 3, s.200-214, ryc. tab. bibliogr. 33 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [ ];024;000, Wronecki Krzysztof [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF, Podbielska Halina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08846


15/94

IDT: .

Autorzy: Muszy駍ka Magdalena, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Nasilenie objaw體 depresyjnych u kobiet po 60. roku 縴cia podejmuj眂ych regularn aktywno舵 fizyczn i dzia砤nia prozdrowotne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Severity of depressive symptoms in women over 60 who undertake regular physical exercise and health-seeking activities

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 3, s.113-119, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2391-4653
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszy駍ka Magdalena [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08574


16/94

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Ostrowska Bo縠na, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Niestabilno舵 posturalna os骲 z demencj podczas wychyle cia砤 w prz骴 i ty

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Postural instability in dementia during forward and backward tilt

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s. 82-83

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [ ];024;000, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];068;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08620


17/94

IDT: .

Autorzy: Tu砤cz Ewelina, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno舵i programu profilaktyki i promocji zdrowia dla kobiet z nadmiern mas cia砤 w uj阠iu biopsychospo砮cznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the effectiveness of the programme of the prevention and the promotion of health for women with the excess body weight in the biopsychosocial presentation

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s. 135-136

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Tu砤cz Ewelina [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08619


18/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, ieja Magdalena, Pawik Malwina, W骿towicz Dorota, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom nastroju i poczucie koherencji w samoocenie student體 III roku studi體 licencjackich Wydzia硊 Fizjoterapii AWF we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mood level and sense of coherence in self-assessment of 3rd year students of undergraduate studies at the Physiotherapy Department of the University School of Physical Education in Wroclaw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.93-94

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielski

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, ieja Magdalena [ ];000;000, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [*];067;WF, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];068;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08569


19/94

IDT: .

Autorzy: Zaj眂 Katarzyna, Serweta Anna, Salamon-Krakowska Katarzyna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom odczuwanego stresu u kobiet po 60. roku 縴cia podejmuj眂ych regularn aktywno舵 fizyczn i dzia砤nia prozdrowotne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of stress experienced in women over the age of 60 who take regular physical activity and pro-health activities

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 3, s.120-124, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2391-4653
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zaj眂 Katarzyna [ ];000;000, Serweta Anna 0000-0002-7699-6890 [ ];000;000, Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/02

Sygnatura: PNNP08298


20/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Role of family in the process of rehabilitation of elderly hospitalized in a nursing home

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proceedings of 45th World Congress on Nursing Care & 8th European Breast Congress. December 04-06, 2017. Rome, Italy

Opis fizyczny: s.18

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2017/12

Sygnatura: PNNP08560


21/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kowalska Joanna, Salamon-Krakowska Katarzyna, Ochnik Magdalena, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna.

Tytu艂 orygina艂u: Role of family in the process of rehabilitation of elderly hospitalized in a nursing home

Czasopismo: Topics in Geriatric Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.33, nr 2, s.127-132, tab. bibliogr. 29 poz. sum.

p-ISSN: 0882-7524
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1097/TGR.000000000000147

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF, Ochnik Magdalena [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Topics in Geriatric Rehabilitation

Data wprowadzenia: 2017/03; 2017/05

Sygnatura: PNNP08196


22/94

IDT: .

Autorzy: Jaworska-Burzy駍ka Lilianna, Seku硂wicz Ma砱orzata, Cie秎ik B砤縠j, Kowalska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: The role of massage in reducing the risk of burnout in employees of large corporation

Czasopismo: Complementary Therapies in Clinical Practice

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.29, s.185-188, tab. bibliogr. 26 poz.

p-ISSN: 1744-3881
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1016/j.ctcp.2017.09.013

Afiliacja: Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [ ];024;000, Seku硂wicz Ma砱orzata 0000-0002-8702-3349 [ ];000;000, Cie秎ik B砤縠j [ ];024;000, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Complementary Therapies in Clinical Practice

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Complementary Therapies in Clinical Practice

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08457


23/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Jaworska Lilianna, Mazurek Justyna, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Uj阠ie biopsychospo砮czne w leczeniu depresji u os骲 starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Biopsychosocial approach for the treatment of depression in the elderly

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 3, s.108-112, bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2391-4653
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Mazurek Justyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/12

Sygnatura: PNNP08553


24/94

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk-Latos Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Grzebieniak Tomasz, Pawik Malwina, Kucharski Wojciech, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w r罂nych program體 rehabilitacji kardiologicznej na jako舵 縴cia, poziom depresji oraz tolerancj wysi砶u kobiet z chorob niedokrwienn serca

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of different cardiac rehabilitation programs on quality of life, depression and exertion tolerance in women with ischemic heart disease

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.12-14

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielski

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];067;WF, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [*];067;WF, Kucharski Wojciech 0000-0003-0218-0749 [*];064;WF, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08594


25/94

IDT: .

Autorzy: Przysi昕na Ewa, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 starszych na terenach wiejskich Powiatu Trzebnickiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity elderly people in the rural areas in the Trzebnica district

Czasopismo: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku

Szczeg贸艂y: 2016, nr 2, s.27-34, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

p-ISSN: 2299-744X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Przysi昕na Ewa [*];024;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/07

Sygnatura: PNNP07917


26/94

IDT: .

Autorzy: Jaworska Lilianna, Tkacz Natalia, Morga Paulina, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki warunkuj眂e skuteczno舵 fizjoterapii os骲 starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Determinants of the effectiveness of physiotherapy and amongst elderly people

Czasopismo: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.31, nr 3, s.17-28, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

p-ISSN: 2299-744X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Tkacz Natalia [ ];000;000, Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07974


27/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Bojko Ewa, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Rymaszewska Joanna, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Occurrence of depressive symptoms among older adults after a stroke in the nursing home facility

Czasopismo: Rehabilitation Nursing

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.41, nr 2, s.112-119, tab. bibliogr. 44 poz. sum.bibliogr.

p-ISSN: 0278-4807
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1002/rnj.203

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Bojko Ewa [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Rehabilitation Nursing

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Rehabilitation Nursing

Data wprowadzenia: 2015/05; 2016/03

Sygnatura: PNNP07358


28/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Jaworska Lilianna, Gor眂zko Agata, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena obci笨enia os骲 opiekuj眂ych si chorymi z ot阷ieniem

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, supl.1, s.57

Uwagi: II Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska. 14-16 kwietnia 2016, Warszawa

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN: 2084-4336

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Gor眂zko Agata [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07787


29/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Morga Paulina, Jaworska Lilianna, Jagieniak Aleksandra, Morawska Natalia, Podbor眂zy駍ka Martyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena parametr體 stanu psychicznego student體 Wydzia硊 Fizjoterapii jako przysz硑ch pracownik體 systemu opieki medycznej

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, supl.1, s.114

Uwagi: II Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska. 14-16 kwietnia 2016, Warszawa

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN: 2084-4336

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Jagieniak Aleksandra [ ];000;000, Morawska Natalia [ ];000;000, Podbor眂zy駍ka Martyna [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07786


30/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Cie秎ik B砤縠j, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Postural stability of elderly people with cognitive impairments

Czasopismo: American Journal of Alzheimers Disease and Other Dementias

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.31, nr 3, s.241-246, tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1177/1533317515602547

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Cie秎ik B砤縠j [*];024;000, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2015/09;2016/04

Sygnatura: PNNP07463


31/94

IDT: .

Autorzy: Kobyla駍ka Marzena, W骿cik Bartosz, Kowalska Joanna, Neustein Jolanta, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Rola czynnik體 biopsychospo砮cznych w procesie fizjoterapii pacjent體 po udarze m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of biopsychosocial factors in the process of physiotherapy of patients after cerebral stroke

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Perspektywy rozwoju fizjoterapii" : streszczenia

Adres wydawniczy: : Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, 2016

Konferencja/zjazd - tytu艂: Zarz眃 G丑wny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pabianickie Centrum Medyczne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pabianice : 25-26 listopada 2016

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kobyla駍ka Marzena [*];024;000, W骿cik Bartosz [ ];000;000, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, Neustein Jolanta [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08231


32/94

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Kowalska Joanna, Kusztal Mariusz, Rogowski kasz, Go酬biowski Tomasz, Nikifur Ma砱orzata, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Zembro-cny Agnieszka, Klinger Marian, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The level of anxiety and depression in dialysis patients undertaking regular physical exercise training - a preliminary study

Czasopismo: Kidney & Blood Pressure Research

Szczeg贸艂y: 2016 : 41, s.86-98, ryc. tab. bibliogr. 40 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1159/000368548

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Rogowski kasz [ ];000;000, Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Nikifur Ma砱orzata [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07671


33/94

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Koz硂wska Agata, Wo糿iewski Marek, Rymaszewska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: The role of social support in women's health and recovery processes

Czasopismo: Psychology Health & Medicine

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.21, nr 1, s.81-91, tab. bibliogr. 48 poz. sum.

Uwagi: DOI:10.1080/13548506.2015.1009378

p-ISSN: 1354-8506
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Koz硂wska Agata [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Psychology Health and Medicine

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Psychology, Health and Medicine

Data wprowadzenia: 2015/04; 2015/11

Sygnatura: PNNP07264


34/94

IDT: .

Autorzy: Jaworska-Burzy駍ka Lilianna, Kanaffa-Kilija駍ka Urszula, Przysi昕na Ewa, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: The role of therapy in reducing the risk of job burnout - a systematic review of literature

Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, nr 4, s.43-52, tab. bibliogr. 29 poz. sum.

p-ISSN: 1509-2046
e-ISSN: 2083-828X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.12740/APP/6581

Afiliacja: Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Kanaffa-Kilija駍ka Urszula [ ];000;000, Przysi昕na Ewa [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Archives of Psychiatry and Psychotherapy

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Archives of Psychiatry and Psychotherapy

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08065


35/94

IDT: .

Autorzy: Str阫 Marta, Szopi駍ki J髗ef, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia funkcji seksualnych a jako舵 relacji z partnerem u kobiet po mastektomii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sexual dysfunction and quality of the relationship with the partner among woman after mastectomy

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 52, s.80-88, tab. bibliogr. 31 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Str阫 Marta [ ];000;000, Szopi駍ki J髗ef [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07801


36/94

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Ostrowska Bo縠na, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Radziszewski kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 zawodowa a zaburzenia nastroju w秗骴 absolwent體 fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Employment activity and mood disorders among physiotherapy graduates from the University School of Physical Education in Wroclaw

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 48, s.113-118, tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Radziszewski kasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07237


37/94

IDT: .

Autorzy: Jaworska Lilianna, Hawrylak Arletta, Burzy駍ki Bartosz, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Effect of progressive muscle relaxation on pain threshold and effectiveness of footballers' training

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.16, nr 4, s.225-228, tab. bibliogr. 27 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/humo-2015-0043

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF, Burzy駍ki Bartosz [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07784


38/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Mazurek J., Kropi駍ka S., Wieczorkowska-Tobis K., Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Needs assessment of people 75+ living in a nursing home or family home environment

Czasopismo: European Geriatric Medicine

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.6, nr 4, s.348-353, tab. bibliogr 28 poz. sum.

p-ISSN: 1878-7649
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1016/j.eurger.2015.03.001

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Mazurek J. [ ];000;000, Kropi駍ka S. [ ];000;000, Wieczorkowska-Tobis K. [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): European Geriatric Medicine

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): European Geriatric Medicine

Data wprowadzenia: 2015/04; 2015/07

Sygnatura: PNNP07247


39/94

IDT: .

Autorzy: Nawrot Adam, Boro-Krupi駍ka Krystyna, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Og髄na orientacja 縴ciowa a podejmowanie regularnej aktywno禼i fizycznej i dzia砤 prozdrowotnych u kobiet po 60 roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: General life orientation vs regular physical activity and health-promoting activities in women at the age over 60

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2015 : vol. 12, nr 3-4, s.69-80, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1732-2642
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nawrot Adam [ ];000;000, Boro-Krupi駍ka Krystyna 0000-0002-1710-7547 [*];061;WWF, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/05

Sygnatura: PNNP08299


40/94

IDT: .

Autorzy: Morga Paulina, Podbor眂zy駍ka Martyna, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom odczuwanego stresu w秗骴 student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of perceived stress among students of the University School of Physical Education in Wroclaw

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2015 : t.23, nr 4, s.43-54, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2015-00

Afiliacja: Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Podbor眂zy駍ka Martyna [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08116


41/94

IDT: .

Autorzy: Majewska Paulina, Boro-Krupi駍ka Krystyna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: iadomo舵 cia砤 u dziewcz眛 z anoreksj

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 49, s.43-51, ryc. tab. bibliogr. 27 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majewska Paulina [ ];000;000, Boro-Krupi駍ka Krystyna 0000-0002-1710-7547 [*];061;WWF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2015/08

Sygnatura: PNNP07448


42/94

IDT: .

Autorzy: Salamon-Krakowska Katarzyna, Grzeszczuk M., Dobrowolski Robert, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w metody Feldenkraisa na zmiany w obrazie cia砤 os骲 po 60 roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of Feldenkrais Method on the changes in body image in people over 60 years of age

Czasopismo: Complementary and Alternative Medicine in Science

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.3, nr 1, s.17-29, ryc. bibliogr. 30 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2353-3420
e-ISSN: 2353-5849

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Salamon-Krakowska Katarzyna [*];040;WF, Grzeszczuk M. [ ];000;000, Dobrowolski Robert 0000-0002-2990-8149 [*];040;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/02

Sygnatura: PNNP08162


43/94

IDT: .

Autorzy: Jaworska Lilianna, Morawska Natalia, Morga Paulina, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza cz阺to禼i wyst阷owania objaw體 depresyjnych wsr骴 student體 Wydzia硊 Fizjoterapii Akdemii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu w kontek禼ie plan體 zawodowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Analysis of the prevalence of depressive symptoms among students of the Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education in Wroclaw in the context of carreer plans

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.22, nr 3, s.10-22, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2014-0007

Afiliacja: Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Morawska Natalia [ ];000;000, Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07978


44/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kowalska Joanna, Pawik Malwina, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of a short-term group psychotherapy used as part of the rehabilitation process in nursing home patients

Czasopismo: Disability and Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.36, nr 12, s.1027-1032

p-ISSN: 0963-8288
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3109/09638288.2013.825331

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [ ];024;000, Rymaszewska Joanna [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): DISABILITY AND REHABILITATION

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Disability and Rehabilitation

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06880


45/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Borsuk Paulina, Pawik Malwina, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Mental state and quality of life after 10 session whole-body cryotherapy

Czasopismo: Psychology Health & Medicine

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.19, nr 1, s.40-46, tab. bibliogr. 18 poz.

Uwagi: doi:10.1080/13548506.2013.780130

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Borsuk Paulina [ ];000;000, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [*];024;000, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06373


46/94

IDT: .

Autorzy: Rymaszewska Joanna, Mazurek Justyna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany funkcjonowania zawodowego i w zwi眤kach os骲 z zaburzeniami psychicznymi leczonych ambulatoryjnie w obserwacji dwuletniej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dynamics of occupational and relational functioning of outpatients with mental disorders in two-year observation

Czasopismo: Psychiatria Polska

Szczeg贸艂y: 2014 : t.48, nr 3, s.599-613, ryc. tab. bibliogr. 36 poz. sum.

p-ISSN: 0033-2674
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rymaszewska Joanna [ ];000;000, Mazurek Justyna [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Psychiatria Polska

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Psychiatria Polska

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06864


47/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Rymaszewska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Occurrence of cognitive impairment and depressive symptoms among the elderly in a nursing home facility

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2013 : vol. 22, nr 1, s.111-117, ryc. tab. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-025X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06247


48/94

IDT: .

Autorzy: Kustrzycki Wojciech, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Replay to Demaria et al.

Czasopismo: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.43, nr 3, s.658

Uwagi: (IF=2.814)

Adnotacje: Letter to the editor response

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kustrzycki Wojciech [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06028


49/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kowalska Joanna, Pawik Malwina, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Rola psychoterapii grupowej w procesie usprawniania przewlekle chorych os骲 starszych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Siechnicka Jesie Naukowa - konferencja naukowo-szkoleniowa. Siechnice k.Wroc砤wia, 8-10 listopada 2013 r.

Opis fizyczny: s. 13-14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [ ];024;000, Rymaszewska Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07332


50/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Mazurek Justyna, Kobyla駍ka Marzena, Rymaszewska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Stopie akceptacji w砤snej choroby u pacjent體 geriatrycznych obj阾ych systematyczn fizjoterapi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The degree of acceptance of the illness in geriatric patients coverd by systematic physiotherapy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.23-24

Uwagi: ISbn 978-83-89156-36-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Mazurek Justyna [ ];000;000, Kobyla駍ka Marzena [*];015;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06472


51/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Altered postural control in persons with cognitive impairment during visual feedback tasks

Czasopismo: Gait and Posture

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.35, nr 2, s.312-315, ryc. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2012/02

Sygnatura: PNNP05610


52/94

IDT: .

Autorzy: Rymaszewska Joanna, Borsuk P., Pawik Malwina, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Can whole-body cryotherapy improved quality of life in somatic illness?

Czasopismo: Journal of Psychosomatic Research

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.72, nr 6, s.500-501

Uwagi: Meeting Abstract: 114

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Borsuk P. [ ];000;000, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [ ];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06257


53/94

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Grzebieniak Tomasz, Kucharski W., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of different cardiac rehabilitation (CR) programs on quality of life and depression in women with ischemic heart disease (IHD)

Czasopismo: European Psychiatry

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.27, suppl.1, poz. P-1195

Uwagi: 20th European Congress of Psychiatry. Prague (Czech Republic), 3-6 March 2012. Abstracts on CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Kucharski W. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05711


54/94

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Grzebieniak Tomasz, Kucharski W., Kropielnicka K., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of different cardiac rehabilitation programs on exertion tolerance, quality of life and depression in women with ischemic heart disease

Czasopismo: European Journal of Preventive Cardiology

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.19, supl.1, s.S28

Uwagi: (EuroPRevent Congress. Dublin, Ireland, 3-5 May 2012)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [ ];042;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Kucharski W. [ ];000;000, Kropielnicka K. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06255


55/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Kontakt z pacjentem przewlekle chorym (schorzenia neurodegeneracyjne, uk砤du kr笨enia, zaburzenia psychiczne)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Porozumiewanie si lekarza z pacjentem i jego rodzin : wybrane zagadnienia / red. Andrzej Steciwko, Jaros砤w Bara駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2012

Opis fizyczny: s.131-139 : bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/03

Sygnatura: PNNP05636


56/94

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Ka砶a Dariusz, Wojty駍ka R., Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Syrycka Joanna, Pawik Malwina, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life (QOL) and depression level versus β-endorphin concentration in women with ischemic heart disease (IHD)

Czasopismo: Maturitas

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.71, suppl.1, s.S62

Uwagi: 9th European Congress on Menopause and Andropause

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Wojty駍ka R. [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Syrycka Joanna [ ];040;WF, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [ ];024;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05708


57/94

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Wojty駍ka R., Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Grzebieniak Tomasz, Kucharski W., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life and depression level versus socioeconomic status of women with ischemic heart disease

Czasopismo: European Psychiatry

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.27, suppl.1, poz. P-1483

Uwagi: 20th European Congress of Psychiatry. Prague (Czech Republic), 3-6 March 2012. Abstracts on CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Wojty駍ka R. [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Kucharski W. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05710


58/94

IDT: .

Autorzy: Kustrzycki Wojciech, Rymaszewska Joanna, Malcher Katarzyna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Biecek Przemys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Risk factors of depressive and anxiety symptoms 8 years after coronary artery bypass grafting

Czasopismo: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.42, nr 1, s.302-306, ryc. tab. bibliogr. 19 poz.

Uwagi: doi:10.1016/j.ejcts.2011.06.028

p-ISSN: 1010-7940
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kustrzycki Wojciech [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];042;WF, Malcher Katarzyna [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Biecek Przemys砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05342


59/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Morka Joanna, Kowalska Joanna, Kustrzycki Wojciech, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: The role of depressive and anxiety symptoms in the evaluation of cardiac rehabilitation efficacy after coronary artery bypass grafting surgery

Czasopismo: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.42, nr 5, s.e108-e114, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Uwagi: doi:10.1093/ejcts/ezs463

Adnotacje: (J. Rymaszewska - podw骿na afiliacja)

p-ISSN: 1010-7940
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Morka Joanna [ ];000;000, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Kustrzycki Wojciech [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05831


60/94

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Grzebieniak Tomasz, Kropielnicka K., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w r罂nych program體 rehabilitacji lkardiologicznej na poziom β-endorfiny i stan psychofizyczny kobiet z chorob niedokrwienn serca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : 22-25 lutego 2012 r., Ustro

Opis fizyczny: s.28-29

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Kropielnicka K. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05709


61/94

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Jankowska Ewa, Rymaszewska Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna, satysfakcja z 縴cia oraz przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej u kobiet po leczeniu raka piersi

Czasopismo: Nowotwory

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.61, supl.2, s.53-54

Uwagi: VII Og髄nopolska Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi". Warszawa - Falenty, 14-16 kwietnia 2011 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [ ];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [ ];042;WF, Jankowska Ewa [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];042;WF, Wo糿iewski Marek [ ];042;WF

Sygnatura: PNNP06012


62/94

IDT: .

Autorzy: Wojty駍ka R., Wlaz硂 Agnieszka, Trypka E., Zimny A., Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Ambulatoryjny program rehabilitacji poznwaczej u os骲 z MCI i we wczesnym stadium procesu ot阷iennego (AD) - doniesienia wst阷ne

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.8, nr 3-4, s.107

Uwagi: (VIII Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojty駍ka R. [ ];000;000, Wlaz硂 Agnieszka [ ];000;000, Trypka E. [ ];000;000, Zimny A. [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/03

Sygnatura: PNNP05635


63/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kowalska Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i oddzia硑wa terapeutycznych stosowanych jako element procesu rehabilitacynego os骲 starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.8, nr 3-4, s.109

Uwagi: (VIII Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/03

Sygnatura: PNNP05633


64/94

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Jankowska Ewelina, Wo糿iewski Marek, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity, life satisfaction and adjustment to illness in women after treatment of breast cancer

Czasopismo: Wsp蟪czesna Onkologia

Szczeg贸艂y: 2011 : vol. 15, nr 3, s.180-185, ryc. tab. bibliogr. 31 poz.

Uwagi: DOI:10.5114/wo.2011.23011

Adnotacje: J. Rymaszewska - 2. afiliacja AM

p-ISSN: 1428-2526
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Jankowska Ewelina [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05266


65/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kowalska Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Problemy d硊goterminowej hospitalizacji i rehabilitacji os骲 starszych z zaburzeniami poznawczymi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Problems of long-term hospitalization and rehabilitation of the elderly with cognitive deficits

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.8, nr 1, s.1-9, bibliogr. 21 poz. sum.

p-ISSN: 1732-2642
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05099


66/94

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Stefa駍ka Ma砱orzata, Rudziak Marta, Jarmoluk Pawe, Paw硂wska Katarzyna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of Nordic walking exercise on upper extremity strength and the volume of lymphoedema in women following breast cancer treatment

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.19, nr 4, s.295-304, ryc. tab. bibliogr. 42 poz.

Uwagi: doi: 10.3233/IES-2011-0430

p-ISSN: 0959-3020
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Rudziak Marta [ ];000;000, Jarmoluk Pawe [ ];000;000, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/08

Sygnatura: PNNP05324


67/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu fizycznego na stan funkcji poznawczych oraz nastr骿 os骲 starszych z godnymi Zaburzeniami Poznawczymi

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.8, nr 3-4, s.108

Uwagi: (VIII Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/03

Sygnatura: PNNP05634


68/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wyst阷owanie zaburze poznawczych i objaw體 depresyjnych u pacjent體 starszych przebywaj眂ych w zak砤dzie opieku馽zo-leczniczym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Cognitive impairment and depressive symptoms among the elderly in nursing home facility

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.17

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05163


69/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kowalska Joanna, Malicka Iwona, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Cognitive impairment, depressive symptoms and the efficacy of physiotherapy in elderly people undergoing rehabilitation in a nursing home facility

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.19, nr 6, s.755-764, tab. bibliogr. 27 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04878


70/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Malicka Iwona, Rymaszewska Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Przystosowanie psychologiczne kobiet bezpo秗ednio po operacji onkologicznej i po zako馽zeniu leczenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psychological adjustment of women after oncological surgery and at the end of treatment

Czasopismo: Wsp蟪czesna Onkologia

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.14, nr 6, s.403-410, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04982


71/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Boro Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Rehabilitacja psychiczna w onkologii

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja w onkologii / red. nauk. Marek Wo糿iewski, Jan Kornafel

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2010

Opis fizyczny: s.108-126 : bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Boro-Krupi駍ka Krystyna 0000-0002-1710-7547 [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04763


72/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Kowalska Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Skuteczno舵 fizjoterapii w przypadku os骲 starszych usprawnianych w warunkach zak砤du opieku馽zo-leczniczego : badania pilota縪we

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The physiotherapy efficacy in the case of elderly people rehabilitated in a long-term care unit : pilot study

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, nr 1, s.41-47, ryc. tab. bibliogr. 14 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04566


73/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Malicka Iwona, Figu砤 Marta, Rymaszewska Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w o秏iotygodniowego treningu nordic walking na jako舵 縴cia kobiet po mastektomii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of eight-week Nordic walking exercise on life quality of women after mastectomy

Czasopismo: Onkologia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.13, nr 2, s.90-95, ryc. bibliogr. 37 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Figu砤 Marta [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04845


74/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia funkcji poznawczych i zespo硑 ot阷ienne - problem fizjoterapii geriatrycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Cognitive impairment and dementia - problem of geriatric physiotherapy

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, nr 2, s.73-80, tab. bibliogr. 27 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05062


75/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Pi眛ek Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia poznawcze i emocjonalne a d硊go舵 pobytu os骲 starszych w Zak砤dzie Opieku馽zo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Cognitive and emotional disturbances and length of stay of elderly people in a nursing home facility

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.7, nr 2, s.61-69, tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Pi眛ek Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04827


76/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia poznawcze i objawy depresyjne a stan funkcjonalny os骲 starszych po udarze m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Cognitive impairment, depressive symptoms and functional status of the elderly after stroke

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.37

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04893


77/94

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia poznawcze i objawy depresyjne a stan funkcjonalny os骲 starszych po udarze m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Cognitive impairment, depressive symptoms and functional status of the elderly after stroke

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2010 : t.24, nr 4, s.17-22, tab. bibliogr. 32 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05288


78/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Wieprow Justyna, Kowalska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Stosunek fizjoterapeut體 do pacjent體 w podesz硑m wieku z zaburzeniami mentalnymi i depresyjnymi. Ocena skuteczno禼i przeprowadzonego szkolenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attitude of physiotherapists towards elderly patients with mental and depression disorders. Assessment of professional training effectiveness

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.6, nr 1, s.23-31, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Wieprow Justyna [ ];000;000, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2009/05

Sygnatura: PNNP04127


79/94

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Szczepa駍ka Joanna, Anio Karolina, Rymaszewska Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia nastroju i strategie przystosowania do choroby u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu piersi i narz眃體 rodnych

Czasopismo: Wsp蟪czesna Onkologia

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.13, nr 1, s.41-46, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Anio Karolina [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2009/04

Sygnatura: PNNP04102


80/94

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Szczepa駍ka Joanna, Anio Karolina, Rymaszewska Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia nastroju i strategie przystosowania do choroby u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu piersi i narz眃體 rodnych

Czasopismo: Nowotwory

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.59, supl.1, s.79-80

Uwagi: VI Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi". Warszawa, 23-25 kwietnia 2009 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [ ];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [ ];042;WF, Anio Karolina [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];042;WF, Wo糿iewski Marek [ ];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06011


81/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Klin Zuzanna, Jaroszewska Anna, Ciesielski Roman.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza czynnik體 zwi眤anych z obecno禼i objaw體 depresji w秗骴 student體 Wydzia硊 Fizjoterapii AWF we Wroc砤wiu. Cz.2.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The analysis of factors associated with presence of depression symptoms among students of Faculty of Physiotherapy at Academy of Physical Education in Wroc砤w

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2008 : t.16, nr 3, s.79-88, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Klin Zuzanna [ ];000;000, Jaroszewska Anna [ ];000;000, Ciesielski Roman [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04030


82/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Gre Gra縴na, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia nastroju - istotny czynnik w procesie fizjoterapii os骲 w podesz硑m wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mood disorders - significant factor in physiotherapy of elderly patients

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.8, nr 2, s.170-178, tab. bibliogr. 29 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Gre Gra縴na [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2008/09

Sygnatura: PNNP03796


83/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Klin Zuzanna, Jaroszewska Anna, Ciesielski Roman.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia nastroju w populacji student體 Wydzia硊 Fizjoterapii AWF we Wroc砤wiu. Cz.1.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mood disorders in student population of Faculty of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Wroc砤w. P.1.

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2008 : t.16, nr 3, s.69-78, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Klin Zuzanna [ ];000;000, Jaroszewska Anna [ ];000;000, Ciesielski Roman [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04029


84/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Kowalska A., Rychlik Ma砱orzata, Dorabia砤 A., Gre Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Elementy psychoterapii w procesie usprawniania pacjent體 geriatrycznego oddzia硊 rehabilitacyjnego

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.4, nr 3, s.149-158, bibliogr. 27 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska A. [ ];000;000, Rychlik Ma砱orzata [ ];024;000, Dorabia砤 A. [ ];000;000, Gre Gra縴na [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03457


85/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Gre Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Metody diagnozowania funkcji poznawczych pomocne podczas rehabilitacji os骲 starszych

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.38

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Gre Gra縴na [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03147


86/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Problem zaburze poznawczych w prowadzeniu i programowaniu fizjoterapii os骲 w podesz硑m wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The problem of cognitive disorders in planning and carrying out of physical therapy in the elderly

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, nr 1, s.67-74, bibliogr. 25 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03242


87/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Gre Gra縴na, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia poznawcze - istotny czynnik utrudniaj眂y fizjoterapi os骲 w podesz硑m wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The cognitive impairment - significant factor disturbing physiotherapy process of elderly in-patients

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.4, nr 1, s.7-16

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Gre Gra縴na [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2007/05

Sygnatura: PNNP03015


88/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Kowalska Joanna, Gre Gra縴na, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Stosunek fizjoterapeut體 do pacjent體 w podesz硑m wieku z zaburzeniami mentalnymi i behawioralnymi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attitude of physiotherapists towards elderly patients with mental and behavioural disorders

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.6, nr 3, s.216-221, tab. bibliogr. 27 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [ ];000;000, Gre Gra縴na [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02686


89/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Gre Gra縴na, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia poznawcze - istotny czynnik utrudniaj眂y fizjoterapi os骲 w podesz硑m wieku

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.3, nr 4, s.243

Uwagi: ("Nowe wyzwania w diagnostyce i terapii w psychogeriatrii " - III Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Gre Gra縴na [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02779


90/94

IDT: .

Autorzy: Chamela-Bili駍ka Dagmara, Szczepa駍ka Joanna, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Stabilno舵 postawy stoj眂ej u os骲 z deficytem poznawczym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stability of quiet standing in subjects with cognitive impairment

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 1 (50), s.222-225, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [0];015;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [0];016;WF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01747


91/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Kowalska J., Wo糿iewski Marek, Gre Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Stosunek fizjoterapeut體 do pacjent體 w podesz硑m wieku obj阾ych d硊goterminow opiek instytucjonaln

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.34-35

Uwagi: V Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wroc砤w

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [0];016;WF, Kowalska J. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [0];016;WF, Gre Gra縴na [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01773


92/94

IDT: .

Autorzy: Kwiatkowska Wies砤wa, Szczepa駍ka Joanna, Wo糿iewski Marek, Gre Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia poznawcze u os骲 starszych w 秝ietle oceny metabolicznych czynnik體 ryzyka chor骲 sercowo-naczyniowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of metabolic risk factors of cardiovascular diseases on cognitive impairment in elderly patients

Czasopismo: Acta Angiologica

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.11, nr 1, s.37-49, ryc. tab. bibliogr. 28 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kwiatkowska Wies砤wa [0];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [0];016;WF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF, Gre Gra縴na [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01698


93/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Gre Gra縴na, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w systematycznych 鎤icze fizycznych na samopoczucie i zaburzenia nastroju os骲 w podesz硑m wieku z niewielkimi deficytami poznawczymi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of systematic physical exercises on the general mood and mood disorders in elderly people with mild cognitive deficiencies

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2004 : t.12, nr 3, s.37-46, tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [0];016;WF, Gre Gra縴na [0];000;000, Wo糿iewski Marek [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01480


94/94

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka Joanna, Gre Gra縴na, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w systematycznych 鎤icze fizycznych na wybrane aspekty funkcjonowania intelektualnego os骲 w podesz硑m wieku z niewielkimi deficytami poznawczymi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effects of systematic physical exercises on chosen aspects of intellectual functioning in elderly people with mild cognitive deficits

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2004 : t.12, nr 4, s.50-61, tab. bibliogr. 22 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [0];016;WF, Gre Gra縴na [0];000;000, Wo糿iewski Marek [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01586


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu