SUPI裇KA MARZENA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 41

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, P蟪rola Pawe, G髍al-P蟪rola Jolanta, Hajdukiewicz Anna, Supi駍ki Jan, Kropotov Juri D..

Tytu艂 orygina艂u: Application of ERPs neuromarkers for assessment and treatment of a patient with chronic crossed aphasia after severe TBI and long-term coma - case report

Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.24, nr 1, s.141-147, ryc. tab. bibliogr. 39 poz. sum.

p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];068;WF, P蟪rola Pawe [ ];000;000, G髍al-P蟪rola Jolanta [ ];000;000, Hajdukiewicz Anna [ ];000;000, Supi駍ki Jan [*];022;000, Kropotov Juri D. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Data wprowadzenia: 2017/03; 2019/01

Sygnatura: PNNP08211


2/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, P蟪rola Pawe, G髍al-P蟪rola Jolanta, Herman-Sucharska Izabela, Kropotov Juri D., P眂halska Maria.

Tytu艂 orygina艂u: Application of functional neuromarkers for contructing protocols of neurotherapy and monitoring the success of treatment in chronic crossed transcortical sensory aphasia : a case study

Czasopismo: Acta Neuropsychologica

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.14, nr 4, s.389-400, ryc. tab. bibliogr. 47 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, P蟪rola Pawe [ ];000;000, G髍al-P蟪rola Jolanta [ ];000;000, Herman-Sucharska Izabela [ ];000;000, Kropotov Juri D. [ ];000;000, P眂halska Maria [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/02

Sygnatura: PNNP08154


3/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Sipko Tomasz, W骿towicz Dorota, Pawik kasz, D阞iec-B眐 Agnieszka, Wo硂szyn Daria, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of quality of life after the DIAMTM spinal stabilization system

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 10, s.279-288, tab. bibliogr. 24 poz.

Uwagi: DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.162080

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Pawik kasz [*];015;WF, D阞iec-B眐 Agnieszka 0000-0001-7005-3018 [*];015;WF, Wo硂szyn Daria [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP08010


4/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Mirski Andrzej, Rasmus Anna, Kropotov Juri D., P眂halska Maria.

Tytu艂 orygina艂u: Neuropsychological rehabilitation for traumatic brain injury patients

Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.22, nr 2, s.373-384, ryc. tab. bibliogr. 91 poz. sum.

p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Mirski Andrzej [ ];000;000, Rasmus Anna [ ];000;000, Kropotov Juri D. [ ];000;000, P眂halska Maria [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Data wprowadzenia: 2015/06

Sygnatura: PNNP07364


5/41

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Urszula, Kübler Magdalena, Chantsoulis Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Postawy wobec kultury fizycznej m硂dzie縴 licealnej ze sta潮 usprawiedliwion absencj

Czasopismo: Zeszyty Wydzia硊 Przyrodniczo-Technicznego

Szczeg贸艂y: 2014, z.6, s.131-141, ryc. bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Urszula [ ];000;000, Kübler Magdalena [*];004;WWF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07072


6/41

IDT: .

Autorzy: Ma駅o Grzegorz, Kruczkowski Dariusz, Ni糿ikowski Tomasz, Perli駍ki Jacek, Chantsoulis Marzena, Pokorska Joanna, kaszewska Beata, Zi蟪kowski Artur, Graczyk Marek, Starczy駍ka Ma砱orzata, Jaszczur Nowicki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: The effect of programed physical activity measured with levels of body balance maintenance

Czasopismo: Medical Science Monitor

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.20, s. 1841-1849, ryc. tab. bibliogr. 32 poz. sum.

p-ISSN: 1643-3750
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.12659/MSM.889521

Afiliacja: Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Kruczkowski Dariusz [ ];000;000, Ni糿ikowski Tomasz [ ];000;000, Perli駍ki Jacek [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Pokorska Joanna [ ];000;000, kaszewska Beata [ ];000;000, Zi蟪kowski Artur [ ];000;000, Graczyk Marek [ ];000;000, Starczy駍ka Ma砱orzata [ ];000;000, Jaszczur Nowicki Jaros砤w [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): MEDICAL SCIENCE MONITOR

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Medical Science Monitor

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06946


7/41

IDT: .

Autorzy: P眂halska Maria, Pronina Marina V., Ma駅o Grzegorz, Chantsoulis Marzena, Mirski Andrzej, Kaczmarek Bo縴dar, cko Maria, Kropotov Juri D..

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of neurotherapy program for a patient with clinical symptoms of schizophrenia and severe TBI using event-related potentials

Czasopismo: Acta Neuropsychologica

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.11, nr 4, s.435-449, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum.

p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: P眂halska Maria [ ];000;000, Pronina Marina V. [ ];000;000, Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Mirski Andrzej [ ];000;000, Kaczmarek Bo縴dar [ ];000;000, cko Maria [ ];000;000, Kropotov Juri D. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki o kulturze fizycznej;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Acta Neuropsychologica

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Acta Neuropsychologica

Data wprowadzenia: 2014/02

Sygnatura: PNNP06695


8/41

IDT: .

Autorzy: Szweda Agnieszka, Chantsoulis Marzena, Kübler Magdalena, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Bariery w komunikacji interpersonalnej w relacji prze硂縪ny-podw砤dny - na przyk砤dzie oddzia硊 klinicznego

Czasopismo: Humanizacja Pracy

Szczeg贸艂y: 2012, nr 1-2, s.115-126, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szweda Agnieszka [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Kübler Magdalena [*];004;WWF, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05696


9/41

IDT: .

Autorzy: Tomaszewski Wies砤w, Ma駅o Grzegorz, Pachalska Maria, Chantsoulis Marzena, Perli駍ki Jacek, kaszewska Beata, Paw硂wska Magdalena, Jaszczur Nowicki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Improvement of the quality of life of persons with degenerative joint disease in the process of a comprehensive rehabilitation program enhanced by Tai Chi : the perspective of increasing therapeutic and rehabilitative effects

Czasopismo: Archives of Budo

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.8, nr 3, s.169-177, tab. bibliogr. 44 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tomaszewski Wies砤w [ ];000;000, Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Pachalska Maria [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Perli駍ki Jacek [ ];000;000, kaszewska Beata [ ];000;000, Paw硂wska Magdalena [ ];000;000, Jaszczur Nowicki Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05858


10/41

IDT: .

Autorzy: Ma駅o Grzegorz, Markiewicz Katarzyna, Chantsoulis Marzena, Rasmus Anna, kaszewska Beata, Mirska Natalia.

Tytu艂 orygina艂u: Modification of communication barriers in the rehabilitation of TBI patients

Czasopismo: Acta Neuropsychologica

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.10, nr 4, s.467-480, ryc. bibliogr. 31 poz. sum.

p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Markiewicz Katarzyna [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Rasmus Anna [ ];000;000, kaszewska Beata [ ];000;000, Mirska Natalia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/01

Sygnatura: PNNP06167


11/41

IDT: .

Autorzy: Kruczy駍ki Jacek, Jaszczur Nowicki Jaros砤w, Topoli駍ki Tomasz, Srokowski Grzegorz, Ma駅o Grzegorz, Chantsoulis Marzena, Frankowska Ma砱orzata, Frankowski Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Radiological and biomechanical analysis of humeral fractures occurring during arm wrestling

Czasopismo: Medical Science Monitor

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.18, nr 5, s.303-307, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kruczy駍ki Jacek [ ];000;000, Jaszczur Nowicki Jaros砤w [ ];000;000, Topoli駍ki Tomasz [ ];000;000, Srokowski Grzegorz [ ];000;000, Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Frankowska Ma砱orzata [ ];000;000, Frankowski Pawe [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/04

Sygnatura: PNNP05658


12/41

IDT: .

Autorzy: P眂halska Maria, Ma駅o Grzegorz, Chantsoulis Marzena, Knapik Henryk, Mirski Andrzej, Mirska Natalia.

Tytu艂 orygina艂u: The quality of life of persons with TBI in the process of a Comprehensive Rehabilitation Program

Czasopismo: Medical Science Monitor

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.18, nr 7, s.432-442, tab. bibliogr. 40 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: P眂halska Maria [ ];000;000, Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Knapik Henryk [ ];000;000, Mirski Andrzej [ ];000;000, Mirska Natalia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05775


13/41

IDT: .

Autorzy: Grzesiczak Anna, Wrzosek Zdzis砤wa, Chantsoulis Marzena, Ruta J髗ef, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena funkcji stawu kolanowego po przebytym uszkodzeniu 潮kotki przy秗odkowej leczonej metod artroskopow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of the knee function after medial meniscus damage treated with arthroscopic method

Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny

Szczeg贸艂y: 2011, nr 3, s.235-242, ryc. bibliogr. 18 poz. sum.

p-ISSN: 1230-1043
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Grzesiczak Anna [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Ruta J髗ef [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/11

Sygnatura: PNNP05467


14/41

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Chantsoulis Marzena, Nowak Iga, Wdowiak Przemys砤w, Urbanowska Joanna, Sakowski Jaros砤w, Mraz Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Skuteczno舵 post阷owania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem pompy baklofenowej w leczeniu spastyczno禼i w stwardnieniu rozsianym - opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effectiveness of the physiotherapeutic procedure with the use of baclofen pump in the spasticity treatment in multiple sclerosis - case report

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.17, nr 4, s.263-267, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Nowak Iga [ ];000;000, Wdowiak Przemys砤w [ ];000;000, Urbanowska Joanna [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/12

Sygnatura: PNNP05519


15/41

IDT: .

Autorzy: Urbanowska Joanna, Chantsoulis Marzena, Mraz Ma砱orzata, Skrzek Anna, Sipko Tomasz, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczno禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The use of baclofen pump in comprehensive treatment of spasticity

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.17, nr 1, s.24-27, fot. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Urbanowska Joanna [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05157


16/41

IDT: .

Autorzy: Szweda Agnieszka, Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Holistyczne podej禼ie do pacjenta w celu optymalizacji leczenia guz體 wewn眛rzkana硂wych kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Holistic approach to the patient in order to optimize treatment of spinal canal tumours

Czasopismo: Problemy Piel阦niarstwa

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, nr 4, s.518-522, ryc. bibliogr. 7 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szweda Agnieszka [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/03

Sygnatura: PNNP05132


17/41

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Chantsoulis Marzena, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Postural control in patients with lumbar disc herniation in the early postoperative period

Czasopismo: European Spine Journal

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.19, nr 3, s.409-414, ryc. bibliogr. 35 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1007/s00586-009-1082-x

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/07, 2010/03

Sygnatura: PNNP04175


18/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Wdowiak P., Urbanowska Joanna, Mraz Ma砱orzata, Sakowski Jaros砤w, Karska K..

Tytu艂 orygina艂u: Skuteczno舵 post阷owania fizjoterapeutycznego w leczeniu spastyczno禼i z wykorzystaniem pompy baklofenowej w stwardnieniu rozsianym : opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effectiveness of physiotherapeutic procedures in treatment of multiple sclerosis spasticity, on the basis of intrathecal baclofen pump : case study

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.75-76

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Wdowiak P. [ ];000;000, Urbanowska Joanna [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000, Karska K. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04900


19/41

IDT: .

Autorzy: Urbanowska Joanna, Chantsoulis Marzena, Skrzek Anna, Sakowski Jaros砤w, Sipko Tomasz, Ca砶a Karol.

Tytu艂 orygina艂u: Stymulacja rdzenia kr阦owego w leczeniu b髄u przewlek砮go

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Spinal cord stimulation in the treatment of chronic pain

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.16, nr 2, s.129-132, ryc. tab. bibliogr.14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Urbanowska Joanna [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Ca砶a Karol [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04679


20/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa, Skrzek Anna, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Sipko Tomasz, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: The diagnosis and therapy of aphasia in the acute phase

Czasopismo: Acta Neuropsychologica

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.8, nr 1, s.38-50, bibliogr. 36 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04674


21/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa, Skrzek Anna, Sakowski Jaros砤w, Chamela-Bili駍ka Dagmara.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnoza i terapia afazji w fazie ostrej - na przyk砤dzie Klinicznego Oddzia硊 Neurochirurgii 4 WSKzP

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The diagnosis and therapy of aphasia in the acute phase based on the example of the Department of Neurosurgery, Military Clinical Hospital no 4 (4 WSKzP)

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.161-162

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04381


22/41

IDT: .

Autorzy: i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Szweda A., Chantsoulis Marzena, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Holistyczne podej禼ie do pacjenta - obejmuj眂e post阷owanie neurochirurgiczne, opiek piel阦niarsk i fizjoterapeutyczn - celem optymalizacji leczenia guz體 wewn眛rzkana硂wych kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Holistic approach to the patient - covering neurosurgical management, nursing care and physiotherapy - in order to optimize treatment of spinal canal tumours

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurg體 i Sekcji Piel阦niarskiej PTNCH z udzia砮m Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego 17-20 wrze秐ia 2009 r. Miko砤jki

Adres wydawniczy: Olsztyn, 2009

Opis fizyczny: s.171-172

Konferencja/zjazd - tytu艂: Wojew骴zki Szpital Specjalistyczny Oddzia Neurochirurgii w Olsztynie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Miko砤jki : 2009.09.17-20

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Szweda A. [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04275


23/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Patrzyk Rafa, Skrzek Anna, Sipko Tomasz, Szweda Agnieszka, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Kompleksowe post阷owanie terapeutyczne w leczeniu paliatywnym przerzut體 nowotworowych - metod dotrzonowych iniekcji cementu akrylowego (PMMA) - z odbarczeniem element體 nerwowych kana硊 kr阦owego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A comprehensive therapeutic procedure in palliative treatment of spinal cancer metastases by the polymethyl methacrylate (PMMA) intravertebral injection - with decompression of nervous elements of the vertebral canal

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 3, s.26-35, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Patrzyk Rafa [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Szweda Agnieszka [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04639


24/41

IDT: .

Autorzy: Kielnar Renata, Mraz Ma砱orzata, Mraz Maciej, Oleksy kasz, D阞iec-B眐 Agnieszka, Chantsoulis Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena stabilno禼i postawy cia砤 na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilno禼i u os骲 ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of postural stability based on a front and back stability margin of people with multiple sclerosis after rehabilitation

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.15, nr 3, s.226-229, ryc. bibliogr. 13 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kielnar Renata [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];042;WF, Oleksy kasz [ ];000;000, D阞iec-B眐 Agnieszka 0000-0001-7005-3018 [*];015;WF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04310


25/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Urbanowska Joanna, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Zwoli駍ki Jerzy, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie biowch砤nialnych implant體 w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kr阦os硊pa szyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.15, nr 1, s.66-69, fot. tab. bibliogr. 35 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Urbanowska Joanna [ ];000;000, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/04

Sygnatura: PNNP04100


26/41

IDT: .

Autorzy: Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa, Chantsoulis Marzena, Puchowska-Florek Marlena, Zwoli駍ki Jerzy, Garba Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Kompleksowa rehabilitacja we wczesnej fazie udaru m髗gu na oddzia砤ch udarowych - Stroke Unit - na przyk砤dzie afazji

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Diagnoza i terapia w logopedii / pod red. J髗efa Porayskiego-Pomsty

Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008

Opis fizyczny: s.328-338 : ryc. bibliogr. 33 poz.

Seria: Z Prac Towarzystwa Kultury J陑yka ; Towarzystwo Kultury J陑yka; Sekcja Logopedyczna ; t.7

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Puchowska-Florek Marlena [ ];000;000, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000, Garba Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04064


27/41

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Chantsoulis Marzena, 痬uda Marzena, Zwoli駍ki Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Zr體nowa縠nie postawy cia砤 u pacjent體 z chorob dyskow we wczesnym okresie pooperacyjnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Postural balance in the early post-operative period in patients with intervertebral disk disease following surgery

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, nr 3, s.226-237, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, 痬uda Marzena [ ];000;000, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03755


28/41

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Urszula, Kübler Magdalena, Chantsoulis Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Attitudes towards physical culture of secondary school students who are permanently exempted from participating in physical education classes

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.163-169 : ryc.

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Urszula [*];004;WWF, Kübler Magdalena [*];004;WWF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03395


29/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Zwoli駍ki Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Fizjoterapia pooperacyjna chorych z dyskopati szyjn leczonych z wykorzystaniem systemu cornestone SR i HSR

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.25

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03127


30/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Zwoli駍ki Jerzy, Urbanowska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Fizjoterapia pooperacyjna os骲 z chorob zwyrodnieniow kr阦os硊pa szyjnego leczonych operacyjnie z wykorzystaniem systemu cornerstone HSR

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : Vol.9, supl. 1, s.11

Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Wsp蟪czesne zasady diagnostyki i leczenia zespo丑w b髄owych szyjnego odcinka kr阦os硊pa" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000, Urbanowska Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03109


31/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Patrzyk R., Skrzek Anna, Sipko Tomasz, Lewera D., Zwoli駍ki Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Kompleksowe post阷owanie terapeutyczne w leczeniu wybranych schorze kr阦os硊pa metod dotrzonowych iniekcji cementu akrylowego

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.13

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Patrzyk R. [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Lewera D. [ ];000;000, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03115


32/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Bojda Andrzej, Zwoli駍ki Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Post阷owanie neurochirurgiczne i fizjoterapeutyczne celem optymalizacji leczenia guz體 wewn眛rzkana硂wych odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : Vol.9, supl. 1, s.12

Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Wsp蟪czesne zasady diagnostyki i leczenia zespo丑w b髄owych szyjnego odcinka kr阦os硊pa" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Bojda Andrzej [ ];000;000, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03110


33/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Sipko Tomasz, Wrzosek Zdzis砤wa, Zwoli駍ki Jerzy, Sakowski Jaros砤w, Demczyszak Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Choroba dyskowa odcinka l阣紈iowego kr阦os硊pa : leczenie zachowawcze i operacyjne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Lumbar disc disease : the conservative therapy and surgical treatment

Czasopismo: Medycyna Manualna

Szczeg贸艂y: 2006 : t.10, nr 2-3, s.9-16, ryc. bibliogr. 47 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000, Demczyszak Iwona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02748


34/41

IDT: .

Autorzy: Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa, Puchowska-Florek Marlena, Chantsoulis Marzena, Skarbek-O鎤ieja Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnostyka zaburze komunikacji pochodzenia centralnego w fazie ostrej udaru m髗gu w procesie kompleksowej neurorehabilitacji

Czasopismo: Edukacja Humanistyczna: rocznik naukowo-dydaktyczny

Szczeg贸艂y: 2006 : t.4, s.211-232, bibliogr. 34 poz.

Uwagi: ISSN 1505-280X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa [ ];000;000, Puchowska-Florek Marlena [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Skarbek-O鎤ieja Ewa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02870


35/41

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Urszula, Kübler Magdalena, Chantsoulis Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Health promoting activities of secondary school students permanently exempted from physical education lessons

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.269-273, ryc. bibliogr. 12 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Urszula [*];004;WWF, Kübler Magdalena [*];004;WWF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02864


36/41

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, Chantsoulis Marzena, Supi駍ki Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zale縩o禼i mi阣zy skuteczno禼i gry w pi砶 r阠zn a liczb nieprzepisowych i niesportowych zachowa

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Agresja a kultura fizyczna / pod red. Jana Supi駍kiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.59-66 : ryc. tab. bibliogr. 14 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 79 ; ISSN : 0239-6009

Uwagi: ISBN : 83-89156-43-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kübler Magdalena [*];004;WWF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Supi駍ki Jan [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02178


37/41

IDT: .

Autorzy: Troszczy駍ka-Nakonieczna W., Chantsoulis Marzena, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Usprawnianie komunikacji os骲 z chorob Parkinsona przy wykorzystaniu metody "Lee Silverman voice treatment (lsvt)"

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.70-71

Uwagi: V Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wroc砤w

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Troszczy駍ka-Nakonieczna W. [0];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [0];015;WF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01810


38/41

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Zasadno舵 interwencji terapeutycznej metod "Lee Silverman Voice Treatment" (LSVT) w zaburzeniach komunikacji os骲 z chorob Parkinsona

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The justifiability of the therapeutic intervention with the "Lee Silverman Voice Treatment" (LSVT) method in communication disorders in Parkinson's disease patients

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 4, s.5-16, bibliogr. 48 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [0];015;WF, Troszczy駍ka-Nakonieczna Wies砤wa [0];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02088


39/41

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, Chantsoulis Marzena, Supi駍ki Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zale縩o禼i mi阣zy skuteczno禼i gry w pi砶 r阠zn a liczb nieprzepisowych i niesportowych zachowa [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Agresja w kulturze fizycznej : og髄nopolska konferencja naukowa, 3-4 grudnia 2004 / red. Jan Supi駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: Tryb dost阷u : p硑ta CD-ROM

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2004.12.03-04

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kübler Magdalena [0];004;WWF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [0];015;WF, Supi駍ki Jan [0];006;WWF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01638


40/41

IDT: .

Autorzy: Wasielewska J., Supi駍ka Marzena, Zwoli駍ki J..

Tytu艂 orygina艂u: Wskazania, technika zabiegu i fizjoterapia szpitalna po laminektomii w chorobie dyskowej odcinka l阣紈iowego

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.51

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wasielewska J. [0];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [0];015;WF, Zwoli駍ki J. [0];000;000

Sygnatura: PNNP00435


41/41

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena g阺to禼i strumienia cieplnego znad pracuj眂ych mi甓ni u kolarzy podczas testu maksymalnego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa w 秝ietle bada fizjologicznych. Cz.1 / red. nauk. Marek Zato, Zbigniew Jethon

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.139-148 : ryc. tab. bibliogr. 19 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [0];015;WF

Sygnatura: PNNP00158


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu