STEFA裇KA MAORZATA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 30

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/30

IDT: .

Autorzy: Kropielnicka Katarzyna, Dziubek Wioletta, Buli駍ka Katarzyna, Stefa駍ka Ma砱orzata, Wojcieszczyk-Latos Joanna, Jasi駍ki Ryszard, Pilch Urszula, D眀rowska Gra縴na, Sk髍kowska-Telichowska Katarzyna, Ka砶a Dariusz, Janus Agnieszka, Zywar Katarzyna, Paszkowski Rafa, Rachwalik Anna, Wo糿iewski Marek, Szuba Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Influence of the physical training on muscle function and walking distance in symptomatic peripheral arterial disease in elderly

Czasopismo: BioMed Research International

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 2018, Article ID 1937527, 16 s., rys., tab., bibliogr. 60 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.1155/2018/1937527

Afiliacja: Kropielnicka Katarzyna [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];067;WF, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [*];067;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];068;WF, Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];067;WF, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];067;WF, Pilch Urszula [*];067;WF, D眀rowska Gra縴na [*];022;000, Sk髍kowska-Telichowska Katarzyna [ ];000;000, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Janus Agnieszka [ ];000;000, Zywar Katarzyna [ ];000;000, Paszkowski Rafa [ ];000;000, Rachwalik Anna [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF, Szuba Andrzej [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08923


2/30

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Buli駍ka Katarzyna, Stefa駍ka Ma砱orzata, Wo糿iewski Marek, Kropielnicka Katarzyna, Jasi駍ki Tomasz, Jasi駍ki Ryszard, Pilch Urszula, D眀rowska Gra縴na, Sk髍kowska-Telichowska Katarzyna, Wojcieszczyk-Latos Joanna, Ka砶a Dariusz, Janus Agnieszka, Zywar Katarzyna, Paszkowski Rafa, Szuba Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Peripheral arterial disease decreases muscle torque and functional walking capacity in elderly

Czasopismo: Maturitas

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.81, nr 4, s.480-486, tab. bibliogr. 30 poz. sum.

p-ISSN: 0378-5122
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.06.001

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [ ];024;000, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Kropielnicka Katarzyna [ ];000;000, Jasi駍ki Tomasz [ ];000;000, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF, Pilch Urszula [*];042;WF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Sk髍kowska-Telichowska Katarzyna [ ];000;000, Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];042;WF, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Janus Agnieszka [ ];000;000, Zywar Katarzyna [ ];000;000, Paszkowski Rafa [ ];000;000, Szuba Andrzej [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): MATURITAS

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Maturitas

Data wprowadzenia: 2015/06; 2015/07

Sygnatura: PNNP07361


3/30

IDT: .

Autorzy: Ptak A, Konieczny Grzegorz, Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of short-term Kinesiology Taping on force-velocity parameters of the rectus abdominis muscle

Czasopismo: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.26, nr 3, s.291-297, bibliogr. 23 poz.

p-ISSN: 1053-8127
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3233/BMR-130382

Afiliacja: Ptak A [ ];000;000, Konieczny Grzegorz [*];015;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

Data wprowadzenia: 2013/11

Sygnatura: PNNP06562


4/30

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Analysis of muscle force-velocity parameter changes in elderly women resulting from physical activity - in continuous examinations

Czasopismo: Educational Gerontology

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.38, nr 12, s.881-890, tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05857


5/30

IDT: .

Autorzy: Adamowicz S砤womir, Stefa駍ka Ma砱orzata, Dominiak Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena symetryczno禼i obci笨enia ko馽zyn dolnych pacjent體 ze skr髏em czynno禼iowym po zastosowaniu jednorazowej terapii wed硊g modelu Ackermanna

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of load distribution on the lower extremities in patients with functional leg shortening after a single manipulation based on Ackermann's model

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2012 : t.20, nr 3, s.3-10, tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Adamowicz S砤womir [ ];000;000, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Dominiak Piotr [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06724


6/30

IDT: .

Autorzy: Kobyla駍ka Marzena, W骿cik B., Kozak A., Si骴mak O., Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena efektywno禼i treningu r體nowagi i koordynacji ruchowej u pacjent體 po udarach niedokrwiennych m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effectiveness of balance and coordination training in patients after ischemic stroke

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.16

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kobyla駍ka Marzena [ ];000;000, W骿cik B. [ ];000;000, Kozak A. [ ];000;000, Si骴mak O. [ ];000;000, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05162


7/30

IDT: .

Autorzy: Kobyla駍ka Marzena, W骿cik B., Kozak A., Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena si reakcji pod硂縜 i symetryczno禼i obci笨ania ko馽zyn dolnych pacjent體 po udarze niedokrwiennym m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The assessment of the ground reaction force and the symmetry in weight-bearing in the lower limbs

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.32

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kobyla駍ka Marzena [ ];000;000, W骿cik B. [ ];000;000, Kozak A. [ ];000;000, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05171


8/30

IDT: .

Autorzy: Kobyla駍ka Marzena, W骿cik B., Kozak A., Si骴mak O., Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i treningu z biologicznym sprz昕eniem zwrotnym na symetryczno舵 obci笨enia ko馽zyn dolnych u pacjent體 po udarze niedokrwiennym m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The training with biofeedback vs. the symmetry in weight bearing in the lower limbs in patients after cerebral infarction

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.33

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kobyla駍ka Marzena [ ];000;000, W骿cik B. [ ];000;000, Kozak A. [ ];000;000, Si骴mak O. [ ];000;000, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05172


9/30

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Stefa駍ka Ma砱orzata, Barczyk Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Postawa cia砤 a czynno舵 mi甓ni tu硂wia kobiet po leczeniu raka piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body posture and trunk muscle activity in women following treatment of breast cancer

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.13, nr 1, s.45-57, tab. bibliogr. 22 poz. sum.

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna 0000-0002-4049-5365 [*];024;000, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/03

Sygnatura: PNNP05118


10/30

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Stefa駍ka Ma砱orzata, Rudziak Marta, Jarmoluk Pawe, Paw硂wska Katarzyna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of Nordic walking exercise on upper extremity strength and the volume of lymphoedema in women following breast cancer treatment

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.19, nr 4, s.295-304, ryc. tab. bibliogr. 42 poz.

Uwagi: doi: 10.3233/IES-2011-0430

p-ISSN: 0959-3020
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Rudziak Marta [ ];000;000, Jarmoluk Pawe [ ];000;000, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/08

Sygnatura: PNNP05324


11/30

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Hanuszkiewicz Justyna, Stefa駍ka Ma砱orzata, Barczyk Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Relation between trunk muscle activity and posture type in women following treatment for breast cancer

Czasopismo: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.23, nr 1, s.11-19

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Hanuszkiewicz Justyna 0000-0002-4049-5365 [*];024;000, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04568


12/30

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Stefa駍ka Ma砱orzata, Barczyk Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ek postawy cia砤 z czynno禼i mi甓ni tu硂wia kobiet po leczeniu raka piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relationship between body posture and trunk muscles function in women after breast cancer treatment

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.16-17

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna 0000-0002-4049-5365 [*];024;000, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04882


13/30

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Stefa駍ka Ma砱orzata, Paw硂wska Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Czynno舵 mi甓ni zginaczy i prostownik體 stawu 硂kciowego kobiet po leczeniu raka piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Elbow flexor and extensor function in women following treatment of breast cancer

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.11, nr 2, s.111-119, tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2009/05

Sygnatura: PNNP04147


14/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Zawadzka Dominika.

Tytu艂 orygina艂u: Force-velocity parameters of knee flexors and extensors in 10-12-year-old children with spinal and knee diseases

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2009 : vol. 10, nr 2, s.144-148, ryc. tab. bibliogr. 16 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04446


15/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Rafalska Magdalena, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena funkcjonalna mi甓ni dzia砤j眂ych na staw kolanowy u pacjent體 w 13 tygodniu po rekonstrukcji wi陑ad砤 krzy縪wego przedniego - doniesienie wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Functional assessment of knee muscles 13 weeks after anterior cruciate ligament reconstruction - pilot study

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.11, nr 2, s.145-155, tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Rafalska Magdalena [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/05

Sygnatura: PNNP04148


16/30

IDT: .

Autorzy: Ptak A., Konieczny Grzegorz, Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a weryfikacji oddzia硑wania aplikacji kinesiology tapingu na mi阺ie prosty brzucha

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The attempt to verify the kinesiology taping application on abdominal muscles

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.134-135

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ptak A. [ ];000;000, Konieczny Grzegorz [*];015;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04378


17/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Malicka Iwona, Skrzek Anna, Zawadzka Dominika.

Tytu艂 orygina艂u: W砤sno禼i si硂wo-pr阣ko禼iowe mi甓ni tu硂wia u dzieci 9-12-letnich z bocznym skrzywieniem kr阦os硊pa pierwszego stopnia

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.126

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04479


18/30

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Rudziak M., Jarmoluk P., Paw硂wska Katarzyna, Jasi駍ki Ryszard, Stefa駍ka Ma砱orzata, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu marszowego o charakterze nordic walking na sprawno舵 ko馽zyny g髍nej oraz stan obrz阫u ch硂nnego u kobiet po leczeniu raka piersi

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.110

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Rudziak M. [ ];000;000, Jarmoluk P. [ ];000;000, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04477


19/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Skrzek Anna, Anwajler Joanna, Malicka Iwona, Zawadzka Dominika, Dziubek-Rogowska Wioletta.

Tytu艂 orygina艂u: Czynno舵 mi甓ni tu硂wia u dziewcz眛 z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kr阦os硊pa I

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Trunk muscles function in girls with idiopathic scoliosis I

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.14, nr 2, s.116-119, ryc. tab. bibliogr. 20 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Anwajler Joanna [*];014;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03784


20/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Rafalska Magdalena, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena funkcjonalna mi甓ni dzia砤j眂ych na staw kolanowy u pacjent體 w 13 tygodniu po rekonstrukcji wi陑ad砤 krzy縪wego przedniego - doniesienie wst阷ne

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, suppl.3, s.25

Uwagi: (VIII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorze i obra縠 narz眃u ruchu, 21-22 listopada 2008, Warszawa)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Rafalska Magdalena [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03971


21/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Force - angle and force - time characteristics of human upper extremity muscles

Czasopismo: Biology of Sport

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.23, nr 4, s.389-399, ryc. tab. bibliogr. 24 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02787


22/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Zawadzka Dominika, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Izokinetyka - metoda dynamicznej oceny stanu uk砤du mi甓niowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Isokinetics - method of dynamic evaluation of the human muscular system

Czasopismo: Rehabilitacja Medyczna

Szczeg贸艂y: 2006 : t.10, nr spec., s.49

Uwagi: XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Ocena skuteczno禼i rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych". Krak體, 22-24.09.2006

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02616


23/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Zawadzka Dominika.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena parametr體 si硂wo-pr阣ko禼iowych mi甓ni prostownik體 stawu kolanowego u dzieci z bocznym skrzywieniem kr阦os硊pa I stopnia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of force-velocity parameters of knee extensors in children with first-degree scoliosis

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.6, nr 3, s.228-232, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02687


24/30

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna, Stefa駍ka Ma砱orzata, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze w wodzie na czynno舵 mi甓ni szkieletowych kobiet po leczeniu raka piersi : doniesienie wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of water exercise on muscle functions in women after mastectomy : pilot study

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.14, nr 2, s.57-63, tab. bibliogr. 23 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [*];015;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02655


25/30

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Stefa駍ka Ma砱orzata, Paw硂wska Katarzyna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze w wodzie na parametry si硂wo-pr阣ko禼iowe mi甓ni kobiet po leczeniu raka piersi : doniesienie wst阷ne

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.39

Uwagi: V Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wroc砤w

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [0];016;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];016;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [0];016;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [0];016;WF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01776


26/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyki si硂we mi甓ni ko馽zyny g髍nej student體 wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Force characteristics of upper extremity muscles of physical education students

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2004 : t.48, nr 4, s.325-329, ryc. tab. bibliogr. 17 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.884 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2005/01

Sygnatura: PNNP01484


27/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Muscular force-velocity parameters during single joint and multiple joint sagittal activities of the upper limb

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.12, nr 2, s.117-125, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01210


28/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata, Skolimowski Tadeusz, Zawadzka Dominika.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena si硑 mi甓ni ko馽zyn dolnych dzieci z ko秎awo禼i staw體 kolanowych - badania pilota縪we

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Lower limbs' muscle force assessment in children with knock-knees - a pilot study

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2004 : t.12, nr 3, s.5-10, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];016;WF, Skolimowski Tadeusz [0];014;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [0];014;WF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01477


29/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Metody wyznaczania charakterystyk si硂wo-pr阣ko禼iowych mi甓ni ko馽zyny g髍nej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Methods of determination of the force-velocity parameters of upper limb's muscles

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, s.96-102, ryc. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];024;000

Sygnatura: PNNP00446


30/30

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Metody wyznaczania charakterystyk si硂wo-pr阣ko禼iowych mi甓ni ko馽zyny g髍nej

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.49

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];024;000

Sygnatura: PNNP00447


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu