SOKOŁOWSKI MICHAŁ
Liczba odnalezionych rekordĂłw: 10

Operacje globalne ZmieĹ„ format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieĹĽÄ…cej strony               
1/10

IDT: .

Autorzy: Wrzosek Zdzisława, Sokołowski Michał, Sutkowska Edyta.

Tytuł oryginału: Usefulness of the cryotherapy treatment in posttraumatic patients with hand's Sudeck algodystrophy

Tytuł całości: W: International Cryogenic Engineering Conference 23 and International Cryogenic Materials Conference 2010 : conference program and abstract booklet

Adres wydawniczy: Wrocław : University of Technology, 2010

Opis fizyczny: s.95

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Wrocław University of Technology; Faculty of Mechanical and Power Engineering

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocław : 2010.07.19-23

SĹ‚owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [ ];015;WF, Sokołowski Michał [ ];015;WF, Sutkowska Edyta [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04728


2/10

IDT: .

Autorzy: Sokołowski Michał, Oleszek P., Wrzosek Zdzisława, Dragan Szymon.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wpływ przedoperacyjnej dysfunkcji stawu biodrowego na wynik endoprotezoplastyki w ocenie czynno¶ciowej Lazansky'ego - badania wstępne

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2007 : t.15, supl.1, s.15

Uwagi: VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Sokołowski Michał [*];015;WF, Oleszek P. [ ];000;000, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF, Dragan Szymon [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03117


3/10

IDT: .

Autorzy: Oleszek P., Sokołowski Michał, Wrzosek Zdzisława, Dragan Szymon.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wykorzystanie parametrycznej oceny chodu i testu funkcjonalnego Lazansky'ego do oceny wyników leczenia pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2007 : t.15, supl.1, s.14-15

Uwagi: VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Oleszek P. [ ];000;000, Sokołowski Michał [*];015;WF, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF, Dragan Szymon [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03116


4/10

IDT: .

Autorzy: Konieczny Grzegorz, Leżoń Katarzyna, Wrzosek Zdzisława, Sokołowski Michał.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Próba oceny upo¶ledzenia funkcji chodu u chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcaj±cymi stawów kolanowych z wykorzystaniem analizy reakcji sił podłoża

Tytuł równoległy: The assessment of gait deviations in patients with knee arthritis using the ground reaction forces analysis

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczegóły: 2006 : vol.6, nr 4, s.317-321, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Konieczny Grzegorz [*];015;WF, Leżoń Katarzyna [ ];000;000, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF, Sokołowski Michał [ ];015;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02807


5/10

IDT: .

Autorzy: Konieczny Grzegorz, Wrzosek Zdzisława, Sokołowski Michał.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Okoliczno¶ci złamań bliższej czę¶ci ko¶ci udowej

Tytuł równoległy: The circumstances of fractures of the proximal part of the femur - personal research

Czasopismo: Medical and Biological Sciences

Szczegóły: 2005 : t.19, nr 3, s.63-67, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Uwagi: (dawniej Annales Academiae Medicae Bydgostiensis)

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Konieczny Grzegorz [0];015;WF, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF, Sokołowski Michał [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02062


6/10

IDT: .

Autorzy: Konieczny Grzegorz, Wrzosek Zdzisława, Sokołowski Michał.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Okoliczno¶ci złamań bliższej czę¶ci ko¶ci udowej w badaniach własnych

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.23

Uwagi: V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wrocław

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Konieczny Grzegorz [0];015;WF, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF, Sokołowski Michał [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01761


7/10

IDT: .

Autorzy: Koprowski Piotr, Wrzosek Zdzisława, Sokołowski Michał, Konieczny Grzegorz, Romaszkiewicz P..

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Uwarunkowania wczesnego uruchamiania chorych z niestabilnym złamaniem w obrębie miednicy

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.23

Uwagi: V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wrocław

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Koprowski Piotr [0];015;WF, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF, Sokołowski Michał [0];015;WF, Konieczny Grzegorz [0];015;WF, Romaszkiewicz P. [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01762


8/10

IDT: .

Autorzy: Konieczny Grzegorz, Sokołowski Michał, Wrzosek Zdzisława.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Występowanie bólu dolnego odcinka kręgosłupa u pielęgniarek oddziału ortopedyczno-urazowego : doniesienia wstępne

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. T.2 : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak et. al.

Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2005

Opis fizyczny: s.346-348 : bibliogr. 4 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Konieczny Grzegorz [0];015;WF, Sokołowski Michał [0];015;WF, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/05

Sygnatura: PNNP01676


9/10

IDT: .

Autorzy: Koprowski Piotr, Wrzosek Zdzisława, Romaszkiewicz P., Sokołowski Michał.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Częstotliwo¶ć występowania i lokalizacja złamań ¶ródstawowych oraz taktyka postępowania u chorych leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narz±du Ruchu AM we Wrocławiu w latach 1998-2003

TytuĹ‚ rĂłwnolegĹ‚y: The incidence localisation and methods of treatment of intra-articular fractures in patients treated in Katedra and Klinika Ortopedii i Traumatologii Narz±du Ruchu AM in Wrocław in the years 1998-2003

Czasopismo: Postępy Rehabilitacji

Szczegóły: 2004 : t.18, nr 2, s.124

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

Adnotacje: Afiliacja: Akademia Medyczna we Wrocławiu

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Koprowski Piotr [0];015;WF, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF, Romaszkiewicz P. [0];000;000, Sokołowski Michał [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01493


10/10

IDT: .

Autorzy: Koprowski Piotr, Wrzosek Zdzisława, Konieczny Grzegorz, Sokołowski Michał.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ocena funkcji stawu kolanowego po złamaniu rzepki

Tytuł równoległy: The functional performance of knee after the fracture of the patella

Czasopismo: Postępy Rehabilitacji

Szczegóły: 2004 : t.18, nr 2, s.125-126

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

Adnotacje: Afiliacja: Akademia Medyczna we Wrocławiu

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Koprowski Piotr [0];015;WF, Wrzosek Zdzisława 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF, Konieczny Grzegorz [*];015;WF, Sokołowski Michał [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01494


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu