SADOWSKA LUDWIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13

Operacje globalne Zmień format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieżącej strony               
1/13

IDT: .

Autorzy: Wjtowicz Dorota, Sadowska Ludwika, Mysek Monika, Skrzek Anna, Dominiak Piotr, Wronecki Krzysztof, Prasa Katarzyna.

Tytuł oryginału: Metody rehabilitacji stosowane u dzieci z zespoem Downa z wrodzon wad serca wymagajc interwencji kardiochirurgicznej

Tytuł równoległy: The methods of physiotherapy, which are used by children with Down syndrome and congenital heart disease which require cardiosurgical intervention

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2008 : t.16, nr 1, s.46-51, ryc. tab. bibliogr. 16 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Mysek Monika [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Dominiak Piotr [*];015;WF, Wronecki Krzysztof [ ];040;WF, Prasa Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03851


2/13

IDT: .

Autorzy: Wjtowicz Dorota, Sadowska Ludwika, Mysek Monika, Skrzek Anna, Dominiak Piotr, Wronecki Krzysztof, Prasa Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci z zespoem Downa oraz dzieci z zespoem Downa i wrodzon wad serca w pierwszym i trzecim roku ycia

Tytuł równoległy: The judgement of psychomotor development of children with Down syndrome and children with Down syndrome and a congenital heart disease in the first and the third year of life

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2008 : t.16, nr 3, s.25-30, ryc. bibliogr. 17 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Mysek Monika [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Dominiak Piotr [*];015;WF, Wronecki Krzysztof [ ];040;WF, Prasa Katarzyna [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04026


3/13

IDT: .

Autorzy: Wjtowicz Dorota, Sadowska Ludwika, Hawrylak Arletta.

Tytuł oryginału: Evaluation of efficacy of therapy with Vojta's method in infants at risk on the basis of neurokinesiological diagnostics and arthopedic examination of hip joints

Czasopismo: Postpy Rehabilitacji

Szczegóły: 2006, suppl. 4, 56-57

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02447


4/13

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, Szpich Elbieta, Wjtowicz Dorota, Mazur Artur.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialno rodzicielska w procesie rozwoju dziecka niepenosprawnego

Tytuł równoległy: Parental responsibility in process of development of handicapped child

Czasopismo: Przegld Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegóły: 2006 : t.4, z.1, s.11-21, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Uwagi: ISSN: 1730-3524

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [ ];000;000, Szpich Elbieta [ ];000;000, Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Mazur Artur [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/8

Sygnatura: PNNP02540


5/13

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, Wjtowicz Dorota, Wieczorek Grayna, Rokut-Spoowicz Beata.

Tytuł oryginału: Wystpowanie ADHD u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych - charakterystyka problemu

Tytuł równoległy: Occurrence of ADHD in children in the preschool years and during early school years - the characteristics of the problem

Tytuł całości: W: Problemy dzieci i modziey z nadpobudliwoci psychoruchow z deficytem uwagi (ADHD) : XXX Oglnokrajowy Dzie Rehabilitacji Dziecka / red. Jzef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wrocaw : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojewdzki we Wrocawiu, 2006

Opis fizyczny: s.31-39 : tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytuł: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojewdzki we Wrocawiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocaw : 2006.06.03

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [ ];000;000, Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Wieczorek Grayna [ ];000;000, Rokut-Spoowicz Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/04

Sygnatura: PNNP02975


6/13

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, Mysek Monika, Masowska Ewa, Wjcik Elbieta, Wjtowicz Dorota, Gruna-Oarowska Agata, Wronecki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wystpowanie wad wrodzonych serca (WWS) u dzieci z zespoem Downa (ZD) rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym

Tytuł równoległy: Incidence of cogenital heart diseases (CHD) in children with Down's syndrome (DS) undergoing ambulatory rehabilitation

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2006 : t.14, nr 1, s.78-84, tab. bibliogr. 25 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [ ];000;000, Mysek Monika [ ];000;000, Masowska Ewa [ ];000;000, Wjcik Elbieta [ ];000;000, Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Gruna-Oarowska Agata [ ];000;000, Wronecki Krzysztof [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2006/7

Sygnatura: PNNP02495


7/13

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, Wjtowicz Dorota, Mysek Monika, Gruna-Oarowska A., Dominiak Piotr, Wronecki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Miejsce kinezyterapii w kompleksowym leczeniu maych dzieci z zespoem Downa i wad wrodzon serca

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.52

Uwagi: V Midzynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wrocaw

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [0];000;000, Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [0];017;WF, Mysek Monika [0];000;000, Gruna-Oarowska A. [0];000;000, Dominiak Piotr [0];017;WF, Wronecki Krzysztof [0];017;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01792


8/13

IDT: .

Autorzy: Wjtowicz Dorota, Sadowska Ludwika, Hawrylak Arletta.

Tytuł oryginału: Ocena efektywnoci terapii metod Vojty u niemowlt na podstawie diagnostyki neurokinezjologicznej i badania ortopedycznego staww biodrowych

Tytuł równoległy: Evaluation of efficacy of therapy with Vojta's method in infants at risk on the basis of neurokinesiological diagnostics and orthopedic examination of hip joints

Czasopismo: Przegld Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczegóły: 2005 : t.3, z.4, s.328-335, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Uwagi: ISSN: 1730-3524

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];017;WF, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02335


9/13

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, Mysek Monika, Masowska E., Wjcik E., Wjtowicz Dorota, Gruna-Oarowska A., Wronecki Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wystpowanie wad wrodzonych serca (WWS) u dzieci z zespoem Downa (ZD) rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.51

Uwagi: V Midzynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wrocaw

Adnotacje: Praca afiliowana : Akademia Medyczna we Wrocawiu

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [0];000;000, Mysek Monika [0];000;000, Masowska E. [0];000;000, Wjcik E. [0];000;000, Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [0];017;WF, Gruna-Oarowska A. [0];000;000, Wronecki Krzysztof [0];017;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01791


10/13

IDT: .

Autorzy: Wjtowicz Dorota, Sadowska Ludwika, Hawrylak Arletta.

Tytuł oryginału: Zastosowanie metody Vaclava Vojty u niemowlt z ograniczon ruchomoci w stawach biodrowych uwarunkowan zaburzeniami ruchowymi pochodzenia orodkowego

Tytuł całości: W: XI Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Rehabilitacja w protezoplastyce staww. Rehabilitacja w krgozmykach". Kazimierz Dolny nad Wis, 8-10 wrzenia 2005 r. Streszczenia

Opis fizyczny: s.41-42

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wjtowicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [ ];017;WF, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [ ];014;WF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02139


11/13

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, Smoliski Aleksander, Smoliska-Mlak Janina.

Tytuł oryginału: Rola aktywnoci fizycznej w ksztatowaniu jakoci ycia osb niepenosprawnych

Tytuł równoległy: The role of physical activity in forming quality of life of disable persons

Tytuł całości: W: Jako ycia dzieci i modziey niepenosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej : XXVII Oglnokrajowy Dzie Rehabilitacji Dziecka Wrocaw 2003 (1975-2003) / red. Jzef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wrocaw : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojewdzki we Wrocawiu, 2004

Opis fizyczny: s.155-166 : bibliogr. 21 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojewdzki we Wrocawiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocaw : 2003.06.09

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [0];000;000, Smoliski Aleksander 0000-0002-3432-3962 [0];006;WWF, Smoliska-Mlak Janina [0];029;JM

Sygnatura: PNNP01139


12/13

IDT: .

Autorzy: Choiska Anna Maria, Sadowska Ludwika, Bartosik Boena.

Tytuł oryginału: Rozwj psychoruchowy u dzieci z zespoem Downa usprawnianych od urodzenia z uwzgldnieniem wzorcw postawy i lokomocji

Czasopismo: Postpy Rehabilitacji

Szczegóły: 2002 : t.16, nr 4, s.43-53, ryc. tab. bibliogr. 27 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Choiska Anna Maria [0];024;000, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Bartosik Boena [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00548


13/13

IDT: .

Autorzy: Ku Anna, Sadowska Ludwika, Mysek Monika.

Tytuł oryginału: Usprawnianie korekcyjne dzieci i modziey z zespoem Downa w wietle dysharmonii rozwoju somatycznego

Czasopismo: Postpy Rehabilitacji

Szczegóły: 2002 : t.16, nr 4, s.65-76, ryc. tab. bibliogr. 24 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ku Anna [0];024;000, Sadowska Ludwika [0];000;000, Mysek Monika [0];000;000

Sygnatura: PNNP00547


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu