PASTERNOK MAORZATA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 5

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/5

IDT: .

Autorzy: Rajfur Joanna, Pasternok Ma砱orzata, Rajfur Katarzyna, Walewicz Karolina, Fras Beata, Bolach Bartosz, Dymarek Robert, Rosinczuk Joanna, Halski Tomasz, Taradaj Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: Efficacy of selected electrical therapies on chronic low back pain : a comparative clinical pilot study

Czasopismo: Medical Science Monitor

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.23, s.85-100, ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.

p-ISSN: 1643-3750
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.12659/MSM.899461

Afiliacja: Rajfur Joanna [ ];000;000, Pasternok Ma砱orzata [ ];000;000, Rajfur Katarzyna [ ];000;000, Walewicz Karolina [ ];000;000, Fras Beata [ ];000;000, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];063;WNS, Dymarek Robert [ ];000;000, Rosinczuk Joanna [ ];000;000, Halski Tomasz [ ];000;000, Taradaj Jakub [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): MEDICAL SCIENCE MONITOR

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Medical Science Monitor

Data wprowadzenia: 2017/01; 2019/01

Sygnatura: PNNP07981


2/5

IDT: .

Autorzy: Bidzi駍ka Gabriela, Zwierzchowski Kamil, Pasternok Ma砱orzata, Rajfur Joanna, Rajfur Katarzyna, Bili駍ki Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Elektromiograficzna analiza zmian aktywno禼i bioelektrycznej mi甓ni prostownik體 grzbietu w wyniku aplikacji Kinesiology Taping u kobiet po porodzie - doniesienie wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Electromyographic analysis of bioelectric activity changes of and erector spinae muscles after Kinesiology Taping application in women after childbirth - a preliminary report

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Interdyscyplinarno舵 wsp蟪czesnej rehabilitacji. T.1 / pod red. Ma砱orzaty Paprockiej-Borowicz, S砤womira Jarz眀a, Jadwigi Kuciel-Lewandowskiej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piast體 askich, 2016

Opis fizyczny: s.18-27 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-6227-631-8

Adnotacje: Tryb dost阷u: http://www.fizjoter.umed.wroc.pl/publikacje.html

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bidzi駍ka Gabriela [ ];024;000, Zwierzchowski Kamil [ ];000;000, Pasternok Ma砱orzata [ ];000;000, Rajfur Joanna [ ];000;000, Rajfur Katarzyna [ ];000;000, Bili駍ki Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08481


3/5

IDT: .

Autorzy: Tkocz Piotr, Matusz Tomasz, Bidzi駍ka Gabriela, Zwierzchowski Kamil, Bili駍ki Grzegorz, Pasternok Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Elektromiograficzna ocena wybranej aplikacji Kinesiology Taping na poziom rozlu糿ienia cz甓ci zst阷uj眂ej mi甓nia czworobocznego grzbietu - doniesienie wst阷ne z grup placebo

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Electromyographic evaluation of influence of chosen Kinesiology Taping application on the level of relaxation the descending part of trapezius muscle- randomized preliminary report with placebo group

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Interdyscyplinarno舵 wsp蟪czesnej rehabilitacji. T.1 / pod red. Ma砱orzaty Paprockiej-Borowicz, S砤womira Jarz眀a, Jadwigi Kuciel-Lewandowskiej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piast體 askich, 2016

Opis fizyczny: s.152-161 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-6227-631-8

Adnotacje: Tryb dost阷u: http://www.fizjoter.umed.wroc.pl/publikacje.html

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tkocz Piotr [ ];000;000, Matusz Tomasz [ ];000;000, Bidzi駍ka Gabriela [ ];024;000, Zwierzchowski Kamil [ ];000;000, Bili駍ki Grzegorz [ ];000;000, Pasternok Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08483


4/5

IDT: .

Autorzy: Bidzi駍ka Gabriela, Franczak Marta, Matusz Tomasz, Tkocz Piotr, Pasternok Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wp硑wu wyst阷owania wady paluch ko秎awy na stabilno舵 postawy cia砤

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The assessment of influence of defects hallus valgus on postural stability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X-lecie fizjoterapii w PMWSZ w Opolu : teoretyczno-praktyczne aspekty bada pracownik體 Wydzia硊 Fizjoterapii / red. Barbara esak

Adres wydawniczy: Opole : Pa駍twowa Medyczna Wy縮za Szko砤 Zawodowa : Studio Impreso Przemys砤w Biliczak, 2016

Opis fizyczny: s.89-96 : ryc. bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 9788394115449

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bidzi駍ka Gabriela [ ];024;000, Franczak Marta [ ];000;000, Matusz Tomasz [ ];000;000, Tkocz Piotr [ ];000;000, Pasternok Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08471


5/5

IDT: .

Autorzy: Matusz Tomasz, Tkocz Piotr, Bidzi駍ka Gabriela, Zwierzchowski Kamil, Rajfur Katarzyna, Rajfur Joanna, Pasternok Ma砱orzata, Bili駍ki Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Stabilometryczna ocena zmian obci笨enia ko馽zyn dolnych po zastosowaniu aplikacji Kinesiology Tapingu oraz maty do stymulacji taktylnej - randomizowane doniesienie wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stabilometric assessment of lower limb load changes after the application of Kinesiology Taping applications and tactile stimulation mats - Randomized pilot study

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Interdyscyplinarno舵 wsp蟪czesnej rehabilitacji. T.2 / pod red. Ma砱orzaty Paprockiej-Borowicz, S砤womira Jarz眀a, Jadwigi Kuciel-Lewandowskiej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piast體 askich, 2016

Opis fizyczny: s.58-68 : ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-6227-631-8

Adnotacje: Tryb dost阷u: http://www.fizjoter.umed.wroc.pl/publikacje.html

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Matusz Tomasz [ ];000;000, Tkocz Piotr [ ];000;000, Bidzi駍ka Gabriela [ ];024;000, Zwierzchowski Kamil [ ];000;000, Rajfur Katarzyna [ ];000;000, Rajfur Joanna [ ];000;000, Pasternok Ma砱orzata [ ];000;000, Bili駍ki Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08484


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu