PSZEWSKI MACIEJ
Liczba odnalezionych rekord贸w: 15

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Sierdzi駍ki Janusz, Jarosz Miros砤w J., Majcher Piotr, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Cabak Anna, Grzegorczyk Joanna, P砤szewski Maciej, Ku砤k Wojciech, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: A comparison of the perceptions and aspirations of third-year physiotherapy students trained in three educational settings in Poland

Czasopismo: Physiotherapy

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.96, nr 1, s.30-37, tab. bibliogr. 22 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Jarosz Miros砤w J. [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04988


2/15

IDT: .

Autorzy: Bia硂szewski Dariusz, Gotlib Joanna, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bugajski Andrzej, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza opinii student體 fizjoterapii na temat program體 studi體 oferowanych w uczelniach o r罂nych profilach kszta砪enia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Analysis of physiotherapy students' opinions on curricula in university-level schools of different educational orientations

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.10, nr 2, s.136-148, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Gotlib Joanna [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bugajski Andrzej [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04733


3/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz, Wall Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza zmian postaw student體 fizjoterapii podczas studi體 I stopnia w uczelniach o r罂nych profilach kszta砪enia wobec podejmowania zatrudnienia w wybranym zawodzie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Analysis of changes in attitudes towards starting the chosen career among physiotherapy students during their Bachelor program studies at university-level schools of different educational orientations

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.10, nr 1, s.25-36, tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Wall Andrzej [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04612


4/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki motywuj眂e do wyboru studi體 oraz znajomo舵 reali體 zatrudnienia w zawodzie - r罂nice w opinii kobiet i m昕czyzn rozpoczynaj眂ych studia na kierunku fizjoterapia w polskich uczelniach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motivations for studying physiotherapy and familiarity with employment situation - differences between female and male students of physiotherapy at university-level schools in Poland

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.10, nr 4, s.307-316, tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05077


5/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Postawy student體 fizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz organizacji zawodowych i towarzystw naukowych zwi眤anych z fizjoterapi i rehabilitacj

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attitudes of physiotherapy students towards the physiotherapist community, trade organisations and scientific societies associated with physiotherapy and rehabilitation

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.65-66

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04897


6/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bugajski Andrzej, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Postawy student體 fizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych zwi眤anych z fizjoterapi i rehabilitacj

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attitudes of physiotherapy students towards the physiotherapist community and scientific societies associated with physiotherapy and rehabilitation

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, nr 2, s.63-71, tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bugajski Andrzej [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05064


7/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Samoocena przygotowania zawodowego oraz plany dotycz眂e podj阠ia zatrudnienia w秗骴 student體 studi體 I stopnia na kierunku fizjoterapia uczelni o r罂nych profilach kszta砪enia.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Self-assessment of vocational preparation and plans regarding undertaking employment among bachelor degree physiotherapy student

Czasopismo: Zdrowie Publiczne

Szczeg贸艂y: 2010 : 120, 3, s. 245-251

Charakt. formalna:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [ ];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07507


8/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki decyduj眂e o wyborze studi體 i wiedza dotycz眂a mo縧iwo禼i podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty w秗骴 student體 r罂nych typ體 polskich uczelni

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motivations for studying physiotherapy and familiarity with employment situation among physiotherapy students at variously oriented university-level schools in Poland

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.9, nr 3, s.232-244, tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04307


9/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Sierdzi駍ki Janusz, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, G髍niak K., Grzegorczyk Joanna, Halski A., Ku砤k Wojciech, Lewandowski A., Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Otfinowski J., Paszowska E., P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sutkowska Edyta, Starczy駍ka Ma砱orzata, Ta駍ka T., Wo糿iak L., Wrzosek Zdzis砤wa, Zajt-Kwiatkowska J..

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki motywuj眂e do wyboru studi體 oraz ocena wiedzy dotycz眂ej mo縧iwo禼i podejmowania pracy w秗骴 student體 fizjoterapii w Polsce

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities among students at Polish university-level schools

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.175-176

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, G髍niak K. [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Halski A. [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Lewandowski A. [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Otfinowski J. [ ];000;000, Paszowska E. [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sutkowska Edyta [ ];000;000, Starczy駍ka Ma砱orzata [ ];000;000, Ta駍ka T. [ ];000;000, Wo糿iak L. [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [ ];015;WF, Zajt-Kwiatkowska J. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04382


10/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Sierdzi駍ki Janusz, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, G髍niak K., Grzegorczyk Joanna, Halski A., Ku砤k Wojciech, Lewandowski A., Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Otfinowski J., Paszowska E., P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sutkowska Edyta, Starczy駍ka Ma砱orzata, Ta駍ka T., Wo糿iak L., Wrzosek Zdzis砤wa, Zajt-Kwiatkowska J..

Tytu艂 orygina艂u: Ocena pozycji fizjoterapeuty w zespole lecz眂ym w opinii student體 fizjoterapii polskich uczelni o r罂nych profilach kszta砪enia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of physiotherapy students from Polish university-level schools

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.60-61

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, G髍niak K. [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Halski A. [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Lewandowski A. [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Otfinowski J. [ ];000;000, Paszowska E. [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sutkowska Edyta [ ];000;000, Starczy駍ka Ma砱orzata [ ];000;000, Ta駍ka T. [ ];000;000, Wo糿iak L. [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [ ];015;WF, Zajt-Kwiatkowska J. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04376


11/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez student體 I roku studi體 I stopnia polskich uczelni o r罂nych profilach kszta砪enia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Perception of the physiotherapist profession by first-year students of Polish universities of various educational orientations

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.9, nr 2, s.109-121, tab. bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/08

Sygnatura: PNNP04229


12/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Sierdzi駍ki Janusz, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Cabak Anna, Grzegorczyk Joanna, P砤szewski Maciej, Kulak Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities among physiotherapy students at Polish university-level school

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Student-centred learning: what does it mean for students, lecturers and institutions? : ENPHE Spirng Conference Valencia, Spain, 6-8 March 2008 : abstracts book

Adres wydawniczy: Valencia : S.n., 2008

Opis fizyczny: s.4 : bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Valencia : 2008.03.6-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [ ];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Kulak Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Prokopowicz Karolina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03932


13/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Sierdzi駍ki Janusz, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Cabak Anna, Grzegorczyk Joanna, P砤szewski Maciej, Kulak Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities upon graduation among students at variously oriented Polish university-level schools

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 2nd European Congress on Physiotherapy Education "Life long learning : developing the profession" September 25-26 2008, Stockholm : book of abstracts

Adres wydawniczy: Stockholm : S.n., 2008

Opis fizyczny: s.58

Konferencja/zjazd - tytu艂: World Confederation for Physical Therapy; Swedish Association of Registered Physiotherapists

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Stockholm : 2008.09.25-26

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Kulak Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Prokopowicz Karolina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03918


14/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Sierdzi駍ki Janusz, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Cabak Anna, Grzegorczyk Joanna, P砤szewski Maciej, Kulak Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of physiotherapy students from variously oriented Polish university-level schools

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 2nd European Congress on Physiotherapy Education "Life long learning : developing the profession" September 25-26 2008, Stockholm : book of abstracts

Adres wydawniczy: Stockholm : S.n., 2008

Opis fizyczny: s.18

Konferencja/zjazd - tytu艂: World Confederation for Physical Therapy; Swedish Association of Registered Physiotherapists

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Stockholm : 2008.09.25-26

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Kulak Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Prokopowicz Karolina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03917


15/15

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Sierdzi駍ki Janusz, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Cabak Anna, Grzegorczyk Joanna, P砤szewski Maciej, Kulak Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of students from Polish university-level schools

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Student-centred learning: what does it mean for students, lecturers and institutions? : ENPHE Spirng Conference Valencia, Spain, 6-8 March 2008 : abstracts book

Adres wydawniczy: Valencia : S.n., 2008

Opis fizyczny: s.5 : bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Valencia : 2008.03.6-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [ ];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Kulak Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Prokopowicz Karolina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03933


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu