OLEIEWICZ PIOTR
Liczba odnalezionych rekord贸w: 205

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/205

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Rozpara Micha, Mynarski W砤dys砤w, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Economic correlates of physical activity in adults

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Ekonomiczne korelaty aktywno禼i fizycznej os骲 doros硑ch

Czasopismo: Health Problems of Civilization

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 13, nr 2, s. 129-134, ryc. tab. bibliogr. 31 poz.

p-ISSN: 2353-6942
e-ISSN: 2354-0265

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Adres url: https://www.termedia.pl/Economic-correlates-of-physical-activity-in-adults,99,35966,1,1.html

DOI: 10.5114/hpc.2019.83301

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Rozpara Micha [ ];000;000, Mynarski W砤dys砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Health Problems of Civilization

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP09088


2/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Educational functions of cultural heritage in tourism : Jewish cultural heritage in Wroclaw, Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Post-Holocaust studies in a modern context / Nitza Davidovitch, Ronen A. Cohen, Eyal Lewin

Adres wydawniczy: Hershey, PA : IGI Global, 2019

Opis fizyczny: s. 136-150 : tab. bibliogr. 21 poz.

Seria: Advances in Religious and Cultural Studies (ARCS) book series. Premier Reference Source ; 2475-675X

p-ISBN: 9781522562580

Liczba arkuszy: 1,0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Adres url: https://www.igi-global.com/gateway/chapter/207773

DOI: 10.4018/978-1-5225-6258-0.ch008

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/07; 2019/04

Sygnatura: PNNP08850


3/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagro縠 spo砮cznych / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019

Opis fizyczny: 381 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzbiecie oznaczenie XXV (XXV Tatrza駍kie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra")

p-ISBN: 978-83-7523-716-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09279


4/205

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Ole秐iewicz Piotr, Gawlik Agnieszka, Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, S砤by Teresa, Kasprzak Rafa, Mr髗-Gorgo Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Location factors for budget, medium standard and luxury hotels based on the example of hotels operating in Poland

Czasopismo: Operations Research Decisions

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 29, nr 1, s. 61-73, tab., bibliogr. 37 poz.

p-ISSN: 2081-8858
e-ISSN: 2391-6060

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5277/ord190104

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Gawlik Agnieszka [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, S砤by Teresa [ ];000;000, Kasprzak Rafa [ ];000;000, Mr髗-Gorgo Barbara [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: informatyka techniczna i telekomunikacja;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Operations Research and Decisions

Data wprowadzenia: 2019/06

Sygnatura: PNNP09252


5/205

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Rozpara Micha, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Jandova Sona.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity of working age Wroclaw residents with reference to their income

Czasopismo: Baltic Journal of Health and Physical Activity

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 11, nr 1, s. 96-105, tab. bibliogr. 37 poz.

e-ISSN: 2080-9999

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Punktacja MNiSW:

Adres url: http://www.balticsportscience.com/view/abstract/id/12633

DOI: 10.29359/BJHPA.11.1.10

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Rozpara Micha [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Jandova Sona [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki o kulturze fizycznej

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Baltic Journal of Health and Physical Activity

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09205


6/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Pytel S砤womir, Ole秐iewicz Piotr, Tyszkiewicz Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Rola uniwersytet體 trzeciego wieku w kszta硉owaniu jako禼i 縴cia senior體 i zarz眃zaniu czasem

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of the universities of the third age in shaping seniors' quality of life and time management

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2019, nr 20, s. 81-92, ryc. bibliogr. 32 poz. sum.

p-ISSN: 1896-4591

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Pytel S砤womir [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Tyszkiewicz Rafa [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/06

Sygnatura: PNNP09274


7/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Thematic tourist trails: sustainability assessment methodology. : The case of land flowing with milk and honey

Czasopismo: Sustainability

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 11, nr 14, nr art. 3841, ryc. tab. bibliogr. 95 poz.

p-ISSN: 2071-1050

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url: https://www.mdpi.com/journal/sustainability

DOI: 10.3390/su11143841

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria mechaniczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki le秐e;nauki o Ziemi i 秗odowisku;rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: archeologia;geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria mechaniczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki le秐e;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki socjologiczne;pedagogika;rolnictwo i ogrodnictwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Sustainability

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Sustainability
Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Sustainability

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Zidentyfikowano wielokrotnie na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09307


8/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Pytel S砤womir, Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Three-dimensional photography as a new technique to make didactic presentations more attractive

Czasopismo: Information Technologies and Learning Tools

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 69, nr 1, s. 1-11, ryc. bibliogr. 19 poz. rez.

p-ISSN: 2076-8184

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: CC-BY-NC-SA

Adres url: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2720

DOI: 10.33407/itlt.v69i1.2720

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Pytel S砤womir [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: filozofia;nauki socjologiczne;pedagogika

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Information Technologies and Learning Tools

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09212


9/205

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Fedyk Wojciech, Zathey Maciej, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Tourism development strategies in Poland : assessment and implementation methods

Czasopismo: Przedsi阞iorczo舵 i Zarz眃zanie

Szczeg贸艂y: 2019 : t. 20, z.2 cz.1, s.121-135, tab. bibliogr. [42] poz.

p-ISSN: 1733-2486
e-ISSN: 2543-8190

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Adres url: piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Fedyk Wojciech 0000-0002-3855-9710 [*];050;WWF, Zathey Maciej [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09210


10/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Unowocze秐ianie proces體 wychowania i kszta砪enia na r罂nych szczeblach edukacji szkolnej / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019

Opis fizyczny: 233 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzbiecie oznaczenie XXV (XXV Tatrza駍kie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra")

p-ISBN: 978-83-7523-717-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09278


11/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Pytel S砤womir, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zmian sytuacji ekonomicznej na jako舵 縴cia - aktywno舵 turystyczn spo砮cze駍twa polskich senior體 nowej generacji na tle kraj體 europejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of changes in the economic situation on the quality of life - tourist activity of the society of Polish new generation seniors against the background of European countries

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja ca硂縴ciowa - wybrane obszary / red. nauk. Anna Karpi駍ka, Alina Szwarc, Walentyna Wr骲lewska

Adres wydawniczy: Toru : Wydawnictwo Adam Marsza砮k, 2019

Opis fizyczny: s. 120-138 : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja w dialogu i perspektywie

Uwagi: Liczne informacje bibliograficzne w przypisach

p-ISBN: 978-83-8019-910-1

Liczba arkuszy: 1,3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Pytel S砤womir [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09207


12/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Jary Zdzis砤w, Ole秐iewicz Piotr, Owczarek Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Zar阞a Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Attractiveness of protected areas for geotourism purposes from the perspective of visitors : the example of Babiog髍ski National Park (Poland)

Czasopismo: Open Geosciences

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 10, nr 1, s. 358-366, rys., tab., bibliogr. 52 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Jary Zdzis砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Owczarek Piotr [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Zar阞a Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/08

Sygnatura: PNNP08888


13/205

IDT: .

Autorzy: Jandova Sona, Sparks Martinique, Ole秐iewicz Piotr, Charousek Jan, Chrastkova Martina, Markiewicz Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in the foot strike pattern and pressure distribution when running in minimalist and traditional sport shoes

Czasopismo: Medicina dello Sport

Szczeg贸艂y: 2018 : vol.71, nr 2, s.257-267, ryc. tab. bibliogr. 15 poz., riass., sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.23736/S0025-7826.18.03029-6

Afiliacja: Jandova Sona [ ];000;000, Sparks Martinique [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Charousek Jan [ ];000;000, Chrastkova Martina [ ];000;000, Markiewicz Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/05; 2018/07

Sygnatura: PNNP08779


14/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof, Widawska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The educational functions of senior tourism

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2018, nr 16, s.259-267, ryc. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Widawska Gra縴na [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08840


15/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Rozenkiewicz Agnieszka, ch Janusz, Krzemi駍ka Alicja, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Geotourism starts with accessible information : the Internet as a promotional tool for the georesources of Lower Silesia

Czasopismo: Open Geosciences

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 10, nr 1, s. 275-288, ryc. bibliogr. 53 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.1515/geo-2018-0021

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Rozenkiewicz Agnieszka [ ];000;000, ch Janusz [ ];000;000, Krzemi駍ka Alicja [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08921


16/205

IDT: .

Autorzy: Forlicz Maria, R髄czy駍ki Tomasz, Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of information about risk on the attractiveness of tourist travel

Czasopismo: Studia i Prace Wydzia硊 Nauk Ekonomicznych i Zarz眃zania Uniwersytetu Szczeci駍kiego

Szczeg贸艂y: 2018, nr 51/3, s.89-100, ryc. tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-08

Afiliacja: Forlicz Maria [ ];000;000, R髄czy駍ki Tomasz [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08927


17/205

IDT: .

Autorzy: Klementowski Kazimierz, So硉ysik Mariusz, Sawicki Zygmunt, Jandova Sona, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2018, nr 3, s. 125-131, bibliogr. [20] poz. streszcz.

Uwagi: Na li禼ie MNISW tyt.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

p-ISSN: 1644-0501
e-ISSN: 2353-3188

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-12

Afiliacja: Klementowski Kazimierz [ ];000;000, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Sawicki Zygmunt [ ];000;000, Jandova Sona [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/02

Sygnatura: PNNP09083


18/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Pytel S砤womir, Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Pedagogy of tourism as an opportunity to avoid threats lurking for children in the 21st century

Czasopismo: Humanitas University Research Papers. Pedagogy

Szczeg贸艂y: 2018, nr 17, s.285-295, tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

Uwagi: Na stronie tytu硂wej b酬dny numer

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Pytel S砤womir [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08841


19/205

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Rozpara Micha, Mynarski W砤dys砤w, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, D阞ska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity of working-age people in view of their income status

Czasopismo: BioMed Research International

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 2018, Article ID 8298527, 7 s., ryc. tab. bibliogr. 46 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.1155/2018/8298527

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Rozpara Micha [ ];000;000, Mynarski W砤dys砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, D阞ska Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/11

Sygnatura: PNNP08975


20/205

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Ole秐iewicz Piotr, Rozpara Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life and physical activity among younger working-age Wroclaw residents

Czasopismo: Family Medicine and Primary Care Review

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 20, nr 4, s. 346-351, tab., bibliogr. 38 poz.

Uwagi: DOI/:10.5114/fmpcr.2018.79346

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Rozpara Micha [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/11; 2018/12

Sygnatura: PNNP08996


21/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Pytel S砤womir, Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Trendy w rozwoju aktywno禼i turystycznej senior體 spo砮cze駍twa baby-boomer

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Trends in the development of tourist activity of senior citizens belonging to baby-boomer society

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 19, nr 2, s.25-32, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Pytel S砤womir [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08901


22/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Pytel S砤womir, Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka senioralna w kontek禼ie sytuacji materialnej polskich emeryt體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Senior tourism in the context of the economic status of the retired in Poland

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 42, nr 2, s. 99-106, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-10

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Pytel S砤womir [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08919


23/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wiedza i edukacja w egzystencji wsp蟪czesnego cz硂wieka / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2018

Opis fizyczny: 486 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzb. oznaczenie XXIV)

p-ISBN: ISBN 978-83-65682-89-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08839


24/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna w czasie wolnym na przyk砤dzie uczni體 w 秗odowisku wiejskim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Free time physical activity on the example of rural community pupils

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2017, nr 15, s.167-179, tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/08

Sygnatura: PNNP08391


25/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Conditionings of the educational function of senior tourism on the example of seniors from Wroclaw, Poland

Czasopismo: Educational Alternatives

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.15, s.402-411, ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08500


26/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki warunkuj眂e rozw骿 kariery zawodowej w opinii student體 wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji : weryfikacja narz阣zia badawczego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Factors conditioning professional career development in the opinion of physical education and tourism and recreation students : a research tool verification

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 18, nr 3, s. 41-50, ryc. tab. bibliogr. 10 poz sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];069;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];069;WWF

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08464


27/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kierunki rozwoju wsp蟪czesnej edukacji / red. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017

Opis fizyczny: 263 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzb. oznaczenie XXIII)

p-ISBN: 978-83-65682-58-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/08

Sygnatura: PNNP08389


28/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Staro禼iak Wojciech, Rewers Maria, Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Obraz kariery zawodowej z perspektywy m硂dzie縴 akademickiej z wybranych kierunk體 studi體 uczelni wroc砤wskich wchodz眂ej na rynek pracy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki rozwoju wsp蟪czesnej edukacji / red. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017

Opis fizyczny: s.237-252 : ryc. tab. bibliogr. 3 poz. streszcz. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];069;WWF, Rewers Maria [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];069;WWF

Data wprowadzenia: 2017/08

Sygnatura: PNNP08390


29/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Selected conditions of the senior tourism functioning on the example of Lower Silesia

Czasopismo: Studia Sportiva

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 11, nr 2, s. 106-114, ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

Uwagi: Ark. wyd.: 0,5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/02

Sygnatura: PNNP08617


30/205

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Gawlik Agnieszka, Goranczewski Boles砤w, Ole秐iewicz Piotr, Wo Barbara, Jandova Sona, Markiewicz-Patkowska Julita, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: The factors influencing the decision on the location of hotels depending on their size in Poland

Czasopismo: E & M Ekonomie a Management

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 20, nr 2, s. 216-225, tab. bibliogr. 40 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.15240/tul/001/2017-2-016

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Gawlik Agnieszka [ ];000;000, Goranczewski Boles砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Wo Barbara [ ];000;000, Jandova Sona [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08382


31/205

IDT: .

Autorzy: Wr骲lewska Izabela, Dziechcia Ma砱orzata, Ole秐iewicz Piotr, Wr骲lewska Zuzanna, Talarska Dorota, Zag髍ski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: The incidence of diabetes complications in elderly patients under the community nursing care

Czasopismo: Rozprawy Spo砮czne

Szczeg贸艂y: 2017 : t.11, nr 1, s.87-92, tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2081-6081
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wr骲lewska Izabela [ ];000;000, Dziechcia Ma砱orzata [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Wr骲lewska Zuzanna [ ];000;000, Talarska Dorota [ ];000;000, Zag髍ski Jerzy [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/05

Sygnatura: PNNP08288


32/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Zar阞a Anna, Krzemi駍ka Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: The role of airports in the tourist market development on the example of Spain

Czasopismo: European Journal of Service Management

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 24, nr 4, s. 67-74, rys., bibliogr. [33] poz.

Uwagi: Poprzedni tytu: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Service Management

p-ISSN: 2450-8535
e-ISSN: 2353-2858

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-10

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Zar阞a Anna [ ];000;000, Krzemi駍ka Alicja [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/03; 2019/03

Sygnatura: PNNP08674


33/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka golfowa jako fenomen turystyczny na przyk砤dzie Hiszpanii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Golf tourism as a tourist phenomenon on the example of Spain

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.18, nr 1, s.44-51, ryc. tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08240


34/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Warto禼i - wychowanie - kszta砪enie / red. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017

Opis fizyczny: 421 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzb. oznaczenie XXIII)

p-ISBN: 978-83-65682-57-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/08

Sygnatura: PNNP08388


35/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Magdalena, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocen ryzyka zachowa seksualnych

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2017, nr 15, s.193-213, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Ole秐iewicz Magdalena [*];023;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/08

Sygnatura: PNNP08392


36/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aspekty wychowania i kszta砪enia we wsp蟪czesnej szkole / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016

Opis fizyczny: 368 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

p-ISBN: 978-83-64788-52-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07871


37/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Atrakcyjno舵 oferty zagr骴 edukacyjnych w kontek禼ie rozwoju agroturystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pedagogical farm offer attractiveness in the context of agrotourism development

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 2, s.25-31, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/07

Sygnatura: PNNP07888


38/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Baza noclegowa oraz ruch turystyczny na obszarach przyrodniczo cennych na przyk砤dzie g髍skich park體 narodowych Hiszpanii - stan i perspektywy rozwoju

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Accommodation infrastructure and tourist traffic in valuable natural areas on the example of mountain national parks in Spain: present state and perspectives of development

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 54, s.122-134, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08058


39/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacyjny wymiar turystyki wiejskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Educational dimension of the rural tourism

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2016, nr 12, s.185-197, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07877


40/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Enoturystyka - rola edukacji w kszta硉owaniu oferty turystycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Enotourism - a role of the education in the formation of the tourist offer

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2016, nr 13, s.261-272, bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07878


41/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Filozofia 縴cia Profesora Kazimierza Denka (1932-2016) / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, Ewa Kraus, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016

Opis fizyczny: 240 s. : fot. bibliogr.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

p-ISBN: ISBN 978-83-64788-54-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07875


42/205

IDT: .

Autorzy: Zar阞a Anna, Krzemi駍ka Alicja, Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Green infrastructure practices - strategies how to sustain life in metropolitan areas

Czasopismo: E3S Web of Conferences

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.10, nr art. 00112, bibliogr. 17 poz. sum.

Uwagi: 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)

Adnotacje: DOI: 10.1051/e3sconf/20161000112

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zar阞a Anna [ ];000;000, Krzemi駍ka Alicja [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08064


43/205

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Cieplik Justyna, Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizator體 oraz uczestnik體 (na przyk砤dzie gmin dolno秎眘kich)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tourism development trends in suburban areas in the opinion of the organizers and participants of the tourism (on the example of Lower Silesia municipalities)

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2016, nr 3, s.173-183, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2016.3.35-14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Cieplik Justyna 0000-0001-5540-3665 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07795


44/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie i pozaedukacyjna aktywno舵 cz硂wieka od dzieci駍twa do doros硂禼i / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016

Opis fizyczny: 421 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

p-ISBN: 978-83-64788-53-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07873


45/205

IDT: .

Autorzy: Ruzbarska Ingrid, Zvonar Martin, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, Puciato Daniel.

Tytu艂 orygina艂u: Motor coordination and Body Mass Index in primary school children

Czasopismo: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering

Szczeg贸艂y: 2016 : vol. 10, nr 11, s. 3316-3320, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ruzbarska Ingrid [ ];000;000, Zvonar Martin [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Puciato Daniel [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08044


46/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Oferta rekreacyjno-eventowa dla dzieci w wieku przedszkolnym i jej funkcjonowanie na przyk砤dzie Jeleniej G髍y

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja wobec niepowodze i szans ich minimalizacji / red. nauk. Anna Karpi駍ka, Monika Zi馽zuk, Piotr Rem縜

Adres wydawniczy: Toru : Wydawnictwo Adam Marsza砮k, 2016

Opis fizyczny: s. 277-296 : ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Seria: Edukacja w dialogu i perspektywie

p-ISBN: 978-83-8019-423-6

Praca afiliowana przez AWF

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08049


47/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Profesor Kazimierz Denek Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Paideia - drog do uniwersalizmu w wychowaniu : ksi阦a dedykowana pami阠i Profesora Kazimierza Denka Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Tw髍czych / red. nauk. Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek

Adres wydawniczy: Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Tw髍czych, 2016

Opis fizyczny: s.19-55

Seria: Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Tw髍czych ; 15

Uwagi: ISBN 978-83-936269-5-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08027


48/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Recepcja walor體 turystycznych miast powiatowych na przyk砤dzie Szczecinka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Perception of small towns' cultural values on the basis of Szczecinek, Poland

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 1, s.43-49, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07765


49/205

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, Rozpara Micha, Mynarski W砤dys砤w, Gawlik Agnieszka, D阞ska Ma砱orzata, Jandova Sona.

Tytu艂 orygina艂u: Socio-economic determinants of physical activity of non-manual workers, including the early senior group, from the City of Wroclaw in Poland

Czasopismo: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering

Szczeg贸艂y: 2016 : vol. 10, nr 11, s. 3439-3444, tab. bibliogr. 30 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Rozpara Micha [ ];000;000, Mynarski W砤dys砤w [ ];000;000, Gawlik Agnieszka [ ];000;000, D阞ska Ma砱orzata [ ];000;000, Jandova Sona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08045


50/205

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Tucki Andrzej, Fedyk Wojciech, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas

Czasopismo: European Journal of Service Management

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, nr 2, s.39-45, tab. bibliogr. 15 poz. sum.

Adnotacje: Poprzedni tytu: Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management"

p-ISSN: 1898-0511
e-ISSN: 2353-2858

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.18276/ejsm.2016.18-05

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Tucki Andrzej [ ];000;000, Fedyk Wojciech 0000-0002-3855-9710 [*];050;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07935


51/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: odki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozw骿 innowacyjnych form kszta砪enia dla bran縴 turystycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: European Union support funds. The diagnosis of educational needs and the development of innovative education forms for the tourist field

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2016, nr 2, s.361-376, ryc. bibliogr. 3 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2016.2.34-27

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07796


52/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Tanie linie lotnicze a rozw骿 ruchu turystycznego na przyk砤dzie Hiszpanii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Low cost carriers and tourism development on the example of Spain

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 4, s.40-48, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08115


53/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: The educational function of the rural cultural heritage in the Polish experience

Czasopismo: Educational Alternatives

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.14, s.154-161, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07955


54/205

IDT: .

Autorzy: Wr骲lewska Izabela, Dziechcia Ma砱orzata, Talarska Dorota, Wr骲lewska Zuzanna, Ole秐iewicz Piotr, B砤szczuk Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: The most common problems in the elderly : a pilot study

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Najcz阺tsze problemy os骲 w podesz硑m wieku : badania pilota縪we

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Interdisciplinary nature of modern medicine=Interdyscyplinarno舵 wsp蟪czesnej medycyny / ed. Krzysztof Rejman, S砤womir Rudzki, Jaros砤w Nowor髄, Marta Cebulak, Barbara Stawarz

Adres wydawniczy: Jaros砤w : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronis砤wa Markiewicza, 2016

Opis fizyczny: S.135-144 : tab. bibliogr. 34 poz. streszcz. sum.

Uwagi: 978-83-63909-93-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wr骲lewska Izabela [ ];000;000, Dziechcia Ma砱orzata [ ];000;000, Talarska Dorota [ ];000;000, Wr骲lewska Zuzanna [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, B砤szczuk Jerzy [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08236


55/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Tourism activity in the third age group : its characteristics on selected examples

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2016 : t.36, nr 4, 141-151, ryc. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2016.4.36-13

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08130


56/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zagospodarowania turystycznego na wzrost atrakcyjno禼i turystycznej regionu

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 3, s.37-44, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07936


57/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 206 s. : bibliogr.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/2

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-19-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07396


58/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna - zdrowie - problematyka czasu wolnego / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity - health - issues of free time

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 177 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/6

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-23-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07406


59/205

IDT: .

Autorzy: Wr骲lewska Izabela, Ole秐iewicz Piotr, Kurpas Donata, So硉ysik Mariusz, B砤szczuk Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Analysis of spirometry results in hospitalized patients aged over 65 years

Czasopismo: Clinical Interventions in Aging

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.10, s.1071-1076, tab. bibliogr. 25 poz. sum.

p-ISSN: 1176-9092
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wr骲lewska Izabela [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Kurpas Donata [ ];000;000, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, B砤szczuk Jerzy [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Clinical Interventions in Aging

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Clinical interventions in aging

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07397


60/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Education and other forms of activity of adults / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Olesniewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 220 s. : ryc. tab. bibliogr. streszcz. sum.

Seria: Monographs Education of Tomorrow

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/11

p-ISBN: ISBN 978-83-61991-60-1(seria); 978-83-64788-28-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07411


61/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Eventy rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na przyk砤dzie oferty Jeleniej G髍y

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Recreational events for the pre-schoolers on the example of the Jelenia G髍a offer

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2015, nr 11, s.83-97, bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1896-4591
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/07

Sygnatura: PNNP07918


62/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Jandova Sona, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: How to creatively manage a school. Leadership in a school management

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Organization of school education / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: s.19-32 : tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

Seria: Monographs Education of Tomorrow

Uwagi: ISBN 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-27-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Jandova Sona [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07415


63/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Idea kszta砪enia przez ca砮 縴cie - szans dla bran縴 hotelarsko-gastronomicznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The idea of life-long learning - a chance for the hotel and gastronomic trade

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 innowacji i ewaluacji w edukacji / pod. red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Koninie, 2015

Opis fizyczny: s. 419-428 : ryc. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

p-ISBN: 978-83-65038-08-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07344


64/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 kszta砪enia i niepowodzenia szkolne / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Ewa Kraus, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of education and school failure

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 186 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/4

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-21-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kraus Ewa [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07403


65/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie os骲 doros硑ch - aktywno舵 w 縴ciu zawodowym / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Adult education - active in working life

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 172 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/8

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-25-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07408


66/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr, Cie秎icka Miros砤wa, Napiera砤 Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Monitoring and assessment activities and indications of empathic behavior of the examined teachers during physical education lessons

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.5, nr 12, s.6798-685, bibliogr. 2 poz. sum.

Uwagi: ( zmiana tytu硊 z: " Journal of Health Sciences")

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Cie秎icka Miros砤wa [ ];000;000, Napiera砤 Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/01

Sygnatura: PNNP07645


67/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Jandova Sona, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Motivational factors hierarchy in the teaching profession

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Organization of school education / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: s.49-63 : ryc. bibliogr. 7 poz. streszcz. sum.

Seria: Monographs Education of Tomorrow

Uwagi: ISBN 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-27-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Jandova Sona [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07416


68/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy podejmowania aktywno禼i turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motives of the tourist activity of the seniors form the FAN association

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 51, s.15-24, ryc. bibliogr. 30 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07661


69/205

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczyciel zawodu - pomi阣zy teori a praktyk edukacyjn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Praca - formula uspihu : ubilejnij zbirnik na posanu profesora Igora Dobroans'kogo / za red. prof. Mikoli Zimomri

Adres wydawniczy: Drogobic; Posvit : Drogobickij Derzavnij Pedagogicnij Universitet, 2015

Opis fizyczny: s.278-294

Uwagi: ISBN 978-617-7235-67-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewandowski Marek [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/09

Sygnatura: PNNP07469


70/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Nowe technologie w kszta砪eniu / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: New technologies in education

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 178 s. : ryc. bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/7

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-24-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07407


71/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Organization of school education / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 190 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monographs Education of Tomorrow

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/10

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-27-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07413


72/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Platforma promocji i wymiany informacji Via Gustica (Droga Smaku) - promocja turystyczna teren體 wiejskich wzd硊 granicy polsko-niemieckiej

Czasopismo: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Szczeg贸艂y: 2015, nr 162, s.185-197

p-ISSN: 0079-3507
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Sygnatura: PNNP07495


73/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Problemy wsp蟪czesnej rodziny / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The problems of the modern family

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 176 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/5

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-22-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07404


74/205

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Rola i znaczenie wsp蟪pracy szk蟪 zawodowych z przedsi阞iorcami oraz jej wp硑w na wzrost gospodarczy i konkurencyjno舵 bran縴 turystycznej Dolnego 眘ka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role and significance of the cooperation between vocational schools and entrepreneurs and its impact on the Lower Silesian tourist trade economic growth and competitiveness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 innowacji i ewaluacji w edukacji / pod. red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Koninie, 2015

Opis fizyczny: s. 463-474 : ryc. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

p-ISBN: 978-83-65038-08-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07345


75/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Gu砤-Kubiszewska Halina, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: School tourism : a new perspective of implementing school physical education in Poland

Czasopismo: ACC Journal

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.21, nr 3, s.33-46, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum. Zsf.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

DOI: 10.15240/tul/004/2015-3-004

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/01

Sygnatura: PNNP07658


76/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, So硉ysik Mariusz, Markiewicz-Patkowska Julita, Cieplik Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: School tourism as part of physical education in the light of tourist activities declared by high school students in Wroc砤w, Poland

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2015, nr 3, s.259-285, ryc. bibliogr. 21 poz.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2015.3.31-14

Adnotacje: ( nr 876)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Cieplik Justyna 0000-0001-5540-3665 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07681


77/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Senior tourism on the example of members of the "Fan" association for sport promotion in Wroc砤w, Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology : November 18-20, 2015; Brno, Czech Republic

Opis fizyczny: s.259-270 : ryc. bibliogr. 20 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07693


78/205

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Cieplik Justyna, Fedyk Wojciech, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Suburban areas of tourist and recreation reception in the opinion of users. Comparative case study

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2015, nr 4, s.109-122, ryc. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2015.32-08

Adnotacje: (nr 877)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Cieplik Justyna 0000-0001-5540-3665 [*];050;WWF, Fedyk Wojciech 0000-0002-3855-9710 [*];050;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07680


79/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Cieplik Justyna, Markiewicz-Patkowska Julita, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: The impact of tourism on the socioeconomic development of Stronie 眘kie community

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education and the other forms of activity of adults / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: s.205-220 : ryc. bibliogr. 30 poz. streszcz. sum.

Seria: Monographs Education of Tomorrow

Uwagi: ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-28-4

Adnotacje: Na grzb. oznaczono jako: XXI/11

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Cieplik Justyna 0000-0001-5540-3665 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07412


80/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: W poszukiwaniu formu硑 wsp蟪czesnej edukacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: In the search for a formula of modern education

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 225 s. : bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/9

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-26-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07409


81/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Wok蟪 problem體 wychowania i kszta砪enia dzieci najm硂dszych / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: About the problems of upbringing and education of younger children

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 166 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/3

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-20-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07402


82/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aspekty edukacji szkolnej / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: 385 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/4)

p-ISBN: 978-83-61991-60-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06852


83/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Enoturystyka - ku zr體nowa縪nemu rozwojowi na przyk砤dzie do秝iadcze hiszpa駍kich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Enotourism - towards sustainable development on the basis of Spanish experiences

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.15, nr 1, s.27-34, ryc. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/06

Sygnatura: PNNP06820


84/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Králík Jiří, Lojan Petr, Bokůvka Pavel.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 kszta砪enia a finansowanie szkolnictwa wy縮zego w Republice Czeskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of education and funding of higher education in the Czech Republic

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane zagadnienia jako禼i kszta砪enia i dokszta砪ania / pod red. Wojciecha Kojsa, Eugenii Rosta駍kiej, Katarzyny W骿cik

Adres wydawniczy: D眀rowa G髍nicza : Wy縮za Szko砤 Biznesu, 2014

Opis fizyczny: s. 191-205 : bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];050;WWF, Králík Jiří [ ];000;000, Lojan Petr [ ];000;000, Bokůvka Pavel [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/04

Sygnatura: PNNP07288


85/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Legal, organizational, and economic aspects of school tourism in Poland. Current trends and solutions

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Since education in family to system aspects of education / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: s.257-266 : bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Adnotacje: (Na grzbiecie nr tomu: XX/6)

p-ISBN: 978-83-61991-60-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/06

Sygnatura: PNNP06838


86/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Od tradycji do nowoczesno禼i. Aksjologia w edukacji jutra / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: 481 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/2)

p-ISBN: 978-83-61991-60-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06857


87/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Od uniwersytetu do staro禼i. Aspekty edukacji os骲 doros硑ch / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: 312 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/5)

p-ISBN: 978-83-61991-60-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06859


88/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Organizacyjno-prawne i ekonomiczne aspekty turystyki szkolnej w Polsce. Obecne tendencje i rozwi眤ania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Legal, organizational, and economic aspects of school tourism in Poland. Current trends and solutions

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.15, nr 3, s.47-52, bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06956


89/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Process of motivation in the teaching profession

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2014, nr 9, s.159-165, bibliogr. 12 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07659


90/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Przyw骴czy aspekt w zarz眃zaniu szko潮 czyli jak tw髍czo kierowa prac szko硑

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Leadership in school management or how to creatively manage a school

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Tw髍czo舵 - kreatywno舵 - nauczyciel : ksi阦a wydana z okazji X-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli tw髍czych / red. nauk. Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek

Adres wydawniczy: Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Tw髍czych, 2014

Opis fizyczny: s.301-313 : tab. bibliogr. 16 poz.

Seria: Monografia ; Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Tw髍czych ; 13

Uwagi: ISBN 978-83-936269-2-25

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07031


91/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Rola nauczyciela w kszta硉owaniu obrazu turystyki szkolnej

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2014, nr 1, s.13-16, tab. bibliogr. 13 poz.

p-ISSN: 1230-7785
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/04

Sygnatura: PNNP07261


92/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Since education in family to system aspects of education / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: 401 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Education of Tomorrow

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/6)

p-ISBN: 978-83-61991-60-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06850


93/205

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Novotna Jana, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Student and teacher creativity in the educating and upbringing process : selected issues

Adres wydawniczy: Wroc砤w : College of Management "Edukacja", 2014

Opis fizyczny: 198 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monographs ; College of Management "Edukacja"

p-ISBN: 978-83-64389-32-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewandowski Marek [ ];000;000, Novotna Jana [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06848


94/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce / red. nauk. Kazmierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: 374 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/3)

p-ISBN: 978-83-61991-60-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06860


95/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: The Opole open-air museum of rural architecture - a rural value in the historical city

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism : from historic heritage to tourism development / ed. by Zsolt Radics

Adres wydawniczy: Debrecen : Visegrand Fund, 2014

Opis fizyczny: s.116-136 : ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

Uwagi: ISBN 978-615-5212-27-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/01

Sygnatura: PNNP07640


96/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka szkolna w kontek禼ie kszta砪enia przysz硑ch jej edukator體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpi駍ka, Walentyna Wr骲lewska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "痑k", 2014

Opis fizyczny: s.263-279 : tab. sum.

Seria: Edukacja w dialogu i perspektywie

Uwagi: ISBN 978-83-62015-76-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07012


97/205

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Hasi駍ki W砤dys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka wiejska na ziemi k硂dzkiej - wybrane aspekty rozwoju na prze硂mie XX i XXI wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Rural tourism in the K硂dzko land - selected issues of its development at the turn of the 20th and 21st century

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.15, nr 4, s. 33-40, ryc. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Hasi駍ki W砤dys砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07159


98/205

IDT: .

Autorzy: Jandova Sona, Ole秐iewicz Piotr, Dohnal Tomas.

Tytu艂 orygina艂u: Vybrane aspekty rekreologie

Adres wydawniczy: [Liberec] : Technicka Univerzita v Liberci, 2014

Opis fizyczny: 104 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-80-7494-168-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jandova Sona [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Dohnal Tomas [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/04

Sygnatura: PNNP07268


99/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wydarzenia kulinarne jako szansa na turystyczn aktywizacj regionu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Culinary events as an opportunity to activate regional tourism

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.15, nr 2, s.33-37, bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06876


100/205

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Ole秐iewicz Piotr, Ilnicki Dariusz, Fedyk Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie udzia硊 sektora spo砮cznego w rynku turystycznym i sportowo-rekreacyjnym podmiejskich gmin Dolnego 眘ka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Non governmental sector' share diversity in tourist and leisure market of suburban municipalities in Lower Silesia

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2014, nr 2, s.215-232, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1644-0501
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Ilnicki Dariusz [*];050;WWF, Fedyk Wojciech 0000-0002-3855-9710 [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/05

Sygnatura: PNNP06805


101/205

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Nowak Agata, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Asertywno舵 i samoocena a relacje interpersonalne m硂dzie縴 gimnazjalnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Self-assertion, self-esteem and interpersonal relationships in junior high school youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Projektowanie poprawy jako禼i kszta砪enia / pod red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; Pa駍twowa Wy縮za Szkola Zawodowa w Koninie, 2013

Opis fizyczny: s.367-376 : streszcz. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

p-ISBN: 978-83-88335-86-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF, Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06333


102/205

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Nowak Agata, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: B酬dy wychowawcze jako rezultat braku refleksji oraz 秝iadomo禼i pedagogicznej rodzic體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja ustawiczna : pozaszkolne formy wychowania i kszta砪enia / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: s.271-278 : bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/4)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF, Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06394


103/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Education and upbringing in the educational school system / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: 391 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Education of Tomorrow

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XIX/5)

p-ISBN: 978-83-61991-07-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06379


104/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kszta砪enia / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: 289 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/4)

p-ISBN: 978-83-61991-03-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06391


105/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Dohnal Tomas.

Tytu艂 orygina艂u: Nove formy pohybove aktivity senioru

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: New forms of motor activity in seniors

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa na obszarach g髍skich Polski i 秝iata / red. nauk. Piotr Zarzycki, Jacek Grobelny

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.117-124 : bibliogr. 25 poz. sum

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 118 ; 0239-6009

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Dohnal Tomas [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06608


106/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Leniartek Mieczys砤w K., Ograbek Paulina.

Tytu艂 orygina艂u: Oferta hotelarska Wroc砤wia w perspektywie EURO 2012

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Hotels offer of Wroclaw in the perpective of EURO 2012

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wok蟪 ma硑ch Ojczyzn / red. nauk. Kazimierz Denek, Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek, Aleksandra 痷krowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Szczeci駍ka Szko砤 Wy縮za Collegium Balticum, 2013

Opis fizyczny: s.170-191 : ryc. bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61082-41-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Leniartek Mieczys砤w K. [ ];000;000, Ograbek Paulina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06429


107/205

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Romanowska-To吵oczko Anna, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom rozwoju psychomotorycznego dzieci pi阠io- i sze禼ioletnich a typ plac體ki wychowania przedszkolnego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kszta砪enia / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: s.173-182 : ryc. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/4)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06393


108/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Role nauczyciela w edukacji szkolnej / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: 376 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/2)

p-ISBN: 978-83-61991-94-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06382


109/205

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Sport jako rynkowa marka globalna a promocja warto禼i zwi眤anych z 縴ciem - aspekt edukacyjny

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2013, nr 1-2, s. 26-31, bibliogr. 33 poz.

p-ISSN: 1230-7785
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewandowski Marek [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06431


110/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Szlak iwki - nowe spojrzenie na atrakcyjno舵 turystyczn podg髍za na przyk砤dzie Podg髍za Wi秐ickiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The Plum Route - a new approach to the tourist attractiveness on the example of the Wi秐icki Plateau

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa na obszarach g髍skich Polski i 秝iata / red. nauk. Piotr Zarzycki, Jacek Grobelny

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s. 186-198 : tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 118 ; 0239-6009

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06611


111/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Tradycja i nowoczesno舵 we wsp蟪czesnej organizacji systemu kszta砪enia / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: 366 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/1)

p-ISBN: 978-83-61991-90-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06388


112/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka edukacyjna w kontek禼ie turystyki szkolnej : wybrane zagadnienia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2013

Opis fizyczny: 183 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-62673-33-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06544


113/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Uwarunkowania wsp蟪czesnej szko硑 / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: 360 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/3)

p-ISBN: 978-83-61991-98-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06386


114/205

IDT: .

Autorzy: Dro縴駍ka Barbara, Kosiba Jowita, Lasota Sylwia, Lewandowski Marek, Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, W眊iel Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wzrost jako禼i kszta砪enia zawodowego w bran縴 hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym 眘ku

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Dolno秎眘ka Izba Gospodarcza, 2013

Opis fizyczny: 147 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-929247-9-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dro縴駍ka Barbara [ ];000;000, Kosiba Jowita [ ];000;000, Lasota Sylwia [ ];000;000, Lewandowski Marek [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, W眊iel Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06470


115/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Radwa駍ka Klaudia.

Tytu艂 orygina艂u: Atrakcyjno舵 turystyczna gminy Janowice Wielkie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tourist attractiveness municipalities Janowice Wielkie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Poprawa jako禼i kszta砪enia i jej uwarunkowania / pod red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz - Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny ; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa, 2012

Opis fizyczny: s.317-333 : ryc. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Radwa駍ka Klaudia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05729


116/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: From nursery school to the professional activity / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, W砤dys砤wa szczuk, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: 320 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Education of Tomorrow

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVIII/5)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, szczuk W砤dys砤wa [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05794


117/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Fundacja w polskim systemie prawnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Od teorie k praxi, od praxe k teorii = From theory to practice, from practice to theory : sbornik z konference VIII. Hradecke dny socialni prace. Hradec Kralove 7. az 8. rijna 2011 / eds. Zuzanna Truhlarova, Katarina Levicka

Adres wydawniczy: Hradec Kralove : Gaudeamus, 2012

Opis fizyczny: s.441-449

Uwagi: (podw骿na afiliacja)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05738


118/205

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Kultura fizyczna jako p砤szczyzna integracji rodziny

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical culture as an area for family integration

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: s.247-263 : ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Adnotacje: (P. Ole秐iewicz - podw骿na afiliacja)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05791


119/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Polityka, aksjologia i kreatywno舵 w edukacji jutra / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, W砤dys砤wa szczuk, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: 357 s. : tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVIII/1)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, szczuk W砤dys砤wa [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05788


120/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: 327 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVIII/3)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05790


121/205

IDT: .

Autorzy: Gorg髄 Anna, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Rekreacyjne formy aktywno禼i fizycznej senior體. Profilaktyka zdrowia

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.13, nr 1, s.11-18, sum.

Uwagi: 2. afiliacja : Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gorg髄 Anna [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/04

Sygnatura: PNNP05648


122/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: School tourism : as a form of participation in physical education : selected issues

Adres wydawniczy: Wroc砤w : College of Management "Edukacja", 2012

Opis fizyczny: 197 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monographs ; College of Management "Edukacja"

p-ISBN: 978-83-87708-99-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/04

Sygnatura: PNNP05650


123/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Lewandowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sport as a global brand

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: From the nursery school to the professional activity / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, W砤dys砤wa szczuk, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: s.259-268 : bibliogr. 4 poz. streszcz. sum.

Seria: Education of Tomorrow

Adnotacje: (podw骿na afiliacja)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Lewandowski Marek [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05796


124/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka szkolna w procesie wychowania fizycznego a deklaracje aktywnych zachowa turystycznych uczni體 wroc砤wskich szk蟪 ponadgimnazjalnych

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2012, nr 1-2, s.35-41, bibliogr. 28 poz.

p-ISSN: 1230-7785
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05849


125/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Ucze i nauczyciel jako g丑wne podmioty edukacji jutra / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, W砤dys砤wa szczuk, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: 336 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVIII/2)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, szczuk W砤dys砤wa [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05789


126/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Wyzwania wsp蟪czesno禼i i przysz硂禼i / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, W砤dys砤wa szczuk, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: 611 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVIII/4)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, szczuk W砤dys砤wa [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05792


127/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: 381 s. : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVII/1)

p-ISBN: 978-83-61991-25-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05274


128/205

IDT: .

Autorzy: Gorg髄 Anna, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 starszych : wyzwania edukacyjne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of the elderly : educational challenges

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: W kontek禼ie wyzwa wspo砪zesno禼i / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 255-269 : fot. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: ( Na grzbiecie nr tomu XVII/3)

Adnotacje: 2. afiliacja: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja"

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gorg髄 Anna [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05279


129/205

IDT: .

Autorzy: Kowal Jolanta, Ole秐iewicz Piotr, Gurba Adam, Koperek Bogdan, Rogalska Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Aspekty oceny jako禼i kszta砪enia w 秝ietle procesu bolo駍kiego na przyk砤dzie Wy縮zej Szko硑 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Aspects of education quality assessment in the context of the Bologna process in the example of the College of Management "Education" in Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kszta砪enie i wychowanie / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 51-72 : sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: ( Na grzbiecie nr tomu XVII/2)

Adnotacje: 2. afiliacja: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja"

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowal Jolanta [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Gurba Adam [ ];000;000, Koperek Bogdan [ ];000;000, Rogalska Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05276


130/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Contemporary education and its contexts / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: 220 s. : fot. ryc. tab. streszcz. sum.

Seria: Education of Tomorrow

Uwagi: ( Na grzbiecie nr tomu XVII/4)

p-ISBN: 978-83-61991-37-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05281


131/205

IDT: .

Autorzy: Lewicka Dagmara, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki zwi阫szaj眂e satysfakcj nauczycieli z wykonywanej pracy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: How to increase the level of teachers' job satisfaction?

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.51-56, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewicka Dagmara [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05358


132/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja regionalna w 秝iecie p蠹nej nowoczesno禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Regional education in the light of late modernity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Regionalizm i tw髍czo舵 w edukacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Leszek Pawelski, Aleksandra 痷krowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Szczeci駍ka Szko砤 Wy縮za Collegium Balticum, 2011

Opis fizyczny: s.188-209 : sum.

Uwagi: I Og髄nopolskie Le秐e Sympozjum Naukowe, Borne Sulinowo - Szczecinek 2011

Adnotacje: (Afiliacja 2: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05384


133/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Králík Jiri, Lojan Petr, Bokůvka Pavel.

Tytu艂 orygina艂u: Finanční analýza v terciárním vzdělávání České republiky

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Financial analysis of universitates in the Czech republic and its cash-flow

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: W kontek禼ie wyzwa wspo砪zesno禼i / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 389-403 : tab. streszcz. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVII/3)

Adnotacje: 2. afiliacja: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja"

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Králík Jiri [ ];000;000, Lojan Petr [ ];000;000, Bokůvka Pavel [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05280


134/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Instrumentalizacja turystyki kulturowej / red. nauk. Mieczys砤w K. Leniartek, Piotr Ole秐iewicz, Krzysztof Widawski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Zarz眃zania "Edukacja", 2011

Opis fizyczny: 312 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monografie - Prace zbiorowe ; Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu

p-ISBN: 978-83-87708-87-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Leniartek Mieczys砤w K. [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/01

Sygnatura: PNNP05533


135/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie i wychowanie / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: 352 s. : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: ( Na grzbiecie nr tomu XVII/2)

p-ISBN: 978-83-61991-29-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05275


136/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Multiplikacja w砤dzy w epoce wielokulturowo禼i oraz jej postulaty dotycz眂e wychowania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The multiplication of the authority in the multicultural era and its postulates about upbringings

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Z edukacj w przysz硂舵 : ksi阦a jubileuszowa dedykowana Bogdanowi Urbankowi z okazji 40-lecia pracy tw髍czej / red. nauk. Leszek Pawelski

Adres wydawniczy: Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Tw髍czych, 2011

Opis fizyczny: s.229-245 : bibliogr. 26 poz. sum.

Seria: Monografia ; nr 7

Uwagi: (Afiliacja 2: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05386


137/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczyciel turystyki szkolnej - oczekiwany wizerunek

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podmiotowo舵 w edukacji - wymiary i konteksty / red. nauk. Jolanta Szempruch, Ma砱orzata Kwa秐iewska, Agnieszka Szplit

Adres wydawniczy: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2011

Opis fizyczny: s.65-79 : ryc. tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/11

Sygnatura: PNNP05464


138/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczyciel wychowania fizycznego w nowej roli nauczyciela turystyki szkolnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The physical education teacher in a new role of a school tourism instructor

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.89-97, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05360


139/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Danlowski Maksymilian.

Tytu艂 orygina艂u: Roztocze jako rejon turystyczny

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Roztocze as a tourist region

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Regionalizm i tw髍czo舵 w edukacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Leszek Pawelski, Aleksandra 痷krowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Szczeci駍ka Szko砤 Wy縮za Collegium Balticum, 2011

Opis fizyczny: s.75-93 : ryc. bibliogr. 32 poz. sum.

Uwagi: I Og髄nopolskie Le秐e Sympozjum Naukowe, Borne Sulinowo - Szczecinek 2011

Adnotacje: (Afiliacja 2: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Danlowski Maksymilian [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05383


140/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Typy edukacji regionalnej w obliczu przemian wsp蟪czesnego 秝iata

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Types of regional education in the face of modern world changes

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.12, nr 4, s.15-25, sum.

Uwagi: 2. afiliacja : Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/01

Sygnatura: PNNP05534


141/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: W kontek禼ie wyzwa wsp蟪czesno禼i / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: 414 s. : fot. ryc. tab.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVII/3)

p-ISBN: 978-83-61991-33-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05278


142/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Danlowski Maksymilian.

Tytu艂 orygina艂u: Walory antropogeniczne Roztocza jako rejonu turystycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The anthropogenic advantages of Roztocze as a tourist region

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Instrumentalizacja turystyki kulturowej / red. nauk. Mieczys砤w K. Leniartek, Piotr Ole秐iewicz, Krzysztof Widawski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Zarz眃zania "Edukacja", 2011

Opis fizyczny: s.67-82 : ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Seria: Monografie - Prace zbiorowe ; Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Danlowski Maksymilian [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/01

Sygnatura: PNNP05532


143/205

IDT: .

Autorzy: Kami駍ka Aleksandra, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wychowanie jako cel wielokulturowych grup nacisku

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2011, nr 9, s.12-18, bibliogr. 15 poz.

Uwagi: (2. afiliacja - Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja")

p-ISSN: 1230-7785
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/03

Sygnatura: PNNP05638


144/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Challenges and present condition / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010

Opis fizyczny: 194 s. : ryc. tab. streszcz.

Seria: Education of Tomorrow

p-ISBN: 978-83-61991-76-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04695


145/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Czy uczniowie polubi turystyk szkoln na lekcjach wychowania fizycznego?

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2010, nr 7-8, s.35-39, ryc. bibliogr. 10 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/01

Sygnatura: PNNP05018


146/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja do kultury czasu wolnego a cechy wzorcowe animator體 turystyki szkolnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Education for leisure time culture and model features of school tourism animators

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Humanistyczny wymiar kultury fizycznej / red. nauk. Mariusz Zasada et al.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz-Lw體-Warszawa : O秗odek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010

Opis fizyczny: s.40-63 : ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Seria: Monografie ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; nr 12/10

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04866


147/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja w spo砮cze駍twie wiedzy / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010

Opis fizyczny: 379 s. : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja Jutra

p-ISBN: 978-83-61991-64-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04694


148/205

IDT: .

Autorzy: Gorg髄 Anna, Ole秐iewicz Piotr, 痚rkowski Zygmunt.

Tytu艂 orygina艂u: Podr罂 jako cel poznania : wsp蟪czesne oblicza turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Travelling as the aim of cognition : contemporary faces of tourism

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Autokreacja poprzez turystyk / red. nauk. Mieczys砤w K. Leniartek

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Zarz眃zania "Edukacja", 2010

Opis fizyczny: s.403-414 : fot. ryc. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gorg髄 Anna [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, 痚rkowski Zygmunt [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/01

Sygnatura: PNNP05050


149/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Proces kszta砪enia i jego uczestnicy / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010

Opis fizyczny: 399 s. : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja Jutra

p-ISBN: 978-83-61991-72-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04691


150/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Proces wychowania w szkole i poza ni / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010

Opis fizyczny: 315 s. : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja Jutra

p-ISBN: 978-83-61991-68-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04692


151/205

IDT: .

Autorzy: Gorg髄 Anna, Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr, Radziwon Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Realizacja zaj赕 turystycznych w szkole ponadgimnazjalnej

Czasopismo: Gospodarka, Rynek, Edukacja

Szczeg贸艂y: 2010, nr 16, s.37-39, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gorg髄 Anna [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Radziwon Dariusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05085


152/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka szkolna - nowa perspektywa realizacji wychowania fizycznego w szkole

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: School tourism: a new perspective of implementing school physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces wychowania w szkole i poza ni / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010

Opis fizyczny: s.245-259 : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja Jutra ; t.16

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04693


153/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka szkolna : poziom przygotowania student體 wychowania fizycznego do prowadzenia zaj赕 turystycznych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sbornik recenzovanych prispevku z mezinarodni vedecke konference "Hotelnictvi, turismus a vzdelavani dnes a zitra"

Adres wydawniczy: Praha : Vysoka skola hotelova, 2010

Opis fizyczny: s.80-89 : ryc. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Vysoka skola hotelova v Praze

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Praha : 2010.10.19

Uwagi: ISBN 978-80-87411-06-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04833


154/205

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka szkolna : przygotowanie edukator體 w ocenie student體 kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: School tourism : preparing educators in the opinion of physical education, and tourism and recreation students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Ewaluacja i innowacje w edukacji : kompetencje i odpowiedzialno舵 nauczyciela / pod red. nauk. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; Pa駍twowa Wy縮za Szkola Zawodowa w Koninie, 2010

Opis fizyczny: s.541-552 : ryc.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04625


155/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja jutra, t.1 : XV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Education of tomorrow; Bildung von morgen

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2009

Opis fizyczny: 534 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

p-ISBN: 978-83-734-058-7

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04216


156/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Walendowicz Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Eugeniusz Piasecki jako nauczyciel i popularyzator ju-jitsu na ziemiach polskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Eugeniusz Piasecki, a teacher and popularizer of ju-jitsu in Poland

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.435-441, bibliogr. 25 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Walendowicz Marcin [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04333


157/205

IDT: .

Autorzy: Lewicka Dagmara, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Hierarchia czynnik體 motywacyjnych w pracy nauczyciela

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The hierarchy of motivational factors in a teacher's work

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.63-72, ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewicka Dagmara [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04208


158/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Ole秐iewicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Przyczyny trudno禼i wychowawczych uczni體 w o秗odkach szkolno-wychowawczych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Reasons for educational difficulties in school-educational centres students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.81-84, ryc. tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Ole秐iewicz Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04210


159/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Talar Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Przygotowanie nauczycieli do realizacji wychowania fizycznego na I etapie edukacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Preparing teachers to implementing physical education in the first phase of education

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.122-128, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Talar Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04213


160/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Szkirpan Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Trudno禼i wychowawcze uczni體 w o秗odkach szkolno-wychowawczych (na przyk砤dzie O秗odka Szkolno-Wychowawczego w Ole秐icy)

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2009, nr 7-8, s.23-26, ryc. tab. bibliogr. 9 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Szkirpan Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04487


161/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪praca polsko-czeska w kontek禼ie globalizacji = Polsko-česká spolupráce v kontextu globalizace / red. nauk. Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Nowa Ruda : Wydawnictwo Gmina Miejska Nowa Ruda, 2009

Opis fizyczny: 171 s. : ryc. tab. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04196


162/205

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Aureliusz, Kosendiak Jan, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowanie aktywno禼i fizyczn uczni體 szk蟪 ponadgimnazjalnych na Dolnym 眘ku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interest in physical activity among Lower Silesia high school students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.43-47, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kosendiak Aureliusz [*];024;000, Kosendiak Jan [*];043;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04204


163/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Historia ju-jitsu w Polsce 1904-1939 / oprac. Roman Grzegorz, Marcin Walendowicz wraz z zespo砮m Dariusz Jandziak, Ernest Magda, Stanis砤w Makuch, Agnieszka Nowicka, Piotr Ole秐iewicz, Janusz Skowro駍ki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The history of ju-jitsu in Poland 1904-1939

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, [2008]

Opis fizyczny: 158 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-61414-06-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Grzegorz Roman [ ];000;000, Walendowicz Marcin [ ];000;000, Jandziak Dariusz [ ];000;000, Magda Ernest [ ];000;000, Makuch Stanis砤w [ ];000;000, Nowicka Agnieszka [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];004;WWF, Skowro駍ki Janusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03889


164/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: PE teachers' attitudes towards their profession

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.149-154 : ryc. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03745


165/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu a satysfakcja z jego wykonywania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: PE teachers' attitudes towards their profession and their satisfaction with the job

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Ewaluacja i innowacje w edukacji : ewaluacja w dialogu - dialog w ewaluacji / pod red. nauk. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Koninie, 2008

Opis fizyczny: s.375-386 : ryc. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-88335-35-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03709


166/205

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Aureliusz, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja zdrowia w szkole jutra. Projekt prozdrowotnej 禼ie縦i mi阣zyprzedmiotowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health promotion in the school of the future. An interdisciplinary health-oriented pathway project

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.197-204 : tab. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kosendiak Aureliusz [*];024;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03748


167/205

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Trener sportu a instruktor rekreacji. Analiza preferowanych cech osobowo禼i w 秝ietle opinii respondent體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sports coach vs. recreation instructor. Analysis of preferred personality features in respondents' opinion

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.169-176 : ryc. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];036;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03746


168/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Szyszka Mieczys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Idea olimpizmu w perspektywie edukacji jutra

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The idea of olympism in the context of the "education of tomorrow"

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra, t.2 : XIII Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Krystyna Zato, Tadeusz Koszczyc, Mariusz So硉ysik

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.315-321 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Szyszka Mieczys砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03097


169/205

IDT: .

Autorzy: Kozina Stanis砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Jak tw髍czo kierowa prac szko硑, czyli przyw骴czy aspekt w zarz眃zaniu szko潮

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Ewaluacja i innowacje w edukacji : autoewaluacja i refleksyjno舵 nauczyciela / pod red. nauk. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Konin : Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa, 2007

Opis fizyczny: s.105-114 : tab.

p-ISBN: 978-83-88335-36-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kozina Stanis砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03611


170/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Ku砤kowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Teaching and learning of a complex motor activity in the image of fear as a feature and fear as a state (report from examination)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole . 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.83-89 : ryc.

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Ku砤kowska Ewa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03384


171/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr, Prystupa Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Czy polski nauczyciel wychowania fizycznego podo砤 oczekiwaniom spo砮czno-edukacyjnym?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Will the Polish teacher of physical education cope educational expectations?

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : naukova monografija , nr 4 / za red. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2006

Opis fizyczny: s.204-210 : bibliogr. 27 poz. rez. sum.

Adnotacje: ISSN: 1818-9172

p-ISBN: 966-8106-33-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02325


172/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja jutra, t.2 : XII Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Education of tommorow; Bildung von morgen

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego; Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2006

Opis fizyczny: 362 s. : ryc. tab.

p-ISBN: 83-7374-042-2; 978-83734-042-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02438


173/205

IDT: .

Autorzy: Czy Stanis砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Interferences between memory subsystems

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interferencje pomi阣zy podsystemami pami阠i

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 1 (85), s.372-374, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02394


174/205

IDT: .

Autorzy: Czy Stanis砤w, Staro禼iak Wojciech, Ole秐iewicz Piotr, Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Interferences in kinesthetic memory among young women

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.2, s.474-478, ryc. tab. bibliogr. 21 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02868


175/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Cie秎i駍ki Wojciech, Kmiotek Krystyna, Lewicka Dagmara.

Tytu艂 orygina艂u: Knowledge flow management in a sports training

Czasopismo: Research Yearbook

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.12, nr 2, s.299-303, tab. bibliogr. 12 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];036;WWF, Kmiotek Krystyna [ ];000;000, Lewicka Dagmara [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02559


176/205

IDT: .

Autorzy: Kmiotek Krystyna, Lewicka Dagmara, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Komunikowanie i zarz眃zanie zmian kulturow w przedsi阞iorstwach mi阣zynarodowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja a globalizacja. T.1 : materia硑 konferencyjne / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc砤wiu ; Katedra Mi阣zynarodowych Stosunk體 Gospodarczych

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2006

Opis fizyczny: s.499-507 : tab. bibliogr. 8 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kmiotek Krystyna [ ];000;000, Lewicka Dagmara [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02373


177/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr, Prystupa Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Model polskiego nauczyciela wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The model of polish teacher of physical eductaion

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : naukova monografija , nr 5 / za red. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2006

Opis fizyczny: s.152-155 : bibliogr. 12 poz. rez. sum.

Seria: ; 1818-9172

p-ISBN: 966-8106-34-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02410


178/205

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Migasiewicz Juliusz, Prystupa Tatiana, Opoka Dorota, Ole秐iewicz Piotr, Seidel Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Parametry si硂wo-pr阣ko禼iowe mi甓ni ko馽zyn g髍nych u os骲 z pora縠niem m髗gowym pod wp硑wem treningu si硂wego i kompleksowej odnowy biologicznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Upper limbs speed and strength parameters of sportsmen with cerebral palsy under the weight training and biological regeneration procedures

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 6 (623), s.202-207, bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Opoka Dorota [*];037;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02405


179/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Muszkieta Rados砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Self-assessment professional competence of physical education teachers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac z galuzi fizičnoi kul'turi ta sportu. Annotacii, zmist ta dopomižni indeksy + povna versija zbirnyka naukovych prac na CD, Vyp.10

Adres wydawniczy: L'viv : NVF "Ukrains'ki technologii", 2006

Opis fizyczny: s.45

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Muszkieta Rados砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02473


180/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Muszkieta Rados砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Self-assessment professional competence of physical education teachers [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac z galuzi fizičnoi kul'turi ta sportu (elektronnyj variant). Vyp.10, t.1

Informacje o wydaniu: Tryb dost阷u : p硑ta CD-ROM

Adres wydawniczy: L'viv : NVF "Ukrains'ki technologii", 2006

Opis fizyczny: s.373-381 : tab. bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Muszkieta Rados砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02478


181/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Walendowicz Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Sporty walki na zaj阠iach wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Martial arts in physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra, t.1 : XII Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Wojciech Staro禼iak, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego; Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2006

Opis fizyczny: s.289-297 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Walendowicz Marcin [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02437


182/205

IDT: .

Autorzy: Kmiotek Krystyna, Lewicka Dagmara, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: System motywowania jako narz阣zie wspierania przedsi阞iorczo禼i

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2006, nr 1116, s. 291-298, tab. bibliogr. 8 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kmiotek Krystyna [ ];000;000, Lewicka Dagmara [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02567


183/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Muszkieta Rados砤w.

Tytu艂 orygina艂u: The examined teachers' diagnosis of selected factors of physical education students' development

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New horizons : 24th - International Counsil for Physical Activity and Fitness Research Symposium : 24th-ICPAFR Symposium, 9-11 September 2006 Wroc砤w, Poland / ed. Stanis砤w Czy, Franco Viviani

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2006

Opis fizyczny: s.143-151 : tab. bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Counsil for Physical Activity and Fitness Research

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.09.09-11

Uwagi: ISBN: 10 83-60290-16-4; ISBN 13 978-8360290-16-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Muszkieta Rados砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02597


184/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: The relations between monitoring-assessment activities and temperament of physical education teachers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : naukova monografija , nr 2 / za red. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2006

Opis fizyczny: s.144-148 : tab. bibliogr. 5 poz. rez. sum.

p-ISBN: 966-8106-31-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02260


185/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: The relations between monitoring-assessment activities and the styles of directing the didactic-educational process of physical education teachers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : zbirnik naukovich prac, nr 1

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2006

Opis fizyczny: s.156-159 : tab. bibliogr. 5 poz.

p-ISBN: 966-8106-28-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02171


186/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr, Prystupa Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki zachodz眂e mi阣zy czynno禼iami kontrolno-oceniaj眂ymi a stylami komunikacji dydaktycznej u nauczycieli wychowania fizycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : naukova monografija , nr 3 / za red. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2006

Opis fizyczny: s.138-144 : tab. bibliogr. 7 poz. rez. sum.

Adnotacje: ISSN 1818-9172

p-ISBN: 966-8106-32-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02319


187/205

IDT: .

Autorzy: Marks Miros砤wa, Ole秐iewicz Piotr, Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka wybranych cech osobowo禼i student體 AWF - uprawiaj眂ych sporty walki i s硊chaczy Policealnej Szko硑 Detektyw體 i Pracownik體 Ochrony

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Characteristic of chosen personality features of students going in for martial arts

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.249-256 : ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Marks Miros砤wa 0000-0001-7599-5688 [*];006;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02278


188/205

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Kierunki rozwoju my秎i dydaktycznej w perspektywie spo砮cze駍twa opartego na wiedzy gospodarki cyfrowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Direction for development of didactic thought in perspective of society based on knowledge of digital industry

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak.

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.267-272 : ryc. bibliogr. 25 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];009;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02279


189/205

IDT: .

Autorzy: Czy Stanis砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Kinesthetic memory - verbal and visual interferences

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : zbirnik naukovich prac, nr 21

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2005

Opis fizyczny: s.105-113 : bibliogr. 16 poz. rez.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01877


190/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Monitoring and assessment activities and indications of empathic behavior of the examined teachers during physical education lessons

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : nr 23

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2005

Opis fizyczny: s.151-155 : bibliogr. 2 poz. rez. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02391


191/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczanie i uczenie si motoryczne a osobowo舵 ucznia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motorial teaching and learning and the pupil's personality

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nauczyciel epoki przemian / pod red. Stanis砤wa Korczy駍kiego

Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004

Opis fizyczny: s.189-196 : ryc. tab.

Uwagi: (Na ok砤dce r. wyd. 2005)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01897


192/205

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Ontologiczno-metodologiczne elementy procesualizacji zarz眃zania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Ontological and methodological elements in management as a process

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2005, nr 1092, s.41-48, tab. bibliogr. 28 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie:

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [0];009;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/11

Sygnatura: PNNP02002


193/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: School and subject systems of assessment in Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu / naukova monografija za redakcieju S. Ermakova, nr 24

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2005

Opis fizyczny: s.146-148 : tab. bibliogr. 3 poz. rez. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [0];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02082


194/205

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: School assessment criteria in physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannija i sportu : zbirnik naukovich prac', nr 22 / special'nij vipusk za temoju : sport, duchovnist' i gumanizm u sučasnomu sviti

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2005

Opis fizyczny: s.74-79 : tab. bibliogr. 5 poz. rez.

p-ISBN: 966-8106-23-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [0];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01926


195/205

IDT: .

Autorzy: Czy Stanis砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Uczenie si motoryczne : przewodnik do nauczania czynno禼i ruchowych i techniki sportowej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 50 s. : bibliogr.

p-ISBN: 83-89156-29-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01648


196/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Wychowanie fizyczne w polskich i niemieckich szko砤ch : wsp蟪czesne trendy = Schulsport in polnischen und deutschen Schulen : gegenwärtige Trends / red. nauk. Stanis砤w Czy, Piotr Ole秐iewicz, Wojciech Staro禼iak, Dietrich Kurz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 188 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 83-89156-40-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [0];004;WWF, Kurz Dietrich [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/11

Sygnatura: PNNP02016


197/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i sportow uczennic klas gimnazjalnych 秗odowiska miejskiego i wielkomiejskiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: W poszukiwaniu nowej jako禼i edukacji jutra

Adres wydawniczy: Szczecin : Uniwersytet Szczeci駍ki, 2005

Opis fizyczny: s.163-167 : ryc. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01750


198/205

IDT: .

Autorzy: Czy Stanis砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Integracja w wychowaniu fizycznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Integration in physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.311-315 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01420


199/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Nastawienia do kultury fizycznej uczni體 szko硑 podstawowej (raport z badania)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attitudes towards physical culture in primary school (research report)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.191-194 : tab. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01412


200/205

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: O miejscu wychowania fizycznego w edukacji jutra

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Role of physical education in the education of tomorrow

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra : X Tatrza駍kie Seminarium Naukowe

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.151-156 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewandowski Marek [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01390


201/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczanie i uczenie si z硂縪nej czynno禼i ruchowej a osobowo舵 ucznia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Learning and teaching complex motor skills and personality of students

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1(7), s.60-65, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00541


202/205

IDT: .

Autorzy: Malska Anna, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena z wychowania fizycznego w opinii uczni體 gimnazjum

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A mark in physical education - gymnasium pupils' opinion

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.281-285 : tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malska-ia硂wska Anna 0000-0003-3893-6579 [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00705


203/205

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Opinie uczni體 klas VI o edukacji fizycznej - raport z bada w jednej szkole podstawowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 4 / red. nauk. Julian Jonkisz, Marek Lewandowski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.101-109 : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewandowski Marek [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00881


204/205

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: 361 s. : ryc. tab.

Uwagi: V Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego"

p-ISBN: 83-87389-90-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [0];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00095


205/205

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczanie i uczenie si motoryczne a integracja cech osobowo禼i ucznia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.137-145 : ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00259


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu