MACHOWSKA-SOBIESKA MONIKA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Miesza砤 Waldemar, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Chromik Krystyna, Hawrylak Arletta, Ma砤chowska-Sobieska Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Examining relationships of the anterior pelvic tilt angle with the anterior-posterior curvatures and elongation of the spine

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 21, nr 1, s. 37-44, rys., tab., bibliogr. 30 poz.

p-ISSN: 1509-409X
e-ISSN: 2450-6303

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.5277/ABB-01259-2018-02

Afiliacja: Miesza砤 Waldemar [ ];000;000, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];065;WF, Chromik Krystyna 0000-0002-5790-6300 [*];062;WNS, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [ ];065;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [ ];065;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria materia硂wa;in縴nieria mechaniczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Acta of Bioengineering and Biomechanics

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Acta of Bioengineering and Biomechanics

Data wprowadzenia: 2019/03; 2019/05

Sygnatura: PNNP09168


2/12

IDT: .

Autorzy: Ma砤chowska-Sobieska Monika, Barczyk-Pawelec Katarzyna, Marciniszyn Zuzanna, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Skolimowska Beata, Ma鎘體 Anna, Miler Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza ukszta硉owania tu硂wia w p砤szczy糿ie czo硂wej dziewcz眛 z zespo砮m Retta z uwzgl阣nieniem ich stanu funkcjonalnego

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, nr 2, s.155-163, ryc. tab. bibliogr. 31 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN: 2084-4336

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/15093492.1205023

Afiliacja: Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Marciniszyn Zuzanna [ ];000;000, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Skolimowska Beata [*];014;WF, Ma鎘體 Anna [ ];000;000, Miler Agnieszka [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08219


3/12

IDT: .

Autorzy: Matusiak-Wieczorek Ewelina, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Synder Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii na zdolno舵 utrzymywania r體nowagi w pozycji siedz眂ej w秗骴 dzieci z m髗gowym pora縠niem

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, nr 2, s.165-175, tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN: 2084-4336

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/15093492.1205024

Afiliacja: Matusiak-Wieczorek Ewelina [ ];000;000, Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Synder Marek [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08220


4/12

IDT: .

Autorzy: Ma鎘體 Anna, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Sidorowska Marta, Szklarska Alicja, Lipowicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii neurofizjologicznej na zmian po硂縠nia 秗odka ci昕ko禼i cia砤 u dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of neurophysiological hippotherapy on the transference of the centre of gravity among children with cerebral palsy

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.16, nr 6, s. 581-593, ryc. tab. bibliogr. 34 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma鎘體 Anna [ ];000;000, Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Sidorowska Marta [*];014;WF, Szklarska Alicja [ ];000;000, Lipowicz Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07199


5/12

IDT: .

Autorzy: Ma砤chowska-Sobieska Monika, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Wronecki Krzysztof, Skolimowski Tadeusz, Kwiatkowski Robert, Skolimowska Beata, Staniszewski kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena oddzia硑wania ortezy dynamicznej "Dunag 02" na mi甓nie ko馽zyn dolnych w czasie chodu dziecka z hipotoni i bez砤dem ruchowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of the impact of dynamic orthosis "Dunag 02" on muscles of the lower limbs during gait in children with hypotonia and ataxia

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 4, s.50-62, ryc. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/physio-2013-0046

Afiliacja: Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Wronecki Krzysztof [*];015;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF, Kwiatkowski Robert [ ];000;000, Skolimowska Beata [*];015;WF, Staniszewski kasz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08083


6/12

IDT: .

Autorzy: Ma砤chowska-Sobieska Monika, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Wronecki Krzysztof, Skolimowski Tadeusz, Kwiatkowski Robert, Skolimowska Beata, Staniszewski kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Orteza dynamiczna "Dunag 02"

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dunag 02" dynamic orthosis

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 1, s.45-61, ryc. tab. bibliogr. 14 poz.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie:

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/physio-2013-0008

Afiliacja: Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Wronecki Krzysztof [*];015;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF, Kwiatkowski Robert [ ];000;000, Skolimowska Beata [*];015;WF, Staniszewski kasz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07130


7/12

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Zawadzka Dominika, Hawrylak Arletta, Boche駍ka Anna, Skolimowska Beata, Ma砤chowska-Sobieska Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze korekcyjnych w 秗odowisku wodnym na kszta硉 krzywizn przednio-tylnych kr阦os硊pa i stan funkcjonalny narz眃u ruchu dzieci ze skolioz I stopnia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of corrective exercises in a water environment on the shape of the antero-posterior curves of the spine and on the functional status of the locomotor system in children with I degree scoliosis

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.11, nr 3, s.209-221, ryc. tab. bibliogr. 35 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF, Boche駍ka Anna [ ];000;000, Skolimowska Beata [*];015;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/08

Sygnatura: PNNP04227


8/12

IDT: .

Autorzy: Ma砤chowska-Sobieska Monika, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Wronecki Krzysztof, Skolimowski Tadeusz, Szpyt Karolina, Wojna Dorota, Zawadzka Dominika.

Tytu艂 orygina艂u: Obraz dziecka z diplegi spastyczn w siadzie na koniu w zale縩o禼i od ustawienia zespo硊 hipoterapeutycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The clinical picture of a child with spastic diplegia on a horse, depending on the position of the hippotherapeutic team

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2008 : t.16, nr 4, s.56-67, ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Wronecki Krzysztof [*];040;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF, Szpyt Karolina [ ];000;000, Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/03

Sygnatura: PNNP04091


9/12

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Skolimowski Tadeusz, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Anwajler Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i oddzia硑wania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tulowia dzieci z m髗gowym pora縠niem typu wiotkiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the corrective influence of neurophysiologic hipotherapy on the trunk position in children with flaccid cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2004 : t.12, nr 2, s.23-32, ryc. bibliogr. 21 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Skolimowski Tadeusz [0];014;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Anwajler Joanna [0];014;WF

Data wprowadzenia: 2004/10

Sygnatura: PNNP01343


10/12

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Anwajler Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny skuteczno禼i hipoterapii dzieci z m髗gowym pora縠niem typu wiotkiego

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.13

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Anwajler Joanna [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00401


11/12

IDT: .

Autorzy: Ma砤chowska-Sobieska Monika, Wronecki Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii na przep硑w naczyniowy w t阾nicach ko馽zyn dolnych u dzieci z pora縠niem m髗gowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of hipotherapy on the vascular flow in arteries of lower extremities in cerebral palsy children

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2002 : t.10, nr 1, s.31-35, ryc. bibliogr. 18 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Wronecki Krzysztof [0];017;WF

Sygnatura: PNNP00038


12/12

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Mach Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii na r體nowag cia砤 u dzieci upo秎edzonych umys硂wo

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of hipotherapy on the body balance in children with mental handicap

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2002 : t.10, nr 2, s.17-21, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [0];014;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Mach Barbara [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00367


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu