KULICZKOWSKA-PKSEJ JUSTYNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 15

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/15

IDT: .

Autorzy: Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, Milewicz Andrzej, Pasquali Renato, Lenarcik-Kabza Agnieszka, czma駍ki kasz, Lwow Felicja, J阣rzejczuk Diana, Bolanowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Serum Vitamin D status in women with the polycystic ovary syndrome

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.49, poz.EP1135

Uwagi: 19th European Congress of Endocrinology. Lisbon, Portugal, 20-23 May 2017

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, Milewicz Andrzej [ ];000;000, Pasquali Renato [ ];000;000, Lenarcik-Kabza Agnieszka [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];067;WF, J阣rzejczuk Diana [ ];000;000, Bolanowski Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08384


2/15

IDT: .

Autorzy: J阣rzejuk Diana, Lwow Felicja, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, Hirnle L., Trzmiel-Bira Anna, Lenarcik-Kabza Agnieszka, Kolackov Katarzyna, czma駍ki kasz, Milewicz Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Association of serum glypican-4 levels with cardiovascular risk predictors in women with polycystic ovary syndrome - a pilot study

Czasopismo: Gynecological Endocrinology

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.32, nr 3, s.223-226

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3109/09513590.2015.1110137

Afiliacja: J阣rzejuk Diana [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];014;WF, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, Hirnle L. [ ];000;000, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Lenarcik-Kabza Agnieszka [ ];000;000, Kolackov Katarzyna [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, Milewicz Andrzej [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07723


3/15

IDT: .

Autorzy: Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, Milewicz Andrzej, czma駍ki kasz, J阣rzejuk Diana, Lwow Felicja, Bolanowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Lipid accumulation product (LAP) and waist circumference to height ratio (WHtR) associated with free androgen index but not with serum testosterone and androstendione in women with PCOS

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.41, EP226

Adnotacje: 18th European Congress of Endocrinology. Munich, Germany 28 May 2016 - 31 May 2016

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

DOI: 10.1530/endoabs.41.EP226

Afiliacja: Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, Milewicz Andrzej [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, J阣rzejuk Diana [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];014;WF, Bolanowski Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07847


4/15

IDT: .

Autorzy: Milewicz Andrzej, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, czma駍ki kasz, Lwow Felicja, Bolanowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Lipid accumulation product Lipid Accumulation Product and Waist-to-Height Ratio As Novel Markers of Risk of Cardiovascular Diseases Associated with Polycystic Ovary Syndrome

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endocrine Society's 98th Annual Meeting and Expo, Arpil 1-4, 2016 - Boston

Opis fizyczny: SUN-154

Praca afiliowana przez AWF

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Milewicz Andrzej [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];014;WF, Bolanowski Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07818


5/15

IDT: .

Autorzy: J阣rzejuk Diana, czma駍ki kasz, Milewicz Andrzej, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, Lenarcik-Kabza Agnieszka, Hirnle Lidia, Zaleska-Dorobisz Urszula, Lwow Felicja.

Tytu艂 orygina艂u: Classic PCOS phenotype is not associated with deficiency of endogenous vitamin D and VDR gene polymorphisms rs731236 (TaqI), rs7975232 (ApaI), rs1544410 (BsmI), rs10735810 (FokI) : a case-control study of lower Silesian women

Czasopismo: Gynecological Endocrinology

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.31, nr 12, s.976-979

p-ISSN: 0951-3590
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3109/09513590.2015.1062865

Afiliacja: J阣rzejuk Diana [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, Milewicz Andrzej [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, Lenarcik-Kabza Agnieszka [ ];000;000, Hirnle Lidia [ ];000;000, Zaleska-Dorobisz Urszula [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];014;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;weterynaria

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Gynecological Endocrinology

Data wprowadzenia: 2015/12

Sygnatura: PNNP07612


6/15

IDT: .

Autorzy: Milewicz Andrzej, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, Lenarcik-Kabza Agnieszka, Trzmiel-Bira Anna, Hirnle Lidia, Zaleska-Dorobisz Urszula, Lwow Felicja, czma駍ki kasz, Kolackov Katarzyna, S硂ka Natalia, J阣rzejuk Diana.

Tytu艂 orygina艂u: Serum glypican-4 levels and its association with cardiovascular risk predictor in women with polycystic ovary syndrome and healthy controls - pilot study

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.37, OC 11.2

Uwagi: 17th European Congress of Endocrinology; Ireland, Dublin 16 May 2015 - 20 May 2015

Adnotacje: DOI:10.1530/endoabs.37.OC11.2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Milewicz Andrzej [ ];014;WF, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, Lenarcik-Kabza Agnieszka [ ];000;000, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Hirnle Lidia [ ];000;000, Zaleska-Dorobisz Urszula [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];014;WF, czma駍ki kasz [ ];000;000, Kolackov Katarzyna [ ];000;000, S硂ka Natalia [ ];000;000, J阣rzejuk Diana [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/06

Sygnatura: PNNP07360


7/15

IDT: .

Autorzy: Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, czma駍ki kasz, Milewicz Andrzej, Lenarcik-Kabza Agnieszka, Trzmiel-Bira Anna, Zaleska-Dorobisz Urszula, Lwow Felicja, Hirnle Lidia.

Tytu艂 orygina艂u: Cannabinoid receptor 1 gene polymorphisms and nonalcoholic fatty liver disease in women with polycystic ovary syndrome and in healthy controls

Czasopismo: International Journal of Endocrinology

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.2014, art. ID 232975 (8 s.), tab. bibliogr. 60 poz. sum.

p-ISSN: 1687-8337
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, Milewicz Andrzej [ ];014;WF, Lenarcik-Kabza Agnieszka [ ];000;000, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Zaleska-Dorobisz Urszula [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];014;WF, Hirnle Lidia [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;weterynaria

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): International Journal of Endocrinology

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): International Journal of Endocrinology

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06882


8/15

IDT: .

Autorzy: czma駍ki kasz, Bohdanowicz-Pawlak Anna, Lenarcik Agnieszka, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, Trzmiel-Bira Anna, Stachowska Barbara, J阣rzejuk Diana, Kolackov Katarzyna, Pawlak Maurycy, Arkowska Anna, Dorobisz Urszula, Hirnle L., Lwow Felicja, Milewicz Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Rola polimorfizm體 genu lipazy lipoproteinowej (LPL) w etiologii zespo硊 wielotorbielowatych jajnik體 (PCOS)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IV Polski Kongres Genetyki, Pozna 10-13 wrze秐ia 2013 r. : streszczenia

Opis fizyczny: s.110-111

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: czma駍ki kasz [ ];000;000, Bohdanowicz-Pawlak Anna [ ];000;000, Lenarcik Agnieszka [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Stachowska Barbara [ ];000;000, J阣rzejuk Diana [ ];000;000, Kolackov Katarzyna [ ];040;WF, Pawlak Maurycy [ ];040;WF, Arkowska Anna [ ];000;000, Dorobisz Urszula [ ];000;000, Hirnle L. [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];040;WF, Milewicz Andrzej [ ];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06465


9/15

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, czma駍ki kasz, M阣ra Marek, Trzmiel Anna, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: CAG repeat polymorphism in the androgen receptor gene and the level of physical activity (HALS Study)

Czasopismo: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Szczeg贸艂y: 2009 : vol. 49, nr 4, s.453-458, ryc. tab. bibliogr. 45 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*];047;WWF, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];047;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF, Trzmiel Anna [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04442


10/15

IDT: .

Autorzy: Filus Alicja, M阣ra Marek, Trzmiel-Bira Anna, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, J阣rzejuk Diana.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in bone mineral density with age in Polish urban males

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.18, nr 4, s.369-379, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Filus Alicja [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, J阣rzejuk Diana [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04427


11/15

IDT: .

Autorzy: Trzmiel-Bira Anna, Filus Alicja, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in total, free, bioavailable, and calculated free testosterone concentrations in aging males and the frequency of clinical symptoms of androgen deficiency syndrome

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.18, nr 3, s.261-268, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Filus Alicja [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04198


12/15

IDT: .

Autorzy: Trzmiel-Bira Anna, Filus Alicja, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Polimorfizm genu receptora androgenowego a obraz kliniczny zespo硊 niedoboru androgen體 w procesie starzenia si populacji m昕czyzn wroc砤wskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The androgen receptor gene polymorphism and clinical picture of androgen deficiency syndrome during aging male of men's population in Wroclaw

Czasopismo: Endokrynologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.60, nr 5, s.370-378, ryc. tab. bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Filus Alicja [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04425


13/15

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek, Trzmiel-Bira Anna, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Relationships between physical activity, age, Body Mass Index and IGF-1 serum concentration in healthy, elderly men

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-27 June 2009, Oslo/Norway : book of abstracts / ed. by S. Loland et al.

Adres wydawniczy: Oslo : European College of Sport Science, 2009

Opis fizyczny: 1 s nlb.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Oslo : 2009.06.24-27

Uwagi: Poster presentation PP-BC01 Biochemistry 1

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];047;WWF, J蠹k體 Pawe [*];047;WWF, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04178


14/15

IDT: .

Autorzy: Filus Alicja, M阣ra Marek, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, Trzmiel-Bira Anna, czma駍ki kasz, J阣rzejuk Diana.

Tytu艂 orygina艂u: Wyst阷owanie polimorfizmu sekwencji tr骿nukleotydowej CAG genu receptora androgenowego w populacji wielkomiejskiej polskich m昕czyzn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Occurrence of androgen receptor gene CAG trinucleotide sequence polymorphism in the metropolitan population of Polish men

Czasopismo: Endokrynologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.60, nr 4, s.263-270, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Filus Alicja [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, J阣rzejuk Diana [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04426


15/15

IDT: .

Autorzy: Trzmiel-Bira Anna, Filus Alicja, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, M阣ra Marek, Milewicz Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Polimorfizm CAG genu receptora androgenowego a wyst阷owanie wybranych parametr體 zespo硊 metabolicznego u m昕czyzn w wieku 45-65 lat w populacji wroc砤wskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The CAG repeat polymorphism in androgen receptor gene repeat and frequency of chosen parameters of metabolic syndrome in 45-65 aged men in Wroclaw population

Czasopismo: Endokrynologia Polska

Szczeg贸艂y: 2008 : t.59, nr 6, s.477-482, tab. bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Filus Alicja [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, J蠹k體 Pawe [*];038;WWF, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];038;WWF, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];038;WWF, Milewicz Andrzej [ ];038;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03987


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu