KRZAK MAORZATA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 24

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Malska-ia硂wska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Lekkoatletyka dla smyka - zabawa terenowa "magiczny obraz"

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wsp蟪pracuj眂ych nauczycieli wychowania fizycznego realizuj眂ych program Ma硑 Mistrz / pod red. Ryszarda Jezierskiego, Marka Lewandowskiego, Andrzeja Rokity, Adama Szymczaka

Informacje o wydaniu: wyd. 2 popr. uzup.

Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Sportu i Turystyki; Zarz眃 G丑wny Szkolnego Zwi眤ku Sportowego, 2014

Opis fizyczny: s.179-180

Uwagi: ISBN 978-83-86630-04-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Malska-ia硂wska Anna 0000-0003-3893-6579 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06927


2/24

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Retrospektywny obraz nauczyciela wychowania fizycznego a postawa studenta wobec aktywno禼i fizycznej

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 40, s.36-41, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06315


3/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Co jest prawd a co fikcj? Spostrze縠nia i refleksje student體 po praktykach pedagogicznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: What is true and what is a myth? Students' observations and reflections about teaching practice

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 33, s.88-96, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05411


4/24

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Miejsce aktywno禼i ruchowej w zyciu student體 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of motor activity in the life of people attending the University of the Third Age

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.161-164, tab. bibliogr. 2 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05370


5/24

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a ewaluacji przygotowania kadr kultury fizycznej do zawodu w oparciu o g硂s student體 w sprawie nauczyciela wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: An attempt of evaluation of preparing the physical education cadres to the profession, based on the students' voice in the matter of physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kszta砪enie i wychowanie / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 213-222 : ryc. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVII/2)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [ ];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05277


6/24

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Imprezy rekreacyjne, sportowe i kulturalne jako oferta turystyczna i forma dzia砤lno禼i promocyjnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Recreational, sport and cultural events as a tourist offer and a form of promotional activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Atrakcyjno舵 przyrody i turystyki na Ziemi Wa砨rzyskiej : [podr阠znik dla student體] / red.nauk. El縝ieta Lonc, Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2010

Opis fizyczny: s.189-198 : bibliogr. 30 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];049;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04524


7/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Malska-ia硂wska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Lekkoatletyka dla smyka : zabawy i gry terenowe w edukacji wczesnoszkolnej

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2010 : R.57, nr 7, s.34-38, fot.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Malska-ia硂wska Anna 0000-0003-3893-6579 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04735


8/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Niedostatki w pedagogicznym kszta砪eniu przysz硑ch nauczycieli wychowania fizycznego : refleksje po praktykach pedagogicznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Shortcomings in pedagogic instruction of future physical education teachers : reflections after teaching practices

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.48-51, bibliogr. 2 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04205


9/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Malska-ia硂wska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Przygotowywanie przysz硑ch nauczycieli wychowania fizycznego do roli wychowawcy - opinia student體 I roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Preparation of future physical education teachers to the roles of educators - opinions of the first-year students of the University School of Physical Education (AWF) in Wroc砤w

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.308-311, bibliogr. 3 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Malska-ia硂wska Anna 0000-0003-3893-6579 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04322


10/24

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: G硂s uczni體 w sprawie nauczyciela wychowania fizycznego szans na warto禼iow edukacj w zakresie kultury fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Students' opinions concerning PE teachers as a chance of quality-oriented physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.299-301 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03750


11/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy podj阠ia studi體 z zakresu turystyki i rekreacji. Studium por體nawcze opinii student體 PWSZ im. Witelona z Legnicy i PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wa砨rzychu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motives for studying tourism and recreation departments. A comparative study of the opinions demonstrated by students of the Witelon University of Applied Sciences in Legnica and Angelus Silesius University of Applied Sciences in Walbrzych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.183-186 : ryc. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03747


12/24

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania prozdrowotne w czasie wolnym student體 kierunk體 Turystyka i Rekreacja oraz Pedagogika

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pro-health behaviours in a leisure time among students of Tourism and Recreation and Pedagogy faculties

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywno禼i spo砮cznej / red. Wanda Staniewska-Z眛ek, Tadeusz Sankowski, Rados砤w Muszkieta

Adres wydawniczy: Pozna : Wielkopolska Wy縮za Szko砤 Turystyki i Zarz眃zania, 2008

Opis fizyczny: s.273-279 : ryc. bibliogr. 2 poz.

Seria: Monografie ; Wielkopolska Wy縮za Szko砤 Turystyki i Zarz眃zania w Poznaniu ; 1

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [ ];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03561


13/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Educational aspects of physical education teacher's work - expectations and reality

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.43-45

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03377


14/24

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata, Gawro駍ka Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Health promoting schools in Wroclaw primary schools students and parents opinion

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 5C, s.302-305, ryc. bibliogr. 3 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Jonkisz-Gawro駍ka Magdalena 0000-0002-5771-232X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03564


15/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Przygotowanie student體 wroc砤wskiej Akademii Wychowania Fizycznego do roli nauczyciela rekreacji i turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Preparation of students of the University School of Physical Education in Wroc砤w for the role of teachers of tourism and recreation

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra, t.1 : XIII Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Julian Jonkisz, Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.415-421 : ryc. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03090


16/24

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: The knowledge of the concept of health promoting school in the opinions of Wroc砤w lower secondary school teachers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.147-151 : ryc.

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03392


17/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Zadania inwestycyjne Urz阣u Miasta i Gminy ierzawa w celu rozwoju turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Capital investment tasks of the Town and Commune Authority of ierzawa Commune for the development of tourism

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka w Sudetach : materia硑 z og髄nopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Turystyki Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wa砨rzychu / red. nauk. Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2007

Opis fizyczny: s.193-196 : bibliogr. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Instytut Turystyki Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa

Uwagi: Aliliacja 2: Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03316


18/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Dostatki i niedostatki kszta砪enia do r髄 edukacyjnych w opinii absolwent體 wroc砤wskiej Akademii Wychowania Fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Successes and failures of teaching for educational roles in opinion of graduates of University of Physical Education in Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra, t.2 : XII Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego; Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2006

Opis fizyczny: s.321-329 : tab. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02442


19/24

IDT: .

Autorzy: Skarul Aleksandra, Krzak Ma砱orzata, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Czynnik urbanizacyjny jako element r罂nicuj眂y poziom i profil sprawno禼i motorycznej dzieci miejskich i wiejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The environmental factor as an element which distinguishes the level and profile of town and villige [!] children's motorial competence

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak.

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.303-308 : ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skarul Aleksandra [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02283


20/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Skarul Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Aksjologiczny wymiar dzia砤lno禼i zawodowej nauczyciela akademickiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Axiologial aspect of an academic teacher's professional activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.49-51 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [0];004;WWF, Skarul Aleksandra [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01405


21/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Skarul Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczyciel wychowania fizycznego a wsp蟪czesne postulaty pedeutologiczne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 4 / red. nauk. Julian Jonkisz, Marek Lewandowski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.239-244 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [0];004;WWF, Skarul Aleksandra [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00889


22/24

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Posmyk Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena przygotowania student體 V roku AWF we Wroc砤wiu do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The estimation of preparation of the 5th year students at the Academy of Physical Education to the physical education teacher's profession

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.189-197 : ryc. tab. bibliogr. 2 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [0];004;WWF, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00698


23/24

IDT: .

Autorzy: Posmyk Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wideorejestracja lekcji jako forma kontroli jako禼i pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Lesson video recording as a form of control of the quality of PE teacher's work

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.211-214 : bibliogr. 7 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [0];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00700


24/24

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, Dzi阠io Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Komunikacja werbalna jako kryterium integracji nauczyciela wychowania fizycznego z uczniami

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.297-304 : ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kübler Magdalena [0];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00270


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu