KRUK-LASOCKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 8

Operacje globalne Zmień format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieżącej strony               
1/8

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Kruk-Lasocka Joanna.

Tytuł oryginału: The Motor -Proficiency-Test (MOT 4-6) as a useful tool for diagnosing the psychomotor development of Polish four-year-old children

Czasopismo: New Educational Review

Szczegóły: 2015 : vol. 39, nr 1, s. 129-141, tab. bibliogr. 29 poz.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Kruk-Lasocka Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07342


2/8

IDT: .

Tytuł oryginału: Psychomotoryka : ruch peen znacze / red. Magorzata Sekuowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesaw Kulmatycki

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Naukowe Dolnolskiej Szkoy Wyszej, 2008

Opis fizyczny: 320 s. : ryc.

Słowa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sekuowicz Magorzata 0000-0002-8702-3349 [ ];006;WWF, Kruk-Lasocka Joanna [ ];000;000, Kulmatycki Lesaw 0000-0002-6396-534X [ ];006;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03929


3/8

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna.

Tytuł oryginału: Empowerment - szansa czy zagroenie dla spoecznej adaptacji dorosych osb upoledzonych umysowo

Tytuł całości: W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Magorzaty Sekuowicz

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Naukowe Dolnolskiej Szkoy Wyszej Edukacji TWP, 2006

Opis fizyczny: s.56-62 : tab. bibliogr. 7 poz.

Uwagi: ISBN 83-89518-39-2

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [ ];006;WWF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02649


4/8

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna, Bartosik Boena.

Tytuł oryginału: Specjalne potrzeby edukacyjne maego dziecka

Tytuł całości: W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Wadysawy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawa Kurtka

Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Akademii witokrzyskiej, 2005

Opis fizyczny: s.31-39 : bibliogr. 13 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF, Bartosik Boena [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/11

Sygnatura: PNNP01992


5/8

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna, Wawrzyniak Aneta.

Tytuł oryginału: Co zrobi z t mioci? : Refleksje nie tylko nad dorosoci osb upoledzonych umysowo

Tytuł całości: W: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czesawa Kosakowskiego, Amadeusza Krause

Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, 2004

Opis fizyczny: s.61-66 : bibliogr. 16 poz.

Seria: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 3

Adnotacje: Alfiliacja: Uniwersytet Wrocawski

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF, Wawrzyniak Aneta [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01286


6/8

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna, Bartosik Boena.

Tytuł oryginału: Interdyscyplinarna wiedza jako punkt wyjcia do waciwej opieki nad dzieckiem niepenosprawnym

Tytuł całości: W: Wsparcie spoeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisawa Bartkiewicza

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 2004

Opis fizyczny: s.73-81 : bibliogr. 18 poz.

Adnotacje: Afiliacja: Dolnolska Szkoa Wysza Edukacji

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF, Bartosik Boena [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01361


7/8

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna.

Tytuł oryginału: Nawlekanie koralikw przez cae ycie?

Tytuł równoległy: Stringing beads the whole life

Tytuł całości: W: Jako ycia dzieci i modziey niepenosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej : XXVII Oglnokrajowy Dzie Rehabilitacji Dziecka Wrocaw 2003 (1975-2003) / red. Jzef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wrocaw : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojewdzki we Wrocawiu, 2004

Opis fizyczny: s. 85-91 : bibliogr. 18 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojewdzki we Wrocawiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocaw : 2003.06.09

Adnotacje: Afiliacja: Dolnolska Szkoa Wysza Edukacji we Wrocawiu

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF

Sygnatura: PNNP01138


8/8

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna.

Tytuł oryginału: Zaburzenia psychomotoryczne u dzieci przedszkolnych : trudnoci diagnostyczne

Tytuł równoległy: Pre-school age children's psychomotoric disorders : diagnosis problems

Tytuł całości: W: Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnociami w uczeniu si : XXVIII Oglnokrajowy Dzie Dziecka, Wrocaw 2004 (1975-2004) / red. Jzef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wrocaw : Typoscript ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2004

Opis fizyczny: s.119-125 : ryc. tab.

Konferencja/zjazd - tytuł: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocaw : 2004.06.21

Adnotacje: Afiliacja: Dolnolska Szkoa Wysza Edukacji we Wrocawiu

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF

Data wprowadzenia: 2005/05

Sygnatura: PNNP01671


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu