KOWALEWSKI MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 24

Operacje globalne Zmień format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieżącej strony               
1/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin, Gowicki Piotr.

Tytuł oryginału: Metoda hoshin kanri w przedsibiorstwach wykorzystujcych koncepcj lean management

Tytuł równoległy: Using hoshin kanri method in lean enterprises

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2016, nr 424, s.154-163, ryc. bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.15611/pn.2016.424.14

Afiliacja: Kowalewski Marcin [ ];000;000, Gowicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07947


2/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin, Gowicki Piotr.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie form nauczania hybrydowego przedmiotw ekonomicznych w procesie dydaktycznym

Tytuł równoległy: Using blended learning forms in the economic subjects teaching process

Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. OECONOMICA

Szczegóły: 2016 : vol. 327, nr 2, s.99-108, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.21005/oe.2016.83.2.10

Afiliacja: Kowalewski Marcin [ ];000;000, Gowicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08120


3/24

IDT: .

Autorzy: Cieliski Wojciech, Perechuda Igor, Idzikowski Wojciech, Wronka Marta, Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Model wskanika social return on investment (SROI) w analizie opacalnoci inwestycji podmiotw publicznych w aktywno ruchow adaptacyjn osb niepenosprawnych

Tytuł równoległy: Model index social return on investment (SROI) in the analysis of the profitability of investment in public entities adaptive physical activity of people with disabilities

Tytuł całości: W: Aktywno ruchowa osb niepenosprawnych = Disabled physical activity : materiay konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wrocaw, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wrocaw : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocawiu, 2014

Opis fizyczny: s.18

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Cieliski Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];057;WNS, Perechuda Igor 0000-0003-3120-7250 [ ];000;000, Idzikowski Wojciech 0000-0001-9744-5804 [*];057;WNS, Wronka Marta [ ];000;000, Kowalewski Marcin [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07087


4/24

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta, Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie kapitau intelektualnego w zarzdzaniu wspczesnym przedsibiorstwem

Tytuł równoległy: Use of intellectual capital in modern enterprise management

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2011, nr 218, s.249-257, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];044;WWF, Kowalewski Marcin [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2012/06

Sygnatura: PNNP05755


5/24

IDT: .

Autorzy: Cieliski Wojciech, Kowalewski Marcin, Stosik Aneta, Idzikowski Wojciech.

Tytuł oryginału: Model rozwoju organizacji - perspektywa orientacji na procesy a organizacyjne uczenie si przedsibiorstw

Tytuł całości: W: Uwarunkowania przedsibiorczoci : rnorodno i jedno. T.1. / pod red. Kazimierza Jaremczuka

Adres wydawniczy: Tarnobrzeg : Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa im. prof. Stanisawa Tarnowskiego, 2010

Opis fizyczny: s.141-166 : ryc. tab.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cieliski Wojciech 0000-0001-8226-607X [ ];044;WWF, Kowalewski Marcin [ ];044;WWF, Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];044;WWF, Idzikowski Wojciech 0000-0001-9744-5804 [ ];044;WWF

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04777


6/24

IDT: .

Autorzy: Cieliski Wojciech, Kowalewski Marcin, Nawrocka Elbieta.

Tytuł oryginału: Modele i metody audytu procesw biznesowych

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2010, nr 128, s.234-241, ryc. bibliogr. 15 poz.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cieliski Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];044;WWF, Kowalewski Marcin [*];044;WWF, Nawrocka Elbieta [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04837


7/24

IDT: .

Autorzy: Cieliski Wojciech, Kowalewski Marcin, Binsztok Aleksander.

Tytuł oryginału: Modele rozwoju organizacyjnego polskich przedsibiorstw - orientacja na procesy a wdraanie mechanizmw organizacyjnego uczenia si z wykorzystaniem Business Process Intelligence (BPI) i Service Oriented Architecture (SOA)

Tytuł równoległy: Models ot the Polish companies organizational development - process management versus the implementation of organizational learning with the application of Business Process Intelligence (BPI) and Service Oriented Architecture (SOA)

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2010, nr 118, s.259-267, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cieliski Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];044;WWF, Kowalewski Marcin [*];044;WWF, Binsztok Aleksander [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04751


8/24

IDT: .

Autorzy: Cieliski Wojciech, Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Instrumenty wspomagajce zarzdzanie a procesowa orientacja przedsibiorstw (POP) - doniesienie z bada

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Szczegóły: 2009, nr 129, s.113-120, ryc. tab.

Uwagi: (Instrumenty zarzdzania we wspczesnym przedsibiorstwie - nowe kierunki)

Adnotacje: ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-445-9

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cieliski Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];044;WWF, Kowalewski Marcin [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04423


9/24

IDT: .

Autorzy: Perechuda Kazimierz, Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Metodologiczne problemy wyceny wartoci sieci gospodarczych opierajcych si na wiedzy

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2009, nr 52, s.329-335, ryc. bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Perechuda Kazimierz [*];044;WWF, Kowalewski Marcin [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04242


10/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Performance Prism jako innowacyjny system pomiaru wynikw organizacji

Tytuł równoległy: Performance Prism as an innovative performance measurement system of an organization

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2009, nr 56, s.237-244, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04305


11/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Six Sigma w prywatnych firmach medycznych

Tytuł równoległy: Six Sigma in private health care company

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2009, nr 49, s.444-450, bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/05

Sygnatura: PNNP04137


12/24

IDT: .

Autorzy: Cieliski Wojciech, Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Sukces organizacji i moliwoci jego pomiaru z wykorzystaniem koncepcji Performance Prism

Tytuł równoległy: The success of organization and Performance Prism as an useful method of success measurement

Czasopismo: Prace i Materiay Wydziau Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego

Szczegóły: 2009, nr 2/1, s.25-34, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cieliski Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];044;WWF, Kowalewski Marcin [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04244


13/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Wspczesne systemy pomiaru efektywnoci organizacyjnej

Tytuł całości: W: Instrumenty i obszary przeobrae i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki

Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2009

Opis fizyczny: s.274-279 : tab. bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04285


14/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin, Perechuda Kazimierz.

Tytuł oryginału: Kreowanie wartoci w sporcie - przypadek karteli sportowych

Tytuł równoległy: The value creation in sport - the case of sport cartels

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu

Szczegóły: 2008, nr 15, s.215-221, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF, Perechuda Kazimierz [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03848


15/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Ocena kondycji finansowej komercyjnej firmy medycznej

Tytuł całości: W: Zarzdzanie komercyjn firm medyczn / pod red. Kazimierza Perechudy, Marcina Kowalewskiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008

Opis fizyczny: s.122-161 : ryc. tab. bibliogr. 8 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/11

Sygnatura: PNNP03865


16/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Planowanie w komercyjnej firmie medycznej

Tytuł całości: W: Zarzdzanie komercyjn firm medyczn / pod red. Kazimierza Perechudy, Marcina Kowalewskiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008

Opis fizyczny: s.99-121 : ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/11

Sygnatura: PNNP03864


17/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Rola budetowania w procesie zarzdzania zakadem opieki zdrowotnej

Tytuł całości: W: Technologie wiedzy w zarzdzaniu publicznym '07 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gouchowskiego, Aldony Frczkiewicz-Wronki

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008

Opis fizyczny: s.229-236 : ryc. bibliogr. 14 poz.

Seria: Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Uwagi: ISBN 978-83-7246-411-5

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03847


18/24

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta, Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Strategiczna karta wynikw w klubie sportowym

Tytuł równoległy: Balanced scorecard in a professional sport club

Tytuł całości: W: Uwarunkowania i prawidowoci gospodarcze wywierajce wpyw na efektywno funkcjonowania organizacji / red. Tadeusz Dudycz

Informacje o wydaniu: , Politechnika Wrocawska

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2008

Opis fizyczny: s.163-169 : bibliogr. 13 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];036;WWF, Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03989


19/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do zarzdzania wartoci organizacji sportowej

Tytuł równoległy: Introduction to value-based management in sport organisation

Tytuł całości: W: Waro jako kryterium efektywnoci / red. Tadeusz Dudycz

Informacje o wydaniu: , Politechnika Wrocawska

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2008

Opis fizyczny: s.93-96 : tab. bibliogr. 8 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-926902-1-4

Słowa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03993


20/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie strategicznej karty wynikw do pomiaru efektywnoci organizacji

Tytuł równoległy: Balanced scorecard in performance measurement systems

Tytuł całości: W: Zarzdzanie rozwojem organizacji w spoeczestwie informacyjnym. T.1 / pod red. Adama Stabryy

Adres wydawniczy: Krakw : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008

Opis fizyczny: s.567-573 : ryc. bibliogr. 10 poz.

Seria: Studia i Prace ; Uniwersytet Ekonomiczny ; nr 1 ; 1899-6205

Uwagi: ISBN 978-83-7252-416-4

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/09

Sygnatura: PNNP03803


21/24

IDT: .

Tytuł oryginału: Zarzdzanie komercyjn firm medyczn / pod red. Kazimierza Perechudy, Marcina Kowalewskiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008

Opis fizyczny: 268 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-7601-307-7

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Perechuda Kazimierz [*];036;WWF, Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/11

Sygnatura: PNNP03859


22/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Adaptacja strategicznej karty wynikw do zarzdzania szpitalem

Tytuł całości: W: Spoeczne aspekty przeobrae organizacyjnych / pod red nauk. Arkadiusza Potockiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.289-293 : ryc. bibliogr. 5 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-7251-752-4

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03084


23/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia na tle czonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Tytuł równoległy: Changes in the Polish health protection system against a background of a Polish membership in the European Union

Czasopismo: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Szczegóły: 2007 : t.1, nr 1, s.135-156, ryc. sum.

Uwagi: ( Polityczno-ekonomiczne paradygmaty integracji europejskiej)

Adnotacje: ISSN 1895-9911; ISBN 9788388896149

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [ ];036;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03341


24/24

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin.

Tytuł oryginału: Outsourcing jako element procesu restrukturyzacji szpitala

Tytuł równoległy: Outsourcing as a part of restructuralisation of a Polish hospital

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocawiu

Szczegóły: 2006, nr 1141, s.460-465, tab. bibliogr. 6 poz.

Słowa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalewski Marcin [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03303


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu