KARMOWSKI MIKOJ
Liczba odnalezionych rekord贸w: 15

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/15

IDT: .

Autorzy: Jakubiec Dorota, Jagielska Katarzyna, Karmowski Miko砤j, Kubicka Katarzyna, Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Effect of attending childbirth education classes on psychological distress in pregnant women measured by means of the General Health Questionnaire

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.23, nr 6, s.953-957, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jakubiec Dorota 0000-0002-6337-9244 [*];040;WF, Jagielska Katarzyna [ ];000;000, Karmowski Miko砤j [ ];000;000, Kubicka Katarzyna [*];040;WF, Karmowski Andrzej [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07069


2/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Miko砤j, Sobiech Krzysztof Andrzej, Majda Jacek, Rubisz Piotr, Han Stanis砤w, Karmowski Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Lipid index changes in the blood serum of patients with hyperplastic and early neoplastic lesions in the ovaries

Czasopismo: Journal of Ovarian Research

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.7, art. nr 90 [4s.], ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

p-ISSN: 1757-2215
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Miko砤j [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF, Majda Jacek [ ];000;000, Rubisz Piotr [ ];000;000, Han Stanis砤w [ ];000;000, Karmowski Andrzej [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki biologiczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Journal of Ovarian Research

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of Ovarian Research

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06958


3/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Pawelec Ma砱orzata, Milnerowicz Halina, Karmowski Miko砤j, G髍ecka-Balcerek Marta, Jakubiec Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: The activity of Arylsulfatase A in patients with benign ovarian tumors

Czasopismo: Internet Journal of Gynecology and Obstetrics

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.6, nr 2, 6 s. nlb, tab. bibliogr. 14 poz.

Uwagi: Tryb dost阷u: http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijgo/vol6n2/aryl.xml

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];019;WF, Pawelec Ma砱orzata [ ];000;000, Milnerowicz Halina [ ];000;000, Karmowski Miko砤j [ ];000;000, G髍ecka-Balcerek Marta [ ];000;000, Jakubiec Dorota 0000-0002-6337-9244 [*];019;WF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03190


4/15

IDT: .

Autorzy: Kotarska El縝ieta, Sobiech Krzysztof Andrzej, Majda Jacek, Karmowski Andrzej, Karmowski Miko砤j, Pawelec Ma砱orzata, Jakubiec Dorota, G髍ecka-Balcerek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany wska糿ika izoenzymatycznego dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi ci昕arnych pod wp硑wem 鎤icze ruchowych w szkole rodzenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in the lactic dehydrogenase isoenzymatic index in the blood serum from labored pregnants after the physical exercise in a prenatal fitness class

Czasopismo: Ginekologia i Po硂縩ictwo

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.6, nr 4, s.66-72, tab. bibliogr. 19 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kotarska El縝ieta [ ];042;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];019;WF, Majda Jacek [ ];000;000, Karmowski Andrzej [ ];000;000, Karmowski Miko砤j [ ];000;000, Pawelec Ma砱orzata [ ];000;000, Jakubiec Dorota 0000-0002-6337-9244 [*];019;WF, G髍ecka-Balcerek Marta [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03417


5/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Pa砪zy駍ki Bogus砤w, Karmowski Miko砤j.

Tytu艂 orygina艂u: Profesor Kazimierz Nowosad - nestor ginekologii polskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Professor Kazimierz Nowosad - the nestor of polish gynecology

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.14, nr 4A, s.285-286, fot.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Pa砪zy駍ki Bogus砤w [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02033


6/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Kotarska El縝ieta, Majda Jacek, Karmowski Miko砤j, 1tkowski Krzysztof, Banach El縝ieta, Balcerek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze ruchowych w szkole rodzenia na izoenzymatyczny wska糿ik dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi rodz眂ych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the physical exercise in a prenatal fitness class on the lactic dehydrogenase isoenzymatic index in the blood serum from labored pregnants

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.14, nr 5, s.947-952, tab. bibliogr. 17 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Kotarska El縝ieta [0];017;WF, Majda Jacek [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000, 1tkowski Krzysztof [0];000;000, Banach El縝ieta [0];000;000, Balcerek Marta [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/11

Sygnatura: PNNP01933


7/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Markuszewski Mariusz, Majda Jacek, 1tkowski Krzysztof, Karmowski Miko砤j, Balcerek Marta, Kotarska El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿iki lipidowe w ocenie monitorowania hormonalnej terapii zast阷czej u kobiet w okresie postmenopauzalnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Values of the lipid indexes in monitoring of the hormone replacement therapy in the postmenopausal women

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.14, nr 4, s.725-729, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Markuszewski Mariusz [0];000;000, Majda Jacek [0];000;000, 1tkowski Krzysztof [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000, Balcerek Marta [0];000;000, Kotarska El縝ieta [0];017;WF

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01853


8/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Kogut Piotr, Banach El縝ieta, Madej Pawe, Markuszewski Mariusz, Karmowski Miko砤j.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 γ-glutamylotransferazy, N-acetylo-β-D-glukozaminidazy i st昕enie kadmu w moczu pal眂ych matek i ich noworodk體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: γ-glutamyltransferase and N-acetyl-β-D-glucosaminidase activities and kadmium concentration in the urine from smoking mothers and their newborns

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.13, no.1, s.35-40, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Kogut Piotr [0];000;000, Banach El縝ieta [0];000;000, Madej Pawe [0];000;000, Markuszewski Mariusz [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000

Sygnatura: PNNP01105


9/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Majda Jacek, Karmowski Miko砤j, Markuszewski Mariusz, Kwietniak Gra縴na, Kotarska El縝ieta, Wronecki Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Warto舵 wska糿ika lipidowego w surowicy krwi kobiet poddanych operacjom ginekologicznym w okresie oko硂menopauzalnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of lipide index (WL) in the blood serum from women undergoing surgery at menopausal age

Czasopismo: Ginekologia Polska

Szczeg贸艂y: 2004 : t.75, nr 11, s.847-852, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Majda Jacek [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000, Markuszewski Mariusz [0];000;000, Kwietniak Gra縴na [0];000;000, Kotarska El縝ieta [0];017;WF, Wronecki Krzysztof [0];017;WF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01471


10/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Jarosz Wiktor, Majda Jacek, Karmowski Miko砤j, Kotarski Andrzej, Balcerek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany st昕enia inhibitora C1-esterazy w surowicy rodz眂ych z nadci秐ieniem indukowanym ci笨

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in the C1-esterase inhibitor concentration in the blood serum of labored women with the hypertension induced by pregnancy

Czasopismo: Przegl眃 Ginekologiczno-Po硂縩iczy

Szczeg贸艂y: 2004 : t.4, z.1, s.35-37, ryc. tab. bibliogr. 24 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Jarosz Wiktor [0];000;000, Majda Jacek [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000, Kotarski Andrzej [0];000;000, Balcerek Marta [0];000;000

Sygnatura: PNNP01179


11/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Jarosz Wiktor, Majda Jacek, Hac Andrzej, Karmowski Miko砤j, Terpi硂wski kasz, Pa砪zy駍ki Bogus砤w, 1tkowski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany st昕enia sk砤dnik體 C3 i C4 dope硁iacza w surowicy rodz眂ych z nadci秐ieniem indukowanym ci笨

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in concentration of C3 and C4 complement components in the blood serum from labored women with hypertension induced by pregnancy

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.13, no.5A, s.19-22, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Jarosz Wiktor [0];000;000, Majda Jacek [0];000;000, Hac Andrzej [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000, Terpi硂wski kasz [0];000;000, Pa砪zy駍ki Bogus砤w [0];000;000, 1tkowski Krzysztof [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/02

Sygnatura: PNNP01520


12/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Milnerowicz Halina, Majda Jacek, Markuszewski Mariusz, Soza駍ki Rafa, Karmowski Miko砤j, Kogut Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Lysosomal hydrolases activity in serum and urine of patients undergoing surgery for uterine myomas : II. Arylsulfatase A (ASA) EC 3.1.6.1

Czasopismo: Polish Journal of Gynaecological Investigations

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.5, nr 3, s.327-331, tab. bibliogr. 13 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Milnerowicz Halina [0];000;000, Majda Jacek [0];000;000, Markuszewski Mariusz [0];000;000, Soza駍ki Rafa [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000, Kogut Piotr [0];000;000

Sygnatura: PNNP01106


13/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Milnerowicz Halina, Blok Krystian, Madej Pawe, Malik Bogus砤w, Majda Jacek, Karmowski Miko砤j.

Tytu艂 orygina艂u: Lysosomal hydrolases activity in serum and urine of patients undergoing surgery for uterine myomas : III. Beta-glucuronidase (BGR) EC 3.2.1.31

Czasopismo: Polish Journal of Gynaecological Investigations

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.5, nr 3, s.333-338, tab. bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Milnerowicz Halina [0];000;000, Blok Krystian [0];000;000, Madej Pawe [0];000;000, Malik Bogus砤w [0];000;000, Majda Jacek [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000

Sygnatura: PNNP01107


14/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Majda Jacek, Karmowski Miko砤j, Terpi硂wski kasz, Markuszewski Mariusz, Kwietniak Gra縴na, Kotarski Andrzej, Kotarska El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie pomiaru wska糿ik體 gospodarki lipidowej w surowicy krwi kobiet poddanych operacjom ginekologicznym w okresie oko硂menopauzalnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The importance of the determination of lipid metabolism markers in the blood serum from women undergoing surgery at menopausal age

Czasopismo: Przegl眃 Ginekologiczno-Po硂縩iczy

Szczeg贸艂y: 2003 : t.3, z.4, s.219-223, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Majda Jacek [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000, Terpi硂wski kasz [0];000;000, Markuszewski Mariusz [0];000;000, Kwietniak Gra縴na [0];000;000, Kotarski Andrzej [0];000;000, Kotarska El縝ieta [0];017;WF

Sygnatura: PNNP01176


15/15

IDT: .

Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof Andrzej, Madej Pawe, Hac Andrzej, Karmowski Miko砤j.

Tytu艂 orygina艂u: The isoenzymatic index of lactate dehydrogenase in serum during delivery

Czasopismo: Archives of Perinatal Medicine

Szczeg贸艂y: 2002 : vol. 8, nr 1, s. 24-25, tab. bibliogr. 6 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Karmowski Andrzej [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Madej Pawe [0];000;000, Hac Andrzej [0];000;000, Karmowski Miko砤j [0];000;000

Sygnatura: PNNP01201


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu