FIN MIROSW
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w, Chrobot Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Bezpiecze駍two uczestnik體 zaj赕 w 秝ietle analizy wypadk體 na szkolnych p硑walniach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of swimming learners' safety on the basis of the analysis of accidents in school swimming pools

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 33, s.76-79, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [*];048;WWF, Chrobot Magdalena 0000-0002-2194-6132 [*];048;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05409


2/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪zawodnictwo sportowe w p硑waniu na wodach otwartych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obozy letnie / pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela, Wojciecha Wiesnera

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: s.296-301 : bibliogr. 9 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [*];048;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05308


3/12

IDT: .

Autorzy: B砤cha Ryszard, Fi硂n Miros砤w, Kunysz Piotr, Kwa秐a Anna, Michalczak Waldemar, Skarul Aleksandra, Wiesner Wojciech, Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Bezpiecze駍two jako podstawa zaj赕 w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym

Czasopismo: Lider

Szczeg贸艂y: 2010, nr 4, s.15-21, bibliogr.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: B砤cha Ryszard 0000-0002-4402-0594 [*];048;WWF, Fi硂n Miros砤w [*];048;WWF, Kunysz Piotr 0000-0003-3996-8986 [*];049;WWF, Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];048;WWF, Michalczak Waldemar [*];049;WWF, Skarul Aleksandra [*];004;WWF, Wiesner Wojciech 0000-0001-5612-0448 [*];049;WWF, Zarzycki Piotr 0000-0001-6803-1362 [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04632


4/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Koordynacyjne mechanizmy zachowania stabilno禼i techniki p硑wania

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowe Sympozjum "Czynniki determinuj眂e efektywno舵 treningu p硑wackiego oraz procesu uczenia si i nauczania p硑wania": streszczenia = III International Symposium "Factors determining the efficiency of swimming training and the learning teaching process": abstracts / red. Krystyna Zato, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.34

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.05.25-26

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02856


5/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie dymorficzne sportowej techniki p硑wania wyczynowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Czynniki determinuj眂e efektywno舵 treningu p硑wackiego oraz procesu uczenia si i nauczania p硑wania = Factors determining the efficiency of swimming training and the learning-teaching process : II Mi阣zynarodowe Sympozjum : streszczenia; II International Symposium : abstracts

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Riccardo, 2004

Opis fizyczny: s.65-66

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d P硑wania Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 19-21 May 2004

p-ISBN: 83-920774-0-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [*];010;WWF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02157


6/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w, Niebudek Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Cz硂wiek w 秗odowisku wodnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Elementy teorii p硑wania / pod red. Bogdana Czaba駍kiego, Miros砤wa Fi硂na, Krystyny Zato

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.24-53 : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [0];010;WWF, Niebudek Tadeusz 0000-0001-7077-8887 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00632


7/12

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Elementy teorii p硑wania / pod red. Bogdana Czaba駍kiego, Miros砤wa Fi硂na, Krystyny Zato

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 281 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 83-89156-02-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Czaba駍ki Bogdan [0];004;WWF, Fi硂n Miros砤w [0];010;WWF, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP00630


8/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Organizacja sportu szkolnego i wsp蟪zawodnictwo w p硑waniu sportowym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Elementy teorii p硑wania / pod red. Bogdana Czaba駍kiego, Miros砤wa Fi硂na, Krystyny Zato

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.197-201

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP00636


9/12

IDT: .

Autorzy: Czaba駍ki Bogdan, Fi硂n Miros砤w, Piwowarczyk Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: P硑wanie zdrowotne i kompensacyjno-korekcyjne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Elementy teorii p硑wania / pod red. Bogdana Czaba駍kiego, Miros砤wa Fi硂na, Krystyny Zato

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.237-248 : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Czaba駍ki Bogdan [0];004;WWF, Fi硂n Miros砤w [0];010;WWF, Piwowarczyk Krystyna [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00638


10/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Podstawowy etap treningu p硑wackiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Elementy teorii p硑wania / pod red. Bogdana Czaba駍kiego, Miros砤wa Fi硂na, Krystyny Zato

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.182-196 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP00635


11/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Ratownictwo wodne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Elementy teorii p硑wania / pod red. Bogdana Czaba駍kiego, Miros砤wa Fi硂na, Krystyny Zato

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.249-274 : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP00639


12/12

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zawody integracyjne w p硑waniu jako czynnik wychowawczy m硂dzie縴 szkolnej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.281-288 : ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP00268


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu