DEMBI裇KI JACEK
Liczba odnalezionych rekord贸w: 25

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪dzia砤nie a synergia w grze w koszyk體k

Czasopismo: Sport Wyczynowy

Szczeg贸艂y: 2008 : R.46, nr 1-3, s.48-54, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [ ];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03571


2/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: 苭iczenia plyometryczne w treningu skoczno禼iowym koszykarzy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Plyometric exercises in jumping training of basketball players

Czasopismo: Sport Wyczynowy

Szczeg贸艂y: 2007 : R.45, nr 10-12, s.58-67, kinogr. bibliogr. 6 poz. rez. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03418


3/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Postacie synergii w zespo硂wej grze sportowej - charakterystyka efekt體 u砤twiaj眂ych i umo縧iwiaj眂ych na przyk砤dzie gry w koszyk體k

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.55-59 : ryc. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03193


4/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Komunikowanie si jako czynnik wspomagaj眂y kszta砪enie sportowe w grach zespo硂wych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Communication as the factor boosting sports education in team games

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane uwarunkowania wsp蟪czesnej metodyki kszta砪enia uzdolnionego gracza / red. Zbigniew Naglak, Krzysztof Paluszek

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2006

Opis fizyczny: s.83-93 : ryc. bibliogr. 6 poz. sum

Seria: Monografie ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych

Uwagi: (Prace zamieszczone w monografii zosta硑 zaprezentowane podczas VIII Mi阣zynarodowej Konferencja Naukowej pt. "Dydaktyka sportu w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych" w dniach 19-20.10.2005 r. we Wroc砤wiu)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03701


5/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Metoda oceny efekt體 wsp蟪dzia砤nia dw骿kowego w wielopodmiotowej grze z pi砶 : na przyk砤dzie gry w koszyk體k

Czasopismo: Przegl眃 Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczeg贸艂y: 2006 : t.9, z.2, s.187-193, ryc. tab. bibliogr. 4 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02669


6/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of players' activities in basketball

Czasopismo: Sporto Mokslas

Szczeg贸艂y: 2005, nr 1, s.66-70, ryc. bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01646


7/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Synergia w dzia砤niach tr骿kowych koszykarzy : Cz.1 - za硂縠nia metodologiczne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Synergy in actions of threes basketballers : P.1 - methodological basis

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Gry zespo硂we w wychowaniu fizycznym i sporcie / pod red. Stanis砤wa 痑ka, Micha砤 Spiesznego, Tomasza Klocka

Adres wydawniczy: Krak體 : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.221-223

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 33 ; 1429-8627

Uwagi: ISBN 838912122-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01937


8/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Synergia w dzia砤niach tr骿kowych na przyk砤dzie koszyk體ki : Cz.2 - przyk砤d liczbowy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Synergy in actions of threes on the example of basketball : P.2 - numerical example

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Gry zespo硂we w wychowaniu fizycznym i sporcie / pod red. Stanis砤wa 痑ka, Micha砤 Spiesznego, Tomasza Klocka

Adres wydawniczy: Krak體 : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.224-227 : tab.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 33 ; 1429-8627

Uwagi: ISBN 838912122-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01938


9/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Indywidualna sprawno舵 dzia砤nia a efekt synergiczny w grze w koszyk體k

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.1 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2004

Opis fizyczny: s.21-25 : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01177


10/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Informatyczny system "Baza danych" a wybrane aspekty zarz眃zania w profesjonalnej koszyk體ce

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Koncepcje i narz阣zia zarz眃zania informacj i wiedz / pod red. El縝iety Niedzielskiej, Kazimierza Perechudy

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004

Opis fizyczny: s.157-166 : ryc. bibliogr. 16 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01429


11/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Modele synergii w dzia砤niach tr骿kowych na przyk砤dzie koszyk體ki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Models of synergy in actions of threes on the example of basketball

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obserwacja i ocena dzia砤 zawodnik體 w zespo硂wych grach sportowych : Monografia nr 5/2004 / red. nauk. J髗ef Bergier

Adres wydawniczy: Wroc砤w ; Bia砤 Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.35-45 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum.

p-ISBN: 83-920273-4-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/2

Sygnatura: PNNP02207


12/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek, Kopoci駍ki Boles砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Study of synergy in basketball with uncorrelated factors in blocks of variables

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Application of mathematics in biology and medicine : proceedings of the Tenth National Conference, i阾y Krzy, 22-25 September 2004

Adres wydawniczy: Kielce : University of Computer Engineering and Telecommunications, 2004

Opis fizyczny: s.25-30 : tab. bibliogr. 4 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: University of Computer Engineering and Telecommunications in Kielce

Konferencja/zjazd - miejsce i data: i阾y Krzy : 2004.09.22-25

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF, Kopoci駍ki Boles砤w [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01356


13/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza dzia砤 w profesjonalnej koszyk體ce, na przyk砤dzie ligi w硂skiej i polskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2003

Opis fizyczny: s.55-59

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00611


14/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Analysis of activities in professional basketball

Czasopismo: Sporto Mokslas

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1, s.27-31, ryc. bibliogr. 5 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00335


15/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Gry z pi砶 w kulturze fizycznej : V Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa/Waplewo, 12-13.06.2003

Czasopismo: Sport Wyczynowy

Szczeg贸艂y: 2003 : R.41, nr 9-10, s.101-105

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00780


16/25

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Instrumentalne wykorzystanie gier z pi砶 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembi駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: 107 s.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z pi砶 w szkole i sporcie dla wszystkich

p-ISBN: 83-7374-017-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [0];004;WWF, Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01072


17/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Modelowanie dzia砤 koszykarzy na podstawie oceny ich indywidualnej skuteczno禼i w grze

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Modeling of activities of a basketballers on the basis of the assessment of their individual efficiency during the game

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w grach sportowych / red. nauk. Jacek Dembi駍ki, Zbigniew Naglak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.17-24 : bibliogr. 12 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 1/2003 ; Sekcja MTNGS: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w sportowych grach z pi砶

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00961


18/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek, Kopoci駍ki Boles砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Modelowanie przebiegu meczu koszyk體ki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Modelling of the course of a basketball match

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2003, nr 2(8), s.11-16, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF, Kopoci駍ki Boles砤w [0];000;000

Sygnatura: PNNP00783


19/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Prognozowanie sprawno禼i dzia砤nia w czasie gry r罂nych modeli "pi眛ek" koszykarzy

Czasopismo: Sport Wyczynowy

Szczeg贸艂y: 2003 : R.41, nr 11-12, s.23-27, ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00845


20/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 dzia砤nia a efekt synergiczny dla dw骿ek zawodnik體 w grze w koszyk體k

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Binary efficiency of activity and synergic effect in the game of basketball

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w grach sportowych / red. nauk. Jacek Dembi駍ki, Zbigniew Naglak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.73-79 : ryc. bibliogr. 6 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 1/2003 ; Sekcja MTNGS: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w sportowych grach z pi砶

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00964


21/25

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w grach sportowych / red. nauk. Jacek Dembi駍ki, Zbigniew Naglak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: 128 s. : ryc. tab.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 1/2003 ; Sekcja MTNGS: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w sportowych grach z pi砶

p-ISBN: 83-7374-015-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF, Naglak Zbigniew [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00959


22/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: O potrzebie dostosowywania wielko禼i i masy pi砶i w koszyk體ce

Czasopismo: Lider

Szczeg贸艂y: 2002 : nr 5, s.8.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00525


23/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek, Kopoci駍ki Boles砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Sk砤dowe wyniku meczu w lidze koszykowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Trening sportowy na prze硂mie wiek體 : X Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Spa砤 26-28 listopada 2001 : Wsp蟪czesny sport olimpijski i sport dla wszystkich : VI Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy, Warszawa 6-9 czerwca 2002 / red. nauk. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2002

Opis fizyczny: s.329-331 : bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 ; Warszawa : 2001.11.26-29 ; 2002.06.6-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF, Kopoci駍ki Boles砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00087


24/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek, Machnacz W砤dys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Uzasadnianie decyzji trenera o zmianach graczy przez ich konsekwencje na przyk砤dzie gry w pi砶 r阠zn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Trening sportowy na prze硂mie wiek體 : X Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Spa砤 26-28 listopada 2001 : Wsp蟪czesny sport olimpijski i sport dla wszystkich : VI Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy, Warszawa 6-9 czerwca 2002 / red. nauk. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2002

Opis fizyczny: s.60-65 : tab. bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 ; Warszawa : 2001.11.26-29 ; 2002.06.6-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF, Machnacz W砤dys砤w [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00089


25/25

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w indywidualnych dzia砤 gracza na skuteczno舵 dzia砤 zespo硂wych w profesjonalnej koszyk體ce

Czasopismo: Rocznik Naukowy AWFiS w Gda駍ku

Szczeg贸艂y: 2002 : t.11, s.327-337, ryc. bibliogr. 16 poz. sum.

Uwagi: Indywidualizacja w procesie treningu sportowego

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: A.1563 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00078


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu