ALBI裇KI PIOTR
Liczba odnalezionych rekord贸w: 11

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/11

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna, Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: P硑wackie testy wysi砶owe stosowane w celu oceny wydolno禼i specjalnej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Testy fizjologiczne w ocenie wydolno禼i fizycznej / red. nauk. Marek Zato, Agnieszka Jastrz阞ska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Opis fizyczny: s.105-109 : ryc.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];048;WWF, Albi駍ki Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04659


2/11

IDT: .

Autorzy: Klarowicz Andrzej, Zato Krystyna, Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Differences in conscious reception of stimuli from water environment in school children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Science in swimming. 2 / ed. Krystyna Zato, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: s.16-22 : ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Klarowicz Andrzej 0000-0002-4911-0900 [*];037;WWF, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03678


3/11

IDT: .

Autorzy: Albi駍ki Piotr, Zato Krystyna, Klarowicz Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in the level of kinesthetic differentiation in the training process among swimmers between 14 and 18 years of age

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz. 2, s.646-650, ryc. tab. bibliogr. 20 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Albi駍ki Piotr [*];037;WWF, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Klarowicz Andrzej 0000-0002-4911-0900 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02792


4/11

IDT: .

Autorzy: Klarowicz Andrzej, Zato Krystyna, Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Differences in conscious reception of stimuli from water environment in school children participating in rehabilitation swimming program

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz. 2, s.643-645, ryc. bibliogr. 7 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Klarowicz Andrzej 0000-0002-4911-0900 [*];037;WWF, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02800


5/11

IDT: .

Autorzy: Bako駍ka-Paco Ewa, Zato Marek, Kosendiak Joanna, Wachowiak ., Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a monitorowania zmian treningowych u p硑wak體 metodami biochemicznymi

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowe Sympozjum "Czynniki determinuj眂e efektywno舵 treningu p硑wackiego oraz procesu uczenia si i nauczania p硑wania": streszczenia = III International Symposium "Factors determining the efficiency of swimming training and the learning teaching process": abstracts / red. Krystyna Zato, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.27 : bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.05.25-26

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Grobelna Joanna 0000-0002-1107-8538 [*];034;WWF, Wachowiak . [ ];000;000, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02855


6/11

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna, Albi駍ki Piotr, Chrobot Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany poziomu zdolno禼i r罂nicowania kinestetycznego w procesie treningowym u zawodnik體 pomi阣zy 12 a 16 rokiem 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in the level of kinesthetic differentiation in the training process among swimmers between 12 and 16 years of age

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego", Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia

Adres wydawniczy: Lublin : Akademia Medyczna, 2006

Opis fizyczny: s.116

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Medyczna w Lublinie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lublin : 2006.11.16-18

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF, Chrobot Magdalena 0000-0002-2194-6132 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03336


7/11

IDT: .

Autorzy: Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany poziomu zdolno禼i r罂nicowania kinestetycznego w procesie treningowym u zawodnik體 sekcji p硑wania AZS-AWF Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowe Sympozjum "Czynniki determinuj眂e efektywno舵 treningu p硑wackiego oraz procesu uczenia si i nauczania p硑wania": streszczenia = III International Symposium "Factors determining the efficiency of swimming training and the learning teaching process": abstracts / red. Krystyna Zato, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.25 : bibliogr. 6 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.05.25-26

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Albi駍ki Piotr [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02853


8/11

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany sk砤du cia砤 pod wp硑wem treningu p硑wackiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowe Sympozjum "Czynniki determinuj眂e efektywno舵 treningu p硑wackiego oraz procesu uczenia si i nauczania p硑wania": streszczenia = III International Symposium "Factors determining the efficiency of swimming training and the learning teaching process": abstracts / red. Krystyna Zato, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.47 : bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.05.25-26

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02861


9/11

IDT: .

Autorzy: Klarowicz Andrzej, Zato Krystyna, Albi駍ki Piotr, Rejman Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany zdolno禼i r罂nicowania kinestetycznego w trakcie realizacji programu p硑wania zdrowotnego u student體 AWF we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in kinestetic differentiation during program of fitness swimming for students

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl. 16, nr 3 (291), s.258-261, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Klarowicz Andrzej 0000-0002-4911-0900 [*];037;WWF, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF, Rejman Marek 0000-003-3857-6999 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02801


10/11

IDT: .

Autorzy: Jasi駍ki Ryszard, Skrzek Anna, Albi駍ka Ma砱orzata, Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Przeci笨enia narz眃u ruchu w sporcie p硑wackim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Overload of musculoskeletal system in competitive swimming

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obci笨enie uk砤du ruchu : przyczyny i skutki / pod red. Ryszarda Palucha, Marcina Kuli駍kiego, Rafa砤 Michalskiego, Komitet Ergonomii PAN

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc砤wskiej, 2005

Opis fizyczny: s.115-124 : ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [0];016;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF, Albi駍ka Ma砱orzata [0];000;000, Albi駍ki Piotr [0];010;WWF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01742


11/11

IDT: .

Autorzy: Ochmann Bartosz, Albi駍ki Piotr, Grzejdziak Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Relacje mi阣zy warto禼i wysi砶ow maksymalnego poboru tlenu zbadan laboratoryjnie i w warunkach naturalnych u p硑wak體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Czynniki determinuj眂e efektywno舵 treningu p硑wackiego oraz procesu uczenia si i nauczania p硑wania = Factors determining the efficiency of swimming training and the learning-teaching process : II Mi阣zynarodowe Sympozjum : streszczenia; II International Symposium : abstracts

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Riccardo, 2004

Opis fizyczny: s.80-81

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d P硑wania Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 19-21 May 2004

p-ISBN: 83-920774-0-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ochmann Bartosz 0000-0002-9068-1430 [*];003;WWF, Albi駍ki Piotr [*];010;WWF, Grzejdziak Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02161


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu