SI裇KI GABRIEL
Liczba odnalezionych rekord贸w: 53

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Pawlukiewicz Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Media value of the Polish sports sponsorship market in the years 2015-2017

Czasopismo: Baltic Journal of Health and Physical Activity

Szczeg贸艂y: 2019, Suppl. 1, s. 7-19, ryc., tab., bibliogr. 17 poz.

e-ISSN: 2080-9999

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

DOI: 10.29359/BJHPA.2019.Suppl.1.01

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, Pawlukiewicz Adam [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki o kulturze fizycznej

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Baltic Journal of Health and Physical Activity

Data wprowadzenia: 2019/06

Sygnatura: PNNP09257


2/53

IDT: .

Autorzy: Bogdan Ma砱orzata, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Rhetorical aspects of tour guiding : the Polish case

Czasopismo: Journal of Tourism and Cultural Change

Szczeg贸艂y: 2019, s. 1-15, tab. bibliogr. [44] poz.

Adnotacje: Na dz. 18.03.2019 punktacja MNiSZ = 15 pkt., IF (2017) = 1.105

p-ISSN: 1476-6825
e-ISSN: 1747-7654

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Adres url: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14766825.2019.1588284

DOI: 10.1080/14766825.2019.1588284

Afiliacja: Bogdan Ma砱orzata [ ];000;000, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria l眃owa i transport;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki le秐e;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o bezpiecze駍twie;nauki o kulturze fizycznej;nauki o kulturze i religii;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki socjologiczne;rolnictwo i ogrodnictwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Journal of Tourism and Cultural Change

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of Tourism and Cultural Change

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP09182


3/53

IDT: .

Autorzy: Seweryniak Tomasz, si駍ki Gabriel, bocka Dominika.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza czynnik體 rozwoju kariery sportowej na przyk砤dzie zawodnik體 wysokiej klasy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Analysis of sport career development factors on the example of high-class competitors

Czasopismo: Marketing i Zarz眃zanie

Szczeg贸艂y: 2018, nr 1(51), s.361-373, ryc. bibliogr. [16] poz. sum.

Uwagi: Poprzednia nazwa czasopisma - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Problemy Zarz眃zania, Finans體 i Marketingu

Adnotacje: DOI: 10.18276/miz.2018.51-35

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Seweryniak Tomasz 0000-0003-0660-8597 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, bocka Dominika [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/10

Sygnatura: PNNP08957


4/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Pawlukiewicz Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Rozpoznawalno舵, wizerunek i medialno舵 przedstawicieli polskiego sportu - mo縧iwe implikacje biznesowe

Czasopismo: Marketing i Zarz眃zanie

Szczeg贸艂y: 2018, nr 1(51), s.235-245, ryc. bibliogr. 17 poz.

Uwagi: Poprzednia nazwa czasopisma - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Problemy Zarz眃zania, Finans體 i Marketingu

Adnotacje: DOI: 10.18276/miz.2018.51-23

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, Pawlukiewicz Adam [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/11

Sygnatura: PNNP09007


5/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Percepcja jako禼i w sporcie - przenikanie si aspekt體 ilo禼iowych i jako禼iowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Perception of quality in sport - qualitative and quantitative approach

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.7, nr 6, s.835-843, ryc. tab. bibliogr.26 poz. streszcz. sum.

Uwagi: DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1038423

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/11

Sygnatura: PNNP08520


6/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Bogdan Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Efficiency evaluation criteria of tour guides' communication activities

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The essence and measurement of organizational efficiency / eds.: Tadeusz Dudycz, Gra縴na Osbert-Pociecha, Bogumi砤 Brycz

Adres wydawniczy: Cham [et al.] : Springer, 2016

Opis fizyczny: s.209-219 : ryc. tab. bibliogr. 30 poz. sum.

Seria: Springer Proceedings in Business and Economics ; 2198-7246

Adnotacje: 6th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN)

p-ISBN: 978-3-319-21138-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, Bogdan Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07570


7/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Potencja pracownik體 - istota, obszary i skale ujawniania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Potential of employees - essence, fields and scales of disclosure

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 429, s.112-121, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.15611/pn.2016.429.11

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07951


8/53

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪dzia砤nie mi阣zyorganizacyjne 紃骴砮m kreowania warto禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Creating values by inter-organizational cooperation

Czasopismo: Marketing i Rynek

Szczeg贸艂y: 2016, nr 3, s. 891-901, ryc. bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/08

Sygnatura: PNNP07919


9/53

IDT: .

Autorzy: Pawlak Gabriel, si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Intersectoral cooperation of business organizations and sports clubs [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: CSR trends : making a difference / ed. Agata Rudnicka

Adres wydawniczy: sd : Centrum Strategii i Rozwoju Impact, 2015

Opis fizyczny: s.171-182 : tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-932160-7-9

Adnotacje: E-book

Praca afiliowana przez AWF

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pawlak Gabriel 0000-0003-0675-8691 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07780


10/53

IDT: .

Autorzy: Pawlak Gabriel, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Media spo砮czno禼iowe jako 紃骴硂 budowania innowacji marketingowej w sporcie [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Innowacyjno舵 przemys丑w kreatywnych : media a sport / pod red. Katarzyny Kopeckiej-Piech

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu. Katedra Komunikacji i Zarz眃zania w Sporcie, 2015

Opis fizyczny: s.161-178 : ryc. bibliogr. 12 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-943884-1-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pawlak Gabriel 0000-0003-0675-8691 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/01

Sygnatura: PNNP07712


11/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Fil kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Multimedia jako czynnik podnosz眂y efektywno舵 treningu sportowego szermierzy w opinii trener體 w Wielkiej Brytanii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Multimedia as a factor raising fencer's effectiveness during sports training according to trainers from Great Britain

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 386, s.126-133, tab. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.15611/pn.2015.386.09

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, Fil kasz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07557


12/53

IDT: .

Autorzy: Bogdan Ma砱orzata, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Retoryka w pracy rezydent體 biur podr罂y

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Retoryka w komunikacji specjalistycznej / red. nauk. Maria Za酬ska

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Retoryczne, 2015

Opis fizyczny: s.217-240 : bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

Seria: Rhetoricum

Uwagi: ISBN: 978-83-943179-0-4; e-ISBN : 978-83-943179-1-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bogdan Ma砱orzata [ ];000;000, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07548


13/53

IDT: .

Autorzy: Pawlak Gabriel, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Sportowe projekty unijne, jako 紃骴砤 innowacji w zarz眃zaniu i rozwoju sektora sportowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wyzwania naukowc體 we wsp蟪czesnym 秝iecie / red. nauk. Agnieszka Synowiec

Adres wydawniczy: Cz阺tochowa : Omnibuss, 2015

Opis fizyczny: s.146-153 : ryc. bibliogr. 14 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-943111-0-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pawlak Gabriel 0000-0003-0675-8691 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07717


14/53

IDT: .

Autorzy: Pawlukiewicz Adam, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: System Arena360.pl - interaktywna relacja z wydarze sportowych [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Innowacyjno舵 przemys丑w kreatywnych : media a sport / pod red. Katarzyny Kopeckiej-Piech

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu. Katedra Komunikacji i Zarz眃zania w Sporcie, 2015

Opis fizyczny: s.179-199 : ryc. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-943884-1-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pawlukiewicz Adam [ ];000;000, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/01

Sygnatura: PNNP07713


15/53

IDT: .

Autorzy: Pawlukiewicz Adam, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Warto舵 mediowa a rozpoznawalno舵 sponsor體 sportowych [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Innowacyjno舵 przemys丑w kreatywnych : media a sport / pod red. Katarzyny Kopeckiej-Piech

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu. Katedra Komunikacji i Zarz眃zania w Sporcie, 2015

Opis fizyczny: s.109-137 : ryc. tab. bibliogr. 15 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-943884-1-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pawlukiewicz Adam [ ];000;000, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/01

Sygnatura: PNNP07709


16/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr, Zadw髍ny Micha, Klinowski Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Nowa obs硊ga serwisowa CMMS Seco/Warwick Europe SA jako przyk砤d dobrych praktyk w innowacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The new CMMS Seco/Warwick Europe SA service product an example of good practice in innovation area

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 357, s. 59-67, ryc. bibliogr. 14 poz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, Zadw髍ny Micha [ ];000;000, Klinowski Bartosz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07191


17/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena efektywno禼i r罂nych form pracy grupowej w przedsi阞iorstwach - za硂縠nia badawcze

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessing the effectiveness of various forms of group working - research assumptions

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 349, s.108-119, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07205


18/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Possibilities of applying e-learning solutions in sports organizations

Czasopismo: Informatyka Ekonomiczna

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.34, nr 4, s.58-65, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.15611/ie.2014.4.06

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2015/04

Sygnatura: PNNP07276


19/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr, Olenderek Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Strategia rozwoju potencja硊 mened縠rskiego w firmie Fresh Logistics sp. z o.o. - Raben Group

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Management competence development strategy of the organization -Fresh Logistics - Raben Group

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 349, s.219-230, ryc. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, Olenderek Tomasz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07206


20/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel, Olenderek Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Audyt kompetencji mened縠rskich na przyk砤dzie wybranej organizacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Competence management audit on the example of chosen organization

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 277, s.275-284, bibliogr. 18 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, Olenderek Tomasz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06452


21/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Istota i formy e-learningu oraz czynniki wp硑waj眂e na jego efektywno舵

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2013, nr 763 (105), s.615-622, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

p-ISSN: 1640-6818
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06372


22/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Model oceny form pracy grupowej w przedsi阞iorstwach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The group work forms evaluation model of organizations

Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szczeg贸艂y: 2013, nr 161, s.44-52, ryc. sum.

p-ISSN: 2083-8611
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06665


23/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Praca grupowa jako efektywne narz阣zie rozwijania kapita硊 intelektualnego w przedsi阞iorstwach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The group work as the effective tool of developing the intellectual capital in organizations

Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szczeg贸艂y: 2013, nr 161, s.19-26, tab. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06674


24/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel, Pawlak Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Realizacja strategii CSR wybranych przedsi阞iorstw poprzez przedsi陊zi阠ia sportowe

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: CSR strategy implementation of chosen enterprises through sports projects

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 277, s.70-78, bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];057;WNS, Pawlak Gabriel 0000-0003-0675-8691 [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06453


25/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, Jankowski Marcin, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Budowanie kapita硊 intelektualnego firmy poprzez inwestowanie w wiedz na przyk砤dzie Volkswagen Pozna Sp. z o.o.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The concept of investing in intellectual capital in organization on example of Volkswagen Pozna Sp. z o.o.

Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szczeg贸艂y: 2012, nr 111, s.73-82, ryc.

p-ISSN: 2083-8611
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF, Jankowski Marcin [ ];000;000, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05874


26/53

IDT: .

Autorzy: Ennen Gerold, G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Pakiet dzia砤 antykryzysowych w frimie produkcyjnej na przyk砤dzie Sitech Sp. z o.o.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Package of anticrisis solutions in the production company on the Sitech Sp. z o.o. example

Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szczeg贸艂y: 2012, nr 111, s.29-35, ryc.

p-ISSN: 2083-8611
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ennen Gerold [ ];000;000, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05873


27/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Uwarunkowania metodyczno-organizacyjne pracy grupowej w przedsi阞iorstwach

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 262, s.211-220, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06234


28/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Komunikacja otwarta jako istotny obszar potencja硊 rozwojowego zespo丑w

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Open communication as an essential area of teams' development potential

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 218, s.145-153, ryc. bibliogr. 18 poz. sum.

p-ISSN: 1899-3192
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2012/06

Sygnatura: PNNP05759


29/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Efektywno舵 dzia砤 indywidualnych w uj阠iu prakseologicznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effectiveness of individual actions from a praxeological perspective

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 144, s.336-343, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2011/03

Sygnatura: PNNP05134


30/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Musielak Jolanta, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Koncepcja lidera w zmieniajacej si organizacji na przyk砤dzie Volkswagen Pozna Sp.z o.o.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Conception of the leader in changing organization on the example of Volkswagen Pozna limited liability company

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 115, s.419-428, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF, Musielak Jolanta [ ];000;000, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2010/10

Sygnatura: PNNP04789


31/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Metodyka zarz眃zania projektami e-learningowymi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Methodology of managing e-learning projects

Czasopismo: Studia i Materia硑 Polskiego Stowarzyszenia Zarz眃zania Wiedz

Szczeg贸艂y: 2010, nr 28, s.83-93, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie:

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04644


32/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Grala Ewa, Stosik Aneta, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Praca grupowa jako instrument wspieraj眂y procesy zmian w organizacji na przyk砤dzie koncernu Volkswagen A.G. w Polsce

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Group work as instrument supporting processes of changes in an organization on the example of Volkswagen A.G. concern in Poland

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 115, s.410-418, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF, Grala Ewa [ ];000;000, Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];044;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2010/10

Sygnatura: PNNP04788


33/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr, Korwek Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Audyt mened縠rski jako instrument zarz眃zania i rozwijania kadr kierowniczych na przyk砤dzie Sitech Sp. z o.o.

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Globalizacja a spo砮czne aspekty przeobra縠 i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki

Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2009

Opis fizyczny: s.136-143 : ryc. bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF, Korwek Ewa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04283


34/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Jak by efektywnym liderem we wsp蟪czesnej organizacji?

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Strzelectwo sportowe : nowoczesne rozwi眤ania szkoleniowe: praca zbiorowa. Z.6 / pod red. Kazimierza Kurzawskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polski Zwi眤ek Strzelectwa Sportowego w Warszawie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2009

Opis fizyczny: s.19-31 : ryc. tab. bibliogr. 17 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04363


35/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Modelowanie systemu nauczania hybrydowego dla organizacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Modelling the blended learning system for an organization

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 49, s.262-268, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/05

Sygnatura: PNNP04135


36/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Efektywno舵 w organizacjach w aspekcie zachowa indywidualnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The efficiency of organizational behavior in individual aspect

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsi阞iorstw / red. Tadeusz Dudycz

Informacje o wydaniu: , Politechnika Wroc砤wska

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2008

Opis fizyczny: s.153-159 : ryc. bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03995


37/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr, M阣rek S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Koncepcja narz阣zia informatycznego w procesie zarz眃zania pomys砤mi na przyk砤dzie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Software tools in idea management - the example of Volkswagen Motor Polska

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zarz眃zanie rozwojem organizacji w spo砮cze駍twie informacyjnym. T.2 / pod red. Adama Stabry硑

Adres wydawniczy: Krak體 : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008

Opis fizyczny: s.15-22 : bibliogr. 8 poz. sum

Seria: Studia i Prace ; Uniwersytet Ekonomiczny ; 1 ; 1899-6205

Uwagi: ISBN 978-83-7252-416-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];036;WWF, M阣rek S砤womir [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03844


38/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Korwek Ewa, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 kompetencji spo砮cznych w aspekcie kultury organizacyjnej na przyk砤dzie koncernu Volkswagen w Polsce

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Competence improvement in corporate culture - the example of Volkswagen

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zarz眃zanie rozwojem organizacji w spo砮cze駍twie informacyjnym. T.2 / pod red. Adama Stabry硑

Adres wydawniczy: Krak體 : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008

Opis fizyczny: s.23-34 : ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Seria: Studia i Prace ; Uniwersytet Ekonomiczny ; 1 ; 1899-6205

Uwagi: ISBN 978-83-7252-416-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF, Korwek Ewa [ ];000;000, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03843


39/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 spo砮czna pracownik體 jako kryterium efektywno禼i wsp蟪czesnej organizacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The workers efficiency as a contemporary organization criterion of effectiveness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsi阞iorstw / red. Tadeusz Dudycz

Informacje o wydaniu: , Politechnika Wroc砤wska

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2008

Opis fizyczny: s.145-152 : ryc. tab. bibliogr. 8 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-926902-4-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03994


40/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, M阣rek S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Praktyczne wykorzystanie wiedzy w przedsi阞iorstwie na przyk砤dzie Volkswagen Motor Polska

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Spo砮czne aspekty przeobra縠 organizacyjnych / pod red nauk. Arkadiusza Potockiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.388-398 : ryc. bibliogr. 7 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-7251-752-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF, M阣rek S砤womir [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03085


41/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Rozwi眤ywanie problem體 w organizacji : moderacje w praktyce

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

Opis fizyczny: 197 s.

p-ISBN: 978-83-208-1716-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03426


42/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪czesne tendencje w procesie wewn阾rznej integracji przedsi阞iorstwa

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mechanizmy i obszary przeobra縠 w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.434-443 : ryc. tab. bibliogr. 2 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-7251-753-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03087


43/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Chmielewska Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Efektywno舵 organizacji a kultura organizacyjna

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Efektywno舵 紃骴砮m bogactwa narod體 / red. nauk. Tadeusz Dudycz

Adres wydawniczy: sd - Wroc砤w : Spo砮czna Wy縮za Szko砤 Przedsi阞iorczo禼i i Zarz眃zania w dzi, Akademia Ekonomiczna we Wroc砤wiu, 2006

Opis fizyczny: s. 303-314 : ryc. bibliogr. 14 poz. sum.

Seria: Przedsi阞iorczo舵 i Zarz眃zanie ; Spo砮czna Wy縮za Szko砤 Przedsi阞iorczo禼i i Zarz眃zania w dzi ; t.7, z.1A ; ISSN 1733-2486

p-ISBN: 978-83-60230-03-9

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF, Chmielewska Monika [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02167


44/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Fil kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Media i multimedia w karierze sportowca

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Media and multimedia in sportsman's career

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej = From new teaching techniques to virtual education / red. nauk. Wac砤w Strykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dolno秎眘ka Szko砤 Wy縮za Edukacji TWP we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Pozna : Polskie Towarzystwo Technologii i Medi體 Edukacyjnych, 2006

Opis fizyczny: s.413-420 : ryc. tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pozna : 2006.06.12-14

Uwagi: ISBN 83-232-1658-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF, Fil kasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/05

Sygnatura: PNNP03020


45/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Moderacja - efektywna metodyka zarz眃zania wsp蟪czesn organizacj

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Moderation - efficient methodic of knowledge management in contemporary organization

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2006, nr 1141, s.639-646, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];036;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02714


46/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczanie hybrydowe we wsp蟪czesnej organizacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Blended learning in contemporary organization

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2005, nr 1086, s.142-149, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Uwagi: Modele i metody zarz眃zania informacj i wiedz : red nauk. Violetta Galant, Kazimierz Perechuda

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [0];009;WWF, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [0];009;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01910


47/53

IDT: .

Autorzy: G硂wicki Piotr, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie nauczania hybrydowego w procesach zarz眃zania organizacji opartej na wiedzy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Signification of blended learning in knowledge based organizations management processes

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2005, nr 1092, s.246-252, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [0];009;WWF, si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [0];009;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02036


48/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Wiejak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Identyfikacja proces體 komunikowania w wybranych formach zachowa spo砮cznych (uj阠ie prakseologiczno-systemowe)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Communication process identyfication in selected forms of social behaviors

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2004, nr 1044, s. 60-72, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [0];009;WWF, Wiejak Katarzyna [0];009;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01469


49/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Podnoszenie efektywno禼i szkole poprzez wykorzystanie wsp蟪czesnych medi體 prezentacyjnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kompetencje medialne spo砮cze駍twa wiedzy : red. Wac砤w, Strykowski, Wojciech Skrzydlewski

Adres wydawniczy: Pozna : Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2004

Opis fizyczny: s.250-257 : ryc. tab. bibliogr. 14 poz.

Seria: Media a Edukacja

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [0];009;WWF

Sygnatura: PNNP01089


50/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Chmielewska Monika, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a oceny sprawno禼i komunikowania w wybranych formach zachowa spo砮cznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attempt of estimate communication efficiency in selected forms social behaviors

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2004, nr 1044, s. 122-131, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [0];009;WWF, Chmielewska Monika [0];000;000, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [0];024;000

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01468


51/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Wiejak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Rola medi體 w promowaniu postaw prozdrowotnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Promocja zdrowia : podr阠znik dla student體 i lekarzy rodzinnych / pod red. Felicji Lwow, Andrzeja Milewicza

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Medyczne URBAN & PARTNER, 2004

Opis fizyczny: s.183-190 : bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [0];009;WWF, Wiejak Katarzyna [0];009;WWF

Data wprowadzenia: 2004/10

Sygnatura: PNNP01339


52/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, Wiejak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Rola medi體 w promowaniu postaw prozdrowotnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Role of media in health attitudes promotion

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.12, nr 3, supl.1, s.69-78, tab. bibliogr. 27 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [0];009;WWF, Wiejak Katarzyna [0];009;WWF

Sygnatura: PNNP01121


53/53

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 zarz眃zania organizacj sportow

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 103 s.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 70 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: ISBN 83-89156-09-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];009;WWF

Sygnatura: PNNP00501


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu