Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRZYGOTOWANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Autorzy: Malska Anna, Lewandowski Marek.
Tytuł: Opinia studentów AWF we Wrocławiu o ich przygotowaniu do prowadzenia gier i zabaw ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4475.
Identyfikatory: 31--00000-04475.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.66-67, bibliogr. 2 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Konferencje, *Studenci wf, *Przygotowanie, *Lekcja wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Pedagogika, *Socjologia


2/22

Autorzy: Dziąsko Józef, Kałużny Krzysztof.
Tytuł: Przygotowanie zawodowe studentów AWF w zakresie gier sportowych mało popularnych w Polsce
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.33-42, tab. bibliogr. 9 poz. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Gry sportowe, *Przygotowanie


3/22

Autorzy: Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przygotowanie studentów AWF we Wrocławiu do zawodu nauczyciela pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez sport szkolny i kulturę fizyczną : konferencja naukowa Wrocław - Srebna Góra, 22-24 kwietnia 1994 / red. nauk. W.Wiesner, M.Fiłon. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.11-15, bibliogr. 14 poz. - (Materiały Konferencyjne). - Sygnatura: Pr.Np.-1533
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *przygotowanie


4/22

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Samokontrola i samoocena w edukacji wczesnoszkolnej
Sygnatury: Pr.Np.-4553.
Identyfikatory: 31--00000-04553.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 45, 1998, 2, s.85-87, bibliogr. 8 poz.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Studenci wf, *przygotowanie, *Samoocena, *Samokontrola


5/22

Autorzy: Dembiński Jacek.
Tytuł: Indywidualizacja procesu przygotowania zawodnika do gry zespołowej na etapie przygotowania podstawowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Edukacja młodzieży uzdolnionej w grach zespołowych poprzez niepubliczne szkoły mistrzostwa sportowego : II ogólnopolska konferencja naukowo -metodyczna, Wrocław 30.09.1997-1.10.1997 / red. nauk. R.Panfil, J.Nosal. - Wrocław : Sport Contact, 1998. - S.39-53, ryc. tab. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1570
Konferencja: "Edukacja młodzieży uzdolnionej w grach zespołowych poprzez niepubliczne szkoły mistrzostwa sportowego", od 30.09.1997 do 01.10.1997, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Zawodnicy, *Zespołowe gry sportowe, *Trening, *Obciążenie treningowe, *Przygotowanie


6/22

Autorzy: Bogusławski Mieczysław, Migasiewicz Juliusz, Żukowski Ryszard.
Tytuł: Metodyczne propozycje do programu szkolenia w rzutach lekkoatletycznych młodzieży w wieku 11-15 lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : konferencje naukowe, Wrocław - Srebrna Góra, 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.133-140, tab. bibliogr.12 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1575
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 19.04.1996 do 21.04.1996, Wrocław,Srebrna Góra, Akdemia Wychowania Fizycznego."Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 18.04.1997 do 20.04.1997, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznegp.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Lekkoatletyka, *Młodzież, *Rzuty, *Przygotowanie


7/22

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: O przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w widowisku sportowym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.148-155, ryc. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Socjologia, *Młodzież, *Widowisko sportowe, *Przygotowanie


8/22

Autorzy: Sachnowski Konstantin, Jagiełło Władysław.
Tytuł: Effektivnaja podgotovka sportsmenov na etape sochranenija vyskogo masterstva
Sygnatury: Pr.Np.-4787.
Identyfikatory: 31--00000-04787.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ROSYJSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rocznik Naukowy AWF Gdańsk. - 1998, t.7, s.87-92, ryc. bibliogr. 3 poz.
Czasopismo: Rocznik Naukowy AWF Gdańsk
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Trening, *Forma sportowa, *Przygotowanie, *Wyniki sportowe


9/22

Autorzy: Paluszek Krzysztof.
Tytuł: Racjonalizacja procesu przygotowania zawodników - uczniów do gry w piłkę nożną
Sygnatury: Pr.Np.-4889.
Identyfikatory: 31--00000-04889.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Trening. - 1999, nr 4(44), s.73-84, tab. bibliogr. 24 poz.
Czasopismo: Trening
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Zespołowe gry sportowe, *Piłka nożna, *Trening, *Motoryczność, *Młodzież, *Przygotowanie, *Szkolenie


10/22

Autorzy: Naglak Zbigniew.
Tytuł: Zasady postępowania w przygotowaniu zawodnika do udziału w zawodach sportowych
Sygnatury: Pr.Np.-3121.
Identyfikatory: 31--00000-03121.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Materiały informacyjno-szkoleniowe. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego ; Wojewódzka Federacja Sportu, 1976. - S.1-26, tab. bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Trening, *Psychologia sportu, *Przygotowanie, *Zawody sportowe, *Zawodnicy


11/22

Autorzy: Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Ocena przygotowania trenerów do kierowania procesem treningu
Sygnatury: Pr.Np.-4089.
Identyfikatory: 31--00000-04089.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Trening. - 1994, nr 2, s.136-145, tab. bibliogr. 4 poz. Sygnatura czasopisma: P C.953 II
Konferencja: "Kierowanie procesem treningu sportowego : II konferencja naukowa", od 06.12.1993 do 08.12.1993, Spała, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Czasopismo: Trening
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika sportu, *Trenerzy, *Trening, *Przygotowanie, *Kierowanie, *Konferencje


12/22

Autorzy: Lewandowski Marek, Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Przygotowanie nauczycieli nauczania początkowego do realizacji wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji
Sygnatury: Pr.Np.-4980.
Identyfikatory: 31--00000-04980.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.151-156, tab. bibliogr. 13 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczanie początkowe, *Nauczyciele, *Przygotowanie, *Badania ankietowe


13/22

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.
Tytuł: Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do realizacji wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji
Sygnatury: Pr.Np.-4981.
Identyfikatory: 31--00000-04981.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.157-163, tab. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Szkolnictwo średnie, *Nauczyciele wf, *Przygotowanie, *Badania ankietowe, *Reforma


14/22

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Diagnoza osobnicza, grupowa i środowiskowa podstawowym ogniwem procesu wychowania fizycznego w zreformowanej szkole
Sygnatury: Pr.Np.-4982.
Identyfikatory: 31--00000-04982.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.189-194, bibliogr. 7 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Nauczyciele wf, *Przygotowanie, *Reforma, *Diagnoza


15/22

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Seidel Wojciech.
Tytuł: Zgrupowanie sportowe w podokresie przygotowania specjalnego jako bezpośrednia forma przygotowania niepełnosprawnych pływaków do paraolimpiady
Sygnatury: Pr.Np.-5136.
Identyfikatory: 31--00000-05136.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie / pod red. S.Sochy. Cz.6. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.62-69, tab. bibliogr. 6 poz. sum.
Konferencja: "Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa", Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego ; Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Sport inwalidów, *Igrzyska paraolimpijskie, *Trening, *Przygotowanie, *Osoby niepełnosprawne


16/22

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Woźniewski Marek.
Tytuł: Sports preparatory meeting of impaired weightlifters during competition period as a direct form of preparation for the World Championships
Sygnatury: Pr.Np.-5152.
Identyfikatory: 31--00000-05152.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Moloda sportivna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych statej z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu. Vyp.5. T.2. - L'viv : L'vivskyj Derzavnyj Institut Fizycnoi Kul'tury, 2001. - S.166-174, tab. bibliogr. 11 poz. sum.
Konferencja: "Moloda sportivna nauka Ukrainy", Lwów, Uniwersytet Lwowski.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Sport inwalidów, *Osoby niepełnosprawne, *Podnoszenie ciężarów, *Zawody sportowe, *Przygotowanie, *Fizjoterapia


17/22

Autorzy: Dudziak Krystyna, Jezierski Ryszard, Kaczmarek Anna.
Tytuł: Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o przygotowaniu do nowych zadań w zreformowanej szkole
Sygnatury: Pr.Np.-5166.
Identyfikatory: 31--00000-05166.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 2001, nr 3, s.11-12.
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Przygotowanie


18/22

Autorzy: Bolach Eugeniusz.
Tytuł: Trening pływacki niepełnosprawnej zawodniczki (IV grupa sportowa, klasa 4) w podokresie przygotowania wszechstronnego
Sygnatury: Pr.Np.-5226.
Identyfikatory: 31--00000-05226.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Trening sportowy na przełomie wieków : IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, 27-29 listopada 2000 COS Spała / red. H.Sozański, K.Perkowski, D.Śledziewski. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.168-171, tab. bibliogr. 8 poz.
Konferencja: "Trenig sportowy na przełomie wieków", od 27.11.2000 do 29.11.2000, Spała, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Sporty wodne, *Sport inwalidów, *Pływanie, *Trening, *Zawodnicy, *Płeć żeńska, *Cykle treningowe, *Przygotowanie, *Obciążenie treningowe


19/22

Autorzy: Kijowski Andrzej.
Tytuł: Przygotowania olimpijskie "Ateny 2004". Strategia przygotowań olimpijskich w latach 2001-2004
Sygnatury: Pr.Np.-5256.
Identyfikatory: 31--00000-05256.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy [PZSS] / Polski Związek Strzelectwa Sportowego. - 2001, nr 1, s.26-33.
Czasopismo: Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy [PZSS]
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Strzelectwo, *Igrzyska olimpijskie, *Przygotowanie, *Program, *Kadra narodowa


20/22

Autorzy: Listos Edward, Korzewa Leszek, Misiołek Ewa.
Tytuł: Zmiany poziomu wydolności czołowych średniodystansowców w okresie przygotowawczym rocznego cyklu treningowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy badawcze w lekkoatletyce / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.81-88, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1625
Konferencja: "Problemy badawcze w lekkoatletyce. Konferencja naukowo-metodyczna", . .2000, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Lekkoatletyka, *Biegi średnie, *Trening, *Cykle treningowe, *Przygotowanie


21/22

Autorzy: Dudziak Krystyna, Jezierski Ryszard, Kaczmarek Anna.
Tytuł: Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o przygotowaniu do nowych zadań w zreformowanej szkole
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.117-120, ryc. bibliogr. 5 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Nauczyciele wf, *Praca zawodowa, *Przygotowanie, *Badania ankietowe


22/22

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Gandziarski Krzysztof.
Tytuł: Kwalifikacje zawodowe nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach wiejskich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.133-138, tab. bibliogr. 5 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Nauczyciele wf, *Praca zawodowa, *Przygotowanie, *Wieś

stosując format:
Nowe wyszukiwanie