Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZESPÓŁ DOWNA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Autorzy: Wiesner Wojciech, Garnowski Edward.
Tytuł: Skuteczność nauczania i uczenia się pływania dzieci z zespołem Downa
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowa, Wrocław - Srebrna Góra 28-30 kwietnia 1995 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : AWF, 1997. - S.105-110, tab. bibliogr. 11 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1558
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 28.04.1995 do 30.04.1995, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Zespół Downa, *Nauczanie


2/15

Autorzy: Skórczyńska Małgorzata, Sadowska Ludwika.
Tytuł: Wczesna interwencja leczniczo-wychowawcza rodziców dzieci w wieku 0-3 lat z wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
Sygnatury: Pr.Np.-4524.
Identyfikatory: 31--00000-04524.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Formy rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu : XX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1996 : materiały z konferencji we Wrocławiu - 27.05.1996. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1997. - S.45-56, tab. bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci specjalnej troski, *Rodzina, *Neurologia, *Układ nerwowy, *Zespół Downa, *Konferencje


3/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Wójtowicz Dorota, Kaczan Teresa.
Tytuł: Wczesna rehabilitacja kinezjologiczna i stymulowanie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa na podstawie własnego modelu usprawniania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie : materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckiego Sympozjum Balintowskiego, Kołobrzeg 15-17 maja 1997 / red.nauk. J.Łazowski, G.Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.169-172, tab. bibliogr. 20 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-1582
Konferencja: "XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie", od 15.05.1997 do 17.05.1997, Kołobrzeg, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Pediatria, *Zespół Downa, *Mowa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Konferencje


4/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Bartosik Bożena, Kulesza Anna.
Tytuł: Diagnostyka i terapia pedagogiczna w procesie rewalidacji dzieci z zespołem Downa na podstawie własnych obserwacji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie : materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckiego Sympozjum Balintowskiego, Kołobrzeg 15-17 maja 1997 / red.nauk. J.Łazowski, G.Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.173-176, tab. bibliogr. 17 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-1582
Konferencja: "XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie", od 15.05.1997 do 17.05.1997, Kołobrzeg, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Pediatria, *Neurologia, *Zespół Downa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Konferencje


5/15

Autorzy: Skórczyńska Małgorzata, Sadowska Ludwika.
Tytuł: Ocena postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie : materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckiego Sympozjum Balintowskiego, Kołobrzeg 15-17 maja 1997 / red.nauk. J.Łazowski, G.Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.181-184, tab. bibliogr. 11 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-1582
Konferencja: "XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie", od 15.05.1997 do 17.05.1997, Kołobrzeg, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Pediatria, *Neurologia, *Zespół Downa, *Dzieci, *Wiek niemowlęcy, *Wiek poniemowlęcy, *Rodzina, *Postawa społeczna, *Konferencje


6/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Skórczyńska Małgorzata.
Tytuł: Genetyczne i środowiskowe bariery w rozwoju dzieci z zespołem Downa
Sygnatury: Pr.Np.-4608.
Identyfikatory: 31--00000-04608.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej w eWrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.81-90, tab. bibliogr. 16 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Zespół Downa, *Rodzina, *Genetyka, *Socjologia, *Konferencje


7/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Bartosik Bożena.
Tytuł: Uspołecznianie dzieci z zespołem Downa jako proces pokonywania barier akceptacji społecznej
Sygnatury: Pr.Np.-4613.
Identyfikatory: 31--00000-04613.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.165-174, ryc. tab. bibliogr. 21 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Pedagogika, *Wychowanie, *Zespół Downa, *Socjalizacja, *Konferencje


8/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Kaczan Teresa.
Tytuł: Wpływ kompleksowej rehabilitacji dzieci z zespołem Downa na pokonywanie trudności interpersonalnego porozumiewania się
Sygnatury: Pr.Np.-4614.
Identyfikatory: 31--00000-04614.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.181-195, ryc. tab. bibliogr. 28 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Pedagogika, *Wychowanie, *Zespół Downa, *Komunikacja werbalna, *Konferencje


9/15

Autorzy: Skórczyńska Małgorzata, Sadowska Ludwika.
Tytuł: Wczesna pomoc w budowaniu więzi między matką i jej dzieckiem z zespołem Downa
Sygnatury: Pr.Np.-4615.
Identyfikatory: 31--00000-04615.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.197-203, bibliogr. 16 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Zespół Downa, *Rodzina, *Konferencje


10/15

Autorzy: Kaczan Teresa, Sadowska Ludwika.
Tytuł: Rozwój umiejętności literackich u dziecka z zespołem Downa jako sposób pokonywania bariery językowej komunikacji z otoczeniem
Sygnatury: Pr.Np.-4616.
Identyfikatory: 31--00000-04616.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.205-214, ryc.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Zespół Downa, *Komunikacja werbalna, *Kreatywność, *Konferencje


11/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Skórczyńska Małgorzata, Wójtowicz Dorota, Jargulińska Edyta, Wójcik Elżbieta, Gomulska Krystyna, Kopacka Katarzyna.
Tytuł: Uwarunkowania kompleksowej diagnostyki i terapii dzieci z zespołem Downa na podstawie własnych obserwacji. Część I. Charakterystyka warunków socjalno-bytowych rodziny oraz ocena okresu pre-, peri- i postnatalnego badanych dzieci
Sygnatury: Pr.Np.-5728.
Identyfikatory: 31--00000-05728.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa : XIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław -1995. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1996. -S.51-60, tab.
Konferencja: "XIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka", od 10.06.1995 do 10.05.1995, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Rehabilitacja, *Dzieci upośledzone umysłowo, *Zespół Downa, *Rodzina


12/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Skórczyńska Małgorzata, Wójtowicz Dorota, Jargulińska Edyta, Wójcik Elżbieta, Gomulska Krystyna, Kopacka Katarzyna.
Tytuł: Uwarunkowania kompleksowej diagnostyki i terapii dzieci z zespołem Downa na podstawie własnych obserwacji. Część II. Wyniki kompleksowej terapii dzieci z zespołem Downa w wieku od 0 do 3 lat
Sygnatury: Pr.Np.-5729.
Identyfikatory: 31--00000-05729.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa : XIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław -1995. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1996. -S.61-70, tab. bibliogr. 57 poz.
Konferencja: "XIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka", od 10.06.1995 do 10.05.1995, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Rehabilitacja, *Dzieci upośledzone umysłowo, *Zespół Downa, *Wiek poniemowlęcy, *Niemowlęta


13/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Wójtowicz Dorota, Kaczan Teresa.
Tytuł: Wczesna rehabilitacja kinezjologiczna i stymulowanie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa na podstawie własnego modelu usprawniania
Sygnatury: Pr.Np.-5731.
Identyfikatory: 31--00000-05731.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medycyna Biologiczna. - 1997, z.1, s.19-24, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. (ISSN-1232-5295)
Czasopismo: Medycyna Biologiczna
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Dzieci upośledzone umysłowo, *Zespół Downa, *Kinezyterapia


14/15

Autorzy: Wójtowicz Dorota.
Tytuł: Umiejętności psychomotoryczne dzieci z zespołem Downa leczonych według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)
Sygnatury: Pr.Np.-5744.
Identyfikatory: 31--00000-05744.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: VII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Współczesne aspekty rehabilitacji wieku rozwojowego". Białystok, 21-22 październik 1999. Streszczenia. Białystok: Zakład Rehabilitacji SP DSK, 1999. -S.75-76
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Zespół Downa, *Wrocław, *Konferencje


15/15

Autorzy: Sadowska Ludwika, Skórczyńska Małgorzata, Wójcik Elżbieta, Wójtowicz Dorota.
Tytuł: Uwarunkowania kompleksowej terapii dzieci z zespołem Downa
Sygnatury: Pr.Np.-5748.
Identyfikatory: 31--00000-05748.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich : streszczenia. Wrocław, 17-20 września, 1997.- S.270
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Dzieci, *Zespół Downa, *Konferencje

stosując format:
Nowe wyszukiwanie