Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WIEK WCZESNOSZKOLNY
Liczba odnalezionych rekordów: 52Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/52

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Stankiewicz Teresa, Supińska Urszula.
Tytuł: Wielostronna aktywizacja na lekcji wf w zabawach i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4408.
Identyfikatory: 31--00000-04408.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, t.43, nr 4, s. 81-88, ryc. bibliogr.8 poz. sum.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Dzieci, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Wiek wczesnoszkolny, *Gry ruchowe, *Zabawy ruchowe


2/52

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Kiczko Anna.
Tytuł: Somatyczne i motoryczne uwarunkowania sprawności lekkoatletycznej 9-letnich dziewcząt i chłopców
Sygnatury: Pr.Np.-4383.
Identyfikatory: 31--00000-04383.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały pokonferencyjne III międzynarodowej konferencji naukowej / pod red. S.Sochy. Cz.3. - Katowice : AWF, 1996. - S.490-495, tab. bibliogr.10 poz.
Konferencja: "III Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie", Katowice, Polskie Stowarzyszeniu Sportu Kobiet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Rozwój fizyczny, *Dymorfizm płciowy, *Budowa ciała, *Konferencje, *Sprawność fizyczna, *Testy, *Lekkoatletyka


3/52

Autorzy: Chomiak Helena, Migasiewicz Juliusz.
Tytuł: Związki budowy somatycznej oraz wybranych prób szybkości z osiągnięciami w pływaniu 9-letnich dziewcząt i chłopców
Sygnatury: Pr.Np.-4382.
Identyfikatory: 31--00000-04382.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały pokonferencyjne III międzynarodowej konferencji naukowej / pod red. S.Sochy. Cz.3. - Katowice : AWF, 1996. - S.548-553, tab. bibliogr.10 poz.
Konferencja: ""."III Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie", Katowice, Polskie Stowarzyszeniu Sportu Kobiet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Rozwój fizyczny, *Dymorfizm płciowy, *Budowa ciała, *Konferencje, *Pływanie, *Szybkość, *Testy


4/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Komunikacja czuciowa w procesie nauczania czynności ruchowych małych dzieci (3-7 lat)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.75-78, bibliogr.7 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny, *Czynność ruchowa


5/52

Autorzy: Lewandowski Marek, Dzięcioł Małgorzata.
Tytuł: Wykorzystanie informacji wizualnej w organizacji zajęć wychowania fizycznego w młodszych klasach szkoły podstawowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.87-91, ryc. bibliogr.11 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Motoryczność, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


6/52

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w przedszkolu i w szkole relacje
Sygnatury: Pr.Np.-4442.
Identyfikatory: 31--00000-04442.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, t.14, nr 2, s.72-77, tab.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie przedszkolne, *Wychowanie zdrowotne, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny


7/52

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Stankiewicz Teresa, Supińska Urszula.
Tytuł: Wielostronna aktywizacja na lekcji wychowania fizycznego w zabawach i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4476.
Identyfikatory: 31--00000-04476.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.107-115, ryc. bibliogr. 10 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Konferencje, *Lekcja wf, *Pedagogika, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


8/52

Autorzy: Lewandowski Marek, Malska Anna.
Tytuł: Utrudnienia w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III w opinii nauczycielek nauczania początkowego
Sygnatury: Pr.Np.-4477.
Identyfikatory: 31--00000-04477.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.57-65, tab. bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Wychowanie fizyczne, *Pedagogika, *Socjologia, *Nauczanie początkowe, *Nauczyciele, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


9/52

Autorzy: Bąkowski Jan, Hornowska Emilia, Burdukiewicz Anna.
Tytuł: Sprawność fizyczna dzieci ze szkół podstawowych w wieku 9-10 lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 28, s.267-273, bibliogr. 10 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-328
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


10/52

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni, Miałkowska Janina.
Tytuł: Sprawność fizyczna chłopców wrocławskich w wieku 7 lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 28, s.291-302, tab. rys. bibliogr. 22 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-328
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Płeć męska, *Wiek wczesnoszkolny


11/52

Autorzy: Buła Bolesław, Janusz Antoni, Jarosińska Aniela.
Tytuł: Somatotyp a podstawowa wydolność fizyczna 7-letnich dzieci
Sygnatury: Pr.Np.-3016.
Identyfikatory: 31--00000-03016.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Konferencja naukowa : Reakcje fizjologiczne dzieci i młodzieży na obciążenia wysiłkiem fizycznym, Poznań, dnia 7-8 maja 1980 r. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1981. - S.47-60, tab. bibliogr. 17 poz. - (Monografie ; 196) - Patrz, sygnatura: P Ser 1/196
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Fizjologia, *Wydolność fizyczna, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Budowa ciała


12/52

Autorzy: Ignasiak Zofia, Kurowska Janina.
Tytuł: Wysklepienie stopy a sprawność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-3537.
Identyfikatory: 31--00000-03537.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Przegląd Antropologiczny. - 1988, t.54, nr 1-2, s.181-185, tab. bibliogr. 7 poz. sum.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Anatomia, *Antropologia, *Ortopedia, *Stopa, *Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


13/52

Autorzy: Ignasiak Zofia.
Tytuł: Uwarunkowania w rozwoju cech morfologicznych i motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle zróżnicowanego wieku biologicznego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1988. - 183 s, ryc. tab. bibliogr. 111 poz..
Sygnatury: Pr.Np.-819.
Identyfikatory: 31--00000-00819.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: - Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 19 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Cechy morfologiczne, *Cechy motoryczne


14/52

Autorzy: Issel Filip.
Tytuł: Badanie równowagi po naskoku u dzieci ośmioletnich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1975, t.29, nr 6, s.252-254, fot. tab. bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Równowaga ciała, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


15/52

Autorzy: Drozd Eugeniusz, Dekubanowski A, Koselski M, Chmura J.
Tytuł: Sprawność fizyczna uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa jeleniogórskiego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 28, s.313-314. - Sygnatura: Pr.Np-328
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


16/52

Autorzy: Haleczko Adam, Paliga Zdzisław.
Tytuł: Wskaźniki siły mięśniowej jako kryteria sprawności motorycznej dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Sygnatury: Pr.Np.-3480.
Identyfikatory: 31--00000-03480.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Kultury Fizycznej. Szczecin 15-17.06.1987 r / pod red. Z.Wyżnikiewicz-Kopp. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1990. - S.313-332, tab. bibliogr. 16 poz. Zsf.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Sprawność ruchowa, *Siła mięśniowa, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


17/52

Autorzy: Hornowska Emilia, Issel Filip.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej dzieci z klas I-IV szkół podstawowych w świetle międzynarodowego testu sprawności fizycznej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 28, s.157-166, tab. bibliogr. 20 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-328 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sprawność fizyczna, *Testy, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


18/52

Autorzy: Janusz Antoni, Stęślicki Jerzy, Buła Bolesław.
Tytuł: Type of the body build of 7-12 years old children and their physical ability
Sygnatury: Pr.Np.-3373.
Identyfikatory: 31--00000-03373.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // Biology of Sport. - 1989, t.6, nr 1, s.5-13, tab. bibliogr.7 poz. streszcz. rez. Sygnatura czasopisma: C.941 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Budowa ciała


19/52

Autorzy: Jarosińska Aniela, Ignasiak Zofia, Piesiewicz Elżbieta, Stefanicka Elżbieta.
Tytuł: Sprawność fizyczna 7-letnich dziewcząt wrocławskich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 28, s.303-312, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-328 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Płeć żeńska, *Problem Resortowy nr 101


20/52

Autorzy: Jonkisz Julian, Terejko T.
Tytuł: Z badań nad kształtowaniem pojęć społecznych uczniów klas I-IV szkoły podstawowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 12, s.143-178, tab. bibliogr. 46 poz. Sygnatura: Pr.Np.-312 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


21/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Asymetria siły i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci 7-letnich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 19, s.242-246, tab. bibliogr.11 poz. sum. rez. Sygnatura: Pr.Np.-19 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Koordynacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


22/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Charakterystyka asymetrii morfologicznej i funkcjonalnej w wieku od 7,5 do 8,5 lat. Badania długofalowe
Sygnatury: Pr.Np.-3539.
Identyfikatory: 31--00000-03539.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1989, t.33, nr 2, s.67-81, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. sum. Sygnatura czasopisma: P C.884 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Asymetria


23/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Bewegungskoordination der 7-10 jahrigen Kinder nach dem Training symmetrischer Handlungen
Sygnatury: Pr.Np.-3511.
Identyfikatory: 31--00000-03511.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Starosta W. - Bewegungskoordination im Sport : Beitrage von der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz : Gorzów Wielkopolski 27.-29. April 1990 / Akademie fur Korperkultur in Poznań. - Warszawa : Internationale Gesellschaft fur Sportmotorik, 1990. - S.84-89, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Koordynacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


24/52

Autorzy: Nowak Andrzej Ryszard.
Tytuł: Karty programowane w nauczaniu czynności pływackich dzieci ośmioletnich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 37, s.89-97, ryc. tab. bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.-337 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie programowane, *Sporty wodne


25/52

Autorzy: Paliga Zdzisław.
Tytuł: Siła zrywowa mięśni kończyn dolnych 7-9-letnich dzieci na tle wybranych cech somatycznych i motorycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W : Motoryczność dzieci i młodzieży : aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne : materiały z konferencji międzynarodowej : praca zbiorowa / pod red. J.Raczka. Cz.2. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 1986. - S.325-335, tab. bibliogr. 29 poz. Sygnatura: P II 16/2
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Dzieci, *Kończyna dolna, *Siła szybkościowa, *Antropologia, *Wiek wczesnoszkolny, *Cechy somatyczne, *Cechy motoryczne


26/52

Autorzy: Rutkowska-Kucharska Alicja.
Tytuł: Struktura koordynacji ruchów u dziewcząt w młodszym wieku szkolnym a przesłanki do uprawiania gimnastyki artystycznej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 19, s.65-105, ryc. tab, bibliogr. 79 poz. sum. rez. Sygnatura: Pr.Np.-19 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gimnastyka artystyczna, *Koordynacja ruchowa, *Dzieci, *Płeć żeńska, *Wiek wczesnoszkolny


27/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Asymetria morfologiczna i dynamiczna oraz możliwości jej kształtowania u dzieci w młodszym wieku szkolnym
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1991. - 184 s., ryc. tab. bibliogr. s. 106-118.
Sygnatury: Pr.Np.-827.
Identyfikatory: 31--00000-00827.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 27 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Asymetria


28/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Asymetria morfofunkcjonalna dzieci w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-3744.
Identyfikatory: 31--00000-03744.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: Antropomotoryka, 1991, 6, s.87-104, ryc. tab. bibliogr 43 poz. poz. sum. Sygnatura czasopisma: C.947 II
Czasopismo: Antropomotoryka
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Asymetria


29/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Koordynacja ruchowa dzieci 7-10-letnich trenujących czynności symetryczne
Sygnatury: Pr.Np.-3754.
Identyfikatory: 31--00000-03754.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Starosta W. - Koordynacja ruchowa w sporcie : materiały z konferencji międzynarodowej (Gorzów Wlkp. 27-29.04.1990) / Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. - Warszawa : Instytut Sportu, 1990. - S. 79-84, ryc. bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Koordynacja ruchowa


30/52

Autorzy: Kozanecka Anna, Migasiewicz Juliusz.
Tytuł: Różnice dymorficzne w budowie ciała oraz w przejawach sprawności motorycznej 6-7 letnich dziewcząt i chłopców
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Materiali drugoj Vseukrains'koi naukovoi konferencii aspirantiv "Moloda sportivna nauka Ukraini" : 11-13 bereznja 1998 roku, m.L'viv. C.1. - L'viv : L'vivs'kij Derzavnij Institut Fizicnoi Kul'turi, 1998. - S.99-109, ryc. tab. bibliogr.12 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-1571/1
Konferencja: "Moloda sportivna nauka Ukraini", od 11.03.1998 do 13.03.1998, Lwów, Instytut Kultury Fizycznej.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Budowa ciała, *Motoryczność, *Dymorfizm płciowy, *Sprawność ruchowa, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


31/52

Autorzy: Supiński Jan.
Tytuł: Kiedy mam siedem, osiem, dziewięć lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w klasach początkowych szkoły podstawowej : I konferencja metodyczno - naukowa na temat: Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym, Wrocław 22-23 listopada 1996 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego 1998. - S.17-27, bibliogr. 32 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1581
Konferencja: "Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym", od 22.11.1996 do 23.11.1996, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Rozwój fizyczny, *Rozwój psychiczny


32/52

Autorzy: Korzewa Grażyna, Korzewa Leszek, Misiołek Ewa, Listos Edward.
Tytuł: Wpływ intensyfikacji zajęć z wychowania fizycznego na zmiany sprawności fizycznej dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej w Długołęce
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w klasach początkowych szkoły podstawowej : I konferencja metodyczno - naukowa na temat: Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym, Wrocław 22-23 listopada 1996 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego 1998. - S.63-71, tab. bibliogr. 9 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1581
Konferencja: "Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym", od 22.11.1996 do 23.11.1996, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Szkolnictwo podstawowe, *Nauczanie początkowe, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Sprawność fizyczna, *Antropologia, *Cechy somatyczne


33/52

Autorzy: Albermawy Hussain Ali Al-Arsan, Kosendiak Jan, Jezierski Ryszard.
Tytuł: Czy polski program kultury fizycznej jest możliwy do wykorzystania w szkołach w Arabskiej Republice Jemenu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w klasach początkowych szkoły podstawowej : I konferencja metodyczno - naukowa na temat: Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym, Wrocław 22-23 listopada 1996 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego 1998. - S.87-91, tab. bibliogr. 7 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1581
Konferencja: "Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym", od 22.11.1996 do 23.11.1996, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Sprawność fizyczna, *Wychowanie fizyczne, *Program


34/52

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Stankiewicz Teresa.
Tytuł: Ćwicz razem z Kubusiem Puchatkiem - kształtowanie twórczej aktywności dziecka na lekcji wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w klasach początkowych szkoły podstawowej : I konferencja metodyczno - naukowa na temat: Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym, Wrocław 22-23 listopada 1996 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego 1998. - S.103-114, ryc. bibliogr. 7 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1581
Konferencja: "Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym", od 22.11.1996 do 23.11.1996, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Szkolnictwo podstawowe, *Nauczanie początkowe, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Lekcja wf, *Kreatywność


35/52

Autorzy: Pilecki Witold, Sadowska Ludwika, Sobieszczańska Małgorzata.
Tytuł: Zależność pomiędzy rozwojem sprawności ruchowych u dziecka a wynikami badań słuchowych potencjałów pniowych
Sygnatury: Pr.Np.-4607.
Identyfikatory: 31--00000-04607.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej w eWrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.105-115, tab. bibliogr. 15 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Wiek poniemowlęcy, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny, *Sprawność ruchowa, *Słuch, *Konferencje


36/52

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Skolimowski Tadeusz.
Tytuł: Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci 7-letnich
Sygnatury: Pr.Np.-4699.
Identyfikatory: 31--00000-04699.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Fizjoterapia. - 1998, T.6, nr 1-2, s.48-50, ryc. bibliogr. 7 poz. Sygnatura czasopisma: C.182 III
Konferencja: "Międzynarodowe Dni Fizjoterapii", od 21.05.1998 do 22.05.1998, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego; Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.
Czasopismo: Fizjoterapia
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Ortopedia, *Postawa ciała, *Konferencje, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Metoda Moire'a


37/52

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką w rozwoju osobowościowym uczniów
Sygnatury: Pr.Np.-4715.
Identyfikatory: 31--00000-04715.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. - Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.65-69, ryc. bibliogr. 12 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Gry z piłką, *Psychologia rozwojowa, *Emocje, *Płeć żeńska


38/52

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w przedszkolu a wyniki wychowania zdrowotnego i fizycznego po pierwszym roku nauki szkolnej
Sygnatury: Pr.Np.-4754.
Identyfikatory: 31--00000-04754.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 1998, nr 74, cz.2, s.107-114, tab.
Konferencja: "Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół", od 14.06.1996 do 15.06.1996, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie przedszkolne, *Wychowanie zdrowotne, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Konferencje


39/52

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Obserwacja uczniów na lekcji pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna, Wrocław - Srebrna Góra, 17-19 kwietnia 1998 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.15-21, tab. bibliogr. 14 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1599
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 17.04.1998 do 19.04.1998, Wrocław;Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Lekcja wf, *Badania ankietowe, *Dzieci, *Nauczanie, *Wiek wczesnoszkolny, *Obserwacja, *Nauczyciele wf


40/52

Autorzy: Jezierska Barbara.
Tytuł: Oddziaływania wyrównawcze w profilaktyce niepowodzeń szkolnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.9-17, tab. bibliogr. 8 poz. Sygnatura: Pr.Np.-863
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczanie początkowe, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Niepowodzenia szkolne


41/52

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Lewandowski Marek.
Tytuł: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red. nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - 186 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1606.
Identyfikatory: 31--00000-01606.
Liczba egzemplarzy: 1.
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław' Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Aktywność ruchowa, *Rekreacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


42/52

Autorzy: Lewandowski Marek.
Tytuł: Wpływ szkolnego wychowania fizycznego na wiedzę i umiejętności uczniów klas młodszych
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.47-54, tab. bibliogr. 10 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Wiadomości, *Umiejętność ruchowa, *Nauczanie początkowe


43/52

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Kompetencje ucznia kończącego edukację wczesnoszkolną - jak je osiągać na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.113-123, tab. bibliogr. 11 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf


44/52

Autorzy: Kuczyńska Anna, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego jako obszar wspomagający relację rodzice-dziecko
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.139-143, ryc. bibliogr. 6 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf, *Rodzina


45/52

Autorzy: Wieczorek Marta.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego z wykorzystaniem piłek tenisowych jako propozycja działań nauczyciela rozwijających koordynacyjne zdolności uczniów
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.145-148, tab. bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf, *Motoryczność, *Koordynacja ruchowa, *Gry z piłką


46/52

Autorzy: Dzięcioł Małgorzata, Skarul Aleksandra.
Tytuł: Adaptacja pierwszoklasisty do warunków szkolnych przez zabawy i gry integracyjne
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.171-172, bibliogr. 5 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczanie początkowe, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Adaptacja, *Integracja, *Zabawy i gry ruchowe


47/52

Autorzy: Żurek Grzegorz, Ignasiak Zofia, Sławińska Teresa.
Tytuł: Telesny vyvoj deti v mladsim veku z hlediska hladiny olova v krvi
Sygnatury: Pr.Np.-4936.
Identyfikatory: 31--00000-04936.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: CZESKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pohyb a zdravi : sbornik mezinarodni konference organizovana Fakultou telesne kultury Univerzity Palackeho v Olomouci, Olomouc, 11.-14. zari 1999. - Olomouc : Univerzity Palackeho, 1999. - S.580-582, ryc. bibliogr. 4 poz.
Konferencja: "Movement and Health", od 11.09.1999 do 14.09.1999, Olomouc, Palacky University, Faculty of Physical Culture.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Antropologia, *Ekologia, *Biologia, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Metale ciężkie, *Krew


48/52

Autorzy: Wieczorek Marta.
Tytuł: "Mój dzień w szkole" - propozycja zajęć ruchowych w kształceniu zintegrowanym dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4989.
Identyfikatory: 31--00000-04989.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.288-294, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Konspekt, *Zabawy i gry ruchowe


49/52

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Stefaniak Anita.
Tytuł: Trening siłowy u dzieci
Sygnatury: Pr.Np.-5197.
Identyfikatory: 31--00000-05197.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Body Life. - 2001, nr 2, s.28-29, tab.
Czasopismo: Body Life
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Fizjologia sportu, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Trening siłowy, *Metabolizm, *Termoregulacja, *Sprawność fizyczna


50/52

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Skolimowski Tadeusz, Giemza Czesław.
Tytuł: Zmiana postawy ciała pod wpływem bodźca słownego u dzieci w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-5322.
Identyfikatory: 31--00000-05322.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medycyna Sportowa. - 2001, vol.17, nr 7, s.287-289, tab. bibliogr. 8 poz.
Czasopismo: Medycyna Sportowa
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Ortopedia, *Postawa ciała, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Testy, *Komunikacja werbalna, *Bodziec, *Fotogrametria


51/52

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.
Tytuł: Exercises, plays and games with the ball in the process of acquiring subject proficiency in mathematics in grades I-III of primary school
Sygnatury: Pr.Np.-5340.
Identyfikatory: 31--00000-05340.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu : soubor referatu z mezinarodni konference poradane Katedrou telesne kultury Pedagogicke fakulty MU v Brne ve dnech 7.-9.11.2001. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S.94-95, tab. bibliogr. 3 poz.
Konferencja: "Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu", od 07.11.2001 do 09.11.2001, Brno, Uniwersytet Masaryka.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uzdolnienia ruchowe, *Zadanie ruchowe, *Gry z piłką, *Płeć żeńska, *Glukoza, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


52/52

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Stefaniak Anita.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń siłowych z piłką lekarską (2 kg) na sprawność fizyczną i wybrane parametry morfologiczne dzieci z klas nauczania zintegrowanego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Człowiek i Ruch. - 2001, nr 1(3) supl. cz.2, s.114-116, tab. bibliogr. 6 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-0373
Czasopismo: Człowiek i Ruch
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Morfologia, *Antropologia, *Antropometria, *Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Cechy morfologiczne, *Ćwiczenia siłowe

stosując format:
Nowe wyszukiwanie