Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WIEK PRZEDSZKOLNY
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzisław.
Tytuł: Dymorfizm płciowy budowy somatycznej oraz wybranych przejawów motoryczności dzieci w wieku przedszkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4385.
Identyfikatory: 31--00000-04385.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały pokonferencyjne III międzynarodowej konferencji naukowej / pod red. S.Sochy. Cz.3. - Katowice : AWF, 1996. - S.140-144, tab. bibliogr.14 poz.
Konferencja: ""."III Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie", Katowice, Polskie Stowarzyszeniu Sportu Kobiet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Rozwój fizyczny, *Dymorfizm płciowy, *Budowa ciała, *Konferencje


2/30

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Komunikacja czuciowa w procesie nauczania czynności ruchowych małych dzieci (3-7 lat)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.75-78, bibliogr.7 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny, *Czynność ruchowa


3/30

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w przedszkolu i w szkole relacje
Sygnatury: Pr.Np.-4442.
Identyfikatory: 31--00000-04442.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, t.14, nr 2, s.72-77, tab.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie przedszkolne, *Wychowanie zdrowotne, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny


4/30

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Wieczorek Marta.
Tytuł: Wpływ zabaw na emocje towarzyszące nauczaniu narciarstwa zjazdowego dzieci w wieku 3-6 lat
Sygnatury: Pr.Np.-4474.
Identyfikatory: 31--00000-04474.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.53-56, bibliogr. 16 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Dzieci, *Konferencje, *Narciarstwo zjazdowe, *Psychologia, *Emocje, *Nauczanie, *Wiek przedszkolny, *Sporty zimowe


5/30

Autorzy: Burdukiewicz Anna.
Tytuł: Zróżnicowanie morfologiczne chłopców w wieku od 3,5 do 6,5 lat z Wrocławia i Ziębic
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1979, nr 24, s.75-99, tab. wykr. bibliogr. 11 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-324
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Dzieci, *Płeć męska, *Wiek przedszkolny, *Cechy morfologiczne


6/30

Autorzy: Gorgól Anna, Rutkowska-Kucharska Alicja.
Tytuł: Koordynacja ruchów dzieci w wieku przedszkolnym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: VIII Szkoła Biomechaniki organizowana w ramach obchodów 60-lecia AWF, 1989.09.11-13. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1989. - S.31. - Sygnatura: Pr.Np.-1463
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Koordynacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


7/30

Autorzy: Gorgól Anna, Rutkowska-Kucharska Alicja.
Tytuł: Próba poszukiwania związku między koordynacją ruchu ręki i stabilnością ciała u dzieci 6-letnich
Sygnatury: Pr.Np.-3508.
Identyfikatory: 31--00000-03508.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Materiały VIII Szkoły Biomechaniki / red.nauk. K.Fidelus. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1990. - S.62-68, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. (Z Warsztatów Badawczych : Zdrowie i Kultura Fizyczna)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Koordynacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Kończyna górna


8/30

Autorzy: Sekita Bożena.
Tytuł: Des recherches sur le developpment physique et capacite d'enfants d'age pre-scolaire de Wrocław (rapport provisoire)
Język: FRANCUSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Education physique des enfants avant l'epoque de la puberte : Conference Internationale Scientifico -Methodique, Gdańsk, le 27-31 mai 1974. - Varsovie ; Poznań : Editions Scientifiques de Pologne, 1976. - S.407-410, bibliogr. 6 poz. - Patrz, sygnatury: II-16661 - II-16662.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Rozwój fizyczny, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


9/30

Autorzy: Sekita Bożena.
Tytuł: Z badań nad sprawnością fizyczną dzieci wrocławskich w wieku 3-5,5 lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 13, s.7-18, tab. bibliogr. 11 poz. sum. rez. Sygnatura: Pr.Np.-13 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


10/30

Autorzy: Przewęda Ryszard, Sekita Bożena.
Tytuł: Tendencje w rozwoju motorycznym dzieci w wieku przedszkolnym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1985, nr 48, s.95-111, tab. bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Rozwój motoryczny, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


11/30

Autorzy: Kopczyńska-Sikorska Jadwiga, Sekita Bożena.
Tytuł: Wychowanie fizyczne najmłodszych
Sygnatury: Pr.Np.-3545.
Identyfikatory: 31--00000-03545.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1986, t.34, nr 6, s.203-207, bibliogr. 47 poz. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


12/30

Autorzy: Kopczyńska-Sikorska Jadwiga, Sekita Bożena.
Tytuł: Wychowanie fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym i początków nauki szkolnej
Sygnatury: Pr.Np.-3301.
Identyfikatory: 31--00000-03301.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej : materiały i dokumenty / red. nauk. Z. Krawczyk, A.Pac-Pomarnacki R. Przewęda. - Warszawa : Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki ; Komitet Nauki o Kulturze Fizycznej PAN, 1987. - S.158-166, bibliogr. 52 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wychowanie fizyczne


13/30

Autorzy: Sekita Bożena.
Tytuł: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna dzieci w wieku 3-7 lat
Sygnatury: Pr.Np.-3422.
Identyfikatory: 31--00000-03422.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży : raporty z badań / pod red. S. Pilicza. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1989. - S.12-35, tab. bibliogr. 17 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna)
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


14/30

Autorzy: Welon Zygmunt, Sekita Bożena.
Tytuł: Prawidłowa masa ciała dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie kryterium sprawności fizycznej
Sygnatury: Pr.Np.-3481.
Identyfikatory: 31--00000-03481.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Antropomotoryka. - 1980, nr 4, s.29-39, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


15/30

Autorzy: Sytnik Krystyna.
Tytuł: Organizacja ćwiczeń ruchowych w grupie mieszanej
Sygnatury: Pr.Np.-3187.
Identyfikatory: 31--00000-03187.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie w Przedszkolu. - 1960, nr 9, s.413-416, tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Ćwiczenia ruchowe


16/30

Autorzy: Ugodowska Gabriela.
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej i ruchowej dzieci wrocławskich przedszkoli
Sygnatury: Pr.Np.-3787.
Identyfikatory: 31--00000-03787.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1992, nr 9-10, s.19-21, tab. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sprawność fizyczna, *Sprawność ruchowa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Motoryczność


17/30

Autorzy: Gorgól Anna.
Tytuł: Koordynacja ruchów dzieci sześcioletnich w świetle badań nad dokładnością ruchów kończyny górnej i stabilnością ciała
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1991, nr 24-B, s.71-82, tab. bibliogr. 9 poz. Sygnatura: Pr.Np.-24 B Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Koordynacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Kończyna górna


18/30

Autorzy: Gorgól Anna.
Tytuł: Wie die bewusstgesteuerte Bewegung die unbewusstgesteuerte K”rperhaltung bei sechsj„hrigen Kindern beeinflusst?
Sygnatury: Pr.Np.-4102.
Identyfikatory: 31--00000-04102.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Proceedings of the 3rd International Conference "Sport Kinetics'93", 8-11 September 1993, Poznań, Poland /ed. by W.Osiński, W.Starosta. - Poznań ; Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego ; Instytut Sportu, 1994. - S.421-426, ryc. tab. bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Biomechanika, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


19/30

Autorzy: Ugodowska Gabriela.
Tytuł: Ocena efektów wychowania zdrowotnego oraz poziomu sprawności fizycznej dzieci wrocławskich przedszkoli w wieku sześciu lat
Sygnatury: Pr.Np.-3949.
Identyfikatory: 31--00000-03949.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zdrowie i sprawność dziecka : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdańsk 12-13.VI.1992 : materiały konferencyjne / pod red.J.Drabika. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego, 1992. - S.13-22, tab. bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie zdrowotne, *Sprawność fizyczna, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


20/30

Autorzy: Sadowska Ludwika, Wójtowicz Dorota, Kaczan Teresa.
Tytuł: Wczesna rehabilitacja kinezjologiczna i stymulowanie rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa na podstawie własnego modelu usprawniania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie : materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckiego Sympozjum Balintowskiego, Kołobrzeg 15-17 maja 1997 / red.nauk. J.Łazowski, G.Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.169-172, tab. bibliogr. 20 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-1582
Konferencja: "XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie", od 15.05.1997 do 17.05.1997, Kołobrzeg, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Pediatria, *Zespół Downa, *Mowa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Konferencje


21/30

Autorzy: Sadowska Ludwika, Bartosik Bożena, Kulesza Anna.
Tytuł: Diagnostyka i terapia pedagogiczna w procesie rewalidacji dzieci z zespołem Downa na podstawie własnych obserwacji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie : materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckiego Sympozjum Balintowskiego, Kołobrzeg 15-17 maja 1997 / red.nauk. J.Łazowski, G.Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.173-176, tab. bibliogr. 17 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-1582
Konferencja: "XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie", od 15.05.1997 do 17.05.1997, Kołobrzeg, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Pediatria, *Neurologia, *Zespół Downa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Konferencje


22/30

Autorzy: Pilecki Witold, Sadowska Ludwika, Sobieszczańska Małgorzata.
Tytuł: Zależność pomiędzy rozwojem sprawności ruchowych u dziecka a wynikami badań słuchowych potencjałów pniowych
Sygnatury: Pr.Np.-4607.
Identyfikatory: 31--00000-04607.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej w eWrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.105-115, tab. bibliogr. 15 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Wiek poniemowlęcy, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny, *Sprawność ruchowa, *Słuch, *Konferencje


23/30

Autorzy: Jezierska Barbara.
Tytuł: Oddziaływania kompensujące braki rozwojowe dzieci 6-letnich w profilaktyce niepowodzeń szkolnych
Sygnatury: Pr.Np.-4611.
Identyfikatory: 31--00000-04611.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.141-150, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Pedagogika, *Nauczanie początkowe


24/30

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w przedszkolu a wyniki wychowania zdrowotnego i fizycznego po pierwszym roku nauki szkolnej
Sygnatury: Pr.Np.-4754.
Identyfikatory: 31--00000-04754.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 1998, nr 74, cz.2, s.107-114, tab.
Konferencja: "Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół", od 14.06.1996 do 15.06.1996, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie przedszkolne, *Wychowanie zdrowotne, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Konferencje


25/30

Autorzy: Sokołowski Jerzy, Jamecka Barbara, Skrzek Anna.
Tytuł: Rehabilitacja pacjentów z chorobą Perthesa leczonych metodami zachowawczymi
Sygnatury: Pr.Np.-4794.
Identyfikatory: 31--00000-04794.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Fizjoterapia. - 1999, t.7, nr 2, s.13-20, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. Sygnatura czasopisma: C.182 III
Czasopismo: Fizjoterapia
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Fizjoterapia, *Ortopedia, *Pediatria, *Kończyna dolna, *Kość udowa, *Kinezyterapia, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


26/30

Autorzy: Krawczyk Zofia, Antoniak Krystyna.
Tytuł: Motywacje rodziców do rozpoczęcia nauki pływania dzieci w wieku od roku do 6 lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.103-108, ryc. tab. bibliogr. 3 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Pływanie, *Nauczanie, *Dzieci, *Wiek poniemowlęcy, *Wiek przedszkolny, *Rodzina, *Motywacja


27/30

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Promocja zdrowia w przedszkolu - diagnoza wstępna i jej znaczenie w przygotowaniu programu promocji zdrowia
Sygnatury: Pr.Np.-5279.
Identyfikatory: 31--00000-05279.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Edukacja wobec różnorodności. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2001. - S.395-398.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Higiena, *Wychowanie zdrowotne, *Promocja zdrowia, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Rodzina, *Badania ankietowe


28/30

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Physical competence and knowledge about the sense of children's physical activity in kindergartens
Sygnatury: Pr.Np.-5310.
Identyfikatory: 31--00000-05310.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Perspectives and profiles : 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, 15th Congress of the German Society of Sport Science, Cologne, 24-28 July 2001 : book of abstracts. - Cologne : Sport und Buch Strauss GmbH, 2001. - S.854
Konferencja: "6th Annual Congress of the European College of Sport Scienc; 15th Congress of the German Society of Sport Science", od 24.07.2001 do 28.07.2001, Cologne, German Society of Sport Science.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Aktywność ruchowa, *Dzieci, *Wiek przedszkolny


29/30

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Surynt Agnieszka.
Tytuł: Asymetria funkcjonalna i dynamiczna dziewcząt i chłopców w wieku 3-7 lat
Sygnatury: Pr.Np.-5626.
Identyfikatory: 31--00000-05626.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pohyb a zdravie v hodnotovom systeme l'udi na zaciatku noveho tisicrocia : III medzinarodna vedecka konferencia : zbornik. - Nitra : Katedra Telesnej Vychovy a Sportu, Pedagogicka Fakulta UKF, 2000. - S.244-250, tab. bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Antropologia, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Asymetria


30/30

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Znaczenie aktywności fizycznej w świadomości dzieci w wieku przedszkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-5649.
Identyfikatory: 31--00000-05649.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych : diagnoza i propozycje rozwiązań : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.13-20.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Aktywność ruchowa, *Psychologia, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Świadomość

stosując format:
Nowe wyszukiwanie