Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STUDENCI WF
Liczba odnalezionych rekordów: 172Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/172

Autorzy: Marks Mirosława, Wlazło Edward.
Tytuł: Sport wyczynowy a lęk i neurotyczność studentek wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4335.
Identyfikatory: 31--00000-04335.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport w życiu kobiety / red.nauk. Z.Żukowska. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, 1995. - S.120-123, tab.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Sport kobiet, *Psychologia sportu, *Lęk, *Studenci wf, *Płeć żeńska


2/172

Autorzy: Nowak Mariusz.
Tytuł: Znaczenie koncentracji uwagi w grze tenisisty
Sygnatury: Pr.Np.-4380.
Identyfikatory: 31--00000-04380.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Trening. - 1996, nr 2 s.165-171, tab. bibliogr. 16 poz.
Czasopismo: Trening
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Tenis, *Psychologia sportu, *Uwaga, *Koncentracja, *Młodzież, *Studenci wf


3/172

Autorzy: Haleczko Adam, Jezierski Ryszard.
Tytuł: Dymorfizm płciowy cech somatycznych i jego przejawy w próbach sprawności motorycznej
Sygnatury: Pr.Np.-4384.
Identyfikatory: 31--00000-04384.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały pokonferencyjne III międzynarodowej konferencji naukowej / pod red. S.Sochy. Cz.3. - Katowice : AWF, 1996. - S.160-166, tab. bibliogr.11 poz.
Konferencja: ""."III Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie", Katowice, Polskie Stowarzyszeniu Sportu Kobiet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Dymorfizm płciowy, *Budowa ciała, *Konferencje, *Studenci wf, *Sprawność ruchowa, *Testy


4/172

Autorzy: Zatoń Marek, Bugajski Andrzej.
Tytuł: Gotowość wysiłkowa (GW) - próba oceny doraźnej dyspozycji do pracy
Sygnatury: Pr.Np.-4424.
Identyfikatory: 31--00000-04424.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medycyna Sportowa. - 1997, nr 66, s.8-10, ryc. bibliogr.4 poz.
Czasopismo: Medycyna Sportowa
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Wysiłek fizyczny, *Fizjologia sportu, *Studenci wf


5/172

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Węgłowska-Rzepa Krystyna.
Tytuł: Rodzaje komunikatów "ja - inni" w opiniach i oczekiwaniach studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.141-150, tab. bibliogr.5 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Psychologia, *Studenci wf, *Nauczyciele akademiccy, *Badania ankietowe


6/172

Autorzy: Węgłowska-Rzepa Krystyna, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Rodzaje komunikacji "ja - inni" a style funkcjonowania w grupie
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.151-167, tab. bibliogr.10 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Psychologia, *Studenci wf, *Badania ankietowe, *Studenci, *Grupy społeczne, *Socjologia


7/172

Autorzy: Piotrowicz Marta.
Tytuł: Zajęcia z metodyki wychowania fizycznego w świetle opinii studentów AWF Wrocław
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk.B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.313-322. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Studenci wf, *Dydaktyka, *Konferencje


8/172

Autorzy: Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Dydaktyka szkoły wyższej w świetle opinii studentów pierwszego roku AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk.B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.355-358. (Materiały Konferencyjne) -Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Szkolnictwo wyższe, *Studenci wf, *Konferencje


9/172

Autorzy: Malska Anna, Lewandowski Marek.
Tytuł: Opinia studentów AWF we Wrocławiu o ich przygotowaniu do prowadzenia gier i zabaw ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4475.
Identyfikatory: 31--00000-04475.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.66-67, bibliogr. 2 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Konferencje, *Studenci wf, *Przygotowanie, *Lekcja wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Pedagogika, *Socjologia


10/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni, Miałkowska Janina, Pietraszewska Jadwiga.
Tytuł: Skład ciała studentów Akademii Wychowania Fizycznego w świetle metody antropometrycznej i bioelektrycznej impedancji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji) / pod red. P.Bergmana. Cz.1. - Wrocław : AWF, 1997. - S.7-12, tab. bibliogr. 8 poz. sum. (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 52) - Sygnatura: Pr.Np.-851
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Studenci wf, *Antropometria, *Impedancja, *Akademie Wychowania Fizycznego


11/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni, Miałkowska Janina, Pietraszewska Jadwiga.
Tytuł: Zróżnicowanie składu ciała studentów w zależności od wybranych czynników środowiskowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji) / pod red. P.Bergmana. Cz.1. - Wrocław : AWF, 1997. - S.13-38, tab. bibliogr. 8 poz. sum. (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 52) - Sygnatura: Pr.Np.-851
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Studenci wf, *Antropometria, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Socjologia, *Grupy społeczne


12/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni, Miałkowska Janina, Pietraszewska Jadwiga.
Tytuł: Poziom rozwoju komponentów tkankowych ciała w grupach o zróżnicowanym stażu sportowym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji) / pod red. P.Bergmana. Cz.1. - Wrocław : AWF, 1997. - S.77-86, tab. bibliogr. 9 poz. sum. (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 52) - Sygnatura: Pr.Np.-851
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Studenci wf, *Antropometria, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Staż zawodniczy


13/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni, Miałkowska Janina, Pietraszewska Jadwiga.
Tytuł: Zróżnicowanie w dystrybucji podskórnej tkanki tłuszczowej w zależności od wybranych czynników środowiskowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji) / pod red. P.Bergmana. Cz.1. - Wrocław : AWF, 1997. - S.97-119, tab. bibliogr. 10 poz. sum. (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 52) - Sygnatura: Pr.Np.-851
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Studenci wf, *Antropometria, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Socjologia, *Grupy społeczne, *Fałd skórno-tłuszczowy, *Tkanka tłuszczowa, *Pochodzenie społeczne


14/172

Autorzy: Krajewska Alicja.
Tytuł: Czy istnieje związek między składem ciała a cyklem menstruacyjnym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji) / pod red. P.Bergmana. Cz.1. - Wrocław : AWF, 1997. - S.57-61, tab. bibliogr. 3 poz. sum. (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 52) - Sygnatura: Pr.Np.-851
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Płeć żeńska, *Cykl menstruacyjny, *Studenci wf


15/172

Autorzy: Sławińska Teresa, Ignasiak Zofia, Jonak Wiesława.
Tytuł: Próba uchwycenia związków cech funkcjonalnych i strukturalnych u studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji) / pod red. P.Bergmana. Cz.1. - Wrocław : AWF, 1997. - S.63-68, tab. bibliogr. 6 poz. sum. (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 52) - Sygnatura: Pr.Np.-851
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Studenci wf, *Sprawność fizyczna, *Testy


16/172

Autorzy: Nowacka-Chiari Ewa, Bergman Paweł, Trawniczek Joanna, Jonak Wiesława.
Tytuł: Skład ciała wegetarianek w świetle bioelektrycznej metody impedancji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zróżnicowanie komponentów ciała człowieka w zależności od wybranych czynników endo- i egzogennych (w świetle bioelektrycznej metody impedancji) / pod red. P.Bergmana. Cz.1. - Wrocław : AWF, 1997. - S.87-96, ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum. (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 52) - Sygnatura: Pr.Np.-851
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Młodzież, *Płeć żeńska, *Studenci wf, *Wegetarianizm, *Impedancja


17/172

Autorzy: Kurzawski Kazimierz, Miszkiewicz Anna.
Tytuł: Praca trenera
Sygnatury: Pr.Np.-4493.
Identyfikatory: 31--00000-04493.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Trening. - 1997, t.2, nr 3, s.69-86, ryc. tab. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "Efektywność programów szkolenia w sporcie", od 25.11.1996 do 27.11.1996, Spała, Centralny Ośrodek Sportu.
Czasopismo: Trening
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Trenerzy, *Praca zawodowa, *Studenci wf, *Badania ankietowe, *Akademie Wychowania Fizycznego


18/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Miałkowska Janina, Pietraszewska Jadwiga.
Tytuł: Zróżnicowanie składu ciała w zależności od typu budowy somatycznej u studentów AWF
Sygnatury: Pr.Np.-4626.
Identyfikatory: 31--00000-04626.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zmienność Biologiczna Człowieka. - 1997, nr 4, s.25-28, tab. bibliogr. 3 poz.
Konferencja: "Człowiek-Natura-Kultura,Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA", od 08.09.1994 do 10.09.1994, Kraków, Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
Czasopismo: Zmienność Biologiczna Człowieka
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Konferencje, *Studenci wf, *Skład ciała, *Budowa ciała, *Typy budowy ciała


19/172

Autorzy: Haleczko Adam.
Tytuł: Podstawowe wymiary ciała ujęte we wskaźniki ilorazowe a sprawność motoryczna
Sygnatury: Pr.Np.-4502.
Identyfikatory: 31--00000-04502.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zmienność Biologiczna Człowieka. - 1997, nr 4, s.29-36, tab. bibliogr. 23 poz.
Konferencja: "Człowiek-Natura-Kultura,Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA", od 08.09.1994 do 10.09.1994, Kraków, Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
Czasopismo: Zmienność Biologiczna Człowieka
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Konferencje, *Sprawność ruchowa, *Studenci wf, *Typy budowy ciała, *Wysokość ciała, *Statystyka matematyczna


20/172

Autorzy: Jonak Wiesława.
Tytuł: Lateralizacja w świetle badań ankietowych i samoocen
Sygnatury: Pr.Np.-4628.
Identyfikatory: 31--00000-04628.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zmienność Biologiczna Człowieka. - 1997, nr 4, s.43-47, tab.
Konferencja: "Człowiek-Natura-Kultura,Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA", od 08.09.1994 do 10.09.1994, Kraków, Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
Czasopismo: Zmienność Biologiczna Człowieka
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Konferencje, *Budowa ciała, *Lateralizacja, *Studenci wf


21/172

Autorzy: Krajewska Alicja.
Tytuł: Cykl menstruacyjny a komponenty ciała
Sygnatury: Pr.Np.-4504.
Identyfikatory: 31--00000-04504.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zmienność Biologiczna Człowieka. - 1997, nr 4, s.53-56, ryc. tab.
Konferencja: "Człowiek-Natura-Kultura,Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA", od 08.09.1994 do 10.09.1994, Kraków, Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
Czasopismo: Zmienność Biologiczna Człowieka
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Konferencje, *Budowa ciała, *Studenci wf, *Skład ciała, *Płeć żeńska, *Cykl menstruacyjny, *Fizjologia


22/172

Autorzy: Miałkowska Janina.
Tytuł: Skład ciała studentów w zależności od ich aktywności fizycznej
Sygnatury: Pr.Np.-4629.
Identyfikatory: 31--00000-04629.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zmienność Biologiczna Człowieka. - 1997, nr 4, s.83-88, tab. bibliogr. 5 poz.
Konferencja: "Człowiek-Natura-Kultura,Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA", od 08.09.1994 do 10.09.1994, Kraków, Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
Czasopismo: Zmienność Biologiczna Człowieka
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Konferencje, *Budowa ciała, *Studenci wf, *Skład ciała, *Aktywność ruchowa


23/172

Autorzy: Błach Wiesław.
Tytuł: Amplituda maksymalnych swobodnych wychyleń ciała zawodników dżudo i studentów AWF w płaszczyźnie strzałkowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Człowiek i Ruch. - 2001, nr 2(4), s.82-86, ryc. bibliogr. 19 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-0370
Czasopismo: Człowiek i Ruch
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Sporty walki, *Judo, *Zawodnicy, *Studenci wf, *Równowaga ciała, *Stabilografia


24/172

Autorzy: Antczak Henryk, Dowgird Zofia, Jednoróg Mieczysław, Naglak Zbigniew, Słupik Bolesław, Stachelski S, Świerczyńska Krystyna.
Tytuł: Próba oceny wiadomości i umiejętności z zakresu gier sportowych u studentów przyjętych na I rok WSWF we Wrocławiu w roku 1959
Sygnatury: Pr.Np.-3575.
Identyfikatory: 31--00000-03575.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1960, t.14, nr 10, s.733-742, ryc.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Zespołowe gry sportowe, *Studenci wf


25/172

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Ruchomość stopy w osi poprzecznej u studentów WSWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1965, t.18, nr 5, s.295-298, fot. ryc. tab. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Stopa, *Studenci wf


26/172

Autorzy: Bober Tadeusz.
Tytuł: Położenie środka ciężkości ciała u studentek wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1967, nr 5, s.195-200, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-5
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Środek ciężkości


27/172

Autorzy: Chodemicka Jadwiga.
Tytuł: Kształtowanie się niektórych cech motorycznych i ich współzależność z właściwościami morfologicznymi studentek WSWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1968, nr 6, s.97-126 tab. bibliogr. 53 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-6
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Cechy motoryczne, *Studenci wf, *Płeć żeńska


28/172

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Oceny i opiniowanie studentów AWF w Zakładzie Sportów Wodnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1974, nr 16, s.91-96, rys. bibliogr. - Sygnatura: Pr.Np.-316
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf


29/172

Autorzy: Zubkowska Maria.
Tytuł: Ochotnicze Hufce Pracy terenem wychowawczych i organizacyjnych doświadczeń studentów i pracowników naukowych AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 13, s.137-140. Obecne nazwisko Zubkowskiej Marii: Dindorf Maria - Sygnatura: Pr.Np.-313
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Organizacje młodzieżowe, *Studenci wf


30/172

Autorzy: Golema Marian, Jezierski Ryszard, Chodemicka Jadwiga.
Tytuł: Ocena zmian kształtowania się gibkości i siły studentek i studentów WSWF w okresie czteroletnich studiów
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1975, nr 11, s.285-316, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. sum. rez. - Sygnatura: Pr.Np.-11
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Studenci wf, *Gibkość


31/172

Autorzy: Fiłon Mirosław.
Tytuł: Analiza sprawności pływackiej studentek i studentów I roku studiów w AWF Wrocław w oparciu o obiektywne wyniki pomiaru chronometrycznego oraz subiektywną ocenę punktową
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1974, nr 16, s.81-89, tab. bibliogr. 4 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-316
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Sporty wodne


32/172

Autorzy: Czyżewska Felicja, Lewandowski Zbigniew.
Tytuł: Zagadnienie chorób zawodowych studentów WSWF
Sygnatury: Pr.Np.-3032.
Identyfikatory: 31--00000-03032.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medycyna Lotnicza. - 1968, nr 3, s.152-154.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Medycyna sportowa, *Choroby zawodowe


33/172

Autorzy: Golema Marian, Pokrzycki B.
Tytuł: Analiza trudności studentów pierwszego roku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w świetle ich wypowiedzi
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1966, nr 4, s.115-132, tab. bibliogr. 16 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-4
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


34/172

Autorzy: Dziąsko Józef, Kałużny Krzysztof.
Tytuł: Przygotowanie zawodowe studentów AWF w zakresie gier sportowych mało popularnych w Polsce
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.33-42, tab. bibliogr. 9 poz. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Gry sportowe, *Przygotowanie


35/172

Autorzy: Janusz Antoni, Jarosińska Aniela, Zenkteller Barbara.
Tytuł: Różnice w budowie ciała między studentami Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a Uniwersytetu Wrocławskiego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1966, nr 4, s.279-286, tab. bibliogr. 8 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-4 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Studenci, *Studenci wf, *Budowa ciała


36/172

Autorzy: Fąk Tadeusz, Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Nowe formy zajęć dydaktycznych na obozach letnich studentów AWF Wrocław
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.43-53, ryc. bibliogr. 9 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Studenci wf, *Obozy


37/172

Autorzy: Hornowska Emilia.
Tytuł: Zmienność zespołu cech budowy ciała studentek Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w okresie czterolotnich studiów
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1970, nr 8, s.105-136, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-8 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Budowa ciała


38/172

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Znacząca rola przedmiotu: Teoria i metodyka gimnastyki w przygotowaniu studentów wydziału wychowania fizycznego do pracy z dziećmi w młodszym i średnim wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-3474.
Identyfikatory: 31--00000-03474.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Kultury Fizycznej. Szczecin 15-17.06.1987 r. / pod red. Z.Wyżnikiewicz-Kopp. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1990. - S.255-262, ryc. bibliogr.9 poz. Zsf.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Gimnastyka, *Studenci wf, *Program


39/172

Autorzy: Jaskólski Ewaryst, Makuch Lesław.
Tytuł: Zainteresowania studentów wrocławskiej AWF judem w świetle badań ankietowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1974, nr 16, s.105-110, sum. Sygnatura: Pr.Np.-316 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Judo, *Sporty walki


40/172

Autorzy: Jaskólski Ewaryst, Makuch Lesław.
Tytuł: Ćwiczenia siłowe w wypowiedziach studentów wrocławskiej AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1976, nr 21, s.53-61, bibliogr. 7 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-321 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Ćwiczenia siłowe


41/172

Autorzy: Jaskólski Ewaryst, Toczek Sylwia.
Tytuł: Skala napięć lękowych R.B.Catella jako metoda oceny struktury osobowości studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1979, nr 24, s.225-236, ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-324 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Psychologia sportu, *Osobowość, *Lęk


42/172

Autorzy: Jonkisz Julian, Młynarczyk Irena.
Tytuł: Problemy wychowawcze wrocławskiej AWF w ocenie studentów
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.109-132, tab. bibliogr. 15 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf, *Wychowanie


43/172

Autorzy: Kuchtyn Krystyna.
Tytuł: Przyczyny niepowodzeń studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w świetle ich wypowiedzi
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 14, s.65-89, tab. bibliogr. 12 poz. Sygnatura: Pr.Np.-314 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf


44/172

Autorzy: Kuchtyn Krystyna.
Tytuł: Przygotowanie do zawodu nauczyciela w opinii studentów IV roku studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy zatrudnienia i zawodu absolwentów uczelni wychowania fizycznego : materiały z konferencji w Warszawie w dniach 18-19 marca 1974 r.- Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1975. - S.185-189, bibliogr. 10 poz. - Patrz, sygnatury: S-4009 - S-4010, S-5601 - S-5602.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf


45/172

Autorzy: Kuchtyn Krystyna.
Tytuł: Przygotowanie studentów AWF we Wrocławiu do pracy zawodowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1975, t.29, nr 6, s.249-251, tab. bibliogr. 12 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf


46/172

Autorzy: Kuchtyn Krystyna.
Tytuł: Analiza stopnia przygotowania studentów I roku AWF we Wrocławiu do organizowania samodzielnej nauki własnej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1981, nr 26, s.107-117, tab. bibliogr. 17 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-326 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf


47/172

Autorzy: Kuchtyn Krystyna.
Tytuł: Nauka własna studentów I roku AWF we Wrocławiu w świetle obciążeń programowych i organizacji studiów
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1983, nr 17, s.83-171, ryc. tab. bibliogr. sum. rez. Sygnatura: Pr.Np.-17 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf


48/172

Autorzy: Modzelewski W, Lewandowski Zbigniew.
Tytuł: Obrażenia ciała u studentów WSWF we Wrocławiu na obozach zimowych w latach 1970-1971.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1973, t.27, nr 3, s.118-121, fot. ryc. bibliogr. 16 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Medycyna sportowa, *Studenci wf, *Narciarstwo zjazdowe, *Urazy


49/172

Autorzy: Lewandowski Zbigniew, Sokołowska K, Wójcik Maciej, Modzelewski W, Kłos W.
Tytuł: Badania okoliczności powstawania obrażeń ciała u uczestników obozów zimowych WSWF we Wrocławiu w latach 1970-1973
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1974, nr 15, s.177-191, tab. ryc. bibliogr. 22 poz. Sygnatura: Pr.Np.-315 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Medycyna sportowa, *Studenci wf, *Narciarstwo zjazdowe, *Urazy


50/172

Autorzy: Niebudek Tadeusz.
Tytuł: Związek między poziomem lęku, stopniem inteligencji a sprawnością psychomotoryczną studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 50, s.121-133, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-350 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Studenci wf, *Lęk, *Inteligencja, *Psychomotoryka


51/172

Autorzy: Barancewicz Józef, Niemiec Stanisław, Niżankowski Czesław.
Tytuł: Charakterystyka somatyczna i czynnościowa studentek Akademii Medycznej i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1969, nr 7, s.185-207, tab. bibliogr.7 poz. Sygnatura: Pr.Np.-7 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Studenci, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Cechy somatyczne


52/172

Autorzy: Lonc Elżbieta, Orzeszyna Joanna.
Tytuł: W sprawie kondycyjnego przygotowania studentów do programowego obozu wędrownego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1983, nr 31, s.195-207, tab. bibliogr. 9 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-331 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Obozy wędrowne


53/172

Autorzy: Owczarek Teofil.
Tytuł: XI Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Wychowania Fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1976, t.30, nr 2, s.81. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego, *Studenci wf


54/172

Autorzy: Pawełko Bogdan.
Tytuł: Przygotowanie metodyczne studentów WSWF we Wrocławiu do prowadzenia lekcji pływania z dziećmi i młodzieżą szkolną
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 14, s.201-207, tab. bibliogr. 5 poz. Sygnatura: Pr.Np.-314 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież, *Dzieci, *Studenci wf, *Nauczanie, *Sporty wodne


55/172

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzisław.
Tytuł: Sprawność lekkoatletyczna studentów I roku AWF we Wrocławiu na tle budowy ciała oraz wybranych prób siły i mocy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1981, nr 26, s.251-263, tab. bibliogr. 14 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-326 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Lekkoatletyka, *Studenci wf, *Budowa ciała, *Siła


56/172

Autorzy: Peszyński Andrzej.
Tytuł: Próba oceny sprawności przyswajania wiadomości przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1976, nr 21, s.37-52, tab. bibliogr. 12 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-321 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


57/172

Autorzy: Młynarczyk Irena.
Tytuł: Aktywność społeczno-kulturalna studentów jako nieodzowny czynnik procesu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.133-142, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Pedagogika, *Socjologia, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr


58/172

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Kontrola procesu dydaktycznego zespołowych gier sportowych w opiniach studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.71-85, tab. bibliogr. 4 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka sportu, *Zespołowe gry sportowe, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


59/172

Autorzy: Słupik Bolesław.
Tytuł: Badania nad przygotowaniem studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu zespołowych gier sportowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1970, nr 8, s.181-248, tab. bibliogr. 45 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-8 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Zespołowe gry sportowe, *Studenci wf


60/172

Autorzy: Supiński Jan.
Tytuł: Problem agresji w aspekcie wyników egzaminacyjnych uzyskiwanych przez studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.177-185, tab. bibliogr. 12 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Studenci wf, *Agresja, *Akademie Wychowania Fizycznego


61/172

Autorzy: Staszkiewicz Grażyna.
Tytuł: Z badań nad wpływem poziomu umysłowego na powodzenie w nauce studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 14, s.91-105, rys. tab. bibliogr. 13 poz. Sygnatura: Pr.Np.-314 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


62/172

Autorzy: Stocki Adam.
Tytuł: Przygotowanie studentów wychowania fizycznego do pracy z dziećmi specjalnej troski
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.87-99, bibliogr. 17 poz. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika specjalna, *Studenci wf, *Dzieci specjalnej troski


63/172

Autorzy: Stocki Adam.
Tytuł: Postawy studentów akademii wychowania fizycznego wobec zawodu nauczyciela wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3319.
Identyfikatory: 31--00000-03319.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 1988, nr 58, s.211-215, bibliogr. 3 poz. Sygnatura czasopisma: A.1533 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Socjologia, *Nauczyciele wf, *postawa społeczna


64/172

Autorzy: Superlak Edward.
Tytuł: Samokształcenie jako ważny czynnik przygotowania do zawodu studentów AWF
Sygnatury: Pr.Np.-3644.
Identyfikatory: 31--00000-03644.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1983, t.37, nr 3-4, s.15-16, bibliogr. 7 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf


65/172

Autorzy: Superlak Edward, Putyra Marian, Panfil Ryszard.
Tytuł: Ocena problemowej metody nauczania oraz uczenia się zespołowych gier sportowych w opinii studentów zaocznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 39, s.141-154, ryc. bibliogr. 8 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-339 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Zespołowe gry sportowe


66/172

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Możliwości podwyższania skuteczności kształcenia studentów AWF na przykładzie przedmiotów praktycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 39, s.103-109, bibliogr. 17 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-339 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Studenci wf


67/172

Autorzy: Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przygotowanie studentów AWF we Wrocławiu z metodyki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1986, nr 43, s.135-143, tab. bibliogr. 5 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-343 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *Metodyka, *Sporty wodne


68/172

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Kilka uwag o VI Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3664.
Identyfikatory: 31--00000-03664.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1971, t.25, nr 9, s.417-418. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Koła naukowe, *Akademie Wychowania Fizycznego


69/172

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Reaktywność a oceny egzaminacyjne studentów wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.161-176, tab. bibliogr. 20 poz. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Studenci wf, *Reaktywność


70/172

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Badanie ustosunkowań interpersonalnych w grupach studentów wychowania fizycznego. Analiza psychologiczna
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 44, s.195-236, tab. bibliogr. 107 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-344 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Socjologia, *Studenci wf


71/172

Autorzy: Toczek Sylwia.
Tytuł: Analiza objawów strachu u studentów AWF w sytuacji startowej na przyrządach gimnastycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 22, s.47-60, tab. bibliogr. 9 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-322 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Ćwiczenia na przyrządach, *Psychologia sportu, *Lęk, *Studenci wf


72/172

Autorzy: Jaworek Sylwia.
Tytuł: Wyniki badań twardości i elastyczności mięśni przedramienia i podudzia u studentów AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1981, nr 26, s.149-156, tab. bibliogr. 9 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-326 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Mięśnie, *Kończyna dolna, *Kończyna górna, *Studenci wf


73/172

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Egzamin testowy jako metoda sprawdzania wiadomości teoretycznych z pływania u studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1976, nr 21, s.25-36, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-321 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Sporty wodne


74/172

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - 188 s..
Sygnatury: Pr.Np.-867.
Identyfikatory: 31--00000-00867.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Psychologia, *Studenci wf, *Osobowość


75/172

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Aktywizacja studentów na zajęciach z pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.131-135, bibliogr. 5 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *Sporty wodne


76/172

Autorzy: Ziobro Edward, Golema Marian.
Tytuł: Zborność ruchów kończyn u studentów WSWF
Sygnatury: Pr.Np.-3212.
Identyfikatory: 31--00000-03212.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Wychowanie Fizyczne i Sport, 9, 1965, 4, s.491-496, ryc. tab. bibliogr. 4 poz. sum. rez. Sygnatura czasopisma: P C.884 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Kończyna górna, *Koordynacja ruchowa, *Studenci wf


77/172

Autorzy: Wysocka Grażyna.
Tytuł: Ruch turystyczno-wycieczkowy w szkołach ponadpodstawowych w ocenie studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 44, 1987, s.107-115, tab. bibliogr.6 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-344 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Turystyka, *Młodzież, *Studenci wf


78/172

Autorzy: Sutyło-Wójcicka Iwona.
Tytuł: Problem nieżytu alergicznego nosa u studentów AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1991, 52, s.141-145, bibliogr. 15 poz. Sygnatura: Pr.Np.-352 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Medycyna, *Alergia, *Studenci wf


79/172

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.
Tytuł: Wzorzec osobowy młodego nauczyciela akademickiego w ocenie studentów wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3781.
Identyfikatory: 31--00000-03781.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1992, nr 7-8, s.25-26. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele akademiccy, *Studenci wf


80/172

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.
Tytuł: Kształcenie zawodowe studentów AWF we Wrocławiu do pracy z dziećmi specjalnej troski
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez sport szkolny i kulturę fizyczną : konferencka naukowa Wrocław - Srebrna Góra, 22-24 kwietnia 1994 / red. nauk. W.Wiesner, M.Fiłon. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.17-22. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1533
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika specjalna, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


81/172

Autorzy: Fąk Tadeusz, Opoka Dorota.
Tytuł: Znaczenie rekreacji ruchowej w życiu kandydatów na studia i studentów AWF we Wrocławiu (1989-1993)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu, 1994, 3, s.5-44, tab. bibliogr. 30 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-363 Sygnatura czasopisma: P C.972 II
Czasopismo: Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Rekreacja ruchowa, *Kandydaci na studia, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


82/172

Autorzy: Fąk Tadeusz, Opoka Dorota.
Tytuł: Aspekty zdrowotne rekreacji ruchowej w opinii studentów AWF we Wrocławiu
Sygnatury: Pr.Np.-4266.
Identyfikatory: 31--00000-04266.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Styl życia a zdrowie : dylematy teorii i praktyki : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn 1995. / red. Z.Czaplicki, W.Muzyka. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1995. - S.176-186, ryc. tab. bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Rekreacja ruchowa, *Zdrowie, *Studenci wf


83/172

Autorzy: Stańkowska Sylwia.
Tytuł: Oczekiwania studentów wobec obozów zimowych
Sygnatury: Pr.Np.-4016.
Identyfikatory: 31--00000-04016.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. 1993, nr 9-10, s.29-31, tab. bibliogr. 6 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Obozy


84/172

Autorzy: Drozd-Nurek Lucyna.
Tytuł: Cykle menstruacyjne u studentek I roku AWF we Wrocławiu (doniesienie wstępne)
Sygnatury: Pr.Np.-3886.
Identyfikatory: 31--00000-03886.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych / pod red. F.Rożnowskiego. - Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1992. - S.55-63, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia, *Cykl menstruacyjny, *Studenci wf, *Płeć żeńska


85/172

Autorzy: Makowiecki Wojciech, Bieniek Jan, Hanusiewicz Andrzej.
Tytuł: Ocena urazowości studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 1970/1971
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 14, 1973, s.155-158, tab. Sygnatura: Pr.Np.-314 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Medycyna sportowa, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Urazy, *Studenci wf


86/172

Autorzy: Jasiński Jacek.
Tytuł: Przygotowanie studentów AWF do upowszechniania rekreacji ruchowej w szkole
Sygnatury: Pr.Np.-4286.
Identyfikatory: 31--00000-04286.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Skuteczność polskiej szkoły w wychowaniu do rekreacji ruchowej : Ogólnopolska konferencja, II Szkoła Rekreacji, Wrocław - 21 maja 1994 / red.nauk. T.Fąk. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.25-29, bibliogr. 8 poz. - (Materiały Konferencyjne)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Rekreacja, *Studenci wf


87/172

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Etapy kształcenia kierunkowego studentów wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1993, 55, s.123-126, 123-126, ryc. bibliogr. 4 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Pedagogika


88/172

Autorzy: Żukowska-Kowalska Katarzyna.
Tytuł: Wpływ oddziaływania mikroklimatu okolic Orlicy (1000 m n.p.m.) na przebieg adaptacji wysiłkowej u studentów i studentek AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1991, 52, s.83-101, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-352 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Adaptacja, *Studenci wf


89/172

Autorzy: Żukowska-Kowalska Katarzyna.
Tytuł: Wpływ pobytu w miejscowości Zieleniec (1000 m n.p.m.) na zachowanie się wybranych parametrów spoczynkowych u studentów i studentek AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1991, nr 52, s.103-116, ryc. bibliogr. 15 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-352 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia, *Studenci wf


90/172

Autorzy: Żukowska-Kowalska Katarzyna, Pieróg Beata.
Tytuł: Wpływ powszechnie stosowanych dawek kofeiny na maksymalną zdolność wysiłkową u studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4065.
Identyfikatory: 31--00000-04065.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1994, nr 1-2, s.15-18, bibliogr. 24 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Higiena, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Studenci wf, *Kofeina, *Zdolność wysiłkowa


91/172

Autorzy: Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przygotowanie studentów AWF we Wrocławiu do zawodu nauczyciela pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez sport szkolny i kulturę fizyczną : konferencja naukowa Wrocław - Srebna Góra, 22-24 kwietnia 1994 / red. nauk. W.Wiesner, M.Fiłon. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.11-15, bibliogr. 14 poz. - (Materiały Konferencyjne). - Sygnatura: Pr.Np.-1533
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *przygotowanie


92/172

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzisław, Stodółka Jacek.
Tytuł: Somatyczne i motoryczne uwarunkowania osiągnięć w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych młodzieży studiującej w AWF
Sygnatury: Pr.Np.-4097.
Identyfikatory: 31--00000-04097.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały pokonferencyjne I Krajowej Konferencji Naukowej. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1994. - S.187-197, ryc. bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Lekkoatletyka, *Studenci wf


93/172

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzisław.
Tytuł: Budowa ciała oraz wyniki w wybranych próbach szybkości i skoczności studentów AWF Wrocław i Uniwersytetu w Sanie (Jemen)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : konferencja naukowa, Wrocław 18-19 listopada 1994. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.283-286, tab. bibliogr. 10 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1539
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Studenci wf, *Budowa ciała, *Skoczność, *Szybkość, *Konferencje


94/172

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzisław.
Tytuł: Dwuletnia zmienność cech budowy ciała oraz ogólnej i lekkoatletycznej sprawności studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : konferencja naukowa, Wrocław 18-19 listopada 1994. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.209-214, tab. bibliogr. 10 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1539
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Lekkoatletyka, *Budowa ciała, *Sprawność fizyczna, *Studenci wf, *Konferencje, *Akademie Wychowania Fizycznego


95/172

Autorzy: Misiewicz Janusz, Stańkowska Sylwia.
Tytuł: Dyspozycje motywacyjne do uprawiania rekreacyjnych form narciarstwa przez studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1991, 52, s.55-69, tab. bibliogr. 22 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-352 Sygnatura czasopisma: P A. 1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Narciarstwo, *Rekreacja ruchowa, *Studenci wf, *Motywacja, *Sporty zimowe


96/172

Autorzy: Petryński Wacław.
Tytuł: Współpraca nauczyciela i studenta Akademii Wychowania Fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1993, nr 55, s.213-217, sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele akademiccy, *Studenci wf


97/172

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Kształcenie umiejętności nauczycielskich studentów AWF w zespołowych grach sportowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu. - 1994, nr 4, s.77-109, ryc. tab. bibliogr. 42 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-364 Sygnatura czasopisma: P C.972 II
Czasopismo: Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Zespołowe gry sportowe, *Pedagogika


98/172

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Ocena zmiany nastawienia do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu. - 1994, nr 1, s.31-42, tab. bibliogr. 5 poz. Sygnatura: Pr.Np.-361 Sygnatura czasopisma: P C.972 II
Czasopismo: Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Nauczyciele wf, *Postawa społeczna, *Praca zawodowa


99/172

Autorzy: Supiński Jan.
Tytuł: Agresywność studentek wychowania fizycznego zawodniczek
Sygnatury: Pr.Np.-3987.
Identyfikatory: 31--00000-03987.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Trening. - 1993, nr 4, s.128-136, tab. bibliogr. 25 poz. Sygnatura czasopisma: P C.953 II
Czasopismo: Trening
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Agresja


100/172

Autorzy: Supiński Jan, Witkowski Kazimierz.
Tytuł: Judo w programie kształcenia studentów wf studiów dziennych i zaocznych w opinii badanych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu. - 1995, nr 1-2, s.63-76, tab. bibliogr. 4 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-365 Sygnatura czasopisma: P C.972 II
Czasopismo: Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Judo, *Studenci wf, *Sporty walki


101/172

Autorzy: Paliga Zdzisław.
Tytuł: Porównanie budowy ciała, sprawności motorycznej i wyników wybranych konkurencji lekkoatletycznych studentek I roku AWF studiujących w różnych latach
Sygnatury: Pr.Np.-3703.
Identyfikatory: 31--00000-03703.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tendencje zmian sprawności fizycznej młodzieży akademickiej / red.nauk. S.Pilicz. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1991. - S.37-42, tab. bibliogr. 12 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna)
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Lekkoatletyka, *Antropologia, *Motoryczność, *Sprawność ruchowa, *Studenci wf, *Płeć żeńska


102/172

Autorzy: Paliga Zdzisław.
Tytuł: Somatyczne i motoryczne uwarunkowania osiąganych wyników w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych u studentek I roku AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wybrane problemy badawcze w lekkoatletyce / pod red.nauk. P.Kowalskiego. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1994. - S.61-72, tab. bibliogr. 19 poz. sum. - (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu ; 41) Sygnatura: Pr.Np.-841 Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 41 (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Motoryczność, *Lekkoatletyka, *Studenci wf, *Płeć żeńska


103/172

Autorzy: Kuchtyn Krystyna.
Tytuł: Wzorzec opiekuna roku i grupy w opinii studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 22, 1977, s.25-36, bibliogr. 15 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-322 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf


104/172

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Samokontrola i samoocena w edukacji wczesnoszkolnej
Sygnatury: Pr.Np.-4553.
Identyfikatory: 31--00000-04553.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 45, 1998, 2, s.85-87, bibliogr. 8 poz.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Studenci wf, *przygotowanie, *Samoocena, *Samokontrola


105/172

Autorzy: Klarowicz Andrzej.
Tytuł: Ocena skuteczności zmodernizowanego programu nauczania pływania delfinem
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : konferencje naukowe, Wrocław - Srebrna Góra, 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.369-373, ryc. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1575
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 19.04.1996 do 21.04.1996, Wrocław,Srebrna Góra, Akdemia Wychowania Fizycznego."Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 18.04.1997 do 20.04.1997, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznegp.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Studenci wf, *Styl motylkowy, *Nauczanie, *Sporty wodne


106/172

Autorzy: Supiński Jan.
Tytuł: XXXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Uczelni Wychowania Fizycznego, Wrocław 8-9 05 1998
Sygnatury: Pr.Np.-4632.
Identyfikatory: 31--00000-04632.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 7-8, s.32. Sygnatura czasopisma: C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Studenci wf


107/172

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Próba modyfikacji metody programowanego uczenia się do typu lekcji doskonalącej przez studentki III roku w ramach zajęć z metodyki szkolnego wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4657.
Identyfikatory: 31--00000-04657.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.255-261, bibliogr. 15 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Lekcja wf, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Studenci wf


108/172

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Stymulowanie autoedukacyjnej aktywności pedagogicznej słuczaczy wydziału wychowania fizycznego w toku zajęć z "teorii i metodyki gimnastyki"
Sygnatury: Pr.Np.-4659.
Identyfikatory: 31--00000-04659.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Gimnastyka - taniec w teorii oraz praktyce wychowania fizycznego i sportu : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Gdańsk, 20-21 listopada 1997 / red.nauk. Z.Szot, D.Fostiak, M.Lipowski. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.49-52, ryc. bibliogr. 5 poz.
Konferencja: "Gimnastyka-taniec w teorii oraz praktyce wychowania fizycznego i sportu", od 20.11.1997 do 21.11.1997, Gdańsk, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Gimnastyka, *Pedagogika kultury fizycznej


109/172

Autorzy: Supiński Jan, Wlazło Edward.
Tytuł: Agresywność lekkoatletek - studentek wf i jej związek ze stażem oraz rezultatami sportowymi
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : konferencja naukowa, Wrocław 18-19 listopada 1994. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.215-228, ryc. tab. bibliogr.24 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1539.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Agresja, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Staż zawodniczy, *Konferencje


110/172

Autorzy: Czyż Stanisław, Niebudek Tadeusz.
Tytuł: Nauczyciel - twórca sytuacji trudnej?
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.105-110, ryc. tab. bibliogr. 14 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Nauczyciele wf, *Studenci wf, *Uczenie się, *Lęk, *Sytuacje trudne


111/172

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Kowalska Beata.
Tytuł: Skuteczność działania w sytuacji trudnej osób o różnych umiejętnościach narciarskich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.153-171, tab. bibliogr. 25 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Narciarstwo zjazdowe, *Uczenie się, *Studenci wf, *Sytuacje trudne, *Lęk, *Sporty zimowe


112/172

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Węgłowska-Rzepa Krystyna.
Tytuł: Zachowanie się w sytuacjach trudnych w zależności od stylu funkcjonowania jednostki w grupie a podejmowanie ról organizatorskich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.217-224, tab. bibliogr. 12 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Studenci wf, *Sytuacje trudne, *Zachowanie się, *Grupy społeczne


113/172

Autorzy: Wieczorek Marta, Lesiewski Janusz.
Tytuł: Wpływ lęku na zmiany sprawności narciarskiej osób dorosłych, uczących się jazdy na nartach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.271-280, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Psychologia sportu, *Sytuacje trudne, *Narciarstwo zjazdowe, *Studenci wf, *Uczenie się, *Lęk


114/172

Autorzy: Szmajke Andrzej.
Tytuł: Inne światy, inne umysły? Wykorzystanie reguł pomniejszania i powiększania w procesach percepcji społecznej przez studentów AWF i uniwersytetu
Sygnatury: Pr.Np.-4665.
Identyfikatory: 31--00000-04665.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zachowanie celowe w sporcie a osobowość : zbiór prac / pod red. T.Rychty. - Warszawa : Sekcja Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, 1998. - S.153-179, tab. bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Atrybucje, *Studenci, *Studenci wf, *Sport, *Socjologia


115/172

Autorzy: Supiński Jan.
Tytuł: Temperament a psychomotoryka studentów wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4681.
Identyfikatory: 31--00000-04681.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zachowanie celowe w sporcie a osobowość : zbiór prac / pod red. T.Rychty. - Warszawa : Sekcja Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, 1998. - S.218-226, tab. bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Psychomotoryka, *Studenci wf, *Temperament, *Testy


116/172

Autorzy: Marks Mirosława.
Tytuł: Lęk w sytuacjach zadaniowych u studentów trenujących wyczynowo i rekreacyjnie
Sygnatury: Pr.Np.-4682.
Identyfikatory: 31--00000-04682.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zachowanie celowe w sporcie a osobowość : zbiór prac / pod red. T.Rychty. - Warszawa : Sekcja Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, 1998. - S.227-235, ryc. bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Lęk, *Studenci wf, *Sport wyczynowy, *Rekreacja ruchowa


117/172

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w opiniach studentów studiów podyplomowych
Sygnatury: Pr.Np.-4686.
Identyfikatory: 31--00000-04686.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pedagogika szkoły wyższej. - Szczecin; Warszawa : Agencja Wydawnicza KWADRA, 1998. - S.131-138, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. - (Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej ; 13)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Studenci wf, *Badania ankietowe


118/172

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji i kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - 236 s..
Sygnatury: Pr.Np.-861.
Identyfikatory: 31--00000-00861.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: 56 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Kształcenie kadr, *Młodzież, *Samorząd szkolny, *Socjologia kultury fizycznej, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


119/172

Autorzy: Siedlecka Bożena.
Tytuł: Stan dojrzałości społecznej młodzieży akademickiej w okresie przemian społeczno-ekonomicznych na przykładzie badań studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.163-181, ryc. bibliogr. 22 poz. (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Socjologia, *Studenci wf, *Dojrzałość społeczna, *Badania ankietowe, *Akademie Wychowania Fizycznego


120/172

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Rola samorządu uczelnianego w kształtowaniu racjonalnego stosunku studentów do czasu wolnego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.183-193, ryc. bibliogr. 13 poz. (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Socjologia, *Studenci wf, *Samorząd, *Czas wolny, *Akademie Wychowania Fizycznego


121/172

Autorzy: Kowalski Paweł.
Tytuł: Stan aktualny i perspektywy studenckiego ruchu sportowego w uczelniach wychowania fizycznego - w świetle wieloletnich obserwacji i doświadczeń
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.195-198. - (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sport wyczynowy, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf, *Kluby sportowe, *Akademicki Związek Sportowy


122/172

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Jedność pracy naukowej i wychowawczej w samorządowej działalności studentów uczelni wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.199-206, bibliogr. 10 poz. (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf, *Praca naukowa, *Samorząd, *Wychowanie


123/172

Autorzy: Nawara Henryk.
Tytuł: Uczestnictwo w kulturze - ważny element działań programowych samorządów studenckich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.207-216, bibliogr. 20 poz. (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Kultura, *Socjologia, *Studenci wf, *Samorząd, *Wychowanie


124/172

Autorzy: Kulmatycki Lesław, Burzyński Zdzisław.
Tytuł: Opinie studentów o ćwiczeniach jogi
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.47-62, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. Sygnatura: Pr.Np.-863
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Joga, *Psychologia, *Relaksacja, *Studenci, *Studenci wf, *Badania ankietowe


125/172

Autorzy: Jaskólska Anna, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólski Artur.
Tytuł: Szybkość narastania siły mięśniowej a kąt optymalny w stawie łokciowym
Sygnatury: Pr.Np.-4904.
Identyfikatory: 31--00000-04904.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1999, t.43, nr 3, s.77-93, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Fizjologia, *Motoryczność, *Antropologia, *Antropometria, *Studenci wf, *Motoryczność, *Siła mięśniowa, *Mięśnie, *Skurcz mięśnia, *Kończyna górna, *Staw łokciowy


126/172

Autorzy: Jaskólska Anna, Kisiel Katarzyna, Adach Zdzisław, Jaskólski Artur.
Tytuł: Szybkość relaksacji a kąt optymalny w stawie łokciowym
Sygnatury: Pr.Np.-4903.
Identyfikatory: 31--00000-04903.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1999, t.43, nr 3, s.95-110, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. sum.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Fizjologia, *Motoryczność, *Antropologia, *Antropometria, *Studenci wf, *Motoryczność, *Siła mięśniowa, *Mięśnie, *Skurcz mięśnia, *Kończyna górna, *Staw łokciowy, *Relaksacja


127/172

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Niektóre warunki udziału studentów w procesie kształtowania uczelni usamorządowionej. Na przykładzie AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.25-29, bibliogr. 5 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Studenci wf


128/172

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Problemy, szanse i uwarunkowania działalności marketingowej samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.30-35, bibliogr. 3 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Marketing, *Samorząd, *Studenci wf


129/172

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Działalność samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego w świetle ich sytuacji społecznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Problemy wybrane
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.68-72. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Studenci wf, *Pedagogika, *Socjologia, *Organizacja


130/172

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Samorządność studentów jako integralny czynnik humanizacji studiów wychowania fizycznego (1992-1997). Próba podsumowania i oceny
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.73-80, bibliogr. 9 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Studenci wf, *Pedagogika, *Nauki humanistyczne


131/172

Autorzy: Nawara Henryk.
Tytuł: Samorząd studencki jako animator działalności kulturalnej młodzieży w uczelniach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.88-92, bibliogr. 6 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Socjologia, *Samorząd, *Kultura, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


132/172

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Rola samorządów studenckich w inspirowaniu badań naukowych w spółdziałania usługowego kół naukowych z instytucjami oświaty, sportu, kultury fizycznej itp.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.93-98, tab. bibliogr. 10 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Socjologia, *Samorząd, *Kultura, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


133/172

Autorzy: Kulmatycki Lesław, Miedzińska Beata.
Tytuł: Podatność na relaksację a cechy osobowości
Sygnatury: Pr.Np.-4954.
Identyfikatory: 31--00000-04954.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Postępy Rehabilitacji. - 1999, t.13, z.3, s.151-159, tab. bibliogr. 17 poz. Sygnatura czasopisma: P C.951 II
Czasopismo: Postępy Rehabilitacji
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Osobowość, *Relaksacja, *Temperament, *Kwestionariusze psychologiczne, *Studenci wf


134/172

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek, Supińska Urszula.
Tytuł: The picture of physical education teacher in opinions of 1-st year students of the physical academy
Sygnatury: Pr.Np.-4973.
Identyfikatory: 31--00000-04973.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : proceedings of abstracts. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.26
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Studenci wf, *Ocena


135/172

Autorzy: Korzewa Leszek, Misiołek Ewa, Listos Edward.
Tytuł: Wytrzymałość biegowa młodzieży dojrzałej w aspekcie uwarunkowań somatycznych i motorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-5028.
Identyfikatory: 31--00000-05028.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / red.nauk. J.Tatarczuk, R.Asienkiewicz. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Peda- gogiczna, 2000. - S.67-74, tab. bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Antropologia, *Cechy somatyczne, *Sprawność fizyczna, *Testy, *Studenci wf, *Lekkoatletyka, *Wytrzymałość, *Bieg


136/172

Autorzy: Stańkowska Karmena, Błacha Ryszard.
Tytuł: Żeglarstwo jako forma treningu zdrowotnego
Sygnatury: Pr.Np.-5080.
Identyfikatory: 31--00000-05080.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medycyna Sportowa. - 2000, nr 111, s.25-27, tab. bibliogr. 5 poz.
Czasopismo: Medycyna Sportowa
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia sportu, *Sporty wodne, *Żeglarstwo, *Trening zdrowotny, *Studenci wf, *Tętno, *Badania ankietowe


137/172

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek, Supińska Urszula.
Tytuł: The image of a physical education teacher in the opinion of first year students of the Academy of Physical Education
Sygnatury: Pr.Np.-5111.
Identyfikatory: 31--00000-05111.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.133-137, tab. bibliogr. 6 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Młodzież, *Nauczyciele wf, *Studenci wf, *Badania ankietowe


138/172

Autorzy: Miałkowska Janina.
Tytuł: Dystrybucja tłuszczu podskórnego u studentów wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5119.
Identyfikatory: 31--00000-05119.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Żywienie - Ruch - Zdrowie : I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Senatora Rzeczy- pospolietj Polskiej JM Rektora AWF prof. dr hab. med. Jerzego Smorawińskiego : streszczenia referatów, Zajączkowo, 25-27 maja 2000 roku. - [b.m.], 2000. - S.34.
Konferencja: "Żywienie - Ruch - Zdrowie", od 25.05.2000 do 27.05.2000, Zajączkowo.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Antropologia, *Tłuszcz ciała, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


139/172

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej studentów I roku AWF
Sygnatury: Pr.Np.-5132.
Identyfikatory: 31--00000-05132.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2001. - S.255-262, ryc. bibliogr. 14 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Socjologia, *Pedagogika, *Studenci wf, *Kultura fizyczna, *Nastawienie, *Badania ankietowe


140/172

Autorzy: Supiński Jan, Bukowska Katarzyna, Marks Mirosława, Supińska Urszula, Kaptur Zbigniew.
Tytuł: The sport academy students' and teachers' self-esteema a psychological evaluation
Sygnatury: Pr.Np.-5215.
Identyfikatory: 31--00000-05215.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: In the dawn of the new millennium : 10th World Congress of Sport Psychology : May 28 - June 2, 2001, Skiathos, Hellas : programme and proceedings. Vol.3 / International Society of Sport Psychology. - Thessaloniki : Christodoulidi Publications, 2001. - S.116-118, ryc. tab. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "In the dawn of the new millennium : 10th World Congress of Sport Psychology", od 28.05.2001 do 02.06.2001, Skiathos, International Society of Sport Psychology.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Psychologia sportu, *Osobowość, *Nauczyciele wf, *Studenci wf, *Samoocena, *Kwestionariusze psychologiczne


141/172

Autorzy: Supiński Jan, Marks Mirosława, Bukowska Katarzyna.
Tytuł: The kind of practiced sport (tension) and the psychological profile of sportsmen: The case of students of the Sport Academy, Wrocław
Sygnatury: Pr.Np.-5216.
Identyfikatory: 31--00000-05216.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: In the dawn of the new millennium : 10th World Congress of Sport Psychology : May 28 - June 2, 2001, Skiathos, Hellas : programme and proceedings. Vol.3 / International Society of Sport Psychology. - Thessaloniki : Christodoulidi Publications, 2001. - S.127-129, ryc. bibliogr. 7 poz.
Konferencja: "In the dawn of the new millennium : 10th World Congress of Sport Psychology", od 28.05.2001 do 02.06.2001, Skiathos, International Society of Sport Psychology.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Psychologia sportu, *Osobowość, *Studenci wf, *Zawodnicy, *Agresja, *Temperament, *Kwestionariusze psychologiczne


142/172

Autorzy: Miałkowska Janina.
Tytuł: Dystrybucja tłuszczu podskórnego u studentów wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5254.
Identyfikatory: 31--00000-05254.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Nowa Medycyna. - 2000, R.7, nr 12, s.102-105, tab. bibliogr. 7 poz.
Czasopismo: Nowa Medycyna
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Tłuszcz ciała, *Body Mass Index, *Fałd skórno-tłuszczowy, *Studenci wf, *Antropometria, *Cechy somatyczne, *Dymorfizm płciowy, *Akademie Wychowania Fizycznego


143/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Miałkowska Janina, Pietraszewska Jadwiga.
Tytuł: Powiązania między cechami somatycznymi i komponentami tkankowymi ciała studentów AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zastosowania antropologii w wychowaniu fizycznym i sporcie / pod red. A.Burdukiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2001. - S.89-94, tab. bibliogr. 10 poz. sum. (Studia i Monografie ; 59) - Sygnatura: Pr.Np.-866 (Sygnatura czasopisma: P A.1535 II)
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Skład ciała, *Cechy somatyczne, *Impedancja, *Studenci wf


144/172

Autorzy: Grabarczyk Marzena, Jankowiak Justyna.
Tytuł: Postawa ciała a budowa somatyczna studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zastosowania antropologii w wychowaniu fizycznym i sporcie / pod red. A.Burdukiewicz. - 2001. - S.203-208, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-866 (Sygnatura czasopisma: P A.1535 II)
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Ortopedia, *Postawa ciała, *Budowa ciała, *Somatotyp, *Kręgosłup, *Asymetria, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


145/172

Autorzy: Bukowska Katarzyna.
Tytuł: Skłonność do zachowań rywalizacyjnych w sytuacjach konfliktowych a uczestnictwo w sporcie wyczynowym i poziom agresji na przykładzie studentów AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.11-16, tab. bibliogr. 9 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Sport wyczynowy, *Studenci wf, *Agresja, *Kwestionariusze psychologiczne, *Akademie Wychowania Fizycznego


146/172

Autorzy: Herberger Jerzy, Korzewa Leszek.
Tytuł: Zależność między poczuciem koherencji a poziomem wybranych cech motorycznych studentów AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.17-22, tab. bibliogr. 6 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Motoryczność, *Studenci wf, *Sprawność fizyczna, *Testy, *Kwestionariusze psychologiczne, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Statystyka


147/172

Autorzy: Kulmatycki Lesław, Miedzińska Beata.
Tytuł: Poziom lęku studentów w okresie przemian społeczno-ustrojowych 1989-1996
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.39-52, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Emocje, *Lęk, *Studenci wf, *Kwestionariusze psychologiczne, *Akademie Wychowania Fizycznego


148/172

Autorzy: Laudańska Magdalena, Supiński Jan.
Tytuł: Czynniki psychospołeczne a wybór specjalności menedżer sportu przez studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.53-59, tab. bibliogr. 6 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Studenci wf, *Osobowość, *Akademie Wychowania Fizycznego


149/172

Autorzy: Marks Mirosława, Romanowska-Tołłoczko Anna.
Tytuł: Zróżnicowanie psychologiczne zawodników wyczynowych - studentów AWF ze względu na rodzaj presji wywieranej na przeciwnika
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.59-75, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Studenci wf, *Zawodnicy, *Osobowość, *Cechy psychiczne, *Emocje, *Lęk, *Agresja, *Płeć, *Akademie Wychowania Fizycznego


150/172

Autorzy: Szmajke Andrzej, Wlazło Edward.
Tytuł: Paradoks korzystnej reputacji: samoocena i reputacja w grupie własnej jako predyktory oceniania innych członków grupy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.89-102, tab. bibliogr. 25 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Socjologia, *Studenci wf, *Grupy społeczne, *Samoocena, *Akademie Wychowania Fizycznego


151/172

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Osobowość studentów wychowania fizycznego o specjalności trenerskiej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.111-126, ryc. tab. bibliogr. 42 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Studenci wf, *Osobowość, *Akademie Wychowania Fizycznego


152/172

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: O nowe podejście w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.129-134, bibliogr. 4 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Studenci wf, *Motywacja, *Badania ankietowe, *Akademie Wychowania Fizycznego


153/172

Autorzy: Smoliński Aleksander.
Tytuł: Społeczno-pedagogiczny profil motywacji do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego studentów AWF we Wrocławiu w 90. latach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.163-168, ryc. bibliogr. 6 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Szkolnictwo wyższe, *Nauczyciele wf, *Kształcenie, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


154/172

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Studia w AWF we Wrocławiu na podstawie opinii studentów V roku
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.169-172, ryc. bibliogr. 2 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Szkolnictwo wyższe, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Ocena, *Badania ankietowe


155/172

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Zachowanie się studentów w czasie wolnym jako źródło wiedzy o uznawanych przez nich wartościach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.173-180, tab. bibliogr. 14 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Szkolnictwo wyższe, *Studenci wf, *Czas wolny, *Zachowanie się, *Badania ankietowe


156/172

Autorzy: Socha Małgorzata.
Tytuł: Analiza porównawcza miar otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tkanki tłuszczowej u młodych kobiet i mężczyzn na tle całkowitej zawartości tłuszczu w organizmie oszacowanej metodą impedancji
Sygnatury: Pr.Np.-5347.
Identyfikatory: 31--00000-05347.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ogólnopolska konferencja naukowa PTA : Człowiek - między biologią a kulturą, Toruń 2001 : program : streszczenia wystąpień. - Toruń : Polskie Towarzystwo Antropologiczne, 2001. - S.37.
Konferencja: "Człowiek między biologią a kulturą", od 11.09.2001 do 13.09.2001, Toruń, Polskie Towarzystwo Antropologiczne.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Antropologia, *Tłuszcz ciała, *Tkanka tłuszczowa, *Studenci wf, *Impedancja


157/172

Autorzy: Lesiewski Janusz, Wieczorek Marta.
Tytuł: Skuteczność informacji synchronicznej w nauczaniu narciarstwa
Sygnatury: Pr.Np.-5356.
Identyfikatory: 31--00000-05356.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 2001, nr 84: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego, s.188-192, ryc. tab. bibliogr. 14 poz.
Konferencja: "Sporty zimowe u progu XXi wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego", .06.2001, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Sporty zimowe, *Narciarstwo, *Czynność ruchowa, *Nauczanie, *Studenci wf, *Umiejętność ruchowa, *Informacja, *Skuteczność, *Testy, *Obozy


158/172

Autorzy: Wołk Rafał, Kowalska Beata, Olszewski Krzysztof.
Tytuł: Poszukiwanie sposobów oceny skuteczności uczenia się narciarstwa zjazdowego
Sygnatury: Pr.Np.-5357.
Identyfikatory: 31--00000-05357.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 2001, nr 84: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego, s.193-199, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "Sporty zimowe u progu XXi wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego", .06.2001, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Sporty zimowe, *Narciarstwo zjazdowe, *Uczenie się, *Skuteczność, *Testy, *Studenci wf


159/172

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.
Tytuł: Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentek AWF i Uniwersytetu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.147-156, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Szkolnictwo wyższe, *Wychowanie fizyczne, *Studenci, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Badania ankietowe


160/172

Autorzy: Lipińska Beata, Skonieczny Iwona, Smoliński Aleksander.
Tytuł: Obozy samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego w Olejnicy - obserwacje i refleksje (1994-1998)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.223-236. - (Studia i Monografie ; 56) - Sygnatura: Pr.Np.-861 Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Studenci wf, *Obozy


161/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni.
Tytuł: Budowa ciała kobiet i mężczyzn studiujących w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Sygnatury: Pr.Np.-5529.
Identyfikatory: 31--00000-05529.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Morfofunkcjonalne uwarunkowania i skutki służby wojskowej / pod red. Marka Sokołowskiego. - Poznań : Wyższa Szkoła Oficerska, 2001. - s.24-30, tab. bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Antropologia, *Budowa ciała, *Studenci, *Studenci wf, *Cechy somatyczne, *Skład ciała


162/172

Autorzy: Niedźwiedzka Marzena.
Tytuł: The body posture of female students of Academy of Physical Education in Wrocław
Sygnatury: Pr.Np.-5563.
Identyfikatory: 31--00000-05563.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: The 13th International Congress on Sport Sciences for Students. - Budapest : Hungarian University of Physical Education, 1998. - S.60-62, ryc.
Konferencja: "The 13th International Congress on Sport Sciences for Students", . .1998, Budapest, Hungarian University of Physical Education.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Ortopedia, *Postawa ciała, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Posturografia, *Badania


163/172

Autorzy: Gorgól Anna, Siedlecka Bożena, Szymańska Mariola.
Tytuł: Istotność kształcenia poczucia rytmu w programie zajęć tańca ludowego studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5562.
Identyfikatory: 31--00000-05562.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Taniec we współczesnej kulturze i edukacji / pod red. Dariusza Kubinowskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - S.107-110, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Taniec, *Nauczanie, *Rytm, *Studenci wf


164/172

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Miałkowska Janina, Pietraszewska Jadwiga.
Tytuł: Związki cech somatycznych i komponentów ciała u studentów
Sygnatury: Pr.Np.-5580.
Identyfikatory: 31--00000-05580.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Program obrad i streszczenia wystąpień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek istota nieznana?", 4-6 września 1995, Poznań. - Poznań, 1995. - S.66.
Konferencja: "Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek istota nieznana?"", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Poznań.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Antropologia, *Cechy somatyczne, *Tkanka tłuszczowa, *Antropometria, *Studenci wf


165/172

Autorzy: Nowak Andrzej, Posmyk Regina.
Tytuł: Jakość kształcenia wspomaganego multimediami w opinii studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5692.
Identyfikatory: 31--00000-05692.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Jakość kształcenia w szkole wyższej - moda czy konieczność : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Siedlce, 26-27 września 2000 roku / pod red. Barabary Sitarskiej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2000. - S.199-202, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Studenci wf, *Kształcenie, *Media


166/172

Autorzy: Konieczna Anna, Wiśniewska Agnieszka.
Tytuł: Gęstość mineralna kości (BMD) w wybranej grupie studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Sygnatury: Pr.Np.-3731.
Identyfikatory: 31--00000-03731.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Fizjoterapia. - 2000, t.8, nr 1, s.29-34, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.
Czasopismo: Fizjoterapia
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Ortopedia, *Densytometria, *Studenci wf


167/172

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Samorządność studentów jako integralny czynnik humanizacji studiów wychowania fizycznego (1992-1997). Próba podsumowania i oceny
Sygnatury: Pr.Np.-5734.
Identyfikatory: 31--00000-05734.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W : Samorządy studenckie uczelni wychowania fizycznego w obliczu przemian społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych lat dziewięćdziesiątych : materiały z IV obozu integracyjnego samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego - Olejnica 10-14.IX.1997 . - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - S.102-111, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Studenci wf, *Rozwój społeczny, *Samorząd


168/172

Autorzy: Kowalski Paweł.
Tytuł: Studencki ruch sportowy w uczelniach wychowania fizycznego. Stan aktualny i perspektywy - rola samorządu
Sygnatury: Pr.Np.-5735.
Identyfikatory: 31--00000-05735.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W : Samorządy studenckie uczelni wychowania fizycznego w obliczu przemian społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych lat dziewięćdziesiątych : materiały z IV obozu integracyjnego samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego - Olejnica 10-14.IX.1997 . - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - S.84-89, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Sport, *Studenci wf, *Samorząd


169/172

Autorzy: Bartusiak Irena, Jonkisz Julian.
Tytuł: Przygotowanie młodzieży do samorządności - współczesne wyzwanie społeczne i edukacyjne
Sygnatury: Pr.Np.-5739.
Identyfikatory: 31--00000-05739.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w promocji rekreacji ruchowej / praca zbiorowa pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. - Poznań : Wydawnictwo WSO, 1998. -S.109-117, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Socjologia, *Samorząd, *Studenci wf, *Pedagogika


170/172

Autorzy: Niedźwiedzka Marzena.
Tytuł: The body posture of female students of Academy of Physical Education in Wrocław
Sygnatury: Pr.Np.-5751.
Identyfikatory: 31--00000-05751.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: The 13th International Congress on Sport Sciences : Hupe, Budapest, 1998. - Budapest : Hungarian University of Physical Education. - S.60-64, ryc. tab. bibliogr. 11 poz.
Konferencja: "13th International Congress on Sport Sciences for Students", Budapest, Hungarian University of Physical Education.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Postawa ciała, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Posturografia, *Skolioza


171/172

Autorzy: Jankowiak Justyna.
Tytuł: The body posture of male students of Academy of Physical Education in Wrocław
Sygnatury: Pr.Np.-5752.
Identyfikatory: 31--00000-05752.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: The 13th International Congress on Sport Sciences : Hupe, Budapest, 1998. - Budapest : Hungarian University of Physical Education. - S.65-68, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "13th International Congress on Sport Sciences for Students", Budapest, Hungarian University of Physical Education.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Postawa ciała, *Studenci wf, *Płeć męska, *Skolioza


172/172

Autorzy: Lewandowski Marek, Guła-Kubiszewska Halina, Supińska Urszula.
Tytuł: The image of a physical education teacher in the opinion of first year university students
Sygnatury: Pr.Np.-5768.
Identyfikatory: 31--00000-05768.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // ICSSPE Bulletin. - 2000, nr 30, s.31-33, tab. bibliogr. 6 poz.
Czasopismo: ICSSPE Bulletin
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Pedagogika wychowania fizycznego, *Nauczyciele wf, *Ocena, *Studenci wf

stosując format:
Nowe wyszukiwanie