Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PEDAGOGIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 297Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/297

Autorzy: Posmyk Regina.
Tytuł: Porozumiewanie się nauczyciela z uczniem
Sygnatury: Pr.Np.-4401.
Identyfikatory: 31--00000-04401.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, t.43, nr 3, s.122.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele, *Młodzież, *Komunikacja werbalna, *Konferencje


2/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4381.
Identyfikatory: 31--00000-04381.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Nauki o kulturze fizycznej wobec wyzwań współczesnej cywilizacji : materiały pokonferencyjne z okazji 25-lecia AWF w Katowicach, 16-18 czerwca 1995. - Katowice : AWF, 1996. - S.98-102, bibliogr. 11 poz. sum.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Konferencje


3/297

Autorzy: Krawański Andrzej.
Tytuł: Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w procesie społecznej edukacji prozdrowotnej
Sygnatury: Pr.Np.-4371.
Identyfikatory: 31--00000-04371.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Nauki o kulturze fizycznej wobec wyzwań współczesnej cywilizacji : materiały pokonferencyjne z okazji 25-lecia AWF w Katowicach, 16-18 czerwca 1995. - Katowice : AWF, 1996. - S.103-118, bibliogr. 10 poz. sum.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Konferencje, *Promocja zdrowia, *Wychowanie zdrowotne


4/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4390.
Identyfikatory: 31--00000-04390.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1996, t.50, nr 11-12, s.25-26.
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr


5/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Pojęcie wolności w aspekcie pedagogicznym
Sygnatury: Pr.Np.-4416.
Identyfikatory: 31--00000-04416.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2 s.25-26.
Czasopismo: Nowa Szkoła
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia


6/297

Autorzy: Jaskólski Ewaryst.
Tytuł: Pedagogiczne aspekty rozwoju fizycznego dziecka
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1996. - 32 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1548.
Identyfikatory: 31--00000-01548.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rozwój fizyczny, *Dzieci


7/297

Autorzy: Jaskólski Ewaryst.
Tytuł: Kształcenie człowieka realizującego postanowienia prawa
Sygnatury: Pr.Np.-4425.
Identyfikatory: 31--00000-04425.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy więziennictwa u progu XXI wieku : I Polski Kongres Penitencjarny, Kalisz 3-5 czerwca 1996 : praca zbiorowa / pod red. B.Hołysta, S.Redo. - Warszawa : Centr.Zarząd Służby Więziennej, 1996. S.147-150, bibliogr. 13 poz.
Konferencja: "Problemy więziennictwa u progu XXI wieku", od 03.06.1996 do 05.06.1996, Kalisz, Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Prawo


8/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Praktyki pedagogiczne jako proces poznawczy
Sygnatury: Pr.Np.-4436.
Identyfikatory: 31--00000-04436.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: W poszukiwaniu modelu oświaty w okresie przemian /red.nauk. A.Zając. T.1. - Rzeszów : Uniwersytet Warszawski, 1996. - S.151-155, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Praktyki pedagogiczne


9/297

Autorzy: Romanowska Anna.
Tytuł: Dydaktyczne problemy przygotowania rodziców do pełnienia funkcji pedagogicznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk.B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.379-382. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Pedagogika, *Konferencje


10/297

Autorzy: Fr”mel Karel, Adamus Milan, Bartoszewicz Ryszard, Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Kreativ orientierter Sportunterricht an den Grundschulen
Sygnatury: Pr.Np.-4453.
Identyfikatory: 31--00000-04453.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // Telesna Kultura. - 1994, svazek 25, s.5-27, tab. bibliogr. 33 poz.
Czasopismo: Telesna Kultura
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Metodyka wf, *Kreatywność


11/297

Autorzy: Malska Anna, Lewandowski Marek.
Tytuł: Opinia studentów AWF we Wrocławiu o ich przygotowaniu do prowadzenia gier i zabaw ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4475.
Identyfikatory: 31--00000-04475.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.66-67, bibliogr. 2 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Konferencje, *Studenci wf, *Przygotowanie, *Lekcja wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Pedagogika, *Socjologia


12/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Stankiewicz Teresa, Supińska Urszula.
Tytuł: Wielostronna aktywizacja na lekcji wychowania fizycznego w zabawach i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4476.
Identyfikatory: 31--00000-04476.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.107-115, ryc. bibliogr. 10 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Konferencje, *Lekcja wf, *Pedagogika, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


13/297

Autorzy: Lewandowski Marek, Malska Anna.
Tytuł: Utrudnienia w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III w opinii nauczycielek nauczania początkowego
Sygnatury: Pr.Np.-4477.
Identyfikatory: 31--00000-04477.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.57-65, tab. bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Wychowanie fizyczne, *Pedagogika, *Socjologia, *Nauczanie początkowe, *Nauczyciele, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


14/297

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Postawa młodzieży szkół średnich wobec wychowania fizycznego w szkole
Sygnatury: Pr.Np.-4507.
Identyfikatory: 31--00000-04507.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1997, t.15, nr 11-12, s.16-17.
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Szkolnictwo średnie, *Nastawienie, *Postawa społeczna


15/297

Autorzy: Adamczyk Urszula.
Tytuł: Weryfikacyjna wartość praktyk pedagogicznych
Sygnatury: Pr.Np.-0339.
Identyfikatory: 31--00000-00339.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 39, s. 89-101, bibliogr. 19 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-339
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Praktyki pedagogiczne


16/297

Autorzy: Barański Aleksander.
Tytuł: Zasób wiadomości i sprawność umysłowa młodzieży pochodzącej z różnych środowisk w świetle badań testowych
Sygnatury: Pr.Np.-3004.
Identyfikatory: 31--00000-03004.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1961, nr 9, s.117-138, tab.
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Młodzież, *Sprawność umysłowa


17/297

Autorzy: Barański Aleksander, Czabański Bogdan.
Tytuł: Wpływ warunków środowiskowo-rodzinnych i wyników w nauce w szkołach podstawowych na wybór kierunku kształcenia zawodowego
Sygnatury: Pr.Np.-3006.
Identyfikatory: 31--00000-03006.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1961, nr 9, s.139-148, tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Młodzież, *Szkolnictwo podstawowe


18/297

Autorzy: Chodemicka Jadwiga, Majewska Urszula.
Tytuł: Rola praktyk w poznawaniu przyszłego warsztatu pracy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej : materiały z konferencji naukowej, Szczyrk 13-15 listopada 1980 r. / red.H.Grabowski. - Katowice : AWF, 1981. - S.231-241, tab. 1981. - S.231-241, tab.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Praktyki pedagogiczne


19/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba określenia rezultatów pracy dydaktycznej szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka polskiego i matematyki
Sygnatury: Pr.Np.-3027.
Identyfikatory: 31--00000-03027.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1961, nr 9, s.97-116, tab. wykr.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Szkolnictwo podstawowe


20/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wiadomości matematyczne uczniów klas ósmych szkół ogólnokształcących w świetle badań międzynarodowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1965, nr.13 s.38-54, ryc. tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Wiadomości


21/297

Autorzy: Zubkowska Maria.
Tytuł: Praktyki pedagogiczne w ocenie studentów
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 14, s.37-64, tab. bibliogr. 5 poz. Obecne nazwisko Zubkowskiej Marii: Dindorf Maria - Sygnatura: Pr.Np.-314
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Praktyki pedagogiczne


22/297

Autorzy: Zubkowska Maria.
Tytuł: Wychowawcze aspekty praktyk pedagogicznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 12, s.179-187, bibliogr. 8 poz. Obecne nazwisko Zubkowskiej Marii: Dindorf Maria - Sygnatura:Pr.Np.-312
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Praktyki pedagogiczne


23/297

Autorzy: Dindorf Maria, Jonkisz Julian.
Tytuł: Wartości etyczne i estetyczne idei olimpijskiej a nauczanie języka polskiego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Nowa Szkoła. - 1980, t.36, nr 5, s.194-198, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Ruch olimpijski, *Pedagogika


24/297

Autorzy: Dindorf Maria.
Tytuł: Treści programowe wykładów i ćwiczeń z pedagogiki na tle korelacji z innymi przedmiotami procesu studiów wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.39-50, bibliogr. 7 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-336
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Akademie Wychowania Fizycznego


25/297

Autorzy: Fidziński Jerzy.
Tytuł: O praktykach studenckich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1969, t.17, nr 7, s.4-6. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Pedagogika, *Praktyki pedagogiczne, *Studenci


26/297

Autorzy: Herberger Jerzy, Kaptur Zbigniew.
Tytuł: Propozycje psychologiczno-pedagogicznych treści kształcenia magistrów rehabilitacji ruchowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 44, s.129-146, bibliogr. 37 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-344 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rehabilitacja, *Kształcenie kadr, *Psychologia


27/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Szkoła a zainteresowania społeczno-polityczne młodzieży pracującej w Swietle badań pedagogicznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1961, nr.9 s.55-95, tab. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Zainteresowania


28/297

Autorzy: Janusz Antoni.
Tytuł: Kształcenie nauczycieli
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1976, nr 12, s.121-138. Sygnatura: Pr.Np.-12 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr


29/297

Autorzy: Konopnicki Jan.
Tytuł: Niepowodzenia w nauce szkolnej - przyczyny i środki zaradcze
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1957, t.2, nr 2, s.41-83. Sygnatura czasopisma: C.894 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Postępy w nauce


30/297

Autorzy: Konopnicki Jan.
Tytuł: Selekcja szkolna w Wielkiej Brytanii
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1958, t.3, nr 3, s.66-86. Sygnatura czasopisma: C.894 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika


31/297

Autorzy: Konopnicki Jan.
Tytuł: Aspekty pedagogiczne wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1960, t.14, nr 5-6, s.361-362. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne


32/297

Autorzy: Konopnicki Jan.
Tytuł: Próba mierzenia postępu w zachowaniu się uczniów szkół eksperymentalnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1960, t.4, nr 1, s.113-116, tab. Sygnatura czasopisma: P C.884 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Zachowanie się


33/297

Autorzy: Konopnicki Jan.
Tytuł: Problem opóźnienia w nauce szkolnej
Opis wydania: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. - 192 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: - Patrz,sygnatury: II-10911 - II-10912, II-10967, II-11028, II-19057.
Typ publikacji: (zwarte, inne)
Indeks rzeczowy: Pedagogika


34/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Wyniki badań testem cichego czytania ze zrozumieniem
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1965, nr.13, s.55-65, ryc. bibliogr. 5 poz. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Czytelnictwo


35/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Z badań nad oświatowymi, kulturalnymi i zawodowymi problemami dziewcząt pracujących
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1965, nr 13, s.199-277, tab. bibliogr. 45 poz. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Młodzież, *Płeć żeńska, *Socjologia, *Pedagogika


36/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Proces kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w opinii absolwentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1967, nr 5, s.29-84, tab. bibliogr. 30 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-5 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Akademie Wychowania Fizycznego, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Pedagogika


37/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Czynniki niepowodzeń w nauce uczniów przyzakładowych szkół zawodowych
Sygnatury: Pr.Np.-3075.
Identyfikatory: 31--00000-03075.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Szkoła Zawodowa. - 1968, nr 5, s.32-34, tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Postępy w nauce, *Szkolnictwo zawodowe


38/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Humanistyczne podstawy kształcenia kulturalnego młodocianych robotników
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1969, nr 7, s.3-184, ryc. tab. bibliogr. 119 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-7 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pracownicy fizyczni, *Pedagogika, *Kultura


39/297

Autorzy: Szajek S, (rec, ) Jonkisz Julian.
Tytuł: Kształcenie politechniczne a zawodowe
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Nowa Szkoła. - 1971, nr 1, s.62-63. Sygnatura czasopisma: C.146 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika


40/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Niektóre czynniki determinujące dobór treści programowych i funkcje pedagogiki w procesie studiów wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.11-25, bibliogr. 14 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Program


41/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Pedagogiczne aspekty wychowania fizycznego i sportu szkolnego
Sygnatury: Pr.Np.-3469.
Identyfikatory: 31--00000-03469.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1986, t.40, nr 5-6, s.6-10. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Sport szkolny


42/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Kibica wychować już w szkole
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1972, t.20, nr 3, s.34-35. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Kibice, *Młodzież


43/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Możliwości pedagogicznego oddziaływania na poziom asymetrii morfofunkcjonalnej ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 50, s.155-167, tab. bibliogr. 11 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-350 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Antropologia, *Asymetria


44/297

Autorzy: Kaptur Zbigniew.
Tytuł: Pedagogiczne uwarunkowania przydatności magistrów rehabilitacji ruchowej do pracy zawodowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1990, nr 51, s.191-208, tab. sum. Sygnatura: Pr.Np.-351 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rehabilitacja ruchowa, *Praca zawodowa


45/297

Autorzy: Lesiewski Janusz.
Tytuł: Temperament ucznia, środki oddziaływań a skuteczność nauczania
Sygnatury: Pr.Np.-3308.
Identyfikatory: 31--00000-03308.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1990, t.28, nr 1-2, s.16-19, ryc. bibliogr. 16 poz. sum. Sygnatura czasopisma: P C.125 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Pedagogika, *Temperament, *Uczniowie, *Nauczanie, *Skuteczność


46/297

Autorzy: Lewandowski Zbigniew.
Tytuł: Badania wstępne kandydatów na studia wyższe
Sygnatury: Pr.Np.-3247.
Identyfikatory: 31--00000-03247.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sympozjum studenckiej służby zdrowia w Maciejowcu. - Warszawa : Obwodowa Przychodnia dla Studentów w Warszawie, Sekcja Metodyczno-Organizacyjna 1966. - S.35-42, bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkolnictwo wyższe, *Kandydaci na studia


47/297

Autorzy: Majewska Urszula.
Tytuł: Analiza porównawcza zasobu słownikowego uczniów klas piątych sportowych i tradycyjnych legnickich szkół podstawowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1975, nr 19, s.245-255, tab. wykr. bibliogr. 13 poz. Sygnatura: Pr.Np.-319 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Klasy sportowe


48/297

Autorzy: Majewska Urszula.
Tytuł: Aspekty wychowawcze w działalności klas sportowych na przykładzie badań w szkołach legnickich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: III Konferencja : Humanistyczne Podstawy Kultury Fizycznej : aktualny stan badań, Poznań, dnia 24 i 25 listopada 1978 r. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1979. - S.395-402, tab. bibliogr. 9 poz. - (Monografie ; 130) Sygnatura: P Ser 1/130
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie, *Klasy sportowe, *Młodzież


49/297

Autorzy: Majewska Urszula.
Tytuł: Pedagogiczna ocena działalności klas sportowych w szkolnictwie podstawowym (na przykładzie wybranych szkół legnickich)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1980, nr 15, s.95-159, ryc. tab. bibliogr. 99 poz. Sygnatura: Pr.Np.-15 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Klasy sportowe


50/297

Autorzy: Niewiakowski Romuald.
Tytuł: Wyniki badań wiadomości szkolnych w zakresie geografii
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1965, nr 13, s.8-95, ryc. tab. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Geografia


51/297

Autorzy: Peszyński Andrzej.
Tytuł: Niedostosowanie społeczne dzieci nie budzących zastrzeżeń wychowawczych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 10, s.199-263, tab. bibliogr. 51 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-10 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie, *Socjologia, *Niedostosowanie społeczne, *Dzieci


52/297

Autorzy: Peszyński Andrzej, Skrocki Zbigniew.
Tytuł: Miejsce wychowania fizycznego w procesie społecznego dostosowania dzieci i młodzieży
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 12, s.97-104, bibliogr. 51 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-312 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie, *Socjologia, *Niedostosowanie społeczne, *Dzieci, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne


53/297

Autorzy: Peszyński Andrzej.
Tytuł: Rekreacja fizyczna w aspekcie pedagogiki podwórkowej i resocjalizacyjnej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1975, nr 11, s.133-152, ryc. bibliogr. 35 poz. rez. sum. Sygnatura: Pr.Np.-11 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Rekreacja ruchowa, *Resocjalizacja


54/297

Autorzy: Peszyński Andrzej.
Tytuł: Pedagogiczny aspekt "podwórkowej" rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w środowisku pozaszkolnym : materiały z konferencji naukowej na temat: "O unowocześnieniu pozaszkolnych form wychowania fizycznego" : Kraków, 7-8.XII.1973 r. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1976. - S.129-133, bibliogr. 8 poz. - Patrz, sygnatury: II-16541 - II-16543, II-16737, II-19144, II-20515.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Socjologia, *Rekreacja ruchowa, *Pedagogika, *Dzieci, *Młodzież


55/297

Autorzy: Młynarczyk Irena.
Tytuł: Aktywność społeczno-kulturalna studentów jako nieodzowny czynnik procesu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.133-142, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Pedagogika, *Socjologia, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr


56/297

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów niepełnosprawnych a planowanie zajęć z wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5362.
Identyfikatory: 31--00000-05362.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dziecko niepełnosprawne : aktywność ruchowa : działalność szkoły / red. S.Kowalik, M.Górny. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001. - S.40-49, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Aktywność ruchowa, *Zainteresowania, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Osoby niepełnosprawne, *Uczniowie, *Badania ankietowe


57/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Administracja oświatowa (hasło do Encyklopedii Pedagogicznej)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Oświata i Wychowanie (wersja A). - 1981, nr 1, s.18-22, bibliogr. 16 poz. Sygnatura czasopisma: C.155 III/1
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Oświata, *Administracja


58/297

Autorzy: Bergman Paweł, Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska I.
Tytuł: Factors affecting some body components in children with chronic hepatitis
Sygnatury: Pr.Np.-3267.
Identyfikatory: 31--00000-03267.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: 12th Congress of the European Anthropological Association : Millennial perspectives: Past, present and future. - Cambridge : University, 2000. - S.81.
Konferencja: "12th Congress of the European Anthropological Association", od 08.09.2000 do 11.09.2000, Cambridge, Royal Anthropological Institute; Annals of Human Biology.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo, *Pedagogika


59/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Methodologische Positionen zu historischen Forschungen ber den Lehrerberuf und ber die Lehrerberufsbewegung
Sygnatury: Pr.Np.-3155.
Identyfikatory: 31--00000-03155.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zur Theorie und Methodologie der Geschichte des sozialistischen Schulwesens. - Karl-Marx-Stadt : Technische Hochschule, 1981. - S.47-57.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele, *Pedagogika


60/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Przyczynki źródłowe do teorii szkoły : z myśli organizacyjnej w polskiej pedagogice. Cz.2
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1985. - 224 s..
Sygnatury: Pr.Np.-810.
Identyfikatory: 31--00000-00810.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 10 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkolnictwo, *Historia


61/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: O twórczości zawodowej nauczyciela
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Nowa Szkoła. - 1986, t.42, nr 9, s.528-534. Sygnatura czasopisma: C.146 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele


62/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Myśl teleologiczna w polskiej pedagogice do roku 1939
Opis wydania: Kalisz: Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1981. - 97 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1412.
Identyfikatory: 31--00000-01412.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Historia


63/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Przyczynki źródłowe do teorii szkoły : z myśli organizacyjnej w polskiej pedagogice. Cz.3
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1986. - 155 s..
Sygnatury: Pr.Np.-813.
Identyfikatory: 31--00000-00813.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 13 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo, *Pedagogika, *Historia


64/297

Autorzy: (red, ) Smołalski Antoni.
Tytuł: Szkoła usamorządowiona : praca zbiorowa
Opis wydania: Wrocław: Instytut Kształcenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987. - 123 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1479.
Identyfikatory: 31--00000-01479.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, inne)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkolnictwo


65/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Szanse i zagrożenia
Sygnatury: Pr.Np.-3428.
Identyfikatory: 31--00000-03428.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Głos Nauczycielski. - 1989, t.72, nr 4, s.1, 8-9.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkolnictwo


66/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Samorządność jako warunek poprawy pracy nauczyciela i szkoły
Sygnatury: Pr.Np.-3226.
Identyfikatory: 31--00000-03226.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1989, nr 54, s.257-267.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkolnictwo, *Nauczyciele


67/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Wizje kierownika szkoły w polskiej literaturze pedagogicznej od XVIII wieku do roku 1939
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pierwsza Szkoła Organizacji i Zarządzania Oświatą : materiały sesyjne, Karpacz 26-30.V.1981 r. / pod red. S.Wlazły. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1982. - S.141-158 - Patrz, sygnatury: 1051/1 S - 1051/2 S, 965/1 S
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Historia


68/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: O potrzebie uwzględniania historii wychowania w programie pedagogiki w uczelniach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.27-38, sum. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego, *Wychowanie, *Pedagogika, *Historia


69/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Przyczynki źródłowe do teorii szkoły : z myśli organizacyjnej w polskiej pedagogice. Cz.1.
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1984. - 291 s..
Sygnatury: Pr.Np.-807.
Identyfikatory: 31--00000-00807.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 7 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Historia


70/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Trzy kierunki zmian w kształceniu nauczycieli
Sygnatury: Pr.Np.-3636.
Identyfikatory: 31--00000-03636.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Ruch Pedagogiczny. - 1984, t.26, nr 2, s.45-48. Sygnatura czasopisma: C.815 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele


71/297

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Możliwości podwyższania skuteczności kształcenia studentów AWF na przykładzie przedmiotów praktycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 39, s.103-109, bibliogr. 17 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-339 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Studenci wf


72/297

Autorzy: Wlazło Edward.
Tytuł: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - 188 s..
Sygnatury: Pr.Np.-867.
Identyfikatory: 31--00000-00867.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Psychologia, *Studenci wf, *Osobowość


73/297

Autorzy: Ziobro Henryk.
Tytuł: Poziom intelektualny młodzieży wiejskiej w świetle badań pedagogicznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu, 2, 1963, s.289-358, rys. tab. bibliogr.33 poz. zał. sum. Sygnatura: Pr.Np.-2 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Wieś, *Intelekt


74/297

Autorzy: Ziobro Henryk.
Tytuł: Poziom wiadomości z fizyki u polskich trzynastolatków
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Studia Pedagogiczne, 13, 1965, s.66-80, tab. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież


75/297

Autorzy: Ziobro Henryk.
Tytuł: Niektóre osiągnięcia i zamierzenia pracowników AWF we Wrocławiu w dziedzinie humanistycznych podstaw kultury fizycznej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: III Konferencja : Humanistyczne podstawy kultury fizycznej : aktualny stan badań, Poznań, dnia 24 i 25 listopada 1978 r. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1979. - S.191-197. - (Monografie ; 130) Sygnatura: P Ser 1/130
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Akademie Wychowania Fizycznego


76/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Aktywność ruchowa z piłką w wychowaniu fizycznym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Człowiek i Ruch. - 2001, nr 1(3), s.56-62, tab. bibliogr. 39 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-368
Czasopismo: Człowiek i Ruch
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Aktywność ruchowa, *Psychologia, *Pedagogika, *Psychomotoryka, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Rozwój fizyczny, *Gry z piłką, *Asertywność


77/297

Autorzy: Buła Bolesław.
Tytuł: Fizjologiczne założenia pedagogiki wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1993, 55, s.115-121, bibliogr.24 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne


78/297

Autorzy: (oprac, ) Jonkisz Julian.
Tytuł: Materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych wychowania fizycznego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1978. - 372 s., rys. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1369.
Identyfikatory: 31--00000-01369.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika


79/297

Autorzy: (oprac, ) Jonkisz Julian.
Tytuł: Materiały do ćwiczeń z teorii wychowania
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1972. - 295 s., rys. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1370.
Identyfikatory: 31--00000-01370.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie


80/297

Autorzy: (oprac, ) Jonkisz Julian.
Tytuł: Wypisy do ćwiczeń z pedagogiki
Opis wydania: Wyd.2 uzup.. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1985. - 423 s., rys. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1427.
Identyfikatory: 31--00000-01427.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika


81/297

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.
Tytuł: Wzorzec osobowy młodego nauczyciela akademickiego w ocenie studentów wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3781.
Identyfikatory: 31--00000-03781.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1992, nr 7-8, s.25-26. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele akademiccy, *Studenci wf


82/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Problemy kształcenia ogólnego i zawodowego w akademiach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3862.
Identyfikatory: 31--00000-03862.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Proces przekształcania planów i programów w uczelniach wychowania fizycznego : materiały seminarium międzyuczelnianego / pod red. J.Ślężyńskiego. Katowice : Polskie Towarszystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego , 1993. - S.7-14, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego


83/297

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Strategia działania nauczyciela wf w autonomii szkoły
Sygnatury: Pr.Np.-3780.
Identyfikatory: 31--00000-03780.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1992, nr 3, s.96-99, ryc. bibliogr. 6 poz. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf


84/297

Autorzy: Jezierski Ryszard, Kosendiak Jan.
Tytuł: Nasza pomoc w kształceniu nauczycieli w Jemenie
Sygnatury: Pr.Np.-4077.
Identyfikatory: 31--00000-04077.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1994, nr 1, s.30-31. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele wf, *Pedagogika, *Kształcenie kadr


85/297

Autorzy: Jonkisz Julian, Jezierski Ryszard.
Tytuł: Nauczyciel wychowania fizycznego w obliczu pedagogicznych wyzwań współczesnej szkoły
Sygnatury: Pr.Np.-3959.
Identyfikatory: 31--00000-03959.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej / red.nauk. Z.Żukowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1993. - S. 60-64, bibliogr. 16 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna)
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf


86/297

Autorzy: Jonkisz Julian, Jezierski Ryszard.
Tytuł: Pedagogika a psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży
Sygnatury: Pr.Np.-3960.
Identyfikatory: 31--00000-03960.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej / red.nauk. Z.Żukowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1993. - S. 19-25, bibliogr. 15 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna)
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Psychologia, *Dzieci, *Młodzież, *Rozwój psychiczny, *Rozwój fizyczny


87/297

Autorzy: Jonkisz Julian, Stojanowski Józef.
Tytuł: Zagrożenia w funkcjonowaniu współczesnej szkoły w opinii kadry pedagogicznej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. -1993, nr 55, s.15-26, ryc. bibliogr. 11 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele


88/297

Autorzy: Kaptur Zbigniew.
Tytuł: Znaczenie pedagogiki w procesie rehabilitacji. Teoria i rzeczywistość
Sygnatury: Pr.Np.-3919.
Identyfikatory: 31--00000-03919.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Materiały X Jubileuszowego Kongresu Fizjoterapii Wrocław, 17-19 V 1991 / pod red. C.Jezierskiego. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne, 1991. - S. 204-210, bibliogr. 8 poz. sum.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Rehabilitacja, *Pedagogika


89/297

Autorzy: Kaptur Zbigniew.
Tytuł: Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na kształcenie magistrów rehabilitacji ruchowej w latach 1990-1992
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1993, nr 55, s.225-228, bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rehabilitacja, *Kształcenie kadr


90/297

Autorzy: Kassolik Krzysztof.
Tytuł: Edukacja kierowana - magia czy mit ?
Sygnatury: Pr.Np.-3982.
Identyfikatory: 31--00000-03982.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wspólna Troska. - 1992, nr 2-3, s.36-37.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rehabilitacja


91/297

Autorzy: Woźniewski Marek.
Tytuł: Kształcenie oraz stan prawny zawodu fizjoterapeuty w wybranych krajach Europy
Sygnatury: Pr.Np.-4062.
Identyfikatory: 31--00000-04062.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Fizjoterapia. - 1994, nr 1, s.4-5. Sygnatura czasopisma: C.182 III
Czasopismo: Fizjoterapia
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Fizjoterapia, *Kształcenie kadr


92/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Etapy kształcenia kierunkowego studentów wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1993, 55, s.123-126, 123-126, ryc. bibliogr. 4 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Pedagogika


93/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Duchnowska Anna, Piotrowicz Marta.
Tytuł: Test wiadomości jako kryterium wiedzy kandydatów na studia wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1993, 55, s.249-154, ryc. tab. bibliogr. 3 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Kandydaci na studia, *Pedagogika


94/297

Autorzy: Malska Anna.
Tytuł: Wychowanie fizyczne w szkołach angielskich
Sygnatury: Pr.Np.-4058.
Identyfikatory: 31--00000-04058.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 1994, nr 1, s.14-15. Sygnatura czasopisma: P C.113 III
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Pedagogika


95/297

Autorzy: Jonkisz Julian, Lewandowski Marek.
Tytuł: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - 463 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1626.
Identyfikatory: 31--00000-01626.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie, *Szkoła, *Reforma


96/297

Autorzy: Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Propozycje doboru kandydatów na studia wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3861.
Identyfikatory: 31--00000-03861.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Proces przekształcania planów i programów studiów w uczelniach wychowania fizycznego : materiały seminarium międzuczelnianego / pod red. J.Ślężyńskiego. - Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego, 1993. - S.22-28.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Kandydaci na studia


97/297

Autorzy: Romanowska Anna.
Tytuł: Świadome oddziaływania rodziców na dzieci a efekty wychowawcze
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1993, nr 55, s.47-58, bibliogr. 6 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dzieci, *Wychowanie


98/297

Autorzy: Rybicka Anna.
Tytuł: Kształtowanie umiejętności i uzdolnień pedagogicznych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Fikcja czy rzeczywistość
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1993, nr 55, s.73-88, bibliogr. 14 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf


99/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Kształcenie umiejętności nauczycielskich studentów AWF w zespołowych grach sportowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu. - 1994, nr 4, s.77-109, ryc. tab. bibliogr. 42 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-364 Sygnatura czasopisma: P C.972 II
Czasopismo: Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf, *Zespołowe gry sportowe, *Pedagogika


100/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Autoteliczne wartości ćwiczeń, zabaw i gier z piłką w wychowaniu fizycznym ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie : III konferencja naukowo-metodyczna, Wrocław 20-21 października 1994 / red.nauk. Z.Naglak, R.Panfil. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.15-21, ryc. bibliogr. 13 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1535
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Gry i zabawy, *Wartości


101/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Relacje szkoła - rodzice i ich konsekwencje dla funkcjonowania współczesnej szkoły
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1993, nr 55, s.33-36, bibliogr 8 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika


102/297

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Edukacja studentów w warunkach obozu letniego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu. - 1994, nr 3, s.103-113, ryc. sum. Sygnatura: Pr.Np.-363 Sygnatura czasopisma: P C.972 II
Czasopismo: Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Studenci, *Obozy


103/297

Autorzy: Szmajke Andrzej.
Tytuł: Ludzie bez właściwości : autoprezentacje uczniów wobec nauczycieli preferujących autokratyczny i demokratyczny styl kierowania
Sygnatury: Pr.Np.-4135.
Identyfikatory: 31--00000-04135.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu ; Psychologia, 1994, X, s.11-25, ryc. tab. bibliogr. 16 poz.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Psychologia, *Nauczyciele, *Młodzież


104/297

Autorzy: Szmajke Andrzej.
Tytuł: Orientacje polityczne nauczycieli a percepcja zmian w pełnieniu swojej roli zawodowej
Sygnatury: Pr.Np.-4186.
Identyfikatory: 31--00000-04186.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1994, nr 50, s.93-101. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Czasopismo: Studia Pedagogiczne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele


105/297

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Podstawy wymowy i impostacji głosu : dla studentów i absolwentów wychowania fizycznego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - 116 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1577.
Identyfikatory: 31--00000-01577.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Wymowa


106/297

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Podstawy wymowy i impostacji głosu : dla studentów i absolwentów wychowania fizycznego
Opis wydania: Wyd. 2 popr. i uzup.. Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - 127 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1622.
Identyfikatory: 31--00000-01622.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Wymowa


107/297

Autorzy: Sadowska Ludwika.
Tytuł: Dziecko niepełnosprawne też jest osobą
Sygnatury: Pr.Np.-4605.
Identyfikatory: 31--00000-04605.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.29-39, tab. bibliogr. 24 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci niepełnosprawne, *Rehabilitacja, *Pedagogika, *Wychowanie, *Konferencje


108/297

Autorzy: Jezierska Barbara.
Tytuł: Oddziaływania kompensujące braki rozwojowe dzieci 6-letnich w profilaktyce niepowodzeń szkolnych
Sygnatury: Pr.Np.-4611.
Identyfikatory: 31--00000-04611.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.141-150, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Pedagogika, *Nauczanie początkowe


109/297

Autorzy: Jezierska Barbara.
Tytuł: Samoakceptacja a poziom agresywności młodzieży niedostosowanej społecznie
Sygnatury: Pr.Np.-4612.
Identyfikatory: 31--00000-04612.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.151-163, tab. bibliogr. 18 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Młodzież, *Psychologia, *Pedagogika, *Socjologia, *Agresja, *Niedostosowanie społeczne


110/297

Autorzy: Sadowska Ludwika, Bartosik Bożena.
Tytuł: Uspołecznianie dzieci z zespołem Downa jako proces pokonywania barier akceptacji społecznej
Sygnatury: Pr.Np.-4613.
Identyfikatory: 31--00000-04613.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.165-174, ryc. tab. bibliogr. 21 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Pedagogika, *Wychowanie, *Zespół Downa, *Socjalizacja, *Konferencje


111/297

Autorzy: Sadowska Ludwika, Kaczan Teresa.
Tytuł: Wpływ kompleksowej rehabilitacji dzieci z zespołem Downa na pokonywanie trudności interpersonalnego porozumiewania się
Sygnatury: Pr.Np.-4614.
Identyfikatory: 31--00000-04614.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław - 1997 : materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu - 7.06.1997. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1998. - S.181-195, ryc. tab. bibliogr. 28 poz.
Konferencja: "Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", 07.06.1997, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dzieci, *Rehabilitacja, *Pedagogika, *Wychowanie, *Zespół Downa, *Komunikacja werbalna, *Konferencje


112/297

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Samokontrola i samoocena jako przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie wychowania i kształcenia fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4653.
Identyfikatory: 31--00000-04653.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.52-57, bibliogr. 19 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Samokontrola, *Samoocena, *Młodzież


113/297

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych a planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4654.
Identyfikatory: 31--00000-04654.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.165-175, tab. bibliogr. 19 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Aktywność ruchowa, *Zainteresowania, *Młodzież, *Konferencje


114/297

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Animator rekreacji i turystyki - jego rola społeczno-zawodowa
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. S.Toczek-Werner. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.31-38, bibliogr. 14 poz. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1585
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Rekreacja ruchowa, *Aktywność ruchowa, *Wychowanie zdrowotne, *Pedagogika, *Kształcenie kadr


115/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - 380 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1588.
Identyfikatory: 31--00000-01588.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 08.09.1997 do 09.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Uczenie się, *Nauczanie, *Sytuacje trudne


116/297

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w opiniach studentów studiów podyplomowych
Sygnatury: Pr.Np.-4686.
Identyfikatory: 31--00000-04686.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pedagogika szkoły wyższej. - Szczecin; Warszawa : Agencja Wydawnicza KWADRA, 1998. - S.131-138, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. - (Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej ; 13)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Studenci wf, *Badania ankietowe


117/297

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Wyzwania stojące przed nauczycielem wychowania fizycznego przy wdrażaniu systemu kształcenia zintegrowanego na etapie wczesnoszkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4688.
Identyfikatory: 31--00000-04688.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 1999, nr 2, s.11-12 Sygnatura czasopisma: P C.113 III
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Nauczanie początkowe


118/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Wychowanie fizyczne w systemie edukacji XXI wieku
Sygnatury: Pr.Np.-4712.
Identyfikatory: 31--00000-04712.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. - Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.7-12, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Pedagogika, *Reforma


119/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: O nowy kształt edukacji w Polsce. - Rec. pracy: O nowy kształt edukacji / Kazimierz Denek
Sygnatury: Pr.Np.-4720.
Identyfikatory: 31--00000-04720.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 2, s.81-82.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Reforma


120/297

Autorzy: Posmyk Regina, Skarul Aleksandra.
Tytuł: The speed of complex movements activities learning in case of children at the age 12 - intellectual conditions
Sygnatury: Pr.Np.-4742.
Identyfikatory: 31--00000-04742.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Celostatni studentska vedecka konference s mezinarodni ucasti v oboru kinantropologie : sbornik referatu. - Olomouc : Univerzita Palackeho, 1998. - S.107-110, tab. bibliogr. 8 poz.
Konferencja: "Celostatni Studentska Vedecka Konference s Mezinarodni Ucasti v oboru Kinantropologie", od 22.04.1998 do 23.04.1998, Ołomuniec, Uniwersytet w Ołomuńcu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Pedagogika, *Motoryczność, *Sprawność fizyczna, *Uzdolnienia ruchowe, *Uczenie motoryczne, *Dzieci, *Konferencje


121/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką w modyfikacjach zachowań ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktulne trendy w skolskej telesnej vychove na 1. stupni zakladnej skoly : vedecka konferencia s medzinarodnou ucast'ou : zbornik. - Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1998. - S.60-63, bibliogr. 14 poz. Sygnatura: P.Np.-1593
Konferencja: "Aktualne trendy w skolskej telesnej vychove na 1. stupni zakladnej skoly", od 12.11.1998 do 13.11.1998, Liptovske Trnovci, Katedra WF Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe


122/297

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką jako istotna część procesu wychowania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.28-32. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Wychowanie, *Pedagogika


123/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Obserwacja retencji wiadomości szkolnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1965, nr 13, s.109-157, ryc. tab. bibliogr. 96 poz. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Wiadomości


124/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Kompetencje ucznia kończącego edukację wczesnoszkolną
Sygnatury: Pr.Np.-4833.
Identyfikatory: 31--00000-04833.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 4, wkł. s.77-81, tab.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczanie początkowe, *Wychowanie fizyczne, *Konspekt, *Lekcja wf


125/297

Autorzy: Potyrała Bolesław.
Tytuł: Samorząd uczniowski - otwarty problem wychowawczy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.15-21, bibliogr. 10 poz. - (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861 Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie, *Samorząd szkolny, *Młodzież


126/297

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: Geneza samorządu uczniowskiego w Polsce i współczesne nad nim refleksje
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.23-31, bibliogr. 17 poz. - (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861 Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Historia, *Samorząd szkolny, *Młodzież, *II Rzeczpospolita, *PRL


127/297

Autorzy: Szmajke Andrzej.
Tytuł: Podmiotowość czy bezradność - dylemat wychowania i władzy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.39-54, bibliogr. 35 poz. - (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861 Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Psychologia, *Wychowanie, *Socjologia, *Edukacja, *Szkoła


128/297

Autorzy: Romanowska-Tołłoczko Anna, Marks Mirosława.
Tytuł: Wpływ stylu wychowania w rodzinie na uspołecznienie oraz samorządność dzieci i młodzieży
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.83-90, ryc. bibliogr. 12 poz. - (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Samorząd szkolny, *Młodzież, *Wychowanie, *Rodzina, *Dojrzałość społeczna


129/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Współczesny obraz działalności samorządów młodzieżowych w szkołach ponadpodstawowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.91-99, ryc. bibliogr. 7 poz. - (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Samorząd szkolny, *Młodzież, *Dojrzałość społeczna


130/297

Autorzy: Jezierska Barbara.
Tytuł: Klimat społeczny w pozaszkolnych placówkach a działalność samorządu wychowanków
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.101-120, tab. bibliogr. 22 poz. (Studia i Monografie ; 56) Sygnatura: Pr.Np.-861
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Samorząd, *Młodzież, *Dojrzałość społeczna, *Placówki opiekuńczo-wychowawcze


131/297

Autorzy: Kulmatycki Lesław.
Tytuł: Stres : nieswoista reakcja organizmu na stawiane mu zadanie
Sygnatury: Pr.Np.-4879.
Identyfikatory: 31--00000-04879.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Promotor Zdrowia w Szkole. - 1999, nr 1, s.8-14, ryc.
Czasopismo: Promotor Zdrowia w Szkole
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Stres, *Pedagogika, *Młodzież, *Nauczyciele, *Relaksacja


132/297

Autorzy: Jezierska Barbara.
Tytuł: Oddziaływania wyrównawcze w profilaktyce niepowodzeń szkolnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.9-17, tab. bibliogr. 8 poz. Sygnatura: Pr.Np.-863
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczanie początkowe, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Niepowodzenia szkolne


133/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Zasada paralelizmu a dydaktyka
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.31-34, bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.-863
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Psychologia


134/297

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: Struktury i formy działania samorządu uczniowskiego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.35-45, bibliogr. 25 poz. Sygnatura: Pr.Np.-863
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Samorząd szkolny, *Młodzież, *Sport szkolny


135/297

Autorzy: Kaptur Zbigniew.
Tytuł: Elementy procesu wychowania w rehabilitacji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.127-133, bibliogr. 33 poz. Sygnatura: Pr.Np.-863
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rehabilitacja, *Wychowanie, *Kształcenie kadr


136/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z pedagogiki / oprac. Julian Jonkisz
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1986. - 85 s.; 24 cm.
Sygnatury: Pr.Np.-1392.
Identyfikatory: 31--00000-01392.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Przewodnik


137/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Osoba i zawód nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej do 1939 roku
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1983. - 159 s.; 24 cm.
Sygnatury: Pr.Np.-1413.
Identyfikatory: 31--00000-01413.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele, *Pedagogika, *Historia


138/297

Tytuł: Kurs instruktorski : skrypt : część ogólna
Opis wydania: Wrocław: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1971. - 354 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1366.
Identyfikatory: 31--00000-01366.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Anatomia, *Biomechanika, *Higiena, *Żywienie, *Medycyna sportowa, *Pedagogika, *Fizjologia, *Psychologia, *Teoria sportu


139/297

Autorzy: Słupik Bolesław.
Tytuł: Pedagogika
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Kurs instruktorski : skrypt : część ogólna. - Wrocław : Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1971. - S.144-183, bibliogr. 6 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1366
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Pedagogika sportu, *Wychowanie fizyczne, *Trening, *Trenerzy, *Zawodnicy


140/297

Autorzy: Bartusiak Irena, Jonkisz Julian.
Tytuł: Podstawy edukacji samorządowej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - 98 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1605.
Identyfikatory: 31--00000-01605.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Edukacja, *Szkoła, *Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Samorząd szkolny


141/297

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: Problemy i kierunki działania szkolnej i uczelnianej samorządności - próba analizy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wycho- wania Fizycznego, 1999. - S.36-46, ryc. bibliogr. 3 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkoła, *Samorząd szkolny


142/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Działalność samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego w świetle ich sytuacji społecznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Problemy wybrane
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki : dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.68-72. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Studenci wf, *Pedagogika, *Socjologia, *Organizacja


143/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Samorządność studentów jako integralny czynnik humanizacji studiów wychowania fizycznego (1992-1997). Próba podsumowania i oceny
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy edukacji samorządnej : program i wybrane materiały do ćwiczeń z pedagogiki dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego / Irena Bartusiak, Julian Jonkisz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.73-80, bibliogr. 9 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1605
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Studenci wf, *Pedagogika, *Nauki humanistyczne


144/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Lewandowski Marek.
Tytuł: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red. nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - 186 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1606.
Identyfikatory: 31--00000-01606.
Liczba egzemplarzy: 1.
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław' Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Aktywność ruchowa, *Rekreacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


145/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Wychowanie fizyczne w klasach początkowych w zreformowanym systemie oświaty
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.9-13, ryc. bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Nauczanie początkowe


146/297

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Wyzwania stojące przed nauczycielem wychowania fizycznego przy wdrażaniu systemu kształcenia zintegrowanego na etapie wczesnoszkolnym
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.23-25, ryc. bibliogr. 3 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Nauczanie początkowe, *Nauczyciele wf


147/297

Autorzy: Lewandowski Marek, Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Rozważania nad znaczeniem wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.27-31, ryc. bibliogr. 22 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Nauczanie początkowe


148/297

Autorzy: Lewandowski Marek.
Tytuł: Wpływ szkolnego wychowania fizycznego na wiedzę i umiejętności uczniów klas młodszych
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.47-54, tab. bibliogr. 10 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Wiadomości, *Umiejętność ruchowa, *Nauczanie początkowe


149/297

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Problemy kształcenia i ochrony narządu głosu w ocenie nauczycielek nauczania początkowego
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.87-91, ryc. bibliogr. 21 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczyciele, *Płeć żeńska, *Nauczanie początkowe, *Higiena, *Praca zawodowa, *Choroby


150/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Kompetencje ucznia kończącego edukację wczesnoszkolną - jak je osiągać na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.113-123, tab. bibliogr. 11 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf


151/297

Autorzy: Kuczyńska Anna, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego jako obszar wspomagający relację rodzice-dziecko
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.139-143, ryc. bibliogr. 6 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf, *Rodzina


152/297

Autorzy: Wieczorek Marta.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego z wykorzystaniem piłek tenisowych jako propozycja działań nauczyciela rozwijających koordynacyjne zdolności uczniów
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.145-148, tab. bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf, *Motoryczność, *Koordynacja ruchowa, *Gry z piłką


153/297

Autorzy: Malska Anna, Posmyk Regina, Starościak Wojciech.
Tytuł: Program wychowania fizycznego w szkolnictwie angielskim
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.157-159, tab. bibliogr. 1 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Program, *Wielka Brytania


154/297

Autorzy: Supińska Urszula, Lewandowski Marek.
Tytuł: W poszukiwaniu efektywności procesu szkolnego wychowania fizycznego na poziomie kształcenia zintegrowanego
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.161-164, ryc. bibliogr. 5 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Skuteczność


155/297

Autorzy: Dzięcioł Małgorzata, Skarul Aleksandra.
Tytuł: Adaptacja pierwszoklasisty do warunków szkolnych przez zabawy i gry integracyjne
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.171-172, bibliogr. 5 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczanie początkowe, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Adaptacja, *Integracja, *Zabawy i gry ruchowe


156/297

Autorzy: Lewandowski Marek, Supińska Urszula.
Tytuł: Zabawy z płachtą
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.173-178, ryc. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Zabawy i gry ruchowe


157/297

Autorzy: Jaskólski Ewaryst, Witkowski Kazimierz, Kubacki Rafał.
Tytuł: Profilaktyka przeciwurazowa w klasach I-III. Jak nauczać padów na zajęciach wychowania fizycznego?
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.183-186, ryc. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Urazy, *Zapobieganie


158/297

Autorzy: Kulmatycki Lesław.
Tytuł: Demokracja w szkole
Sygnatury: Pr.Np.-4939.
Identyfikatory: 31--00000-04939.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zdrowie i szkoła / pod red. B.Woynarowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000. - S.394-400, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkoła, *Samorząd, *Promocja zdrowia, *Demokracja


159/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Transfer jako problem dydaktyczny w wychowaniu fizycznym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.9-19, ryc. bibliogr. 15 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Transfer


160/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Transfer w psychomotorycznym kształceniu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.65-71, ryc. bibliogr. 10 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Psychomotoryka, *Motoryczność, *Pedagogika, *Psychologia, *Czynność ruchowa, *Kształcenie, *Transfer


161/297

Autorzy: Zatoń Krystyna, Zatoń Marek.
Tytuł: Uczenie się czynności motorycznych a problem transferu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.81-85, bibliogr. 8 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Pedagogika, *Uczenie motoryczne, *Czynność ruchowa, *Transfer


162/297

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Majorowski Maciej.
Tytuł: Transfer nauczania czynności ruchowej w uczeniu się umiejętności oceny swoich możliwości
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.115-121, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Uczenie się, *Transfer, *Samoocena, *Pedagogika


163/297

Autorzy: Kuczyńska Anna.
Tytuł: Przenoszenie ruchliwości dzieci uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych wraz z rodzicami na ruchliwość w czasie lekcji wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.163-167, ryc. bibliogr. 9 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Aktywność ruchowa, *Rekreacja ruchowa, *Dzieci, *Rodzina, *Ruchliwość, *Wychowanie fizyczne, *Transfer, *Lekcja wf


164/297

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej.
Tytuł: Transfer wybranych elementów sprawności fizycznej na poziom asertywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.177-182, ryc. bibliogr. 8 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Sprawność fizyczna, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Uczniowie, *Asertywność, *Transfer


165/297

Autorzy: Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Różnice indywidualne uczniów a transfer w procesie nauczania i uczenia się motorycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.183-193, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Pedagogika, *Czynność ruchowa, *Psychologia, *Uczniowie, *Osobowość, *Transfer, *Płeć


166/297

Autorzy: Skarul Aleksandra, Dzięcioł Małgorzata.
Tytuł: Transfer w uczeniu się wybranych umiejętności gimnastycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.195-198, ryc. bibliogr. 4 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Pedagogika, *Czynność ruchowa, *Sprawność fizyczna, *Uczniowie, *Testy, *Wychowanie fizyczne, *Ćwiczenia gimnastyczne, *Przewroty


167/297

Autorzy: Supińska Urszula, Skarul Aleksandra.
Tytuł: Próba transferu programu uczenia się czynności ruchowych do typu lekcji doskonalącej w wychowaniu fizycznym (założenia teoretyczne)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.199-202, bibliogr. 11 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Pedagogika, *Czynność ruchowa, *Uczniowie, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Transfer


168/297

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Udział osobistego doświadczenia w procesie uczenia się rekreacyjnego zachowania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.213-218, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Rekreacja ruchowa, *Pedagogika, *Świadomość, *Zachowanie się


169/297

Autorzy: Wieczorek Marta, Lesiewski Janusz.
Tytuł: Transfer sprawności narciarskiej na postępy w jeździe na rolkach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.219-224, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Narciarstwo, *Uczenie się, *Łyżworolki, *Transfer


170/297

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Kształtowanie cech psycho-motorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-3602.
Identyfikatory: 31--00000-03602.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1984, R.32, nr 2, s.56-61, ryc. Sygnatura czasopisma:
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Psychomotoryka, *Sprawność ruchowa, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Cechy motoryczne, *Gry ruchowe


171/297

Autorzy: Doliński Dariusz, Gromski Wojciech, Szmajke Andrzej.
Tytuł: Czy maksymalizacja realizmu w eksperymencie jest zawsze zasadna? Odpowiedź na uwagi Aleksandra Chmiela
Sygnatury: Pr.Np.-4022.
Identyfikatory: 31--00000-04022.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Przegląd Psychologiczny. - 1989, t.32, nr 4,
Czasopismo: Przegląd Psychologiczny
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia, *Pedagogika, *Prawo, *Studenci


172/297

Autorzy: Smołalski Antoni.
Tytuł: Z badań nad działalnością nauczycieli w środowiskach lokalnych
Sygnatury: Pr.Np.-3159.
Identyfikatory: 31--00000-03159.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rocznik Dolnośląski. - 1977, t.4, s.297-311.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Nauczyciele, *Środowisko społeczne, *Działalność kulturalno-oświatowa


173/297

Autorzy: Peszyński Andrzej.
Tytuł: Cywilizacyjne aspekty zaburzeń
Sygnatury: Pr.Np.-3133.
Identyfikatory: 31--00000-03133.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie. - 1967, nr 17, s.33-35.
Czasopismo: Wychowanie
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie, *Socjologia, *Młodzież, *Patologia


174/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Learning - teaching - education in physical education at school
Sygnatury: Pr.Np.-4971.
Identyfikatory: 31--00000-04971.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : proceedings of abstracts. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.21
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Uczenie się, *Nauczanie


175/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek, Supińska Urszula.
Tytuł: The picture of physical education teacher in opinions of 1-st year students of the physical academy
Sygnatury: Pr.Np.-4973.
Identyfikatory: 31--00000-04973.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : proceedings of abstracts. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.26
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Studenci wf, *Ocena


176/297

Autorzy: Posmyk Regina.
Tytuł: Self-observation as the factor correcting self-evaluation of physical education teachers
Sygnatury: Pr.Np.-4976.
Identyfikatory: 31--00000-04976.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : proceedings of abstracts. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.55
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Samoocena


177/297

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: The self-controlling (self-evaluation) process in the didactic work of the teacher of the physical education
Sygnatury: Pr.Np.-4977.
Identyfikatory: 31--00000-04977.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : proceedings of abstracts. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.69
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Samoocena, *Samokontrola


178/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Kształcenie w kulturze fizycznej w zreformowanym systemie edukacji
Sygnatury: Pr.Np.-4978.
Identyfikatory: 31--00000-04978.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.62-65, ryc. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Kultura fizyczna, *Reforma, *Kształcenie


179/297

Autorzy: Lewandowski Marek, Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Przygotowanie nauczycieli nauczania początkowego do realizacji wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji
Sygnatury: Pr.Np.-4980.
Identyfikatory: 31--00000-04980.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.151-156, tab. bibliogr. 13 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczanie początkowe, *Nauczyciele, *Przygotowanie, *Badania ankietowe


180/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.
Tytuł: Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do realizacji wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji
Sygnatury: Pr.Np.-4981.
Identyfikatory: 31--00000-04981.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.157-163, tab. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Szkolnictwo średnie, *Nauczyciele wf, *Przygotowanie, *Badania ankietowe, *Reforma


181/297

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Diagnoza osobnicza, grupowa i środowiskowa podstawowym ogniwem procesu wychowania fizycznego w zreformowanej szkole
Sygnatury: Pr.Np.-4982.
Identyfikatory: 31--00000-04982.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.189-194, bibliogr. 7 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Nauczyciele wf, *Przygotowanie, *Reforma, *Diagnoza


182/297

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych szansą dla kształtowania dyspozycji kierunkowych uczniów
Sygnatury: Pr.Np.-4983.
Identyfikatory: 31--00000-04983.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.195-201, ryc. tab. bibliogr. 5 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Aktywność ruchowa, *Młodzież, *Uczniowie, *Lekcja wf, *Nastawienie


183/297

Autorzy: Supińska Urszula, Skarul Aleksandra.
Tytuł: Wykorzystanie transferu umiejętności programowania zadań w lekcjach typu doskonalącego - założenia metodyczne
Sygnatury: Pr.Np.-4984.
Identyfikatory: 31--00000-04984.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.230-238, bibliogr. 7 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Transfer, *Metodyka wf, *Lekcja wf


184/297

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Majorowski Maciej.
Tytuł: Wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia poprzez ćwiczenia, zabawy i gry z piłkami
Sygnatury: Pr.Np.-4985.
Identyfikatory: 31--00000-04985.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.239-243, bibliogr. 8 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Psychologia, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Młodzież, *Uczniowie, *Samoocena, *Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe


185/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń z piłkami dla wspomagania umiejętności uczenia się
Sygnatury: Pr.Np.-4986.
Identyfikatory: 31--00000-04986.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.244-248, bibliogr. 10 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Uczenie się, *Gry z piłką


186/297

Autorzy: Posmyk Regina, Nowak Andrzej.
Tytuł: Kształcenie zintegrowane - wychowanie fizyczne i matematyka
Sygnatury: Pr.Np.-4987.
Identyfikatory: 31--00000-04987.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.254-260, ryc. bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Matematyka, *Kształcenie, *Reforma


187/297

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej, Maciaszek Joanna.
Tytuł: Teeball i baseball jako gry kształtujące sprawność fizyczną i wybrane cechy osobowości ucznia
Sygnatury: Pr.Np.-4988.
Identyfikatory: 31--00000-04988.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.267-270, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Psychologia, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Uczniowie, *Osobowość, *Sprawność fizyczna, *Zespołowe gry sportowe, *Baseball, *Gry z piłką


188/297

Autorzy: Wieczorek Marta.
Tytuł: "Mój dzień w szkole" - propozycja zajęć ruchowych w kształceniu zintegrowanym dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4989.
Identyfikatory: 31--00000-04989.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.288-294, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Konspekt, *Zabawy i gry ruchowe


189/297

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Kto zadba o kształcenie i ochronę narządu głosu nauczycieli wf?
Sygnatury: Pr.Np.-5005.
Identyfikatory: 31--00000-05005.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 4, s.154-157, tab. bibliogr. 8 poz.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Higiena, *Medycyna, *Nauczyciele wf, *Choroby zawodowe, *Ochrona zdrowia


190/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5006.
Identyfikatory: 31--00000-05006.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 4, s.158-160, bibliogr. 7 poz.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Kontrola


191/297

Autorzy: Krawański Andrzej.
Tytuł: Nauczyciele wf w procesie społecznej edukacji prozdrowotnej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1996, 2, s.53-58, bibliogr. 10 poz. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie zdrowotne, *Nauczyciele wf, *Promocja zdrowia


192/297

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Komunikacja dydaktyczna w procesie wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5053.
Identyfikatory: 31--00000-05053.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.58-62.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Komunikacja, *Wychowanie fizyczne


193/297

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przekaz słowny na lekcjach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5054.
Identyfikatory: 31--00000-05054.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.63-64.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Komunikacja werbalna, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf


194/297

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Współczesne teorie uczenia się i nauczania czynności motorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-5055.
Identyfikatory: 31--00000-05055.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.65-70.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Uczenie się, *Nauczanie, *Komunikacja werbalna


195/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.
Tytuł: Orientacja humanistyczna w kształceniu nauki w-f i w szkolnym wychowaniu fizycznym
Sygnatury: Pr.Np.-5100.
Identyfikatory: 31--00000-05100.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Alternativni pohybove aktivity deti a mladeze : soubor referatu z mezinarodniho metodickeho seminare. - Brno : Masarykova Univerzita v Brne, 1999. - S.66-70, ryc. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauki humanistyczne, *Dydaktyka


196/297

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5101.
Identyfikatory: 31--00000-05101.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Alternativni pohybove aktivity deti a mladeze : soubor referatu z mezinarodniho metodickeho seminare. - Brno : Masarykova Univerzita v Brne, 1999. - S.71-76, tab. bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Planowanie, *Dydaktyka


197/297

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Educational values of emotionally stressing forms of physical activity in leisure
Sygnatury: Pr.Np.-5106.
Identyfikatory: 31--00000-05106.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: IV International Scientific Conference "Protective value of the physical activity - low level has no effect - high level is hazardous". - Miedzyzdroje : University of Szczecin, 2000. - S.77.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Aktywność ruchowa, *Pedagogika, *Psychologia, *Młodzież, *Stres


198/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Uczenie się, nauczanie, kształcenie w szkolnym wychowaniu fizycznym
Sygnatury: Pr.Np.-5108.
Identyfikatory: 31--00000-05108.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.33-37, bibliogr. 11 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uczenie się, *Nauczanie, *Uczenie motoryczne, *Psychomotoryka


199/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek, Supińska Urszula.
Tytuł: The image of a physical education teacher in the opinion of first year students of the Academy of Physical Education
Sygnatury: Pr.Np.-5111.
Identyfikatory: 31--00000-05111.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.133-137, tab. bibliogr. 6 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Młodzież, *Nauczyciele wf, *Studenci wf, *Badania ankietowe


200/297

Autorzy: Posmyk Regina, Nowak Andrzej.
Tytuł: "Oglądanie siebie" jako metoda korygująca samoocenę nauczycieli wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5113.
Identyfikatory: 31--00000-05113.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.257-259, ryc. bibliogr. 5 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Samoocena, *Metody


201/297

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Self-control and self-evaluation activities in the educational-didactic work of a physical education teacher-theoretical assumptions
Sygnatury: Pr.Np.-5114.
Identyfikatory: 31--00000-05114.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.316-319, bibliogr. 8 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Dydaktyka, *Samoocena, *Samokontrola


202/297

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Postawy wobec kultury fizycznej studentów I roku AWF
Sygnatury: Pr.Np.-5132.
Identyfikatory: 31--00000-05132.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2001. - S.255-262, ryc. bibliogr. 14 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Socjologia, *Pedagogika, *Studenci wf, *Kultura fizyczna, *Nastawienie, *Badania ankietowe


203/297

Autorzy: Rokita Andrzej, Charvat Michal.
Tytuł: The planning of the budget of the number of physical education classes in order to satisfy interests in mobile activity of secondary school students in Brno
Sygnatury: Pr.Np.-5135.
Identyfikatory: 31--00000-05135.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.270-274, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Planowanie


204/297

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: III Sejmik Szkolnej KF. Sprawozdanie z prac zespołu: Planowanie i programowanie pracy nauczyciela
Sygnatury: Pr.Np.-5165.
Identyfikatory: 31--00000-05165.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 2001, nr 1, s.7.
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Planowanie


205/297

Autorzy: Dudziak Krystyna, Jezierski Ryszard, Kaczmarek Anna.
Tytuł: Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o przygotowaniu do nowych zadań w zreformowanej szkole
Sygnatury: Pr.Np.-5166.
Identyfikatory: 31--00000-05166.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 2001, nr 3, s.11-12.
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Przygotowanie


206/297

Autorzy: Bartusiak Irena, Jonkisz Julian.
Tytuł: Kształcenie kadr animatorów rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w obszarze pozaszkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-5183.
Identyfikatory: 31--00000-05183.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku : praca zbiorowa / pod red. I.Kiełbasiewicz- Drozdowskiej, M.Marcinkowskiego, W.Siwińskiego. - Poznań : Wyższa Szkoła Oficerska, 2000. - S.21-29, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rekreacja, *Sport, *Kształcenie kadr


207/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką instrumentem pedagogiki humanistycznej
Sygnatury: Pr.Np.-5184.
Identyfikatory: 31--00000-05184.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku : praca zbiorowa / pod red. I.Kiełbasiewicz- Drozdowskiej, M.Marcinkowskiego, W.Siwińskiego. - Poznań : Wyższa Szkoła Oficerska, 2000. - S.134-138, bibliogr. 9 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Zabawy i gry ruchowe, *Gry z piłką


208/297

Autorzy: Bielski Janusz, Cendrowski Zbigniew, Dziubiński Zbigniew, Jezierski Ryszard, Pańczyk Władysław, Pośpiech Jerzy.
Tytuł: Projekt programu rozwoju wychowania fizycznego i sportu szkolnego jako elementu przeciwdziałania patologiom na lata 2001-2010
Sygnatury: Pr.Np.-5203.
Identyfikatory: 31--00000-05203.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 2001, nr 4, s.3-7.
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Wychowanie fizyczne, *Patologia, *Zapobieganie, *Program


209/297

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów I klas liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
Sygnatury: Pr.Np.-5211.
Identyfikatory: 31--00000-05211.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej / pod red. T.Mieczkowskiego. Cz.1. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001. - S.264-269, tab. bibliogr. 12 poz.
Konferencja: "Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej", Szczecin, Uniwersytet Szczeciński ; Instytut Kultury Fizycznej.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Aktywność ruchowa, *Pedagogika, *Młodzież, *Zainteresowania


210/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.
Tytuł: Wychowanie fizyczne wartością całego życia
Sygnatury: Pr.Np.-5213.
Identyfikatory: 31--00000-05213.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej / pod red. T.Mieczkowskiego. Cz.2. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001. - S.204-210, bibliogr. 13 poz.
Konferencja: "Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej", Szczecin, Uniwersytet Szczeciński ; Instytut Kultury Fizycznej.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Aktywność ruchowa, *Socjologia, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Wartości


211/297

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: The timetable of physical education (PE) activities as an example of providing interest in moving activities for students
Sygnatury: Pr.Np.-5219.
Identyfikatory: 31--00000-05219.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: In the dawn of the new millennium : 10th World Congress of Sport Psychology : May 28 - June 2, 2001, Skiathos, Hellas : programme and proceedings. Vol.1 / International Society of Sport Psychology. - Thessaloniki : Christodoulidi Publications, 2001. - S.296-298, tab. bibliogr. 3 poz.
Konferencja: "In the dawn of the new millennium : 10th World Congress of Sport Psychology", od 28.05.2001 do 02.06.2001, Skiathos, International Society of Sport Psychology.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Planowanie


212/297

Autorzy: Kaptur Zbigniew.
Tytuł: Ogniwa i zasady nauczania w procesie rehabilitacji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Fizjoterapia. - 2001, t.9, nr 2, s.71-73, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.
Czasopismo: Fizjoterapia
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rehabilitacja


213/297

Autorzy: Kulmatycki Lesław.
Tytuł: Promotor zdrowia - profesja czy hobby?
Sygnatury: Pr.Np.-5260.
Identyfikatory: 31--00000-05260.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z konferencji naukowej, Kamień Śląski 25-26 września 2000 r. / red.nauk. B.Woynarowska, M.Kapica. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001. - S.171-175, bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej", od 25.09.2000 do 26.09.2000, Kamień Śląski, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie zdrowotne, *Promocja zdrowia, *Kształcenie kadr, *Wrocław


214/297

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: Samorządność dzieci i młodzieży wyzwaniem i szansą edukacji
Sygnatury: Pr.Np.-5277.
Identyfikatory: 31--00000-05277.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Edukacja wobec różnorodności. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2001. - S.369-376.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Edukacja, *Dzieci, *Młodzież, *Socjalizacja, *Samorząd szkolny


215/297

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Reforma systemu edukacji szansą dla kształtowania postaw wobec kultury fizycznej uczniów
Sygnatury: Pr.Np.-5280.
Identyfikatory: 31--00000-05280.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Edukacja wobec różnorodności. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2001. - S.399-410, ryc. tab.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Edukacja, *Reforma, *Młodzież, *Uczniowie, *Nastawienie, *Badania ankietowe


216/297

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, Dudkowski Andrzej.
Tytuł: Wychowanie fizyczne jako element socjalizacji dzieci
Sygnatury: Pr.Np.-5281.
Identyfikatory: 31--00000-05281.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Edukacja wobec różnorodności. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2001. - S.411-413.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Socjalizacja, *Zabawy i gry ruchowe


217/297

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: O nowe podejście w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.129-134, bibliogr. 4 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Studenci wf, *Motywacja, *Badania ankietowe, *Akademie Wychowania Fizycznego


218/297

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Kandydaci na studia stacjonarne Wydziału Wychowania F AWF we Wrocławiu. Motywacje - zainteresowania - predyspozycje głosowe
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.143-149, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Szkolnictwo wyższe, *Kandydaci na studia, *Motywacja, *Zainteresowania, *Akademie Wychowania Fizycznego


219/297

Autorzy: Kaptur Zbigniew.
Tytuł: Wymagania i oczekiwania środowiska pracy wobec studentów kierunku fizjoterapii
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.151-155, bibliogr. 7 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rehabilitacja, *Szkolnictwo wyższe, *Fizjoterapia, *Kształcenie, *Praca zawodowa


220/297

Autorzy: Smoliński Aleksander.
Tytuł: Społeczno-pedagogiczny profil motywacji do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego studentów AWF we Wrocławiu w 90. latach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.163-168, ryc. bibliogr. 6 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Szkolnictwo wyższe, *Nauczyciele wf, *Kształcenie, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


221/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Studia w AWF we Wrocławiu na podstawie opinii studentów V roku
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.169-172, ryc. bibliogr. 2 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Szkolnictwo wyższe, *Studenci wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Ocena, *Badania ankietowe


222/297

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Zachowanie się studentów w czasie wolnym jako źródło wiedzy o uznawanych przez nich wartościach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red.nauk. E.Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2001. - S.173-180, tab. bibliogr. 14 poz. - Sygnatura : Pr.Np.-867
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Szkolnictwo wyższe, *Studenci wf, *Czas wolny, *Zachowanie się, *Badania ankietowe


223/297

Autorzy: Supiński Jan, Supińska Urszula.
Tytuł: Profile of a physical education teacher in the opinion of female graduates of a secondary school
Sygnatury: Pr.Np.-5311.
Identyfikatory: 31--00000-05311.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Perspectives and profiles : 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, 15th Congress of the German Society of Sport Science, Cologne, 24-28 July 2001 : book of abstracts. - Cologne : Sport und Buch Strauss GmbH, 2001. - S.860
Konferencja: "6th Annual Congress of the European College of Sport Scienc; 15th Congress of the German Society of Sport Science", od 24.07.2001 do 28.07.2001, Cologne, German Society of Sport Science.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Uczniowie, *Stosunki interpersonalne, *Badania ankietowe


224/297

Autorzy: Kulmatycki Lesław.
Tytuł: Jestem uzależniony od alkoholu czy nie, oto jest pytanie. Scenariusz
Sygnatury: Pr.Np.-5343.
Identyfikatory: 31--00000-05343.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Promotor Zdrowia. - 2001, nr 2, s.14-16.
Czasopismo: Promotor Zdrowia
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Higiena, *Wychowanie zdrowotne, *Uzależnienia, *Alkoholizm, *Zapobieganie, *Konspekt, *Młodzież


225/297

Autorzy: Miedzińska Beata, Minajew Jolanta.
Tytuł: Nauczyciel: autorytet, czy przyjaciel?
Sygnatury: Pr.Np.-5344.
Identyfikatory: 31--00000-05344.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Promotor Zdrowia. - 2001, nr 2, s.26-28, tab.
Czasopismo: Promotor Zdrowia
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele, *Uczniowie, *Młodzież, *Dzieci, *Badania ankietowe


226/297

Autorzy: Wieczorek Marta, Lesiewski Janusz.
Tytuł: Role of integrated lessons of physical education for the execution of objectives of education and upbringing in IV-V classes
Sygnatury: Pr.Np.-5338.
Identyfikatory: 31--00000-05338.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu : soubor referatu z mezinarodni konference poradane Katedrou telesne kultury Pedagogicke fakulty MU v Brne ve dnech 7.-9.11.2001. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S.49-51, bibliogr. 4 poz.
Konferencja: "Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu", od 07.11.2001 do 09.11.2001, Brno, Uniwersytet Masaryka.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Integracja


227/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.
Tytuł: Exercises, plays and games with the ball in the process of acquiring subject proficiency in mathematics in grades I-III of primary school
Sygnatury: Pr.Np.-5340.
Identyfikatory: 31--00000-05340.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu : soubor referatu z mezinarodni konference poradane Katedrou telesne kultury Pedagogicke fakulty MU v Brne ve dnech 7.-9.11.2001. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S.94-95, tab. bibliogr. 3 poz.
Konferencja: "Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu", od 07.11.2001 do 09.11.2001, Brno, Uniwersytet Masaryka.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uzdolnienia ruchowe, *Zadanie ruchowe, *Gry z piłką, *Płeć żeńska, *Glukoza, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


228/297

Autorzy: Kulmatycki Lesław.
Tytuł: Scenariusze / pod red. L.Kulmatyckiego
Sygnatury: Pr.Np.-5655.
Identyfikatory: 31--00000-05655.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Promotor Zdrowia. - 2001, z.1, s.3-80, ryc. tab.
Czasopismo: Promotor Zdrowia
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie zdrowotne, *Program, *Psychologia, *Asertywność, *Stres, *Relaksacja


229/297

Autorzy: Olszewski Krzysztof, Wołk Rafał.
Tytuł: Rola "białych szkół" w systemie edukacji młodzieży
Sygnatury: Pr.Np.-5361.
Identyfikatory: 31--00000-05361.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 2001, nr 84: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego, s.160-165, ryc. bibliogr. 16 poz.
Konferencja: "Sporty zimowe u progu XXi wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego", .06.2001, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Rekreacja ruchowa, *Sporty zimowe, *Narciarstwo, *Młodzież, *Obozy, *Zabawy ruchowe, *Badania ankietowe


230/297

Autorzy: Lesiewski Janusz, Wieczorek Marta.
Tytuł: Skuteczność informacji synchronicznej w nauczaniu narciarstwa
Sygnatury: Pr.Np.-5356.
Identyfikatory: 31--00000-05356.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 2001, nr 84: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego, s.188-192, ryc. tab. bibliogr. 14 poz.
Konferencja: "Sporty zimowe u progu XXi wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego", .06.2001, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Sporty zimowe, *Narciarstwo, *Czynność ruchowa, *Nauczanie, *Studenci wf, *Umiejętność ruchowa, *Informacja, *Skuteczność, *Testy, *Obozy


231/297

Autorzy: Wołk Rafał, Kowalska Beata, Olszewski Krzysztof.
Tytuł: Poszukiwanie sposobów oceny skuteczności uczenia się narciarstwa zjazdowego
Sygnatury: Pr.Np.-5357.
Identyfikatory: 31--00000-05357.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 2001, nr 84: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego, s.193-199, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "Sporty zimowe u progu XXi wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego", .06.2001, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Sporty zimowe, *Narciarstwo zjazdowe, *Uczenie się, *Skuteczność, *Testy, *Studenci wf


232/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Pedeutologiczne dylematy reformy edukacyjnej - inspiracje, nadzieje i zagrożenia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.11-17, bibliogr. 10 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Edukacja, *Reforma, *Wychowanie fizyczne, *Wychowanie zdrowotne, *Nauczyciele wf


233/297

Autorzy: Romanowska-Tołłoczko Anna.
Tytuł: Poradnictwo wychowawcze w dobie przemian edukacyjnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.97-102, ryc. bibliogr. 7 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Psychologia, *Socjologia, *Wychowanie, *Poradnictwo wychowawczo-zawodowe, *Młodzież, *Rodzina


234/297

Autorzy: Dudziak Krystyna, Jezierski Ryszard, Kaczmarek Anna.
Tytuł: Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o przygotowaniu do nowych zadań w zreformowanej szkole
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.117-120, ryc. bibliogr. 5 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Nauczyciele wf, *Praca zawodowa, *Przygotowanie, *Badania ankietowe


235/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Gandziarski Krzysztof.
Tytuł: Kwalifikacje zawodowe nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach wiejskich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.133-138, tab. bibliogr. 5 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Reforma, *Nauczyciele wf, *Praca zawodowa, *Przygotowanie, *Wieś


236/297

Autorzy: Dzięcioł Małgorzata, Skarul Aleksandra.
Tytuł: Kim ma być nauczyciel wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.139-142, tab. bibliogr. 17 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Reforma, *Nauczyciele wf, *Kształcenie


237/297

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: Rozwijanie kompetencji pedagogicznych w procesie edukacji zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.143-145, bibliogr. 8 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Reforma, *Nauczyciele wf, *Kształcenie, *Kompetencje


238/297

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.
Tytuł: Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentek AWF i Uniwersytetu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.147-156, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Szkolnictwo wyższe, *Wychowanie fizyczne, *Studenci, *Studenci wf, *Płeć żeńska, *Badania ankietowe


239/297

Autorzy: Supińska Urszula, Laudańska Magdalena.
Tytuł: Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.157-163, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Osobowość, *Szkolnictwo wyższe, *Wychowanie fizyczne, *Studenci, *Badania ankietowe


240/297

Autorzy: Lewandowski Marek, Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Nauczyciel i lekcje wychowania fizycznego w opinii uczniów klas maturalnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.165-172, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Uczniowie, *Szkolnictwo średnie, *Badania ankietowe


241/297

Autorzy: Supińska Urszula, Grzesiak Bożena.
Tytuł: Nauczyciel i lekcje wychowania fizycznego w opinii uczniów klas maturalnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.173-179, tab. bibliogr. 5 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Uczniowie, *Szkolnictwo średnie, *Badania ankietowe


242/297

Autorzy: Posmyk Regina, Koszczyc Marta, Nowak Andrzej.
Tytuł: Oczekiwania dyrektorów szkół i rodziców wobec nauczyciela wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.187-191, ryc. bibliogr. 4 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Osobowość, *Badania ankietowe, *Szkoła


243/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Próba modyfikacji programów nauczania AWF w związku z reformą polskiej oświaty
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.217-218, bibliogr. 3 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Edukacja, *Reforma, *Programy nauczania


244/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie wychowujące w "szkole mobilnej"
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.235-239, ryc. bibliogr. 12 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Kształcenie, *Reforma


245/297

Autorzy: Potyrała Bolesław, Gawrońska Magdalena, Żurawska Barbara.
Tytuł: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Razem czy osobno?
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.241-245, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Kształcenie, *Szkolnictwo podstawowe


246/297

Autorzy: Gawrońska Magdalena, Gawroński Jacek, Kiełczewska Elżbieta.
Tytuł: Problemy kształcenia zintegrowanego w opinii nauczycielek nauczania początkowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.285-291, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele, *Płeć żeńska, *Wychowanie, *Nauczanie początkowe, *Praca zawodowa, *Badania ankietowe


247/297

Autorzy: Naglak Zbigniew.
Tytuł: Sport sprzymierzeńcem wychowania i kształcenia w zreformowanej szkole
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.341-345, bibliogr. 3 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie, *Kultura fizyczna, *Sport, *Szkoła


248/297

Autorzy: Sekita Bożena.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne jako przedmiot dydaktyczny i jako ścieżka międzyprzedmiotowa we wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.347-352, ryc. bibliogr. 3 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie zdrowotne, *Dydaktyka, *Akademie Wychowania Fizycznego


249/297

Autorzy: Kaptur Zbigniew, Supiński Jan, Stojanowski Józef.
Tytuł: Wizja kształcenia fizjoterapeutów w związku z reformą strukturalno-programową w polskiej szkole
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.363-355, bibliogr. 7 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Fizjoterapia, *Kształcenie kadr


250/297

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Nauczyciel i personel techniczny przedszkola w promocji zdrowia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.377-382, tab. bibliogr. 7 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Higiena, *Promocja zdrowia, *Przedszkole, *Nauczyciele, *Aktywność ruchowa, *Badania ankietowe


251/297

Autorzy: Kuczyńska Anna.
Tytuł: Pozalekcyjne gry i zabawy ruchowe rodziców i dzieci jako droga podnoszenia poziomu kultury fizycznej rodziny
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.393-396, bibliogr. 6 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Zabawy i gry ruchowe, *Dzieci, *Rodzina, *Czas wolny, *Aktywność ruchowa, *Badania ankietowe, *Wiadomości, *Sprawność ruchowa, *Testy


252/297

Autorzy: Olszewska Iwona, Olszewski Krzysztof, Wołk Rafał.
Tytuł: Rozwijanie zainteresowań rekreacją narciarską uczniów szkół podstawowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.403-410, ryc. bibliogr. 18 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Rekreacja ruchowa, *Sporty zimowe, *Narciarstwo, *Szkolnictwo podstawowe, *Uczniowie, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne, *Zainteresowania


253/297

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów I klas liceum ogólnokształcącego a planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.425-430, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Aktywność ruchowa, *Szkolnictwo średnie, *Uczniowie, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne, *Zainteresowania


254/297

Autorzy: Mirus Marek, Nakonieczna Agnieszka.
Tytuł: Łyżwiarstwo rolkowe - propozycja zajęć ruchowych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.441-442, bibliogr. 2 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Łyżworolki, *Nauczanie


255/297

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Stefaniak Anita.
Tytuł: Wpływ treningu siłowego na poziom sprawności fizycznej oraz wybranych cech morfologicznych dzieci z klas nauczania zintegrowanego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.443-449, tab. bibliogr. 12 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Motoryczność, *Sprawność fizyczna, *Trening siłowy, *Dzieci


256/297

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Importance of verbal expressions in teaching and practicing motor activities
Sygnatury: Pr.Np.-5383.
Identyfikatory: 31--00000-05383.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: 7th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in Cooperation with The Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu : abstracts. - Tartu : University, 2001. - S.120.
Konferencja: "Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a Science in the New Millenium"", od 30.08.2001 do 02.09.2001, Tartu, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Pływanie, *Uczenie się, *Nauczanie, *Komunikacja werbalna


257/297

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Mutual information transfer between the teacher and the student
Sygnatury: Pr.Np.-5384.
Identyfikatory: 31--00000-05384.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: 7th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in Cooperation with The Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu : abstracts. - Tartu : University, 2001. - S.130.
Konferencja: "Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a Science in the New Millenium"", od 30.08.2001 do 02.09.2001, Tartu, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Nauczyciele, *Uczniowie, *Informacja


258/297

Autorzy: Fąk Tadeusz.
Tytuł: Stan i uwarunkowania wychowania do rekreacji ruchowej w okresie przemian edukacyjnych w Polsce
Sygnatury: Pr.Np.-5396.
Identyfikatory: 31--00000-05396.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rekreacja i turystyka : współczesne dylematy, zadania i perspektywy. - Poznań : Polskie Stowarzy- szenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, 2001. - S.258-263, ryc. tab. bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Socjologia, *Pedagogika, *Rekreacja ruchowa, *Wychowanie do rekreacji, *Terminologia, *Młodzież, *Uczniowie, *Nauczyciele, *Rodzina, *Badania ankietowe


259/297

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.
Tytuł: Zachowania zdrowotne personelu i rodziców dzieci z przedszkola promującego zdrowie
Sygnatury: Pr.Np.-5400.
Identyfikatory: 31--00000-05400.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży / red. M.Bronikowski, R.Muszkieta. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001. - S.75-80, ryc. tab. bibliogr 2 poz.
Konferencja: "Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży; XXVIII konferencja naukowa", od 12.10.2001 do 13.10.2001, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Higiena, *Promocja zdrowia, *Przedszkole, *Zachowania zdrowotne, *Dzieci, *Rodzina, *Nauczyciele i wychowawcy


260/297

Autorzy: Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Nauczanie i uczenie się motoryczne w obrazie ekstrawersji i introwersji ucznia
Sygnatury: Pr.Np.-5401.
Identyfikatory: 31--00000-05401.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży / red. M.Bronikowski, R.Muszkieta. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001. - S.255-265, ryc. tab. bibliogr 29 poz.
Konferencja: "Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży; XXVIII konferencja naukowa", od 12.10.2001 do 13.10.2001, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Psychologia, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Czynność ruchowa, *Żonglowanie, *Młodzież, *Osobowość


261/297

Autorzy: Romanowska-Tołłoczko Anna.
Tytuł: Próba określenia najważniejszych czynników motywujących uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5402.
Identyfikatory: 31--00000-05402.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży / red. M.Bronikowski, R.Muszkieta. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001. - S.273-279, ryc. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży; XXVIII konferencja naukowa", od 12.10.2001 do 13.10.2001, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Psychologia, *Wychowanie fizyczne, *Uczniowie, *Motywacja, *Badania ankietowe, *Młodzież


262/297

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Zróżnicowanie rodzaju i stopnia motywacji ludzi do zachowań rekreacyjnych w zależności od wieku i poziomu edukacji
Sygnatury: Pr.Np.-5406.
Identyfikatory: 31--00000-05406.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / red. D.Umiastowska. T.6. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2001. - S.315-325, tab. bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Aktywność ruchowa, *Rekreacja ruchowa, *Pedagogika, *Psychologia, *Motywacja, *Młodzież, *Wiek dojrzały, *Badania ankietowe


263/297

Autorzy: Smolińska-Mlak Janina.
Tytuł: Droga do akademickiego kształcenia pedagogicznego
Sygnatury: Pr.Np.-3810.
Identyfikatory: 31--00000-03810.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2001, R.1, s.383-392, bibliogr. 5 poz.
Czasopismo: Rocznik Edukacji Alternatywnej
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie, *Psychologia, *Dzieci, *Rodzina, *Emocje


264/297

Autorzy: Lipińska Beata, Skonieczny Iwona, Smoliński Aleksander.
Tytuł: Obozy samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego w Olejnicy - obserwacje i refleksje (1994-1998)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.223-236. - (Studia i Monografie ; 56) - Sygnatura: Pr.Np.-861 Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Samorząd, *Studenci wf, *Obozy


265/297

Autorzy: Biliński Wojciech, Czyż Stanisław.
Tytuł: Movement precision as an estimate of control process
Sygnatury: Pr.Np.-5504.
Identyfikatory: 31--00000-05504.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: 7th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in Cooperation with The Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu : abstracts. - Tartu : University, 2001. - S.21.
Konferencja: "Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a Science in the New Millenium"", od 30.08.2001 do 02.09.2001, Tartu, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne


266/297

Autorzy: Czyż Stanisław, Biliński Wojciech.
Tytuł: Conditions of practice and their influence on retention and velocity in learning of new motor skills
Sygnatury: Pr.Np.-5505.
Identyfikatory: 31--00000-05505.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: 7th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in Cooperation with The Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu : abstracts. - Tartu : University, 2001. - S.32.
Konferencja: "Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a Science in the New Millenium"", od 30.08.2001 do 02.09.2001, Tartu, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Uzdolnienia ruchowe


267/297

Autorzy: Łasiński Gabriel.
Tytuł: Strategia prezentacji w procesie efektywnego komunikowania
Sygnatury: Pr.Np.-5526.
Identyfikatory: 31--00000-05526.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: // W: Oświata dorosłych : nowe uwarunkowania i wyzwania / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa, 1998. - S.105-120, ryc. tab. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Informacja, *Pedagogika, *Komunikacja


268/297

Autorzy: Milewicz Andrzej, Kulmatycki Lesław, Lwow Felicja.
Tytuł: Koncepcja wielopoziomowego szkolenia promotorów zdrowia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Sygnatury: Pr.Np.-5550.
Identyfikatory: 31--00000-05550.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zdrowie Polaków w 21 wieku: interdyscyplinarna konferencja, Wrocław, 19-20 stycznia 2001 r. - Wrocław : Akademia Medyczna, 2001. - S.14.
Konferencja: "Zdrowie Polaków w 21 Wieku", od 19.01.2001 do 20.01.2001, Wrocław, Akademia Medyczna.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie zdrowotne, *Promocja zdrowia, *Kształcenie kadr


269/297

Autorzy: Czyż Stanisław.
Tytuł: Delayed feedback and knowledge of results vs effectiveness of learning process
Sygnatury: Pr.Np.-5577.
Identyfikatory: 31--00000-05577.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport Kinetics '97 : Theories of Human Motor Performance and their Reflections in Practice, Magdeburg, Germany, September 3-6 1997 : abstracts. - Magdeburg : International Association of Sport Kinetic, 1997. - S.27-28.
Konferencja: "Sport Kinetics '97 : Theories of Human Performance and their Reflections in Practice", od 03.09.1997 do 06.09.1997, Magdeburg, International Association of Sport Kinetic.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Sprzężenie zwrotne


270/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - 155 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Sygnatury: P XVI 116/1-3
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka


271/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Pojęcia podstawowe
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.9-29, ryc.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Uczenie się, *Pamięć, *Terminologia


272/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Metody i zasady nauczania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.73-85.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczanie, *Metody, *Terminologia


273/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Cele edukacyjne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.45-55, ryc.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Edukacja, *Cele


274/297

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Proces nauczania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.57-71, ryc.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Uczenie się, *Nauczanie, *Cele, *Metody


275/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Przegląd głównych koncepcji dydaktycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.31-43.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka


276/297

Autorzy: Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Kontrola i ocena kształcenia
Sygnatury: Pr.Np.-5756.
Identyfikatory: 31--00000-05756.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej, wyd.2 popr./ pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1995. - S.74-79.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Kształcenie, *Kontrola, *Ocena


277/297

Autorzy: Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Niepowodzenia szkolne
Sygnatury: Pr.Np.-5757.
Identyfikatory: 31--00000-05757.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej, wyd.2 popr. / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1995. - S.80-85.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Niepowodzenia szkolne, *Uczniowie


278/297

Autorzy: Dindorf Maria.
Tytuł: Nauczyciel
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.103-118.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele


279/297

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Możliwości badań naukowych w dydaktyce
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.119-133.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Badania naukowe


280/297

Autorzy: Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Postacie z historii dydaktyki
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.135-149.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Biografie


281/297

Autorzy: Fąk Tadeusz.
Tytuł: Turystyka w szkolnych programach wychowawczych w opinii nauczycieli
Sygnatury: Pr.Np.-5605.
Identyfikatory: 31--00000-05605.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie dla turystyki : wspomaganie uczestnictwa dzieci i nłodzieży w turystyce. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2000. - S.23-32, ryc. tab. bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Turystyka, *Pedagogika, *Wychowanie, *Szkolnictwo podstawowe


282/297

Autorzy: Fąk Tadeusz, Opoka Dorota.
Tytuł: Wychowanie do rekreacji w szkolnym systemie kultury fizycznej w opinii uczniów klas VIII
Sygnatury: Pr.Np.-5610.
Identyfikatory: 31--00000-05610.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dzieci swojego czasu : młodzież polska i francuska : materiały z konferencji : nauki społeczne wobec problemów młodzieży, Mądralin, 27-28 listopada 1992. - Warszawa : Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. - S.47-52, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie do rekreacji, *Młodzież, *Konferencje


283/297

Autorzy: Fąk Tadeusz, Kowalska Stanisława, Toczek-Werner Sylwia.
Tytuł: Rodzinny sport dla wszystkich : program edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Tadeusz Fąk, Stanisława Kowalska, Sylwia Toczek-Werner
Opis wydania: Warszawa: Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, 2000. - 12 s..
Sygnatury: Pr.Np.-5611.
Identyfikatory: 31--00000-05611.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, inne)
Indeks rzeczowy: Rekreacja ruchowa, *Socjologia, *Pedagogika, *Edukacja, *Rodzina, *Program


284/297

Autorzy: Prystupa Eugeniusz.
Tytuł: Pedagogical aspects of using popular folk active games in the educational process in the physical training
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // Człowiek i Ruch. - 2001, nr 1(3) supl. cz.1, s.32-36, ryc. bibliogr. 3 poz. streszcz. - Sygnatura: Pr.Np.-0372
Czasopismo: Człowiek i Ruch
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Zabawy ruchowe, *Wychowanie fizyczne


285/297

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Wychowanie fizyczne z piłką
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Człowiek i Ruch. - 2001, nr 1(3) supl. cz.1, s.21-23, ryc. bibliogr. 4 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-0372
Czasopismo: Człowiek i Ruch
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Gry z piłką


286/297

Autorzy: Nowak Andrzej.
Tytuł: Autokorekta na podstawie obrazu wideo
Sygnatury: Pr.Np.-5686.
Identyfikatory: 31--00000-05686.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Media a edukacja : II międzynarodowa konferencja . - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 1998. - S.495-499, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Młodzież, *Sport dzieci i młodzieży, *Zespołowe gry sportowe, *Piłka siatkowa, *Trening, *Rejestracja, *Wideo


287/297

Autorzy: Posmyk Regina, Nowak Andrzej.
Tytuł: Wideo jako czynnik korygujący samoocenę nauczycieli wychowania fizycznego = Video as a factor modifying physical education teachers' self-evaluation
Sygnatury: Pr.Np.-5687.
Identyfikatory: 31--00000-05687.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Media a edukacja : III międzynarodowa konferencja. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2000. - S.385-391, ryc. tab. bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Lekcja wf, *Samoocena, *Wideo


288/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Nauczyciel fizyki w zespole
Sygnatury: Pr.Np.-5696.
Identyfikatory: 31--00000-05696.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wiedza fizyczna i jej przekaz : materiały na ogólnopolską konferencję, Kraków, 13-15 września 1999 r. / pod red. Władysława Błasiaka, Jerzego Warczewskiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1999. - S.125-129, tab. bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczyciele


289/297

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Kuczyńska Anna.
Tytuł: Udział w lekcji wychowania fizycznego rodziców i ich dzieci : refleksje nauczyciela wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie : III konferencja naukowo-metodyczna, Wrocław 20-21 października 1994 / red.nauk. Z.Naglak, R.Panfil. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.37-40, bibliogr. 3 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1535
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Rodzina, *Lekcja wf


290/297

Autorzy: Romanowska-Tołłoczko Anna.
Tytuł: Samorządność dzieci i młodzieży a wychowanie w domu rodzinnym
Sygnatury: Pr.Np.-5733.
Identyfikatory: 31--00000-05733.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W : Samorządy studenckie uczelni wychowania fizycznego w obliczu przemian społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych lat dziewięćdziesiątych : materiały z IV obozu integracyjnego samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego - Olejnica 10-14.IX.1997 . - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - S.66-76, ryc. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie, *Rodzina, *Stosunki interpersonalne, *Samorząd


291/297

Autorzy: Jonkisz Julian.
Tytuł: Samorządność studentów jako integralny czynnik humanizacji studiów wychowania fizycznego (1992-1997). Próba podsumowania i oceny
Sygnatury: Pr.Np.-5734.
Identyfikatory: 31--00000-05734.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W : Samorządy studenckie uczelni wychowania fizycznego w obliczu przemian społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych lat dziewięćdziesiątych : materiały z IV obozu integracyjnego samorządów studenckich uczelni wychowania fizycznego - Olejnica 10-14.IX.1997 . - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - S.102-111, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Studenci wf, *Rozwój społeczny, *Samorząd


292/297

Autorzy: Bartusiak Irena.
Tytuł: Pedagogika ochrony ucznia i szkoły w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5738.
Identyfikatory: 31--00000-05738.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S.176-180, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Kształcenie, *Nauczyciele wf


293/297

Autorzy: Bartusiak Irena, Jonkisz Julian.
Tytuł: Przygotowanie młodzieży do samorządności - współczesne wyzwanie społeczne i edukacyjne
Sygnatury: Pr.Np.-5739.
Identyfikatory: 31--00000-05739.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w promocji rekreacji ruchowej / praca zbiorowa pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. - Poznań : Wydawnictwo WSO, 1998. -S.109-117, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Socjologia, *Samorząd, *Studenci wf, *Pedagogika


294/297

Autorzy: Romanowska Anna.
Tytuł: W poszukiwaniu nowych środków i form pedagogizacji rodziców
Sygnatury: Pr.Np.-5754.
Identyfikatory: 31--00000-05754.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Opieka Wychowanie Terapia. - 1994, nr 4, s.33-35
Czasopismo: Opieka Wychowanie Terapia
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Rodzina


295/297

Autorzy: Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Kontrola i ocena kształcenia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.87-94.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Kształcenie, *Kontrola, *Ocena


296/297

Autorzy: Kurzawski Kazimierz.
Tytuł: Niepowodzenia szkolne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.95-102.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Niepowodzenia szkolne, *Uczniowie


297/297

Autorzy: Zatoń Krystyna, Zatoń Marek.
Tytuł: Uczenie się czynności motorycznych a problem transferu
Sygnatury: Pr.Np.-5827.
Identyfikatory: 31--00000-05827.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczanie i uczenie się na śladach uprzednich doświadczeń "Transfer w procesie wychowania fizycznego", Olejnica 5-7 września 1999 : streszczenia referatów / Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 1999. - 1 s. nlb.
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Pedagogika, *Uczenie motoryczne, *Czynność ruchowa, *Transfer

stosując format:
Nowe wyszukiwanie