Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LEKCJA WF
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Stankiewicz Teresa, Supińska Urszula.
Tytuł: Wielostronna aktywizacja na lekcji wf w zabawach i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4408.
Identyfikatory: 31--00000-04408.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, t.43, nr 4, s. 81-88, ryc. bibliogr.8 poz. sum.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Dzieci, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Wiek wczesnoszkolny, *Gry ruchowe, *Zabawy ruchowe


2/57

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przekaz słowny na lekcjach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.207-210, bibliogr.10 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Nauczyciele wf, *Lekcja wf


3/57

Autorzy: Kmieć Tadeusz.
Tytuł: Kompleksowa lekcja lekkoatletyczna
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowa, Wrocław - Srebrna Góra 28-30 kwietnia 1995 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : AWF, 1997. - S.189-191, bibliogr.7 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1558
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 28.04.1995 do 30.04.1995, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Lekcja wf, *Lekkoatletyka


4/57

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Żukowski Ryszard.
Tytuł: Problemy naboru i oceny możliwości rozwoju sportowego oraz szkolenia młodzieży w rzutach lekkoatletycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowa, Wrocław - Srebrna Góra 28-30 kwietnia 1995 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : AWF, 1997. - S.205-216, bibliogr.18 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1558
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 28.04.1995 do 30.04.1995, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Lekcja wf, *Lekkoatletyka


5/57

Autorzy: Malska Anna, Lewandowski Marek.
Tytuł: Opinia studentów AWF we Wrocławiu o ich przygotowaniu do prowadzenia gier i zabaw ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4475.
Identyfikatory: 31--00000-04475.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.66-67, bibliogr. 2 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Konferencje, *Studenci wf, *Przygotowanie, *Lekcja wf, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Pedagogika, *Socjologia


6/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Stankiewicz Teresa, Supińska Urszula.
Tytuł: Wielostronna aktywizacja na lekcji wychowania fizycznego w zabawach i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4476.
Identyfikatory: 31--00000-04476.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży : materiały z konferencji. - Poznań : AWF, 1997. - S.107-115, ryc. bibliogr. 10 poz.
Konferencja: "Zabawy i gry ruchowe w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży", 17.11.1995, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Zabawy i gry ruchowe, *Konferencje, *Lekcja wf, *Pedagogika, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


7/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Wielostronna aktywizacja ucznia na lekcjach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1993, nr 55, s.163-169, ryc. bibliogr. 9 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf


8/57

Autorzy: Jagusz Marek.
Tytuł: Samokontrola i samoocena jako jedna z form zwiększania efektywności lekcji wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3825.
Identyfikatory: 31--00000-03825.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1993, nr 3-4, s.15-18, ryc. bibliogr. 18 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Lekcja wf, *Samoocena


9/57

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przekaz słowny na lekcjach wychowania fizycznego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - 118 s., ryc. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-848.
Identyfikatory: 31--00000-00848.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 48 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Lekcja wf, *Komunikacja werbalna


10/57

Autorzy: Jezierski Ryszard, Lewandowski Marek.
Tytuł: Gesty i znaki - sposób skutecznej komunikacji w szkolnym wychowaniu fizycznym
Sygnatury: Pr.Np.-4575.
Identyfikatory: 31--00000-04575.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 1998, nr 4, s.21-22, ryc. Sygnatura czasopisma: P C.113 III
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Komunikacja, *Lekcja wf


11/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.
Tytuł: Jak formułować cele i zadania lekcji wychowania fizycznego?
Sygnatury: Pr.Np.-4586.
Identyfikatory: 31--00000-04586.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 3, s.123-128, tab. bibliogr. 12 poz.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Lekcja wf, *Zadania


12/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Stankiewicz Teresa.
Tytuł: Ćwicz razem z Kubusiem Puchatkiem - kształtowanie twórczej aktywności dziecka na lekcji wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w klasach początkowych szkoły podstawowej : I konferencja metodyczno - naukowa na temat: Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym, Wrocław 22-23 listopada 1996 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego 1998. - S.103-114, ryc. bibliogr. 7 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1581
Konferencja: "Wielostronna aktywizacja uczniów na lekcji wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym", od 22.11.1996 do 23.11.1996, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Szkolnictwo podstawowe, *Nauczanie początkowe, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Lekcja wf, *Kreatywność


13/57

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Samokontrola i samoocena jako przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie wychowania i kształcenia fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4653.
Identyfikatory: 31--00000-04653.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.52-57, bibliogr. 19 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Samokontrola, *Samoocena, *Młodzież


14/57

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych a planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4654.
Identyfikatory: 31--00000-04654.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.165-175, tab. bibliogr. 19 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Aktywność ruchowa, *Zainteresowania, *Młodzież, *Konferencje


15/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.
Tytuł: Jak formułować cele i zadania lekcji wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4656.
Identyfikatory: 31--00000-04656.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.225-233, bibliogr. 13 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Lekcja wf, *Cele


16/57

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Próba modyfikacji metody programowanego uczenia się do typu lekcji doskonalącej przez studentki III roku w ramach zajęć z metodyki szkolnego wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4657.
Identyfikatory: 31--00000-04657.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.255-261, bibliogr. 15 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Lekcja wf, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Studenci wf


17/57

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Lekcje w warunkach trudnych jako zwiększone zagrożenie dla narządu głosu nauczycieli wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.119-125, tab. bibliogr. 10 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Nauczyciele wf, *Lekcja wf, *Choroby zawodowe, *Sytuacje trudne


18/57

Autorzy: Kiełczewska Elżbieta, Malska Anna.
Tytuł: Dziecko nie akceptowane przez społeczność klasową na lekcji wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.141-144, tab. bibliogr. 7 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Socjologia kultury fizycznej, *Lekcja wf, *Dzieci, *Stosunki interpersonalne


19/57

Autorzy: Skarul Aleksandra, Starościak Wojciech.
Tytuł: Sytuacje trudne na lekcjach wychowania fizycznego w opinii uczniów klas I-II XV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.225-229, ryc. bibliogr. 3 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Młodzież, *Sytuacje trudne, *Lekcja wf, *Badania ankietowe


20/57

Autorzy: Supińska Urszula, Lewandowski Marek.
Tytuł: Sytuacja trudna na lekcji wychowania fizycznego w opinii nauczycieli - studentów studiów zaocznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.241-248, ryc. bibliogr. 5 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Nauczyciele wf, *Sytuacje trudne, *Lekcja wf, *Badania ankietowe


21/57

Autorzy: Węgłowska-Rzepa Krystyna, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Spostrzeganie sytuacji trudnych i działanie w nich z perspektywy ucznia i nauczyciela
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.257-270, tab. bibliogr. 10 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Nauczyciele wf, *Sytuacje trudne, *Lekcja wf, *Młodzież


22/57

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Gry, zabawy i ćwiczenia z piłką jako środek doskonalenia umiejętności decyzyjnych ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.37-41. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Podejmowanie decyzji, *Młodzież, *Lekcja wf, *Dydaktyka


23/57

Autorzy: Maciaszek Joanna.
Tytuł: Przykładowe konspekty ćwiczeń, zabaw i gier z piłką kształtujących umiejętności decyzyjne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.42-53. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Podejmowanie decyzji, *Młodzież, *Lekcja wf, *Konspekt


24/57

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką do kształtowania umiejętności asertywnych ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.78-84. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Psychologia, *Młodzież, *Lekcja wf, *Asertywność


25/57

Autorzy: Kuczyńska Anna.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką do rozwijania empatii u ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.93-99. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Psychologia, *Młodzież, *Lekcja wf, *Empatia


26/57

Autorzy: Kuczyńska Anna.
Tytuł: Przykładowe konspekty ćwiczeń, zabaw i gier z piłką rozwijających empatię u ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.100-113. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Psychologia, *Młodzież, *Lekcja wf, *Empatia, *Konspekt


27/57

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Budowa lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłką
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.138-144. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Młodzież, *Lekcja wf


28/57

Autorzy: Dudkowski Andrzej.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką do wzmacniania poczucia wartości ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.54-62. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Psychologia, *Samoocena, *Młodzież, *Lekcja wf


29/57

Autorzy: Dudkowski Andrzej.
Tytuł: Przykładowe konspekty ćwiczeń, zabaw i gier z piłką wzmacnianiających poczucie własnej wartości ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.63-77. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Psychologia, *Samoocena, *Młodzież, *Lekcja wf, *Konspekt


30/57

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Obserwacja uczniów na lekcji pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna, Wrocław - Srebrna Góra, 17-19 kwietnia 1998 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.15-21, tab. bibliogr. 14 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1599
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 17.04.1998 do 19.04.1998, Wrocław;Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Lekcja wf, *Badania ankietowe, *Dzieci, *Nauczanie, *Wiek wczesnoszkolny, *Obserwacja, *Nauczyciele wf


31/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Kompetencje ucznia kończącego edukację wczesnoszkolną
Sygnatury: Pr.Np.-4833.
Identyfikatory: 31--00000-04833.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 4, wkł. s.77-81, tab.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczanie początkowe, *Wychowanie fizyczne, *Konspekt, *Lekcja wf


32/57

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Lewandowski Marek.
Tytuł: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red. nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - 186 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1606.
Identyfikatory: 31--00000-01606.
Liczba egzemplarzy: 1.
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław' Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Aktywność ruchowa, *Rekreacja ruchowa, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


33/57

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Kompetencje ucznia kończącego edukację wczesnoszkolną - jak je osiągać na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.113-123, tab. bibliogr. 11 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf


34/57

Autorzy: Kuczyńska Anna, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego jako obszar wspomagający relację rodzice-dziecko
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.139-143, ryc. bibliogr. 6 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf, *Rodzina


35/57

Autorzy: Wieczorek Marta.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego z wykorzystaniem piłek tenisowych jako propozycja działań nauczyciela rozwijających koordynacyjne zdolności uczniów
Uwagi: // W: Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym / red.nauk. T.Koszczyc, M.Lewandowski. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.145-148, tab. bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.- 1606
Konferencja: "Wychowanie fizyczne w klasach początkowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna", od 27.11.1998 do 28.11.1998, Wrocław, Oborniki Śl., Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Metodyka wf, *Motoryczność, *Koordynacja ruchowa, *Gry z piłką


36/57

Autorzy: Kuczyńska Anna.
Tytuł: Przenoszenie ruchliwości dzieci uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych wraz z rodzicami na ruchliwość w czasie lekcji wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.163-167, ryc. bibliogr. 9 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Aktywność ruchowa, *Rekreacja ruchowa, *Dzieci, *Rodzina, *Ruchliwość, *Wychowanie fizyczne, *Transfer, *Lekcja wf


37/57

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej.
Tytuł: Transfer wybranych elementów sprawności fizycznej na poziom asertywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.177-182, ryc. bibliogr. 8 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Sprawność fizyczna, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Uczniowie, *Asertywność, *Transfer


38/57

Autorzy: Supińska Urszula, Skarul Aleksandra.
Tytuł: Próba transferu programu uczenia się czynności ruchowych do typu lekcji doskonalącej w wychowaniu fizycznym (założenia teoretyczne)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.199-202, bibliogr. 11 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Pedagogika, *Czynność ruchowa, *Uczniowie, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Transfer


39/57

Autorzy: Kmieć Tadeusz, Mańka Bogumił.
Tytuł: Zaprawa ogólnorozwojowa z akcentem na kształcenie szybkości
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.247-249, bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Lekkoatletyka, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Rozgrzewka


40/57

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Kształtowanie cech psycho-motorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-3602.
Identyfikatory: 31--00000-03602.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1984, R.32, nr 2, s.56-61, ryc. Sygnatura czasopisma:
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Psychomotoryka, *Sprawność ruchowa, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Cechy motoryczne, *Gry ruchowe


41/57

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Poziom poczucia własnej wartości na lekcji wychowania fizycznego u uczniów w wieku 12-13 lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Moloda sportivna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych statej z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu. Vyp.4. - L'viv : L'vivskyj Derzavnyj Institut Fizycnoi Kul'tury, 2000. - S.150-151, bibliogr. 5 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-1612
Konferencja: "Moloda sportivna nauka Ukrainy", Lwów, Uniwersytet Lwowski.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika wychowania fizycznego, *Psychologia, *Samoocena, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Uczniowie, *Szkolnictwo podstawowe, *Kwestionariusze psychologiczne, *Lekcja wf


42/57

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych szansą dla kształtowania dyspozycji kierunkowych uczniów
Sygnatury: Pr.Np.-4983.
Identyfikatory: 31--00000-04983.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.195-201, ryc. tab. bibliogr. 5 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Aktywność ruchowa, *Młodzież, *Uczniowie, *Lekcja wf, *Nastawienie


43/57

Autorzy: Supińska Urszula, Skarul Aleksandra.
Tytuł: Wykorzystanie transferu umiejętności programowania zadań w lekcjach typu doskonalącego - założenia metodyczne
Sygnatury: Pr.Np.-4984.
Identyfikatory: 31--00000-04984.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.230-238, bibliogr. 7 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Transfer, *Metodyka wf, *Lekcja wf


44/57

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Majorowski Maciej.
Tytuł: Wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia poprzez ćwiczenia, zabawy i gry z piłkami
Sygnatury: Pr.Np.-4985.
Identyfikatory: 31--00000-04985.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.239-243, bibliogr. 8 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Psychologia, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Młodzież, *Uczniowie, *Samoocena, *Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe


45/57

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń z piłkami dla wspomagania umiejętności uczenia się
Sygnatury: Pr.Np.-4986.
Identyfikatory: 31--00000-04986.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.244-248, bibliogr. 10 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Uczenie się, *Gry z piłką


46/57

Autorzy: Wieczorek Marta.
Tytuł: "Mój dzień w szkole" - propozycja zajęć ruchowych w kształceniu zintegrowanym dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
Sygnatury: Pr.Np.-4989.
Identyfikatory: 31--00000-04989.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. R.Muszkieta, M.Bronikowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.288-294, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "XXVII konferencja naukowo-metodyczna nt. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji", od 19.11.1999 do 20.11.1999, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny, *Nauczanie początkowe, *Lekcja wf, *Konspekt, *Zabawy i gry ruchowe


47/57

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przekaz słowny na lekcjach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5054.
Identyfikatory: 31--00000-05054.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.63-64.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Komunikacja werbalna, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf


48/57

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.
Tytuł: Aktywność ruchowa uczniów upośledzonych umysłowo podczas lekcji wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5133.
Identyfikatory: 31--00000-05133.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2001. - S.271-276, tab. bibliogr. 4 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika specjalna, *Metodyka wf, *Młodzież, *Upośledzeni umysłowo, *Lekcja wf, *Aktywność ruchowa


49/57

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.
Tytuł: Napięcia psychoruchowe uczniów upośledzonych umysłowo podczas lekcji wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5134.
Identyfikatory: 31--00000-05134.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2001. - S.281-283, ryc. bibliogr. 6 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika specjalna, *Metodyka wf, *Młodzież, *Upośledzeni umysłowo, *Lekcja wf, *Motoryczność, *Stres


50/57

Autorzy: Rokita Andrzej, Charvat Michal.
Tytuł: The planning of the budget of the number of physical education classes in order to satisfy interests in mobile activity of secondary school students in Brno
Sygnatury: Pr.Np.-5135.
Identyfikatory: 31--00000-05135.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.270-274, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Planowanie


51/57

Autorzy: Wieczorek Marta, Lesiewski Janusz.
Tytuł: Role of integrated lessons of physical education for the execution of objectives of education and upbringing in IV-V classes
Sygnatury: Pr.Np.-5338.
Identyfikatory: 31--00000-05338.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu : soubor referatu z mezinarodni konference poradane Katedrou telesne kultury Pedagogicke fakulty MU v Brne ve dnech 7.-9.11.2001. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S.49-51, bibliogr. 4 poz.
Konferencja: "Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu", od 07.11.2001 do 09.11.2001, Brno, Uniwersytet Masaryka.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Metodyka wf, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Integracja


52/57

Autorzy: Lewandowski Marek, Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Nauczyciel i lekcje wychowania fizycznego w opinii uczniów klas maturalnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.165-172, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Uczniowie, *Szkolnictwo średnie, *Badania ankietowe


53/57

Autorzy: Supińska Urszula, Grzesiak Bożena.
Tytuł: Nauczyciel i lekcje wychowania fizycznego w opinii uczniów klas maturalnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.173-179, tab. bibliogr. 5 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Pedeutologia, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf, *Uczniowie, *Szkolnictwo średnie, *Badania ankietowe


54/57

Autorzy: Posmyk Regina, Nowak Andrzej.
Tytuł: Wideo jako czynnik korygujący samoocenę nauczycieli wychowania fizycznego = Video as a factor modifying physical education teachers' self-evaluation
Sygnatury: Pr.Np.-5687.
Identyfikatory: 31--00000-05687.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Media a edukacja : III międzynarodowa konferencja. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2000. - S.385-391, ryc. tab. bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Lekcja wf, *Samoocena, *Wideo


55/57

Autorzy: Nowak Andrzej, Posmyk Regina.
Tytuł: Wideo - "lustro dydaktyczne"
Sygnatury: Pr.Np.-5693.
Identyfikatory: 31--00000-05693.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wyzwania pedagogiki medialnej - nowe perspektywy XXI wieku / pod red. Marka Sokołowskiego. - Olsztyn : Oficyna Wydawnicza "Kastalia", 2001. - S.341-346, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Lekcja wf, *Nauczyciele wf, *Wideo


56/57

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Kuczyńska Anna.
Tytuł: Udział w lekcji wychowania fizycznego rodziców i ich dzieci : refleksje nauczyciela wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie : III konferencja naukowo-metodyczna, Wrocław 20-21 października 1994 / red.nauk. Z.Naglak, R.Panfil. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.37-40, bibliogr. 3 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1535
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Rodzina, *Lekcja wf


57/57

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Lekcja wychowania fizycznego jako systemowy ciąg działań pedagogicznych zmierzających do zainicjowania prozdrowotnych zachowań dzieci i młodzieży
Opis wydania: x.
Sygnatury: Pr.Np.-5828.
Identyfikatory: 31--00000-05828.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: II Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja "Prozdrowotne wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży" : streszczenia referatów, 18-21 pażdziernika 1995, Warszawa-Spała / Warszawa : Instytut Sportu, 1995. - S.87-88.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Zachowania zdrowotne, *Lekcja wf, *Konferencje

stosując format:
Nowe wyszukiwanie