Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/53

Autorzy: Goleń-Teter Maria.
Tytuł: Wpływ maksymalnego wysiłku na oczyszczanie nerkowe PAH
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1979, nr 24, s.221-224, tab. bibliogr. 12 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-324
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego


2/53

Autorzy: Goleń-Teter Maria, Tarkowska Ludmiła, Augustyniak S.
Tytuł: Możliwość oceny metodą dynamometrii statycznej zmian wywołanych wysiłkiem w narządzie ruchu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy medyczne wychowania fizycznego i sportu : materiały XVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław, 18-19.X. 1981 r. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 1981. - S.279-286, tab. bibliogr.19 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1360
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Układ ruchu, *Biomechanika, *Dynamometria


3/53

Autorzy: Dec Lechosław, Pytasz M.
Tytuł: Wpływ wysiłku fizycznego na wydalanie elektrolitów z moczem
Sygnatury: Pr.Np.-3225.
Identyfikatory: 31--00000-03225.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Acta Physiologica Polonica. - 1965, t.16, nr 3, s.389-400, tab. wykr. bibliogr. 18 poz. rez. sum.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Mocz, *Elektrolity


4/53

Autorzy: Dziedzic Bolesław, Wandokanty Franciszek.
Tytuł: Gospodarka mineralna w surowicy krwi w spoczynku i pracy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Piłka Nożna. - 1965, t.10, nr 11, s.3-5, ryc.; nr 12, s.3-5. bibliogr. 11 poz. Sygnatura czasopisma: C.6 IV
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia


5/53

Autorzy: Jethon Zbigniew.
Tytuł: Fizjologiczna plastyczność układu ruchu w pokonywaniu ograniczeń zdolności wysiłkowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 49, s.91-100, bibliogr. 35 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-349 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Układ ruchu


6/53

Autorzy: Jethon Zbigniew.
Tytuł: Subclinical heavy metal intoxication changes the ability to physical effort
Sygnatury: Pr.Np.-3726.
Identyfikatory: 31--00000-03726.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: XII. Weltkongress fr Arbeitsschutz, 6-11 Mai 1990, Congress Centrum Hamburg : Kurzfassungen. - Hamburg : Congress Centrum, 1990. - S.132.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia, *Metale ciężkie


7/53

Autorzy: Kielan Zofia, Ziółkowska Barbara, Falkus Barbara, Jethon Zbigniew.
Tytuł: The effect of cadmium intoxication on glukose utilization in skeletal muscle of the rats adapted to the exercise
Sygnatury: Pr.Np.-3682.
Identyfikatory: 31--00000-03682.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // Acta Biologica Silesiana. - 1990, nr 15(32), s.69-77, tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. rez.
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Mięśnie szkieletowe, *Metale ciężkie, *Zwierzęta


8/53

Autorzy: Olearczyk Julian, Królak Maria.
Tytuł: Badania nad stopniem rewersji hemolizy krwinek czerwonych po wysiłkach fizycznych. I. Wyznaczanie wartości prawidłowych stopnia rewersji hemolizy krwinek czerwonych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 22, s.95-102, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-322 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Erytrocyty


9/53

Autorzy: Olearczyk Julian, Królak Maria.
Tytuł: Badania nad stopniem wewnątrznaczyniowej hemolizy po wysiłkach fizycznych. I. Wartości prawidłowe stężeń hemoglobiny w osoczu krwi i wskaźników stopnia wewnątrznaczyniowej hemolizy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 22, s.103-113, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-322 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Hemoglobina


10/53

Autorzy: Olearczyk Julian, Buła Bolesław, Królak Maria.
Tytuł: Badania nad stopniem wewnątrznaczyniowej hemolizy po wysiłkach fizycznych. II. Maksymalny wysiłek kolarzy na ergometrze rowerowym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 22, s.115-126, tab. bibliogr. 15 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-322 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Kolarstwo


11/53

Autorzy: Olearczyk Julian, Buła Bolesław.
Tytuł: Badania nad stopniem wewnątrznaczyniowej hemolizy po różnych wysiłkach fizycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: II Krajowe Sympozjum Fizjologii Sportu : - Fizjologiczne aspekty sterowania treningiem sportowym, Poznań, 11 grudnia 1976. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1978. - S.107-117, tab. bibliogr. 12 poz. - (Monografie ; 103) Sygnatura: P Ser 1/103
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego


12/53

Autorzy: Olearczyk Julian, Buła Bolesław.
Tytuł: Badania nad stopniem rewersji hemolizy krwinek czerwonych po wysiłkach fizycznych. II. Wpływ wysiłku typu siłowego i typu wytrzymałościowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1979, nr 24, s.179-186, tab. bibliogr. 6 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-324 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Erytrocyty


13/53

Autorzy: Owczarek Teofil.
Tytuł: Zmiany poziomu stężenia kreatyniny i kwasu moczowego w pod wpływem pracy fizycznej o różnym obciążeniu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: II Krajowe Sympozjum Fizjologii Sportu : Fizjologiczne aspekty sterowania treningiem sportowym, Poznań, 11 grudnia 1976. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1978. - S.129-140, tab. bibliogr. 7 poz. - (Monografie ; 103) Sygnatura: P Ser 1/103
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia sportu, *Kreatyna, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Mocz, *Obciążenie fizyczne


14/53

Autorzy: Monkiewicz Maria, Staszak Marek.
Tytuł: Przesunięcia ilościowe limfocytów T i B po różnych rodzajach wysiłków fizycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy medyczne wychowania fizycznego i sportu : materiały XVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 18-19.X. 1981 r. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 1981. - S.417-427, tab. bibliogr. 10 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1360
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Immunologia, *Limfocyty, *Kolarstwo, *Zawodnicy


15/53

Autorzy: Monkiewicz Maria.
Tytuł: Poziom 2,3-dwufosfoglicerynianu w stanach zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej wywołanych wysiłkiem fizycznym
Sygnatury: Pr.Np.-3348.
Identyfikatory: 31--00000-03348.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego : streszczenia komunikatów zjazdowych. - Białystok : Polskie Towarzystwo Biochemicze, 1987. - S.77.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia, *Równowaga kwasowo-zasadowa


16/53

Autorzy: Monkiewicz Maria.
Tytuł: Hematologiczne badania w fizjologii wysiłków fizycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 49, s.123-131, tab. bibliogr. 12 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-349 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Hematologia


17/53

Autorzy: Sobiech Krzysztof Andrzej, Borkowski Jacek, Bakońska Ewa, Nowacka Irena.
Tytuł: Dobór testów biochemicznych przydatnych w ocenie wysiłku fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3349.
Identyfikatory: 31--00000-03349.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego : Katowice 17-19 IX 1986 r. : streszczenia wygłoszonych prac i plakatów. - Katowice : Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 1986. - S.88.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Fizjologia wysiłku fizycznego


18/53

Autorzy: Sobiech Krzysztof Andrzej, Rotter A, Monkiewicz Maria.
Tytuł: Czy wysiłek fizyczny może być czynnikiem wywołującym reakcje ostrej fazy?
Sygnatury: Pr.Np.-3353.
Identyfikatory: 31--00000-03353.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego streszczenia referatów : Białystok : Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 1987. - S.178.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Fizjologia wysiłku fizycznego


19/53

Autorzy: Sobiech Krzysztof Andrzej, Gładysz Andrzej, Milnerowicz Halina, Nowacka Irena, Zalewska Małgorzata, Machaj Anna.
Tytuł: Zmiany aktywności wybranych enzymów w moczu maratończyków
Sygnatury: Pr.Np.-3166.
Identyfikatory: 31--00000-03166.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1988, t.26, nr 2-3, s.51-55, tab. ryc. bibliogr. 20 poz. Sygnatura czasopisma: P C.125 III
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Bieg maratoński, *Enzymy, *Mocz


20/53

Autorzy: Bakońska-Pacoń Ewa.
Tytuł: Aktywność arylosulfatat A i B w wysiłku fizycznym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1991, nr 24-B, s.7-39, tab. bibliogr. 47 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-24 B Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Fizjologia wysiłku fizycznego


21/53

Autorzy: Bakońska-Pacoń Ewa, Słowińska Małgorzata, Pędzikiewicz Jadwiga, Sobiech Krzysztof Andrzej.
Tytuł: Wpływ wysiłku fizycznego na aktywność trehalazy (EC 3.2.1.28) w moczu
Sygnatury: Pr.Np.-3738.
Identyfikatory: 31--00000-03738.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Roczniki Naukowe AWF Katowice. 1991, 19, s.157-165, tab. bibliogr. 15 poz.sum.
Czasopismo: Roczniki Naukowe AWF Katowice
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Mocz, *Fizjologia wysiłku fizycznego


22/53

Autorzy: Buła Bolesław.
Tytuł: Przydatność poboru tlenu jako znacznika predyspozycji wysiłkowej
Sygnatury: Pr.Np.-3933.
Identyfikatory: 31--00000-03933.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Spała, 14-16 X 1993 : streszczenia. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 1993. - S.62-63, tab.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego


23/53

Autorzy: Buła Bolesław, Stęślicki Jerzy.
Tytuł: Co mierzyć w pracowni fizjologii wysiłku fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3934.
Identyfikatory: 31--00000-03934.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Spała, 14-16 X 1993 : streszczenia. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 1993. - S.54-55.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego


24/53

Autorzy: Bugajski Andrzej, Czamara Andrzej.
Tytuł: Wysiłek fizyczny, zmęczenie, odnowa a zdrowie
Sygnatury: Pr.Np.-4248.
Identyfikatory: 31--00000-04248.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Lider. - 1995, nr 6, s.10-13. Sygnatura czasopisma: P C.113 III
Czasopismo: Lider
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Zmęczenie, *Odnowa biologiczna, *Zdrowie


25/53

Autorzy: Słowińska Małgorzata, Sobiech Krzysztof Andrzej.
Tytuł: Papain inhibitor as a new marker of physical exercise
Sygnatury: Pr.Np.-3807.
Identyfikatory: 31--00000-03807.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // Biology of Sport. - 1992, nr 4, s.183-189, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. Sygnatura czasopisma: C.941 II
Czasopismo: Biology of Sport
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Fizjologia wysiłku fizycznego


26/53

Autorzy: Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Stężenie 2,3-DPG w wysiłkach fizycznych o różnej intensywności
Sygnatury: Pr.Np.-3961.
Identyfikatory: 31--00000-03961.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Prace XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1991. - S.81-86. Sygnatura: Pr.Np.-1488
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia


27/53

Autorzy: Pędzikiewicz Jadwiga, Sobiech Krzysztof Andrzej.
Tytuł: Wpływ egzogennego żelaza na stężenie adenozyotrifosforanu i 2,3-difosfoglicerynianu w erytrocytach mężczyzn przy dużych obciążeniach fizycznych
Sygnatury: Pr.Np.-4253.
Identyfikatory: 31--00000-04253.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Medycyna Pracy, 1995, 5, s.479-484, bibliogr. 20 poz. sum. Sygnatura czasopisma: C.845 II
Czasopismo: Medycyna Pracy
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Obciążenie fizyczne, *Erytrocyty


28/53

Autorzy: Wochyński Zbigniew, Sobiech Krzysztof Andrzej.
Tytuł: Żelazo a wysiłek fizyczny
Sygnatury: Pr.Np.-4235.
Identyfikatory: 31--00000-04235.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Przegląd Wojsk Lądowych. - 1995, nr 3, s.59-60.
Czasopismo: Przegląd Wojsk Lądowych
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia, *Fizjologia wysiłku fizycznego


29/53

Autorzy: Zatoń Marek, Olszewski Krzysztof.
Tytuł: Zmiany zdolności wysiłkowej w efekcie treningu z regulowanym niedotlenieniem
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : II - konferencja naukowa, Wrocław : 15-16 listopada 1996 / red.nauk. Paweł Kowalski, Juliusz Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - S.233-237, ryc. bibliogr. 7 poz. (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1566
Konferencja: "Problemy badawcze w lekkoatletyce", od 15.11.1996 do 16.11.1996, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Próby czynnościowe, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Hipoksja, *Czynność serca


30/53

Autorzy: Żukowska-Kowalska Katarzyna.
Tytuł: Wpływ oddziaływania mikroklimatu okolic Orlicy (1000 m n.p.m.) na przebieg adaptacji wysiłkowej u studentów i studentek AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 1991, 52, s.83-101, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-352 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Adaptacja, *Studenci wf


31/53

Autorzy: Żukowska-Kowalska Katarzyna, Pieróg Beata.
Tytuł: Wpływ powszechnie stosowanych dawek kofeiny na maksymalną zdolność wysiłkową u studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4065.
Identyfikatory: 31--00000-04065.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1994, nr 1-2, s.15-18, bibliogr. 24 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Higiena, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Studenci wf, *Kofeina, *Zdolność wysiłkowa


32/53

Autorzy: (red, ) Kurzawski Kazimierz, (red, ) Sobiech Krzysztof Andrzej.
Tytuł: Wybrane elementy specyficznego wysiłku w strzelectwie sportowym
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1993. - 61 s..
Sygnatury: Pr.Np.-835.
Identyfikatory: 31--00000-00835.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 35 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Strzelectwo


33/53

Autorzy: Nowacka Irena, Sobiech Krzysztof Andrzej, Kosendiak Jan.
Tytuł: Powysiłkowe zmiany aktywności gammaglutamylotransferazy w moczu lekkoatletów w moczu lekkoatletów
Sygnatury: Pr.Np.-4534.
Identyfikatory: 31--00000-04534.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Diagnostyka Laboratoryjna. - 1997, nr 33, s.353-360, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Biochemia sportu, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Adaptacja organizmu, *Obciążenie treningowe, *Kwas mlekowy, *Enzymy, *Mocz, *Lekkoatletyka, *Biegi, *Cykle treningowe, *Młodzież


34/53

Autorzy: Pieróg Beata.
Tytuł: Zachowanie się nukleotydów adenylowych podczas wysiłku fizycznego oraz intoksykacji ołowiem i kadmem. Komunikat
Sygnatury: Pr.Np.-4621.
Identyfikatory: 31--00000-04621.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. - 1995, 50 B, s.54-57, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia, *Metale ciężkie, *Zwierzęta


35/53

Autorzy: Pieróg Beata.
Tytuł: Wysiłek fizyczny oraz intoksykacja ołowiem i kadmem a zachowanie się nukleotydów adenylowych. Praca doktorska
Sygnatury: Pr.Np.-4620.
Identyfikatory: 31--00000-04620.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. - 1995, 50 B, s.79-136, ryc. tab. bibliogr. sum.
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia, *Metale ciężkie, *Zwierzęta, *Włókno mięśniowe


36/53

Autorzy: Pieróg Beata.
Tytuł: Zachowanie się nukleotydów adenylowych podczas wysiłku fizycznego oraz intoksykacji ołowiem i kadmem
Sygnatury: Pr.Np.-4619.
Identyfikatory: 31--00000-04619.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Żywność ekologiczna, kontrolowana jako narzędzie profilaktyki zdrowotnej : wybór materiałów pod red. H.Kacprzak z konferencji organizowanych przez Polski Klub Ekologiczny w ramach Programu: Ekologiczna żywność kontrolowana dla mieszkańców terenów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych. - Gliwice : Polski Klub Ekologiczny, 1997. - S.77-80, ryc. bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia, *Metale ciężkie, *Zwierzęta


37/53

Autorzy: Pieróg Beata.
Tytuł: Ocena wpływu kadmu i ołowiu na zdolność do wysiłku fizycznego na podstawie zachowania się nukleotydów adenylowych
Sygnatury: Pr.Np.-4618.
Identyfikatory: 31--00000-04618.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dziecko w skażonym środowisku : problemy ekologiczne i zdrowotne : materiały konferencji naukowej, Legnica - czerwiec 1997. - Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, 1997. - S.64-70, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia, *Zwierzęta, *Metale ciężkie


38/53

Autorzy: Monkiewicz Maria, Kuliczkowski Kazimierz.
Tytuł: Wpływ różnych wysiłków fizycznych na homeostazę immunologiczną sportowca
Sygnatury: Pr.Np.-4658.
Identyfikatory: 31--00000-04658.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1998, R.36, nr 9-10, s.56-63, bibliogr. 59 poz.
Czasopismo: Sport Wyczynowy
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Homeostaza, *Immunologia


39/53

Autorzy: Mydłowski Robert, Zatoń Marek, Załęski Michał, Radwańska-Mizia Edyta.
Tytuł: Zmiany gospodarki tłuszczowej pod wpływem długotrwałego wysiłku
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : III Konferencja Naukowa, Wrocław, 21-22 listopada 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.91-93, tab. bibliogr. 11 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1584
Konferencja: "Problemy badawcze w lekkoatletyce", od 21.11.1997 do 22.11.1997, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Cholesterol


40/53

Autorzy: Załęski Michał, Zatoń Marek.
Tytuł: Zmiany niektórych form adaptacji wysiłkowej w cyklu treningowym lekkoatletów specjalizujących się w biegach długich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : III Konferencja Naukowa, Wrocław, 21-22 listopada 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.167-173, ryc. bibliogr. 14 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1584
Konferencja: "Problemy badawcze w lekkoatletyce", od 21.11.1997 do 22.11.1997, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Adaptacja organizmu, *Cykle treningowe, *Biegi średnie, *Lekkoatletyka


41/53

Autorzy: Zatoń Krystyna, Zatoń Marek, Pajda Mariusz.
Tytuł: Znaczenie monitoringu zmian fizjologicznych organizmu podczas uczenia się i nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.295-301, ryc. bibliogr. 6 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Nauczanie, *Uczenie się, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Monitoring


42/53

Autorzy: Monkiewicz Maria, Kuliczkowski Kazimierz.
Tytuł: Układ odpornościowy w fizjologii wysiłków fizycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych i promocji zdrowia / pod red. M.Zatonia, Z.Jethona. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.7-26, bibliogr.s.: 21-26 Sygnatura: Pr.Np.-1590
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Immunologia, *Odporność, *Limfocyty, *Komórki


43/53

Autorzy: Żukowska-Kowalska Katarzyna.
Tytuł: Wpływ oddziaływania obniżonego ciśnienia atmosferycznego na zachowanie się parametrów wysiłkowych w zależności od płci
Sygnatury: Pr.Np.-4729.
Identyfikatory: 31--00000-04729.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medicina Sportiva. - 1998, vol.2, nr 1, s.76. Sygnatura czasopisma: C.987 II
Konferencja: "Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva", od 18.03.1998 do 21.03.1998, Krynica, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
Czasopismo: Medicina Sportiva
Typ publikacji: (Artykuł, streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Adaptacja organizmu, *Klimatologia


44/53

Autorzy: Żukowska-Kowalska Katarzyna.
Tytuł: Zastosowanie melatoniny w aspekcie innych zaleceń pomocnych w zwalczaniu "długu czasowego" u sportowców
Sygnatury: Pr.Np.-4730.
Identyfikatory: 31--00000-04730.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medicina Sportiva. - 1998, vol.2, nr 1, s.77. - Sygnatura czasopisma: C.987 II
Konferencja: "Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva", od 18.03.1998 do 21.03.1998, Krynica, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
Czasopismo: Medicina Sportiva
Typ publikacji: (Artykuł, streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Medycyna sportowa, *Melatonina


45/53

Autorzy: Supińska Marzena, Jethon Zbigniew.
Tytuł: Zastosowanie termowizji w badaniach wysiłkowych
Sygnatury: Pr.Np.-4822.
Identyfikatory: 31--00000-04822.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 1999, vol.1, supl.1, s.465-468, ryc. bibliogr. 6 poz. Sygnatura czasopisma: A.1573 II
Konferencja: "Biomechanika 99", od 08.09.1999 do 11.09.1999, Wrocław-Polanica, Politechnika Wrocławska.
Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Testy wysiłkowe, *Promieniowanie, *Temperatura, *Rejestracja, *Analiza, *Konferencje


46/53

Autorzy: Pieróg Beata, Socha Małgorzata.
Tytuł: Wpływ wysiłku fizycznego na poziom peroksydacji lipidów u kolarzy górskich i szosowych w zależności od wieku, diety oraz poziomu CD i PB
Sygnatury: Pr.Np.-4870.
Identyfikatory: 31--00000-04870.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medycyna Sportowa. - 1999, nr 98, s.37 Sygnatura Czasopisma: C.114 III
Konferencja: "XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Aktywność ruchowa a zdrowie społeczeństwa u progu XXI wieku", od 22.09.1999 do 25.09.1999, Poznań, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
Czasopismo: Medycyna Sportowa
Typ publikacji: (Artykuł, streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Biochemia sportu, *Kolarstwo, *Lipidy, *Dieta, *Metale ciężkie


47/53

Autorzy: Rosławski Adam, Skolimowski Tadeusz.
Tytuł: Badania czynnościowe w kinezyterapii
Opis wydania: Wyd.2. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1985. - 184 s., il. tab. bibliogr.; 24 cm.
Sygnatury: Pr.Np.-1402.
Identyfikatory: 31--00000-01402.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Kinezyterapia, *Fizjologia wysiłku fizycznego


48/53

Autorzy: Rosławski Adam, Skolimowski Tadeusz.
Tytuł: Badania czynnościowe w kinezyterapii
Opis wydania: Wyd.3. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - 131 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1613.
Identyfikatory: 31--00000-01613.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Kinezyterapia, *Fizjologia wysiłku fizycznego


49/53

Autorzy: Pieróg Beata, Kowalska Beata.
Tytuł: Ocena wpływu aparatu Nosovent na zmiany zdolności wysiłkowej organizmu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.265-269, tab. bibliogr. 20 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Wysiłek fizyczny, *Testy wysiłkowe, *Ergometr rowerowy, *Zdolność wysiłkowa


50/53

Autorzy: Monkiewicz Maria, Kuliczkowski Kazimierz, Zagrobelny Zdzisław.
Tytuł: Wpływ krótkotrwałego ćwiczenia fizycznego na stężenie ICAM-1 (sICAM) w surowicy krwi i mobilizację limfocytów
Sygnatury: Pr.Np.-5076.
Identyfikatory: 31--00000-05076.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Medicina Sportiva. - 2000, vol.4, English edition
Konferencja: "3rd Inernational Symposium Medicina Sportiva 2000", od 12.11.2000 do 15.11.2000, Kraków, Medicina Sportiva; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
Czasopismo: Medicina Sportiva
Typ publikacji: (Artykuł, streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Wysiłek fizyczny, *Testy, *Limfocyty


51/53

Autorzy: Zatoń Marek.
Tytuł: Fizjologia wysiłku fizycznego. - Rec. pracy: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego / pod red. J.Górskiego. - Warszawa, 2001
Sygnatury: Pr.Np.-5360.
Identyfikatory: 31--00000-05360.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 2001, nr 11-12, s.110-114.
Czasopismo: Sport Wyczynowy
Typ publikacji: (Artykuł, recenzja)
Indeks rzeczowy: Fizjologia wysiłku fizycznego, *Układ nerwowy, *Układ mięśniowy, *Układ krążenia, *Wydolność fizyczna


52/53

Autorzy: Zatoń Krystyna, Zatoń Marek, Pajda Mariusz.
Tytuł: Znaczenie monitoringu zmian fizjologicznych organizmu podczas uczenia się i nauczania czynności ruchowych
Sygnatury: Pr.Np.-5826.
Identyfikatory: 31--00000-05826.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych" Olejnica 8-9 września 1997, streszczenia referatów / Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - 1 s. nlb.
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Nauczanie, *Uczenie się, *Fizjologia wysiłku fizycznego, *Monitoring


53/53

Autorzy: Zatoń Krystyna, Zatoń Marek, Rejman Marek.
Tytuł: Changements de rythme cardiaque provoques par l'effort, en fonction de differentes strategies discursives employees dans l'enseignement de la natation
Sygnatury: Pr.Np.-5830.
Identyfikatory: 31--00000-05830.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: FRANCUSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Actes des 2emes Journees Specialisees de Natation, Lievin 02 et 03 decembre 1999 / Lievin : Universite D'Artois, 1999. - S.151-152, ryc. tab. bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Fizjologia wysiłku fizycznego

stosując format:
Nowe wyszukiwanie