Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FILM
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Autorzy: Nowak Andrzej.
Tytuł: Metoda nauczania programowanego za pomocą filmu
Sygnatury: Pr.Np.-4396.
Identyfikatory: 31--00000-04396.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pływanie sportowe : materiały z konferencji naukowo-metodycznej, Gdańsk 18-19 XI 1994. - Gdańsk : AWF, 1996. - S.109-114, bibliogr. 19 poz.
Konferencja: "Pływanie sportowe", od 18.11.1994 do 19.11.1994, Gdańsk, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sporty wodne, *Pływanie, *Konferencje, *Pedagogika sportu, *Motoryczność, *Nauczanie programowane, *Film


2/12

Autorzy: Nowak Andrzej.
Tytuł: Porozumiewanie się nauczyciela z uczniami za pomocą filmu programowanego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.107-111, ryc. bibliogr.8 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Psychologia, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Nauczanie programowane, *Film


3/12

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Ocena skuteczności filmu w nauczaniu techniki pływania dzieci
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 38, s.73-95, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-338 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Nauczanie, *Dzieci, *Film, *Sporty wodne


4/12

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Organizacja pokazu filmowego w nauczaniu techniki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 37, s.81-87, bibliogr. 13 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-337 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Nauczanie, *Film, *Sporty wodne


5/12

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Wpływ filmu dydaktycznego na skuteczność nauczania dzieci techniki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1988, nr 21, s.27-112, ryc. tab. bibliogr. 130 poz. rez. sum. Sygnatura: Pr.Np.-21 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Nauczanie, *Technika, *Dzieci, *Film, *Sporty wodne


6/12

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Wstępna analiza reakcji siedmioletnich dzieci na film "Czy warto uczyć się pływać?"
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 50, s.67-76, tab. bibliogr. 11 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-350 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Film, *Sporty wodne


7/12

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Metoda oceny przydatności filmu w nauczaniu techniki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 30, 1982, s.101-106 Sygnatura: Pr.Np.-330 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Nauczanie, *Film


8/12

Autorzy: Tołłoczko Tomasz, Kiczko Anna.
Tytuł: Metodyka nauczania skoku w dal techniką biegową - film dydaktyczny
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez sport szkolny i kulturę fizyczną : konferencja naukowa Wrocław - Srebrna Góra, 22-24 Kwietnia 1994 / red.nauk W.Wiesner, M.Fiłon. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.125-128. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1533
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Skok w dal, *Nauczanie, *Metodyka, *Film


9/12

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Film dydaktyczny w procesie nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Uczenie się techniki sportowej : z badań nad uczeniem się i nauczaniem czynności ruchowych / red. nauk. B.Czabański. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1991. - S.56-95, ryc. tab. bibliogr. 46 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1493
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Nauczanie, *Film


10/12

Autorzy: Nowak Andrzej, Kozłowska Agnieszka.
Tytuł: Technika wideo w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.329-336, tab. bibliogr. 25 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Pływanie, *Uczenie się, *Sytuacje trudne, *Film, *Sporty wodne


11/12

Autorzy: Nowak Andrzej, Kozłowska Agnieszka.
Tytuł: Technologia video w nauczaniu czynności psychomotorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-5694.
Identyfikatory: 31--00000-05694.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Wacław Strykowski. - Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1997. - S.437-445, ryc. tab. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Psychomotoryka, *Dydaktyka, *Nauczanie programowane, *Film, *Wideo


12/12

Autorzy: Nowak Andrzej.
Tytuł: Film programowany w nauczaniu czynności motorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-5695.
Identyfikatory: 31--00000-05695.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Nowoczesna technika w kulturze, nauce, oświacie : komputery, audio, video, TVSat, multimedia, infostrady / red. nauk. Wacław Strykowski, Antoni Zając. - Tarnów : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1995. 219-223. - (Materiały konferencyjne)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Nauczanie programowane, *Film

stosując format:
Nowe wyszukiwanie