Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DYDAKTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Komunikacja dydaktyczna w procesie kształcenia fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje


2/83

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Starościak Wojciech.
Tytuł: Autoedukacyjne aspekty informacji werbalnej, wizualnej i kinestetycznej w realizacji zadań ruchowych poprzez strategię programowania wewnętrznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.65-70, ryc. bibliogr.10 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Zadanie ruchowe, *Uczenie motoryczne


3/83

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Relacje nauczyciel wychowania fizycznego - uczeń w opinii abiturientek szkół podstawowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.70-73, bibliogr.6 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Szkolnictwo podstawowe, *Badania ankietowe


4/83

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Komunikacja czuciowa w procesie nauczania czynności ruchowych małych dzieci (3-7 lat)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.75-78, bibliogr.7 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Dzieci, *Wiek przedszkolny, *Wiek wczesnoszkolny, *Czynność ruchowa


5/83

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Wieczorek Marta, Rutkowski Dariusz.
Tytuł: Informacja werbalna i kinestetyczna w tworzeniu wyobrażenia motorycznego u dzieci niewidomych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.79-84, bibliogr.10 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Dzieci niewidome, *Komunikacja werbalna, *Wyobrażenie ruchowe, *Motoryczność


6/83

Autorzy: Lewandowski Marek, Dzięcioł Małgorzata.
Tytuł: Wykorzystanie informacji wizualnej w organizacji zajęć wychowania fizycznego w młodszych klasach szkoły podstawowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.87-91, ryc. bibliogr.11 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Motoryczność, *Dzieci, *Wiek wczesnoszkolny


7/83

Autorzy: Malska Anna, Supińska Urszula.
Tytuł: Komunikacja emocjonalna między nauczycielem i uczniem w realizacji procesu dydaktycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.93-99, ryc. bibliogr.5 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Psychologia, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Emocje, *Badania ankietowe


8/83

Autorzy: Nowak Andrzej.
Tytuł: Porozumiewanie się nauczyciela z uczniami za pomocą filmu programowanego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.107-111, ryc. bibliogr.8 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Psychologia, *Nauczyciele wf, *Młodzież, *Nauczanie programowane, *Film


9/83

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Węgłowska-Rzepa Krystyna.
Tytuł: Rodzaje komunikatów "ja - inni" w opiniach i oczekiwaniach studentów AWF we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.141-150, tab. bibliogr.5 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Psychologia, *Studenci wf, *Nauczyciele akademiccy, *Badania ankietowe


10/83

Autorzy: Węgłowska-Rzepa Krystyna, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Rodzaje komunikacji "ja - inni" a style funkcjonowania w grupie
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.151-167, tab. bibliogr.10 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Psychologia, *Studenci wf, *Badania ankietowe, *Studenci, *Grupy społeczne, *Socjologia


11/83

Autorzy: Wieczorek Marta.
Tytuł: Kontakt interpersonalny nauczyciela z małym dzieckiem w procesie uczenia się i nauczania narciarstwa zjazdowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.203-206, bibliogr.5 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Dzieci, *Narciarstwo zjazdowe, *Nauczanie, *Sporty zimowe


12/83

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przekaz słowny na lekcjach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - S.207-210, bibliogr.10 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje, *Komunikacja werbalna, *Nauczyciele wf, *Lekcja wf


13/83

Autorzy: (red, ) Czabański Bogdan, (red, ) Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Dydaktyka wychowania fizycznego : 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1996. - 210 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1549.
Identyfikatory: 31--00000-01549.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje


14/83

Autorzy: (red, ) Czabański Bogdan.
Tytuł: Uczenie się czynności ruchowych i regulacja zachowania: Ogólnopolskie seminarium na temat Teorii schematów Richarda A.Schmidta, Wrocław 29 kwietnia 1995
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1996. - 72 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1550.
Identyfikatory: 31--00000-01550.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: (Materiały Konferencyjne)
Konferencja: "Uczenie się czynności ruchowych i regulacja zachowania", 29.04.1995, Wrocław, Akademia wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Czynność ruchowa, *Motoryczność, *Konferencje, *Teoria schematu


15/83

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkoły średniej a planowanie i realizacja zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4437.
Identyfikatory: 31--00000-04437.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. - Katowice : AWF, 1996. - S.189-194, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Dydaktyka, *Aktywność ruchowa, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Zainteresowania


16/83

Autorzy: (red, ) Czabański Bogdan, (red, ) Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica, 3-5 września 1993
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - 413 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1554.
Identyfikatory: 31--00000-01554.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 03.09.1993 do 05.09.1993, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie, *Konferencje


17/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Dydaktyka wychowania fizycznego między dydaktyką ogólną a metodyką wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.13-21, ryc.bibliogr. (Materiały Konferencje) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Dydaktyka, *Konferencje


18/83

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Recepcja informacji od ucznia w procesie nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.65-72. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Czynność ruchowa, *Pływanie


19/83

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: O potrzebie analizy wypowiedzi nauczycieli podczas lekcji wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.77-81. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje


20/83

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Jagusz Marek, Supińska Urszula.
Tytuł: Stymulacyjna funkcja filmu w procesie wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.165-173. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Dydaktyka, *Konferencje


21/83

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: Czynniki zachęcające i zniechęcające dziewczęta do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.213-219. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Dydaktyka, *Konferencje


22/83

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.
Tytuł: Doświadczenia praktyczne asystentów AWF w zakresie dydaktyki wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk.B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.301-305. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele akademiccy, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje


23/83

Autorzy: Piotrowicz Marta.
Tytuł: Zajęcia z metodyki wychowania fizycznego w świetle opinii studentów AWF Wrocław
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk.B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.313-322. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Metodyka wf, *Studenci wf, *Dydaktyka, *Konferencje


24/83

Autorzy: Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Dydaktyka szkoły wyższej w świetle opinii studentów pierwszego roku AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk.B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.355-358. (Materiały Konferencyjne) -Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Szkolnictwo wyższe, *Studenci wf, *Konferencje


25/83

Autorzy: Romanowska Anna.
Tytuł: Dydaktyczne problemy przygotowania rodziców do pełnienia funkcji pedagogicznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk.B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.379-382. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Pedagogika, *Konferencje


26/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba określenia rezultatów pracy dydaktycznej szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka polskiego i matematyki
Sygnatury: Pr.Np.-3027.
Identyfikatory: 31--00000-03027.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1961, nr 9, s.97-116, tab. wykr.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Szkolnictwo podstawowe


27/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba określenia funkcji dydaktycznej szkoły podstawowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1963, nr 2, s.185-288, tab. wykr. bibliogr. 118 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-2
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Szkolnictwo podstawowe


28/83

Autorzy: Zubkowska Maria.
Tytuł: Ochotnicze Hufce Pracy terenem wychowawczych i organizacyjnych doświadczeń studentów i pracowników naukowych AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 13, s.137-140. Obecne nazwisko Zubkowskiej Marii: Dindorf Maria - Sygnatura: Pr.Np.-313
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Organizacje młodzieżowe, *Studenci wf


29/83

Autorzy: Zubkowska-Dindorf Maria.
Tytuł: Rola kultury fizycznej w systemie wychowawczym OHP - uzasadnienie potrzeby badań
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 22, s.3-9, bibliogr. 7 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-322
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Kultura fizyczna, *Wychowanie, *Organizacje młodzieżowe


30/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Nauczanie czynności sportowych jako system komunikacji nauczyciela z uczniem
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 29, s.27-33, schem. bibliogr. 13 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-329
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele wf, *Młodzież, *Dydaktyka


31/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Problemy dydaktyczne w procesie szkolnego wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 29, s.15-19, schem. bibliogr. 5 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-329
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne


32/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Funkcja dydaktyczna szkoły wyższej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1986, nr 43, s.5-22, bibliogr. 7 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-343
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Dydaktyka


33/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Innowacje dydaktyczne w świetle wypowiedzi młodych nauczycieli akademickich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, 17-25, sum. - Sygnatura: Pr.Np.-346
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Dydaktyka


34/83

Autorzy: Jagusz Marek, Supińska Urszula.
Tytuł: Próba określenia zależności między poziomem inteligencji a efektami dydaktycznymi uczniów klas starszych szkoły podstawowej
Sygnatury: Pr.Np.-3561.
Identyfikatory: 31--00000-03561.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efektywność kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej : materiały z III Krajowej Konferencji Naukowej, Katowice, 19.X.1990 / pod red. - S.Strzyżewskiego. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego 1990.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Młodzież, *Inteligencja


35/83

Autorzy: Fąk Tadeusz, Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Nowe formy zajęć dydaktycznych na obozach letnich studentów AWF Wrocław
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.43-53, ryc. bibliogr. 9 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Studenci wf, *Obozy


36/83

Autorzy: Haleczko Adam.
Tytuł: Treści kształcenia w klasycznych publikacjach dydaktycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.125-129, bibliogr. 6 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka


37/83

Autorzy: Jezierski Ryszard.
Tytuł: W poszukiwaniu aktywizujących form kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i sportu w procesie dydaktycznym z przedmiotu teoria i metodyka gimnastyki
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 44, s.93-106, bibliogr. 10 poz. Sygnatura: Pr.Np.-344 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Dydaktyka


38/83

Autorzy: Jonkisz Julian, Słupik Bolesław.
Tytuł: Ocena procesu dydaktyczno i wychowawczego klas sportowych na tle klas tradycyjnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1971, nr 9, s.319-331, tab. bibliogr. 9 poz. Sygnatura: Pr.Np.-309 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe WSWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Klasy sportowe, *Dydaktyka


39/83

Autorzy: Jonkisz Julian, Młynarczyk Irena.
Tytuł: Analiza procesu dydaktycznego w świetle potrzeb nowoczesnego kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1984, nr 36, s.81-108, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. Sygnatura: Pr.Np.-336 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele wf, *Dydaktyka


40/83

Autorzy: Skrocki Zbigniew.
Tytuł: O metodyce i dydaktyce wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1966, nr 4, s.15-20, bibliogr. 4 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-4 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Metodyka wf, *Dydaktyka


41/83

Autorzy: Słupik Bolesław.
Tytuł: Uwarunkowania i efekty pracy dydaktycznej w dziedzinie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 22, s.115-200, tab. bibliogr. 33 poz. rez. sum. Sygnatura: Pr.Np.-22 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Dydaktyka, *Szkolnictwo podstawowe


42/83

Autorzy: Szymański Leonard, Terejko T.
Tytuł: Metody pracy dydaktycznej w szkołach Komisji Edukacji Narodowej w świetle raportów szkół i generalnych wizytatorów
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1973, nr 13, s.3-78, bibliogr. 48 poz. Sygnatura: Pr.Np.-313 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Komisja Edukacji Narodowej


43/83

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Możliwości podwyższania skuteczności kształcenia studentów AWF na przykładzie przedmiotów praktycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 39, s.103-109, bibliogr. 17 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-339 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Studenci wf


44/83

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Szkoła ćwiczeń jako miejsce nowoczesnej dydaktyki w uczelniach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.11-16, bibliogr. 11 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Akademie Wychowania Fizycznego


45/83

Autorzy: Zagrobelny Zdzisław, Jezierski Czesław, Woźniewski Marek.
Tytuł: Kierunki badań naukowych, rozwoju aparatury oraz dydaktyki w Zakładzie Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu AWF we Wrocławiu. sum.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Człowiek - Populacja - Srodowisko. - 1986, t.3, nr 15, s.7-36, tab. bibliogr. 15 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-1449
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Wrocław, *Dydaktyka, *Badania naukowe


46/83

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.
Tytuł: Działalność dydaktyczna asystentów AWF we Wrocławiu
Sygnatury: Pr.Np.-3808.
Identyfikatory: 31--00000-03808.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Kultura Fizyczna, 1993, 1-2, s.16-17, tab. bibliogr. 4 poz. Sygnatura czasopisma: P C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Nauczyciele akademiccy


47/83

Autorzy: Czabański Bogdan, Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Karton programowany jako pomoc dydaktyczna
Sygnatury: Pr.Np.-3830.
Identyfikatory: 31--00000-03830.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1993, 2, s.52-54, ryc. bibliogr. 10 poz. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Programowanie


48/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Spektrum dydaktyki wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3990.
Identyfikatory: 31--00000-03990.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej / red.nauk. Z.Żukowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1993. - S.52-59, ryc. bibliogr. 33 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne


49/83

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych
Sygnatury: Pr.Np.-4556.
Identyfikatory: 31--00000-04556.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Kultura fizyczna dzieci i młodzieży : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 18-19 września 1997 r. w Białej Podlaskiej / pod red. J.Bergiera, S.Litwiniuka. - Biała Podlaska : Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, 1997. - S.16-21, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Dydaktyka, *Aktywność ruchowa, *Wychowanie fizyczne, *Młodzież, *Zainteresowania


50/83

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Podstawy wymowy i impostacji głosu : dla studentów i absolwentów wychowania fizycznego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - 116 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1577.
Identyfikatory: 31--00000-01577.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Wymowa


51/83

Autorzy: Gawrońska Magdalena.
Tytuł: Podstawy wymowy i impostacji głosu : dla studentów i absolwentów wychowania fizycznego
Opis wydania: Wyd. 2 popr. i uzup.. Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - 127 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1622.
Identyfikatory: 31--00000-01622.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Wymowa


52/83

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych a planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4654.
Identyfikatory: 31--00000-04654.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listopad 1997 r. : praca pod red. M.Bronikowskiego, R.Muszkiety, T.Olejniczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.165-175, tab. bibliogr. 19 poz.
Konferencja: "Lekcja wychowania fizycznego", 21.11.1997, Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Metodyka wf, *Lekcja wf, *Aktywność ruchowa, *Zainteresowania, *Młodzież, *Konferencje


53/83

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - 380 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1588.
Identyfikatory: 31--00000-01588.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 08.09.1997 do 09.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Uczenie się, *Nauczanie, *Sytuacje trudne


54/83

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Twórca Wrocławskiej Szkoły Dydaktyki Wychowania Fizycznego - profesor Bogdan Czabański
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.15-21, ryc. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne


55/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie psychomotoryczne a sytuacje trudne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.25-32, ryc. bibliogr. 11 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Psychomotoryka, *Sytuacje trudne


56/83

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Zastosowanie teorii Piageta, van Hiele'a i Brunera do projektowania dydaktycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. J.Ślężyńskiego. - Katowice : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.189-193, tab. bibliogr. 4 poz. sum.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Psychologia rozwojowa, *Inteligencja


57/83

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką w modyfikacjach zachowań ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktulne trendy w skolskej telesnej vychove na 1. stupni zakladnej skoly : vedecka konferencia s medzinarodnou ucast'ou : zbornik. - Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1998. - S.60-63, bibliogr. 14 poz. Sygnatura: P.Np.-1593
Konferencja: "Aktualne trendy w skolskej telesnej vychove na 1. stupni zakladnej skoly", od 12.11.1998 do 13.11.1998, Liptovske Trnovci, Katedra WF Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe


58/83

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego jako przykład zaspakajania zainteresowań aktywnością ruchową uczniów szkół ponadpodstawowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktulne trendy w skolskej telesnej vychove na 1. stupni zakladnej skoly : vedecka konferencia s medzinarodnou ucast'ou : zbornik. - Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1998. - S.106-111, tab. bibliogr. 6 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1593
Konferencja: "Aktualne trendy w skolskej telesnej vychove na 1. stupni zakladnej skoly", od 12.11.1998 do 13.11.1998, Liptovske Trnovci, Katedra WF Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika wychowania fizycznego, *Dydaktyka, *Aktywność ruchowa, *Zainteresowania, *Młodzież


59/83

Autorzy: Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Gry, zabawy i ćwiczenia z piłką jako środek doskonalenia umiejętności decyzyjnych ucznia
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.37-41. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Podejmowanie decyzji, *Młodzież, *Lekcja wf, *Dydaktyka


60/83

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Budowa lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłką
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.138-144. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Młodzież, *Lekcja wf


61/83

Autorzy: Kałużny Krzysztof.
Tytuł: Formy dydaktyczne w ćwiczeniach, zabawach i grach z piłką
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. T.Rzepy. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.145-147. - (Seria C. Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1596
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Gry z piłką, *Zabawy i gry ruchowe, *Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Młodzież


62/83

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Zasada paralelizmu a dydaktyka
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.31-34, bibliogr. 4 poz. Sygnatura: Pr.Np.-863
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Psychologia


63/83

Tytuł: Ćwiczenia z dydaktyki wychowania fizycznego /pod red. Stanisława Tadeusza Koszczyca
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - 95 s.; 24 cm.
Sygnatury: Pr.Np.-1528.
Identyfikatory: 31--00000-01528.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
ISBN: 83-85279-55-5
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne


64/83

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Dydaktyka wychowania fizycznego / red. nauk. T.Koszczyc
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - 233 s. ryc. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1608.
Identyfikatory: 31--00000-01608.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Transfer


65/83

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Transfer jako problem dydaktyczny w wychowaniu fizycznym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.9-19, ryc. bibliogr. 15 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Transfer


66/83

Autorzy: Krawczyk Zofia, Antoniak Krystyna.
Tytuł: Motywacje rodziców do rozpoczęcia nauki pływania dzieci w wieku od roku do 6 lat
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.103-108, ryc. tab. bibliogr. 3 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Pływanie, *Nauczanie, *Dzieci, *Wiek poniemowlęcy, *Wiek przedszkolny, *Rodzina, *Motywacja


67/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie psychomotoryczne
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2000. - 169 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1614.
Identyfikatory: 31--00000-01614.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Metodyka wf, *Psychomotoryka, *Komunikacja, *Uczenie się, *Nauczanie, *Sytuacje trudne


68/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie psychomotoryczne
Opis wydania: Wyd.2. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2000. - 169 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Metodyka wf, *Psychomotoryka, *Komunikacja, *Uczenie się, *Nauczanie, *Sytuacje trudne


69/83

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: The self-controlling (self-evaluation) process in the didactic work of the teacher of the physical education
Sygnatury: Pr.Np.-4977.
Identyfikatory: 31--00000-04977.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : proceedings of abstracts. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.69
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Samoocena, *Samokontrola


70/83

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Komunikacja dydaktyczna w procesie wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5053.
Identyfikatory: 31--00000-05053.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.58-62.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Komunikacja, *Wychowanie fizyczne


71/83

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przekaz słowny na lekcjach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5054.
Identyfikatory: 31--00000-05054.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.63-64.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Komunikacja werbalna, *Wychowanie fizyczne, *Lekcja wf


72/83

Autorzy: Zatoń Krystyna.
Tytuł: Współczesne teorie uczenia się i nauczania czynności motorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-5055.
Identyfikatory: 31--00000-05055.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998. - S.65-70.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Uczenie się, *Nauczanie, *Komunikacja werbalna


73/83

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.
Tytuł: Orientacja humanistyczna w kształceniu nauki w-f i w szkolnym wychowaniu fizycznym
Sygnatury: Pr.Np.-5100.
Identyfikatory: 31--00000-05100.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Alternativni pohybove aktivity deti a mladeze : soubor referatu z mezinarodniho metodickeho seminare. - Brno : Masarykova Univerzita v Brne, 1999. - S.66-70, ryc. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauki humanistyczne, *Dydaktyka


74/83

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.
Tytuł: Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-5101.
Identyfikatory: 31--00000-05101.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Alternativni pohybove aktivity deti a mladeze : soubor referatu z mezinarodniho metodickeho seminare. - Brno : Masarykova Univerzita v Brne, 1999. - S.71-76, tab. bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Planowanie, *Dydaktyka


75/83

Autorzy: Supińska Urszula.
Tytuł: Self-control and self-evaluation activities in the educational-didactic work of a physical education teacher-theoretical assumptions
Sygnatury: Pr.Np.-5114.
Identyfikatory: 31--00000-05114.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.316-319, bibliogr. 8 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Dydaktyka, *Samoocena, *Samokontrola


76/83

Autorzy: Czajkowski Zbigniew.
Tytuł: Kształcenie psychomotoryczne - rozważania nad książką prof. Bogdana Czabańskiego. - Rec. pracy: Kształcenie psychomotoryczne / B.Czabański. - Wrocław, 2000
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 2001, nr 1-2, s.51-66, ryc.
Czasopismo: Sport Wyczynowy
Typ publikacji: (Artykuł, recenzja)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Psychomotoryka, *Motoryczność


77/83

Autorzy: Sekita Bożena.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne jako przedmiot dydaktyczny i jako ścieżka międzyprzedmiotowa we wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.347-352, ryc. bibliogr. 3 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie zdrowotne, *Dydaktyka, *Akademie Wychowania Fizycznego


78/83

Autorzy: Rokita Andrzej.
Tytuł: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów I klas liceum ogólnokształcącego a planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.425-430, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Dydaktyka, *Aktywność ruchowa, *Szkolnictwo średnie, *Uczniowie, *Młodzież, *Wychowanie fizyczne, *Zainteresowania


79/83

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - 155 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Sygnatury: P XVI 116/1-3
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka


80/83

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Przegląd głównych koncepcji dydaktycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.31-43.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka


81/83

Autorzy: Stojanowski Józef.
Tytuł: Możliwości badań naukowych w dydaktyce
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.119-133.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Badania naukowe


82/83

Autorzy: Oleśniewicz Piotr.
Tytuł: Postacie z historii dydaktyki
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.135-149.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Biografie


83/83

Autorzy: Nowak Andrzej, Kozłowska Agnieszka.
Tytuł: Technologia video w nauczaniu czynności psychomotorycznych
Sygnatury: Pr.Np.-5694.
Identyfikatory: 31--00000-05694.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Wacław Strykowski. - Tarnów : Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1997. - S.437-445, ryc. tab. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Psychomotoryka, *Dydaktyka, *Nauczanie programowane, *Film, *Wideo

stosując format:
Nowe wyszukiwanie