Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WIESNER WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Pływanie : materiały szkoleniowe dla studentów studiów zaocznych
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1996. - 77 s. ryc..
Sygnatury: Pr.Np.-1543.
Identyfikatory: 31--00000-01543.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Sporty wodne, *Pływanie, *Dzieci, *Młodzież, *Nauczanie


2/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Pływanie : materiały szkoleniowe dla studentów studiów zaocznych
Opis wydania: Wyd. 2. Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - 77 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Sporty wodne, *Pływanie, *Dzieci, *Młodzież, *Nauczanie


3/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Jaki był Marek Petrusewicz?
Opis wydania: Wrocław: Fundacja Hobbit, 1995. - 103 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: - Patrz, sygnatura: 5439 S
Typ publikacji: (zwarte, popularnonaukowe)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biografie


4/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Próba oceny umiejętności rozpoznawania informacji od dziecka uczącego się pływać przez nauczyciela pływania
Sygnatury: Pr.Np.-4391.
Identyfikatory: 31--00000-04391.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pływanie sportowe : materiały z konferencji naukowo-metodycznej, Gdańsk 18-19 XI 1994. - Gdańsk : AWF, 1996. - S.7-15, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.
Konferencja: "Pływanie sportowe", od 18.11.1994 do 19.11.1994, Gdańsk, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Nauczanie, *Informacja zwrotna, *Nauczyciele, *Konferencje


5/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Nauczanie - uczenie się pływania : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - 109 s. ryc..
Sygnatury: Pr.Np.-1583.
Identyfikatory: 31--00000-01583.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Nauczanie, *Uczenie się, *Sporty wodne


6/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Recepcja informacji od ucznia w procesie nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.65-72. (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Czynność ruchowa, *Pływanie


7/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Garnowski Edward.
Tytuł: Skuteczność nauczania i uczenia się pływania dzieci z zespołem Downa
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowa, Wrocław - Srebrna Góra 28-30 kwietnia 1995 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : AWF, 1997. - S.105-110, tab. bibliogr. 11 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1558
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 28.04.1995 do 30.04.1995, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Zespół Downa, *Nauczanie


8/46

Autorzy: Fiłon Mirosław, Pawełko Bogdan, Wiesner Wojciech, (red, ) Wiesner Wojciech.
Tytuł: Metodyka ratownictwa wodnego
Opis wydania: Wrocław: Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 1989. - 161 s, rys. bibliogr. 32 poz..
Sygnatury: Pr.Np.-1490.
Identyfikatory: 31--00000-01490.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Ratownictwo wodne


9/46

Autorzy: Czabański Bogdan, Fiłon Mirosław, Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Z badań nad optymalizacją uczenia się i nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Potencjał ruchowy człowieka : badania w aspekcie biomechanicznym i teorii uczenia się / red nauk. T. Bober. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1986. - S.204-264, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna) - Sygnatura: Pr.Np.-1491
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Czynność ruchowa


10/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Możliwości podwyższania skuteczności kształcenia studentów AWF na przykładzie przedmiotów praktycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 39, s.103-109, bibliogr. 17 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-339 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Studenci wf


11/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Ocena skuteczności filmu w nauczaniu techniki pływania dzieci
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 38, s.73-95, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-338 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Nauczanie, *Dzieci, *Film, *Sporty wodne


12/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Organizacja pokazu filmowego w nauczaniu techniki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 37, s.81-87, bibliogr. 13 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-337 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Nauczanie, *Film, *Sporty wodne


13/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Technologia nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1986, nr 42, s.181-187, bibliogr. 15 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-342 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Nauczanie


14/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przygotowanie studentów AWF we Wrocławiu z metodyki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1986, nr 43, s.135-143, tab. bibliogr. 5 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-343 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *Metodyka, *Sporty wodne


15/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Możliwości zwiększenia efektywności szkolenia pływackiego w okresie wstępnym
Sygnatury: Pr.Np.-3547.
Identyfikatory: 31--00000-03547.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: IV Sympozjum : Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu, Poznań, dnia 20 grudnia 1985 r. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1987. - S.5-12, tab. bibliogr. 9 poz. - (Monografie ; 247)
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Sporty wodne


16/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Szkoła ćwiczeń jako miejsce nowoczesnej dydaktyki w uczelniach wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, s.11-16, bibliogr. 11 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-346 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Akademie Wychowania Fizycznego


17/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Wpływ filmu dydaktycznego na skuteczność nauczania dzieci techniki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1988, nr 21, s.27-112, ryc. tab. bibliogr. 130 poz. rez. sum. Sygnatura: Pr.Np.-21 Sygnatura czasopisma: P A.1507 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Nauczanie, *Technika, *Dzieci, *Film, *Sporty wodne


18/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Wstępna analiza reakcji siedmioletnich dzieci na film "Czy warto uczyć się pływać?"
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 50, s.67-76, tab. bibliogr. 11 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-350 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Film, *Sporty wodne


19/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Metoda oceny przydatności filmu w nauczaniu techniki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 30, 1982, s.101-106 Sygnatura: Pr.Np.-330 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Nauczanie, *Film


20/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Efektywność przygotowania technicznego w treningu pływackim dzieci
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 32, 1983, s.153-158 Sygnatura: Pr.Np.-332 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Trening, *Sporty wodne


21/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Metody przygotowania technicznego stosowane we wstępnym okresie procesu treningowego w pływaniu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 32, 1983, s.145-151, tab. bibliogr. 12 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-332 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Trening, *Sporty wodne


22/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Film dydaktyczny w procesie nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Uczenie się techniki sportowej : z badań nad uczeniem się i nauczaniem czynności ruchowych / red. nauk. B.Czabański. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1991. - S.56-95, ryc. tab. bibliogr. 46 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1493
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Nauczanie, *Film


23/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Dokąd zmierzamy
Sygnatury: Pr.Np.-3995.
Identyfikatory: 31--00000-03995.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Ratownictwo. - 1992, nr 1, s.47-49.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Ratownictwo wodne


24/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Nowak Andrzej.
Tytuł: Naucz pływać swoje dziecko
Opis wydania: Wrocław: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 1992. - 40 s., ryc..
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: - Patrz sygnatura: P VII 102/1-102/.
Typ publikacji: (zwarte, inne)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Nauczanie, *Sporty wodne


25/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Ratownik czy nauczyciel?
Sygnatury: Pr.Np.-3994.
Identyfikatory: 31--00000-03994.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Ratownictwo. - 1992, nr 1, s.31-33.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Ratownictwo wodne


26/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: The preface analysis back-information from pupil to teacher in teaching and learning motor activities
Sygnatury: Pr.Np.-3954.
Identyfikatory: 31--00000-03954.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica - 1992, s.351-353.
Czasopismo: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne


27/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: The receipt of visual information from pupils by a teacher in motor activitions teaching-learning process
Sygnatury: Pr.Np.-3950.
Identyfikatory: 31--00000-03950.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Physical activity for better life style in a new Europe : 6th ICHPER - Europe Congress, Prague, Czechoslovakia, July 15-19, 1992 : proceedings. - Praha : Charles University Prague, 1992. - S.505-508, tab. bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne


28/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Zasady ratowania tonącego
Sygnatury: Pr.Np.-3992.
Identyfikatory: 31--00000-03992.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Ratownictwo. - 1992, nr 1, s.3-14.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Ratownictwo wodne


29/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Informacja od ucznia i jej znaczenie na lekcji pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez sport szkolny i kulturę fizyczną : konferencja naukowa Wrocław - Srebna Góra, 22-24 kwietnia 1994 / red. nauk. W.Wiesner M.Fiłon. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.23-28, bibliogr. 16 poz. - (Materiały Konferencyjne). - Sygnatura: Pr.Np.-1533
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież, *Sporty wodne


30/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Fiłon Mirosław.
Tytuł: Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez sport szkolny i kulturę fizyczną : konferencja naukowa, Wrocław-Srebna Góra, 22-24 kwietnia 1994 / red. nauk. Wojciech Wiesner, Mirosław Fiłon
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1995. - 140 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1533.
Identyfikatory: 31--00000-01533.
Liczba egzemplarzy: 1.
ISBN: 83-85279-66-0
Typ publikacji: (zwarte, konferencje)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież


31/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Fiłon Mirosław.
Tytuł: Pływanie : przewodnik do zajęć obligatoryjnych oraz zajęć do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych kierunku wychowania fizycznego i rehabilitacji
Opis wydania: Wyd.2. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1997. - 86 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1567.
Identyfikatory: 31--00000-01567.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie


32/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Fiłon Mirosław.
Tytuł: Pływanie : przewodnik do zajęć obligatoryjnych oraz zajęć do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych kierunku wychowania fizycznego i rehabilitacji
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1994. - 86 s.; 24 cm.
Sygnatury: Pr.Np.-1525.
Identyfikatory: 31--00000-01525.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie


33/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Przygotowanie studentów AWF we Wrocławiu do zawodu nauczyciela pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Oddziaływanie wychowawcze na uczniów poprzez sport szkolny i kulturę fizyczną : konferencja naukowa Wrocław - Srebna Góra, 22-24 kwietnia 1994 / red. nauk. W.Wiesner, M.Fiłon. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995. - S.11-15, bibliogr. 14 poz. - (Materiały Konferencyjne). - Sygnatura: Pr.Np.-1533
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci wf, *przygotowanie


34/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Percepcja dziecka uczącego sie pływać przez osoby o różnym doświadczeniu pedagogicznym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : konferencje naukowe, Wrocław - Srebrna Góra, 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.281-287, tab. bibliogr. 9 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1575
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 19.04.1996 do 21.04.1996, Wrocław,Srebrna Góra, Akdemia Wychowania Fizycznego."Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 18.04.1997 do 20.04.1997, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznegp.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Dzieci, *Nauczanie, *Uczenie motoryczne, *Sporty wodne


35/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Przyczynek do dyskusji na temat pływackich szkół mistrzostwa sportowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : konferencje naukowe, Wrocław - Srebrna Góra, 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.393-398. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1575
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 19.04.1996 do 21.04.1996, Wrocław,Srebrna Góra, Akdemia Wychowania Fizycznego."Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 18.04.1997 do 20.04.1997, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznegp.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Szkoła sportowa, *Młodzież, *Sporty wodne


36/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Uwagi na temat możliwości wdrożenia postulatów nauczania programowanego do praktyki
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : konferencje naukowe, Wrocław - Srebrna Góra, 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.425-429, bibliogr. 7 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1575
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 19.04.1996 do 21.04.1996, Wrocław,Srebrna Góra, Akdemia Wychowania Fizycznego."Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 18.04.1997 do 20.04.1997, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznegp.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Szkoła sportowa, *Młodzież, *Sporty wodne


37/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Kozłowska Agnieszka, Klarowicz Andrzej.
Tytuł: Analiza procesu percepcji dziecka uczącego się pływać przez osoby o różnym doświadczeniu pedagogicznym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.281-289, tab. bibliogr. 17 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Pływanie, *Dzieci, *Uczenie się, *Obserwacja, *Sporty wodne


38/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Obserwacja uczniów na lekcji pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna, Wrocław - Srebrna Góra, 17-19 kwietnia 1998 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.15-21, tab. bibliogr. 14 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1599
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 17.04.1998 do 19.04.1998, Wrocław;Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Lekcja wf, *Badania ankietowe, *Dzieci, *Nauczanie, *Wiek wczesnoszkolny, *Obserwacja, *Nauczyciele wf


39/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: The perception of a child learning swimming by the people of various pedagogical experience
Sygnatury: Pr.Np.-4886.
Identyfikatory: 31--00000-04886.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport Kinetics '97 : Theories of human performance and their reflections in practice ; fifth International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics common with the Section "Sportmotorik of the German Association for Sport Science (dvs) and the Institute of Sport Science of Otto-von-Guericke-University of Magdeburg ; Magdeburg, September 3-6, 1997 / ed.P. Blaser. Vol.1. Lectures. - Hamburg : Czwalina, 1998. - S.189-193, tab. bibliogr. 9 poz. - (Schriften der Deutschen Vereinigung fuer Sportwissenschaft ; 98)
Konferencja: "Sport Kinetics '97", od 03.09.1997 do 06.09.1997, Magdeburg, International Association of Sport Kinetics.
Czasopismo: Schriften der Deutschen Vereinigung fuer Sportwissenschaft
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Pedagogika sportu, *Pływanie, *Nauczanie, *Dzieci, *Konferencje


40/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Rejman Marek, Antoniak-Lewandowska Krystyna.
Tytuł: Transfer ujemny w procesie nauczania i uczenia się techniki pływania sportowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.225-235, ryc. tab. bibliogr. 7 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika sportu, *Pływanie, *Uczenie się, *Nauczanie, *Transfer


41/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: 10 lat spotkań w Srebrnej Górze i Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.5-11, tab. bibliogr. 5 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika kultury fizycznej, *Pływanie, *Lekkoatletyka


42/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Jaki był Marek Petrusewicz, pierwszy polski rekordzista świata w pływaniu?
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.287-289. Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Biografie, *Pływanie


43/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Wasilewski Witold.
Tytuł: Marek Petrusewicz jakiego nie znamy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.291-295. - Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Biografie, *Pływanie


44/46

Autorzy: Wiesner Wojciech, Kowalewski Bogusław.
Tytuł: Tablice poglądowe z ratownictwa wodnego : materiały pomocnicze dla kandydatów na ratowników WOPR, zgodne ze szczegółowym "Programem szkolenia" nr 1/2000, ZG WOPR
Opis wydania: Warszawa: Horyzonty, 2000. - 48 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: (Patrz sygnatury: 7372/1-10 S)
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Ratownictwo wodne


45/46

Autorzy: Koszczyc Tadeusz, Bigiel Wojciech, Błacha Ryszard, Caban Edward, Wiesner Wojciech.
Tytuł: Bezpiecznie czuję się w wodzie. Pływam. Żegluję. Pływam na desce z żaglem. Wiosłuję
Sygnatury: Pr.Np.-5032.
Identyfikatory: 31--00000-05032.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ja, zdrowie, ruch : poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli / przygotowanie tomu i redakcja Z.Żukowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2000. - S.181-216, ryc.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Aktywność ruchowa, *Pływanie, *Żeglarstwo, *Żeglarstwo deskowe, *Wioślarstwo, *Zabawy i gry ruchowe, *Dzieci, *Nauczanie


46/46

Autorzy: Wiesner Wojciech.
Tytuł: Mutual information transfer between the teacher and the student
Sygnatury: Pr.Np.-5384.
Identyfikatory: 31--00000-05384.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: 7th International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in Cooperation with The Faculty of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu : abstracts. - Tartu : University, 2001. - S.130.
Konferencja: "Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a Science in the New Millenium"", od 30.08.2001 do 02.09.2001, Tartu, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Nauczyciele, *Uczniowie, *Informacja

stosując format:
Nowe wyszukiwanie