Wynik wyszukiwania

Zapytanie: REJMAN MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Analiza czasowo-przestrzenna skoku startowego "kraulisty" i "żabkarza"
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowa, Wrocław - Srebrna Góra 28-30 kwietnia 1995 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : AWF, 1997. - S.111-125, tab. bibliogr.14 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1558
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 28.04.1995 do 30.04.1995, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Start, *Kraul, *Styl klasyczny, *Sporty wodne


2/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Ocena techniki pływania z wykorzystaniem monopłetwy
Sygnatury: Pr.Np.-4565.
Identyfikatory: 31--00000-04565.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Biology of Sport. - 1997, supl.7, s.108-112, ryc. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "XIV Szkoła Biomechaniki", od 10.09.1997 do 12.09.1997, Spała, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Czasopismo: Biology of Sport
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Biomechanika sportu, *Pływanie, *Technika


3/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Metoda opisu stabilności parametrów dynamicznych ruchu podczas pływania przu użyciu monopłetwy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : konferencje naukowe, Wrocław - Srebrna Góra, 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.263-274, ryc. bibliogr. 12 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1575
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 19.04.1996 do 21.04.1996, Wrocław,Srebrna Góra, Akdemia Wychowania Fizycznego."Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 18.04.1997 do 20.04.1997, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznegp.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Biomechanika sportu, *Siła, *Sporty wodne


4/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Analiza cyklicznych przebiegów sił powstających na powierzchni monopłetwy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : konferencje naukowe, Wrocław - Srebrna Góra, 19-21 kwietnia 1996, 18-20 kwietnia 1997 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.275-280, ryc. bibliogr. 9 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1575
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 19.04.1996 do 21.04.1996, Wrocław,Srebrna Góra, Akdemia Wychowania Fizycznego."Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 18.04.1997 do 20.04.1997, Wrocław,Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznegp.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Biomechanika sportu, *Siła, *Technika, *Sporty wodne


5/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Kryteria jakościowe dynamicznej struktury techniki pływania przy użyciu monopłetwy
Sygnatury: Pr.Np.-4634.
Identyfikatory: 31--00000-04634.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Biology of Sport. - 1998, vol.15, supl.8, s.125-130 ryc. tab. bibliogr. 9 poz.
Konferencja: "XV Szkoła Biomechaniki", od 14.09.1998 do 16.09.1998, Kokotek k.Lublińca.
Czasopismo: Biology of Sport
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Nauczanie, *Konferencje, *Sporty wodne


6/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Dynamic criteria for description of single fin technique
Sygnatury: Pr.Np.-4635.
Identyfikatory: 31--00000-04635.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: VIII International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming, June 28 - July 2. 1998, University of Jyv„skyl„, Finland. - Jyv„skyl„ : University of Jyv„skyl„, 1998. - S.115.
Konferencja: "Biomechanics and Medicine in Swimming", od 28.06.1998 do 02.07.1998, Jyv„skyl„, University of Jyv„skyl„.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika sportu, *Technika, *Sporty wodne


7/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Kryteria ilościowe analizy dynamicznej techniki pływania przy użyciu monopłetwy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna, Wrocław - Srebrna Góra, 17-19 kwietnia 1998 / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - S.47-51, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1599
Konferencja: "Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole", od 17.04.1998 do 19.04.1998, Wrocław;Srebrna Góra, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Technika, *Analiza, *Biomechanika sportu, *Prędkość


8/14

Autorzy: Wiesner Wojciech, Rejman Marek, Antoniak-Lewandowska Krystyna.
Tytuł: Transfer ujemny w procesie nauczania i uczenia się techniki pływania sportowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.225-235, ryc. tab. bibliogr. 7 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika sportu, *Pływanie, *Uczenie się, *Nauczanie, *Transfer


9/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Analiza struktury czasowej procesu powstawania sił napędowych podczas pływania z użyciem monopłetwy
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 1999) / red.nauk. P.Kowalski, J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S.97-102, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1610
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Sporty wodne, *Pływanie, *Siła, *Szybkość, *Rejestracja, *Analiza


10/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Metoda rejestracji parametrów kinematycznych i dynamicznych techniki ruchów wykonywanych podczas pływania z monopłetwą
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole : Konferencja Naukowo-Metodyczna (Wrocław - Srebrna Góra 2000) / red.nauk. J.Migasiewicz, K.Zatoń. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001, - S.61-73, tyc. tab. bibliogr. 26 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1619
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Biomechanika sportu, *Sporty wodne, *Pływanie, *Kinematyka, *Segmenty ciała, *Ruch, *Technika


11/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: The dynamic and timing criteria for assessing the single fin swimming technique
Sygnatury: Pr.Np.-5390.
Identyfikatory: 31--00000-05390.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2001, vol.3, nr 2, s.67-79, ryc. bibliogr. 34 poz.
Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Typ publikacji: (Artykuł, oryginalne, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Sporty wodne, *Pływanie, *Siła


12/14

Autorzy: Rejman Marek, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Les criteres dynamiques et temporels dans la technique de nage avec mono-palme
Sygnatury: Pr.Np.-5829.
Identyfikatory: 31--00000-05829.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: FRANCUSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Actes des 2emes Journees Specialisees de Natation, Lievin 02 et 03 decembre 1999 / Lievin : Universite D'Artois, 1999. - S.129-130, tab. bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Technika sportowa


13/14

Autorzy: Zatoń Krystyna, Zatoń Marek, Rejman Marek.
Tytuł: Changements de rythme cardiaque provoques par l'effort, en fonction de differentes strategies discursives employees dans l'enseignement de la natation
Sygnatury: Pr.Np.-5830.
Identyfikatory: 31--00000-05830.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: FRANCUSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Actes des 2emes Journees Specialisees de Natation, Lievin 02 et 03 decembre 1999 / Lievin : Universite D'Artois, 1999. - S.151-152, ryc. tab. bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pływanie, *Fizjologia wysiłku fizycznego


14/14

Autorzy: Rejman Marek.
Tytuł: Dynamic criteria for description of single fin technique
Sygnatury: Pr.Np.-5848.
Identyfikatory: 31--00000-05848.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Biomechanics and medicine in swimming VIII: proceedings of the VIII International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming. University of Jyvaskyla, Finnland, June 28 - July 2. 1998/ eds. Kari L. Keskinen, Paavo V. Komi, A. Peter Hollander.- Jyv„skyl„ : University of Jyv„skyl„, 1999. - S.171-176, ryc. tab. bibliogr. 7 poz.
Konferencja: "Biomechanics and Medicine in Swimming", od 28.06.1998 do 02.07.1998, Jyv„skyl„, University of Jyv„skyl„.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika sportu, *Technika, *Sporty wodne

stosując format:
Nowe wyszukiwanie