Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CZABAŃSKI BOGDAN
Liczba odnalezionych rekordów: 132Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wybrane elementy uczenia się i nauczania techniki narciarskiej
Sygnatury: Pr.Np.-4288.
Identyfikatory: 31--00000-04288.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Podstawy narciarstwa zjazdowego / pod red. M.Zatonia. - Wrocław : Signum, 1996. - S.177-204, bibliogr.25 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Narciarstwo zjazdowe, *Technika, *Nauczanie


2/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4381.
Identyfikatory: 31--00000-04381.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Nauki o kulturze fizycznej wobec wyzwań współczesnej cywilizacji : materiały pokonferencyjne z okazji 25-lecia AWF w Katowicach, 16-18 czerwca 1995. - Katowice : AWF, 1996. - S.98-102, bibliogr. 11 poz. sum.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr, *Konferencje


3/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-4390.
Identyfikatory: 31--00000-04390.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1996, t.50, nr 11-12, s.25-26.
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Nauczyciele wf, *Kształcenie kadr


4/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Bronisław Haczkiewicz (1924-1981) - osobowość o wszechstronnych zdolnościach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : wydarzenia - wspomnienia - opinie / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : AWF, 1996. - S.285-287. - Sygnatura: Pr.Np.-1544
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Historia kultury fizycznej, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Biografie, *Wrocław


5/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Jonkisz Julian.
Tytuł: Włodzimierz Wompel (1925-1981) - przedwcześnie zgasły talent
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : wydarzenia - wspomnienia - opinie / pod red. J.Jonkisza. - Wrocław : AWF, 1996. - S.331-332. - Sygnatura: Pr.Np.-1544
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Historia kultury fizycznej, *Akademie Wychowania Fizycznego, *Biografie, *Wrocław


6/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Makutynowicz Czesław.
Tytuł: Teoria wychowania fizycznego z elementami teorii sportu
Opis wydania: wyd.2 popr.i uzup.. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. - 122 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1547.
Identyfikatory: 31--00000-01547.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Teoria wychowania fizycznego, *Teoria sportu


7/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Współczesne modele uczenia się motorycznego i regulacji zachowania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Uczenie się czynności ruchowych i regulacja zachowania : Ogólnopolskie seminarium na temat teorii schematów Richarda A.Schmidta, Wrocław 29 kwietnia 1995 / pod red. B.Czabańskiego. - Wrocław: AWF, 1996. - S.5-11, bibliogr.20 poz. - S.5-11, bibliogr. 23 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1550
Konferencja: "Uczenie się czynności ruchowych i regulacja zachowania", 29.04.1995, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Konferencje, *Teoria schematu


8/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Regulacja i uczenie się motoryczne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Uczenie się czynności ruchowych i regulacja zachowania : Ogólnopolskie seminarium na temat teorii schematów Richarda A.Schmidta, Wrocław 29 kwietnia 1995 / pod red. B.Czabańskiego. - Wrocław: AWF, 1996. - S.13-16.- (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1550
Konferencja: "Uczenie się czynności ruchowychi regulacja zachowania", 29.04.1995, Wrocław, Akademia wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Konferencje, *Teoria schematu


9/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wkład R.A.Schmidta w ogólną wiedzę o uczeniu się złożonych czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Uczenie się czynności ruchowych i regulacja zachowania : Ogólnopolskie seminarium na temat teorii schematów Richarda A.Schmidta, Wrocław 29 kwietnia 1995 / pod red. B.Czabańskiego. - Wrocław: AWF, 1996. - S.65-72, ryc. bibliogr.7 poz. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1550
Konferencja: "Uczenie się czynności ruchowych i regulacja zachowania", 29.04.1995, Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Konferencje, *Czynność ruchowa, *Teoria schematu


10/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Komunikacja dydaktyczna w procesie kształcenia fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego: 2. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Komunikacja dydaktyczna w wychowania fizycznym, Olejnica 4-6 września 1995 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1996. - (Materiały Konferencyjne) - Sygnatura: Pr.Np.-1549
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 04.09.1995 do 06.09.1995, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Konferencje


11/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Dydaktyka wychowania fizycznego między dydaktyką ogólną a metodyką wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 / red.nauk. B.Czabański, T.Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - S.13-21, ryc.bibliogr. (Materiały Konferencje) - Sygnatura: Pr.Np.-1554
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Dydaktyka, *Konferencje


12/132

Autorzy: Barański Aleksander, Czabański Bogdan.
Tytuł: Wpływ warunków środowiskowo-rodzinnych i wyników w nauce w szkołach podstawowych na wybór kierunku kształcenia zawodowego
Sygnatury: Pr.Np.-3006.
Identyfikatory: 31--00000-03006.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1961, nr 9, s.139-148, tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Socjologia, *Młodzież, *Szkolnictwo podstawowe


13/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan, Czerwonko J.
Tytuł: Analiza biomechaniczna ruchu nóg podczas pływania kraulem
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1960, t.14, nr 11, s.791-799, ryc. bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Pływanie, *Kraul, *Sporty wodne


14/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Wpływ niektórych cech anatomicznych kończyn miednicowych na szybkość pływania kraulowymi ruchami nóg
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1961, t.14, nr 7/8, s.495-499, fot. tab. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Anatomia, *Kończyna dolna, *Szybkość, *Kraul, *Sporty wodne


15/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Ruchomość stopy w osi poprzecznej u studentów WSWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1965, t.18, nr 5, s.295-298, fot. ryc. tab. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Stopa, *Studenci wf


16/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Siła a szybkość w pływaniu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1966, t.4, nr 1, s.16-19, ryc. tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Pływanie, *Szybkość, *Siła, *Sporty wodne


17/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Metody i problematyka badań naukowych w zakresie biomechaniki pływania. Międzynarodowe Sympozjum Biomechaniki Pływania, Bruksela 27-30.III.1974 r.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1974, t.12, nr 12, s.55-57, bibliogr.3 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Pływanie, *Sympozjum


18/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Wpływ różnych szybkości pływania na zmiany w technice stylu klasycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1974, t.12, nr 12, s.4-8, fot. ryc. tab. bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Pływanie, *Styl klasyczny, *Technika, *Szybkość, *Sporty wodne


19/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Changes in breaststroke technique under different speed conditions
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Swimming II : proceedings of the Second International Symposium on Biomechanics in Swimming, Brussels, Belgium. - Baltimore : University Park Press 1975. - S.188-193, ryc. tab. - (International Series on Sport Sciences ; 2) - Patrz, sygnatura: II-16214
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Pływanie, *Sympozjum, *Sporty wodne


20/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Międzynarodowy Kongres Nauki o Sporcie, Edmonton, Kanada
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1978, t.16, nr 2, s.56-60.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauki o sporcie, *Konferencje


21/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: O sytuacji w nazewnictwie skoków do wody
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1956, t.10, nr 5, s.396-400.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sporty wodne, *Skoki do wody


22/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Organizacja obowiązkowej nauki pływania w szkole podstawowej we Wrocławiu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne w Szkole. - 1958, t.6, nr 5, s.48-49.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Nauczanie, *Szkolnictwo podstawowe, *Sporty wodne


23/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport w szkole japońskiej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1958, t.12, nr 9, s.639-645.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne


24/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Paryżu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1958, t.12, nr 4, s.288-292, fot.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkoła sportowa


25/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba obiektywizacji oceny techniki pływania przy pomocy ocen ENSEPS
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1959, t.13, nr 11/12, s.778-782, tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Sporty wodne


26/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Współczynnik krążeniowo-oddechowy Skibińskiego u młodzieży uprawiającej sport pływacki
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1960, t.14, nr 2, s.88-91, tab. bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Fizjologia sportu, *Pływanie, *Układ krążenia, *Młodzież, *Sporty wodne


27/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba określenia rezultatów pracy dydaktycznej szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka polskiego i matematyki
Sygnatury: Pr.Np.-3027.
Identyfikatory: 31--00000-03027.
Liczba egzemplarzy: 1.
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1961, nr 9, s.97-116, tab. wykr.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka, *Szkolnictwo podstawowe


28/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Ocena ogólnej sprawności fizycznej młodzieży pływackiej uczestniczącej w obozie ogólnego przygotowania w Mątwach
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: //W: Pływactwo : studia i materiały szkoleniowe : praca zbiorowa / pod red. A.Orchowskiego. - Warszawa : Polski Związek Pływacki, 1962. - S.80-87, tab. wykr. bibliogr. 2 poz. - Patrz, sygnatura: III-525
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież, *Sprawność fizyczna, *Sporty wodne


29/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Uwagi o rozwoju fizycznym dzieci
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: //W: Pływactwo : studia i materiały szkoleniowe : praca zbiorowa / pod red. A.Orchowskiego. - Warszawa : Polski Związek Pływacki, 1962. - S.108-116, tab. wykr. - Patrz, sygnatura: III-525
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dzieci, *Rozwój fizyczny, *Sporty wodne


30/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Świerczyńska Krystyna.
Tytuł: Pięć lekcji gimnastyki korekcyjnej
Sygnatury: Pr.Np.-3707.
Identyfikatory: 31--00000-03707.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1962, t.10, nr 2, (wkł.) s.9-16, rys.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Ćwiczenia korekcyjne


31/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba określenia funkcji dydaktycznej szkoły podstawowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Rozprawy Naukowe WSWF we Wrocławiu. - 1963, nr 2, s.185-288, tab. wykr. bibliogr. 118 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-2
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Szkolnictwo podstawowe


32/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Obiektywizacja oceny sprawności pływackiej studentów
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1964, t.17, nr 4, s.250-253, diagr. tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Studenci, *Sporty wodne


33/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wiadomości matematyczne uczniów klas ósmych szkół ogólnokształcących w świetle badań międzynarodowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1965, nr.13 s.38-54, ryc. tab.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Wiadomości


34/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kontrola wytrzymałości w treningu pływackim
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1966, t.4, nr 5, s.34-36, fot. rys.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Trening, *Wytrzymałość, *Sporty wodne


35/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Organizacja pracy z młodzieżą pływacką w ZSRR i NRD
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1966, t.4, nr 8, s.31-35, fot. tab. wykr. bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież, *Sporty wodne


36/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Stan rozwoju fizycznego uczestników Mistrzostw Europy w pływaniu, piłce wodnej i skokach do wody (Utrecht 1966)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: II Seminarium Teoria wyniku sportowego, Poznań 16-17 grudnia 1966. Cz.2. - Poznań : Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1967. - s.524-535, tab. bibliogr. 7 poz. sum. - (Monografie ; 17) - Patrz, sygnatura: P Ser 1/17
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Piłka wodna, *Skoki do wody, *Rozwój fizyczny, *Mistrzostwa Europy, *Sporty wodne


37/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kontrola stanu wytrenowania młodzieży pływackiej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1968, t.6, nr 2/3, s.75-77, wykr.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież, *Wytrenowanie, *Sporty wodne


38/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Trener i zespół
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1969, t.7, nr 3, s.8-11.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Trenerzy


39/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Oceny i opiniowanie studentów AWF w Zakładzie Sportów Wodnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1974, nr 16, s.91-96, rys. bibliogr. - Sygnatura: Pr.Np.-316
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Studenci wf


40/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba analizy techniki pływania rekordzisty świata Marka Petrusewicza
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1974, t.28, nr 9, s.403-405, fot. wykr. bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Sporty wodne


41/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Bober Tadeusz.
Tytuł: Metody i problematyka badań naukowych w zakresie biomechaniki pływania. II Międzynarodowe Sympozjum Biomechaniki Pływania, Bruksela 27-30 VIII 1974 r.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1974, t.12, nr 12, s.55-57, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Sporty wodne


42/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Asymmetry of the lower limbs in breaststroke swimming
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: //W: Swimming II : proceedings of the Second International Symposium on Biomechanics in Swimming, Brussels, Belgium. - Baltimore ; London ; Tokio ; University Park Press , 1975. - S.207-213, rys. tab. bibliogr. 7 poz.- (International Series on Sport Sciences ; 2) - Patrz, sygnatura: II-16214.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Kończyna dolna, *Asymetria, *Sporty wodne


43/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Nowe możliwości interpretacyjne ruchów lokomocyjnych pływaka
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Konferencja naukowo-metodyczna z okazji 50-lecia Polskiego Związku Pływackiego. - Warszawa : Polski Związek Pływacki, 1975. - S.182-191, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. - Patrz, sygnatury: S-3616 - S-3618.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika sportu, *Lokomocja, *Sporty wodne


44/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Uwagi o mentalnym doskonaleniu techniki sportowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1975, t.13, nr 10, s.48-51 schemat. bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Technika, *Trening umysłowy, *Technika sportowa


45/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Kornecki Stefan.
Tytuł: Bilans zajęć na obozie pływackiej kadry młodzieżowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Konferencja naukowo-metodyczna z okazji 50-lecia Polskiego Związku Pływackiego. - Warszawa : Polski Związek Pływacki, 1975. - S.127-132, tab. bibliogr. 3 poz. - Patrz, sygnatury: S-3616- S-3618.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież, *Sporty wodne


46/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Badania ciągłe pływaków przygotowujących się do startu w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: I Sympozjum Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu (Poznań, dnia 3 grudnia 1975 r.) . - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1976. - S.27-33, ryc. - (Monografie ; 79) - Patrz, sygnatura: P Ser 1/79
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Młodzież, *Sporty wodne


47/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Stan badań nad zastosowaniem uczenia ideomotorycznego w nauczaniu ruchów sportowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Prace Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych, 3, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. - 1976, 3/4, s.23-28, bibliogr. 16 poz. - Sygnatura: A.1512 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Uczenie motoryczne


48/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Związki nauczania sensomotorycznego z elementami teorii systemów i teorii informacji
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1976, t.30, nr 12, s.554-557, ryc. bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Uczenie motoryczne, *Sensomotoryka, *Nauczanie


49/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Interpretacja ruchów lokomocyjnych pływaka z pomocą siły nośnej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: IV Krajowe Sympozjum Biomechaniki (Poznań, dnia 28-29 listopada 1974). - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1977. - S.371-376, tab. bibliogr. 9 poz. - (Monografie ; 86) - Patrz, sygnatura: P Ser 1/86
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Sporty wodne


50/132

Autorzy: Bober Tadeusz, Czabański Bogdan.
Tytuł: Podsumowanie I-V Szkoły Biomechaniki i Nauczania Techniki Sportowej wygłoszone na uroczystości zamknięcia V Szkoły zbiegające się z zakończeniem pięcioletnich badań w Problemie Węzłowym 10.7 grupy tematycznej X
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1986, nr 42, s.305-312, sum. - Sygnatura: Pr.Np.-342
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika sportu, *Technika


51/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Problematyka i metody badawcze biomechaniki pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: IV Krajowe Sympozjum Biomechaniki (Poznań, dnia 28-29 listopada 1974). - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1977. - S.323-329 : bibliogr. 18 poz. - (Monografie ; 86) - Patrz sygnatura: P Ser 1/86
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Sporty wodne


52/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Współczesny pogląd na wprowadzenie elementów mentalnych do procesu doskonalenia techniki sportowej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 23, s.81-85, wykr. bibliogr. 8 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-323
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Psychologia sportu, *Trening umysłowy, *Technika sportowa


53/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wyniki badań naukowych nad techniką pływania sportowego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1977, nr 23, s.99-112, ryc. bibliogr. 19 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-323
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Sporty wodne


54/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Koszczyc Tadeusz, Pawełko Bogdan, Fiłon Mirosław, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Opracowanie modelu doskonalenia techniki pływania w oparciu o analizę zewnętrznej konfiguracji czynności pływania sportowego
Sygnatury: Pr.Np.-3432.
Identyfikatory: 31--00000-03432.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: II Konferencja Problemu Resortowego 105 "Nauka - praktyce sportu", Zakopane, listopad 1977 : materiały konferencyjne. T.1. - Warszawa : Polska Federacja Sportu ; Międzyuczelniany Instytut Naukowy Sportu ; Akademia Wychowania Fizycznego, 1977. - S.82-83.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Problem Resortowy nr 105, *Sporty wodne


55/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Changes in motion paths related to swimming speed
Język: ANGIELSKI (oryginalu).
Uwagi: // W: International Congress of Sports Sciences, July 25-29, 1978 : abstracts. - Edmonton : The University of Alberta. - 1978. - S.8. - Patrz, sygnatura: II-21416
Typ publikacji: (Artykuł, streszczenie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Szybkość, *Sporty wodne


56/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: The degree of functional symmetry of the lower limbs in breaststroke swimming
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Congress of Sports Sciences, July 25-29, 1978 : abstracts. - Edmonton : The University of Alberta. - 1978. - S.7 - Patrz, sygnatura: II-21416
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Kończyna dolna, *Symetria, *Sporty wodne


57/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Relationship between stroke asymmetry and speed of breaststroke swimming
Sygnatury: Pr.Np.-3223.
Identyfikatory: 31--00000-03223.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Swimming III : proceedings of the Third International Symposium of Biomechanics in Swimming, University of Alberta, Edmonton, Canada / ed. by J.Terauds, W.Bedingfield. - Baltimore : University Park Press, 1978. - S.148-152, rys. tab. bibliogr. 10 poz. - (International Series on Sport Sciences ; 8)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Sporty wodne


58/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Ein Lehr-Lernmodell fr die Aneignung neuer sensomotorischer Fertigkeiten
Sygnatury: Pr.Np.-3222.
Identyfikatory: 31--00000-03222.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: 14. Kybernetisch-P„dagogische Werkstattgespr„ch der GPI : Arbeitsgruppe Kybernetik in Bremen / Hrsg. D.Ungerer. - Bremen : Universit„t, 1979. - S.36-50, ryc. - (Sensomotorik-Labor Universit„t Bremen ; 1)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Sensomotoryka


59/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Prosty model nauczania sportowych czynności motorycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie. - 1979, 19:1, s.41-51, rys. tab. bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Czynność sportowa


60/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: System selekcji do sportu pływackiego w NRD
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Materiały informacyjno-szkoleniowe : metody kierowania treningiem sportowym. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego ; Wojewódzka Federacja Sportu, 1979. - S.38-41. - Patrz, sygnatury: P IV 41, Ew-366, Ew-368, Ew-370, Ew-1454- Ew-1456, Ew-2277
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Selekcja sportowa, *Sporty wodne


61/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Jensen R.
Tytuł: Analiza ruchu kończyn górnych pływaków jako napędu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1979, t.17, nr 9-10, s.28-36, fot. bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Kończyna górna, *Sporty wodne


62/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Analiza tradycyjnego skoku startowego i startu pływackiego z chwytem (Grab-Start)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1980, t.18, nr 7, s.20-25, wykr. bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Start, *Sporty wodne


63/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Model uczenia się i nauczania sportowych czynności motorycznych
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1980. - 174 s..
Sygnatury: Pr.Np.-801.
Identyfikatory: 31--00000-00801.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: - Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 1 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Czynność ruchowa, *Nauczanie


64/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Pływanie i sport pływacki dzieci w NRD
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: III Sympozjum Teoretyczne Podstawy Treningu Sportowego w Pływaniu, Poznań, dnia 21 grudnia 1979 r. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1981. - S.5-12, ryc. tab. - (Monografie ; 147) - Patrz, sygnatura: P Ser 1/147
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sport dzieci i młodzieży, *Pływanie, *Sporty wodne


65/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Antoniak Krystyna.
Tytuł: Photogrammetry applied to the spatial characteristics of an arm movement in swimming
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Biomechanics VII-B : proceedings of the Seventh International Congress of Biomechanics, Warsaw, Poland / ed. by A.Morecki [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Baltimore : University Park Press, 1981. - S.436-441, fot. rys. tab. bibliogr. 8 poz. - (International Series on Biomechanics ; 3B) - Patrz, sygnatury: II-21547, II-21559, II-29073, II-29074
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Kończyna górna, *Sporty wodne


66/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Informacja werbalna w procesie nauczania czynności motorycznych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie fizyczne, sport i rekreacja : materiały z konferencji zorganizowanej w Białej Podlaskiej w dn. 11-12.06.1979 / pod red. R. Cieślińskiego, F.J.Lisa, Cz.1. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1982. - S.108-112 : bibliogr. 9 poz. - Patrz, sygnatury: 661/1 S - 661/5 S, 846/1 S
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Czynność ruchowa, *Informacja werbalna


67/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Nauczanie czynności sportowych jako system komunikacji nauczyciela z uczniem
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 29, s.27-33, schem. bibliogr. 13 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-329
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele wf, *Młodzież, *Dydaktyka


68/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Problemy dydaktyczne w procesie szkolnego wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 29, s.15-19, schem. bibliogr. 5 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-329
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne


69/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Siła oporu i siła nośna na powierzchniach wiosłujących pływaka
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 30, s.49-53, rys. bibliogr. 4 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-330
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Biomechanika, *Sporty wodne


70/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Technika pływania w świetle badań naukowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 30, s.15-23, bibliogr. 31 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-330
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Sporty wodne


71/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Współczesne kierunki badań naukowych w pływackim sporcie wyczynowym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 27, s.219-229, bibliogr. 17 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-327
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Sporty wodne


72/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Koszczyc Tadeusz.
Tytuł: Zależności między stopniem asymetrii ruchów kończyn dolnych podczas pływania stylem klasycznym a prędkością pływania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1982, nr 30, s.37-42, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-330
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Kończyna dolna, *Asymetria


73/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Gradacja błędów techniki sportowej a proces nauczania
Uwagi: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 33, 1983, s.9-15, ryc. bibliogr. 7 poz. sum. Sygnatura: Pr.Np.-333 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Technika sportowa


74/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Próba charakterystyki techniki sportowej w aspekcie dydaktycznym i biomechanicznym
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1983, t.21, nr 7, s.27-31, rys. wykr. bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Technika sportowa, *Dydaktyka sportu


75/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Technika sportowa jako wynik i cel nauczania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1983, nr.33, s.3-8, ryc. bibliogr. 6 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-333
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Technika sportowa


76/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wybrane elementy teorii uczenia się motorycznego Cz.1
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1983, nr 34, s.131-144, ryc. bibliogr. 18 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-334
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne


77/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Bober Tadeusz.
Tytuł: Związki dydaktyki z biomechaniką w świetle wypowiedzi uczestników III Szkoły
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1983, nr 34, s.5-12, bibliogr. 2 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-334
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Biomechanika, *Dydaktyka sportu


78/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Informacja werbalna w procesie treningu technicznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1984, t.22, nr 1, s.3-10, ryc. bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Trening techniki, *Dydaktyka sportu, *Informacja werbalna


79/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Zur Korrektur sporttechnischer Fehler
Sygnatury: Pr.Np.-3029.
Identyfikatory: 31--00000-03029.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Fehler, M„ngel, Abweichungen im Sport. - Wuppertal : Hans Putty Verlag, 1984. - S.39-62, ryc. bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Teoria sportu


80/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Zusammenh„nge zwischen der Analyse der Schwimmtechnik und ihrer Lehrweise (Analyse der Schwimmtechnik und des Lernprozesses).
Sygnatury: Pr.Np.-3028.
Identyfikatory: 31--00000-03028.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // Hochschulsport. - 1984, t.11, nr 3, s.11-12, rys. bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Sporty wodne


81/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Plan studiów AWF a zadania nauczyciela wychowania fizycznego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr.39, s.17-34, bibliogr. 11 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-339
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele wf, *Akademie Wychowania Fizycznego


82/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Praxeologie und Handeln im Sport
Sygnatury: Pr.Np.-3221.
Identyfikatory: 31--00000-03221.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Handeln im Sport : Vortr„ge, Referate und Diskussionsergebnisse des 6. Sportwissenschaftlichen Hochschultages vom 26-28. September 1984 / - Red. G.Hagedorn, [ i in.]. - Clausthal - Zellerfeld : DVS, 1985. - S.420-423, bibliogr. 9 poz. (Deutsche Vereinigungen fr Sportwissenschaft ; 18)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Prakseologia


83/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria działania a sport (Kongres Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk o Sporcie /DVS/, 26-28.IX.1984)
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1985, t.23, nr 5, s.60-61.
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Prakseologia, *Sport


84/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wspólne elementy technik pływackich i ich skutki dydaktyczne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1985, nr 37, s.63-67, rys. bibliogr. 6 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-337
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Dydaktyka sportu, *Technika, *Sporty wodne


85/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Funkcja dydaktyczna szkoły wyższej
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1986, nr 43, s.5-22, bibliogr. 7 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-343
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Dydaktyka


86/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Optymalizacja uczenia się i nauczania czynności sportowych
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1986. - 129 s. bibliogr. 99 poz. sum..
Sygnatury: Pr.Np.-814.
Identyfikatory: 31--00000-00814.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: - Sygnatura czasopisma: P A.1535 II
Typ publikacji: 14 (zwarte, monografie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka sportu, *Czynność sportowa, *Uczenie się, *Nauczanie


87/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wybrane elementy teorii uczenia się motorycznego Cz.2
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1986, nr 42, s.281-291, bibliogr. 19 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-342
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne


88/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Innowacje dydaktyczne w świetle wypowiedzi młodych nauczycieli akademickich
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1987, nr 46, 17-25, sum. - Sygnatura: Pr.Np.-346
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Szkolnictwo wyższe, *Dydaktyka


89/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Fiłon Mirosław, Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.
Tytuł: Z badań nad optymalizacją uczenia się i nauczania czynności ruchowych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Potencjał ruchowy człowieka : badania w aspekcie biomechanicznym i teorii uczenia się / red nauk. T. Bober. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1986. - S.204-264, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna) - Sygnatura: Pr.Np.-1491
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Czynność ruchowa


90/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Dydaktyka sportu - przedmiot nieznany w polskich programach kształcenia kadr kultury fizycznej
Sygnatury: Pr.Np.-3282.
Identyfikatory: 31--00000-03282.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Kształcenie kadr kultury fizycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / red.nauk. H.Grabowski. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego 1988. - S.199-204, bibliogr. 21 poz. - (Zeszyty Naukowe ; 58)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka sportu


91/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Proces nauczania i uczenia się techniki sportowej a podstawy wykształcenia ogólnego
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1989, nr 50, s.3-12, bibliogr. 8 poz. sum. - Sygnatura: Pr.Np.-350
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Technika sportowa


92/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Lernen von Sporthandlungen als Aufgabel”sen
Sygnatury: Pr.Np.-3507.
Identyfikatory: 31--00000-03507.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: W.Starosta - Bewegungskoordinations im Sport : Beitr„ge von der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz Gorzów Wielkopolski 27-29 April 1990 / Akademie fšr K™rperkultur in Poznań. - Warszawa ; Gorzów Wlkp : Internationale Gesellschaft fr Sportmotorik, 1990. - S.47-53, ryc. bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne


93/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Makutynowicz Czesław.
Tytuł: Teoria wychowania fizycznego z elementami teorii sportu
Opis wydania: Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989. - 152 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1465.
Identyfikatory: 31--00000-01465.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Teoria sportu, *Teoria wychowania fizycznego


94/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Nauczanie techniki pływania
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1974. - 86 s. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1309.
Identyfikatory: 31--00000-01309.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Nauczanie


95/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Nauczanie techniki pływania
Opis wydania: Wyd.2. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1977. - 87 s. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1310.
Identyfikatory: 31--00000-01310.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika, *Nauczanie


96/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria techniki pływania sportowego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1969. - 89 s. ryc. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1311.
Identyfikatory: 31--00000-01311.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika


97/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria techniki pływania sportowego
Opis wydania: Wyd.2. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1971. - 89 s. rys. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1312.
Identyfikatory: 31--00000-01312.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika


98/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria techniki pływania sportowego
Opis wydania: Wyd.3. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1974. - 89 s. ryc. tab. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1313.
Identyfikatory: 31--00000-01313.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika


99/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1989. - 170 s. rys. bibliogr..
Sygnatury: Pr.Np.-1466.
Identyfikatory: 31--00000-01466.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika sportowa, *Nauczanie


100/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej
Opis wydania: Wyd.3. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - 167 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1498.
Identyfikatory: 31--00000-01498.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika sportowa, *Nauczanie


101/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej
Opis wydania: Wyd.2 uzup.. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1991. - 209 s.; 24 cm.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Technika sportowa, *Nauczanie


102/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Nauczanie techniki pływania i trening techniczny w sporcie pływackim
Sygnatury: Pr.Np.-3790.
Identyfikatory: 31--00000-03790.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: V Sympozjum : Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu, Poznań, dnia 20 grudnia 1989 r. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1991. - S.25-32, ryc. bibliogr. 6 poz. - (Monografie ; 288)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Trening, *Sporty wodne


103/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wyobrażenie motoryczne a umiejętności ruchowe
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Uczenie się techniki sportowej : z badań nad uczeniem się i nauczaniem czynności ruchowych / red. nauk. B.Czabański. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1991. - S.16-40, ryc. bibliogr. 33 poz. - (Z Warsztatów Badawczych : Zdrowie i Kultura Fizyczna) Sygnatura: Pr.Np.-1493
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), oryginalne, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Umiejętność ruchowa, *Wyobrażenie ruchowe


104/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Guła-Kubiszewska Halina.
Tytuł: Karton programowany jako pomoc dydaktyczna
Sygnatury: Pr.Np.-3830.
Identyfikatory: 31--00000-03830.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1993, 2, s.52-54, ryc. bibliogr. 10 poz. Sygnatura czasopisma: P C.126 III
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Programowanie


105/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Problemy kształcenia ogólnego i zawodowego w akademiach wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3862.
Identyfikatory: 31--00000-03862.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Proces przekształcania planów i programów w uczelniach wychowania fizycznego : materiały seminarium międzyuczelnianego / pod red. J.Ślężyńskiego. Katowice : Polskie Towarszystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego , 1993. - S.7-14, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Szkolnictwo wyższe, *Akademie Wychowania Fizycznego


106/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Spektrum dydaktyki wychowania fizycznego
Sygnatury: Pr.Np.-3990.
Identyfikatory: 31--00000-03990.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej / red.nauk. Z.Żukowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1993. - S.52-59, ryc. bibliogr. 33 poz. - (Z Warsztatów Badawczych ; Zdrowie i Kultura Fizyczna)
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne


107/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wie knftige Sportlehrerinnen in Polen in Theorie und Praxis auf ihren Beruf vorbereitet und ausgebildet werden
Sygnatury: Pr.Np.-3905.
Identyfikatory: 31--00000-03905.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // In: Das Theorie - Praxis - Gefge in der Ausbildung von Sportlehrerinnen und Sportlehrern / Red.H.R.Hasler, A.Hotz. - Magglingen : Sportwissenschaftliches Institut, 1993. - S.61-70. - (Schriftenreiche der Eidgen”ssischen Sportschule Magglingen ; 52)
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Nauczyciele wf


108/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Świadek Renata.
Tytuł: Die rhythmische Anpassungsfaehigkeit der Sportstudierenden
Sygnatury: Pr.Np.-4103.
Identyfikatory: 31--00000-04103.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Proceedings of the 3rd International Conference "Sport Kinetics'93", 8-11 September 1993, Poznań, Poland / ed. by W.Osiński, W.Starosta. - Poznań ; Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego ; Instytut Sportu, 1994. - S.395-401, ryc. bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Rytm, *Motoryczność


109/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Świadek Renata.
Tytuł: Pomiar uzdolnień ruchowych w zakresie odtwarzania rytmu
Sygnatury: Pr.Np.-4254.
Identyfikatory: 31--00000-04254.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Antropomotoryka, 1995, 12-13, s.3-12, ryc. bibliogr. 14 poz. sum. Sygnatura czasopisma: C.947 II
Czasopismo: Antropomotoryka
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uzdolnienia ruchowe


110/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Zadania szkolnego wychowania fizycznego a przekształcenia programowe wrocławskiej AWF
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu. - 1993, nr 55, s.109-114, ryc. bibliogr. 12 poz. sum. Sygnatura: pr.Np.-355 Sygnatura czasopisma: P A.1524 II
Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Wychowanie fizyczne, *Akademie Wychowania Fizycznego


111/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Uczenie się czynności sportowych jako realizacja zadania
Sygnatury: Pr.Np.-3753.
Identyfikatory: 31--00000-03753.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Starosta W. - Koordynacja ruchowa w sporcie : materiały z konferencji międzynarodowej (Gorzów Wlkp. 27-29.04.1990) / Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. - Warszawa : Instytut Sportu, 1990. - S.49-55, ryc. bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Motoryczność, *Pedagogika sportu, *Koordynacja ruchowa, *Działanie, *Czynność ruchowa, *Uczenie się, *Model


112/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej
Opis wydania: Wyd.3. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - 167 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1586.
Identyfikatory: 31--00000-01586.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika sportu, *Technika sportowa, *Uczenie się, *Nauczanie


113/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie psychomotoryczne a sytuacje trudne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Dydaktyka wychowania fizycznego : 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych, Olejnica 8-9 września 1997 / red.nauk. T.Koszczyc. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - S.25-32, ryc. bibliogr. 11 poz. - (Materiały Konferencyjne) Sygnatura: Pr.Np.-1588
Konferencja: "Dydaktyka Wychowania Fizycznego", 08.09.1997, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka, *Wychowanie fizyczne, *Psychomotoryka, *Sytuacje trudne


114/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Problemy sportu dzieci i młodzieży
Sygnatury: Pr.Np.-3026.
Identyfikatory: 31--00000-03026.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. - 1969, nr 4, s.3-26, bibliogr. 14 poz. Sygnatura: Pr.Np.-1592
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Sport dzieci i młodzieży, *Psychologia sportu, *Rozwój fizyczny


115/132

Autorzy: Czabański Bogdan, Bober Tadeusz.
Tytuł: Regulacja i uczenie się motoryczne. - Rec. pracy: Motor control and learning / R.Schmidt. 1982
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1985, t.23, nr 5, s.62-64. Sygnatura czasopisma: P C.125 III
Typ publikacji: (Artykuł, recenzja)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Uczenie motoryczne, *Teoria schematu


116/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Trening pływaków wysokiej klasy. - Rec. pracy: Trenirovka plovcov vysokogo klassa / K.A.Injasevskij. Moskva, 1970
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy. - 1971, t.9, nr 10, s.57-59. Sygnatura czasopisma: P C.125 III
Typ publikacji: (Artykuł, recenzja)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Trening


117/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Obserwacja retencji wiadomości szkolnych
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Studia Pedagogiczne. - 1965, nr 13, s.109-157, ryc. tab. bibliogr. 96 poz. Sygnatura czasopisma: A.1501 II
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Młodzież, *Wiadomości


118/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Trening pływacki. - Rec. pracy: Trening pływacki / E. Bartkowiak. Warszawa, 1976
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Sport Wyczynowy, 15, 1977, 1, s.66-68. Sygnatura czasopisma: P C.125 III
Typ publikacji: (Artykuł, recenzja)
Indeks rzeczowy: Pływanie, *Trening, *Sporty wodne


119/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Trening techniczny jako proces dydaktyczny
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: II Sympozjum : Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu, Poznań, dnia 15 grudnia 1977 r. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1978. - S.141-150, ryc. bibliogr. 13 poz. - (Monografie ; 119) Sygnatura: P Ser 1/119
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Dydaktyka sportu, *Trening techniki


120/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Teoria pływania. Cz.1 Teoretyczne podstawy techniki pływania. - Wyd.3. Cz.2: Uczenie się i nauczanie pływania : sport-kompensacja-ratownictwo. - Wyd.2: praca zbiorowa / red.B. Czabańskiego
Opis wydania: Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, 1984. - 372 s. ryc. tab. bibliogr.; 24 cm.
Sygnatury: Pr.Np.-1423.
Identyfikatory: 31--00000-01423.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pływanie


121/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Die Sporttechnik, technische Fehler und Fehlerkorrektur
Sygnatury: Pr.Np.-3025.
Identyfikatory: 31--00000-03025.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: NIEMIECKI (dokumentu).
Uwagi: // Hochschulsport. - 1982, nr 1, s.12-16, ryc. bibliogr. 8 poz.
Czasopismo: Hochschulsport
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Teoria sportu, *Technika sportowa


122/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Transfer w psychomotorycznym kształceniu
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Transfer w procesie wychowania fizycznego : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" / red.nauk. Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2000. - S.65-71, ryc. bibliogr. 10 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1608
Konferencja: "Dydaktyka wychowania fizycznego", od 05.09.1999 do 07.09.1999, Olejnica, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Psychomotoryka, *Motoryczność, *Pedagogika, *Psychologia, *Czynność ruchowa, *Kształcenie, *Transfer


123/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Od wychowania ruchowego do kultury czynności ruchowych
Sygnatury: Pr.Np.-4263.
Identyfikatory: 31--00000-04263.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // Kultura Fizyczna. - 1995, nr 11-12, s.30-31. Sygnatura czasopisma: C.127 III
Czasopismo: Kultura Fizyczna
Typ publikacji: (Artykuł, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Motoryczność, *Czynność ruchowa


124/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie psychomotoryczne
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2000. - 169 s..
Sygnatury: Pr.Np.-1614.
Identyfikatory: 31--00000-01614.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Metodyka wf, *Psychomotoryka, *Komunikacja, *Uczenie się, *Nauczanie, *Sytuacje trudne


125/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie psychomotoryczne
Opis wydania: Wyd.2. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2000. - 169 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika kultury fizycznej, *Dydaktyka, *Metodyka wf, *Psychomotoryka, *Komunikacja, *Uczenie się, *Nauczanie, *Sytuacje trudne


126/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Learning - teaching - education in physical education at school
Sygnatury: Pr.Np.-4971.
Identyfikatory: 31--00000-04971.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: ANGIELSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : proceedings of abstracts. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.21
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), streszczenie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Uczenie się, *Nauczanie


127/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Uczenie się, nauczanie, kształcenie w szkolnym wychowaniu fizycznym
Sygnatury: Pr.Np.-5108.
Identyfikatory: 31--00000-05108.
Liczba egzemplarzy: 1.
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: International Scientific Conference : Physical Education and Sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa, Czech Republic, June 22-23, 2000 : conference proceedings. - Liberec : Technical University of Liberec, 2000. - S.33-37, bibliogr. 11 poz. sum.
Konferencja: "Physical Education and Sport 2000", od 22.06.2000 do 23.06.2000, Liberec, Uniwersytet.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, zagraniczne)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Motoryczność, *Uczenie się, *Nauczanie, *Uczenie motoryczne, *Psychomotoryka


128/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Kształcenie wychowujące w "szkole mobilnej"
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole / red.nauk. J.Jonkisz, M.Lewandowski. - Wrocław : Wydawnictwo AWF Wrocław, 2001. - S.235-239, ryc. bibliogr. 12 poz. - Sygnatura: Pr.Np.-1626
Konferencja: "Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole", Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego.
Typ publikacji: (mat.z konf.(referat), przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Konferencje, *Pedagogika, *Wychowanie fizyczne, *Nauczyciele wf, *Kształcenie, *Reforma


129/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego
Opis wydania: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - 155 s..
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: Sygnatury: P XVI 116/1-3
Typ publikacji: (zwarte, skrypty, podręczniki)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Dydaktyka


130/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Pojęcia podstawowe
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.9-29, ryc.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Uczenie się, *Pamięć, *Terminologia


131/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Cele edukacyjne
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.45-55, ryc.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Edukacja, *Cele


132/132

Autorzy: Czabański Bogdan.
Tytuł: Proces nauczania
Język: POLSKI (dokumentu).
Uwagi: // W: Elementy dydaktyki ogólnej / pod red. B. Czabańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1994. - S.57-71, ryc.
Typ publikacji: (rozdział, przeglądowe, polskie)
Indeks rzeczowy: Pedagogika, *Uczenie się, *Nauczanie, *Cele, *Metody

stosując format:
Nowe wyszukiwanie